• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İş İdaresi Pazarlama dalında lisans

Bachelor of Business Administration in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Müzik Sinema Müzik Master

Master of Music in Music Theater

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 - 36 kredi saat
Doktor Asistanı Çalışmalarda yüksek lisans

Master of Physician Assistant Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 ay
Film yapım Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Film Production

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Stüdyo Sanat Güzel Sanatlar lisans

Bachelors of Fine Arts in Studio Art

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
JD/MBA

JD/MBA

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Dans Bölümü

Bachelor of Arts in Dance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kompozisyon Müzik Master

Master of Music in Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 - 35 kredi saat
İspanyolca lisans

Bachelor of Arts in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Uygulamalı Sosyoloji yüksek lisans - Kar amacı gütmeyen Liderlik

Master of Arts in Applied Sociology - Nonprofit Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gitar Performans Müzik lisans

Bachelor of Music in Guitar Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Öğretim of Arts Master: İlköğretim

Master of Arts in Teaching: Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik eğitimi

Master of Science in Nursing - Nursing education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Tasarım Güzel Sanatlar lisans ve Üretim

Bachelor of Fine Arts in Design and Production

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Egzersiz alanında lisans Derecesi ve Spor Bilimi

Bachelor of Science Degree in Exercise and Sport Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kriminoloji yüksek lisans

Master of Science in Criminology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya doktorası, Ön-Eczacılık

B.S. in Biochemistry, Pre-Pharmacy

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Lisans'Biyokimya Bilim s

Bachelor's of Science in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Güzel Sanatlar lisans Oyunculuk

Bachelor of Fine Arts in Acting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğlence İşletme Yönetimi

Bachelor of Science in Entertainment Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe Bilim Master

Master of Science in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Hemşirelik yüksek lisans - Hemşirelik liderlik

Master of Science in Nursing - Nursing leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Hemşirelik lisans (BSN)

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
TESOL yüksek lisans

Master of Arts in TESOL

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Davranış Bilimleri Eğitimi yüksek lisans

Master of Education in Applied Behavioral Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim lisans Derecesi

Bachelor of Science Degree in Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Tiyatro ve Performans Sanatları lisans

Bachelor of Arts in Theatre and Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz Bilimi lisans

Bachelor of Science in Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Yasal Çalışmalarda Bilim Master

Master of Science in Energy Legal Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Din/Gençlik Bakanlığı lisans programı

Bachelor of Arts in Religion/Youth Ministry

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Yazılım Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dans Performansı Sahne Sanatları lisans

Bachelor of Performing Arts in Dance Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans - Studio Sanat

Bachelors of Arts - Studio Art

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Amerikan Dans Pedagoji lisans

Bachelor of Science in American Dance Pedagogy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Energy Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Uygulamalı Sosyoloji Sanat Juris Doktor ve Master - Kar amacı gütmeyen Liderlik

Juris Doctor and the Master of Arts in Applied Sociology - Nonprofit Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Sinema Müzik lisans

Bachelor of Music in Music Theater

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
İngilizce/Eğitim lisans programı

Bachelor of Arts in English/Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitiminde MEd

MEd in Early Childhood Education

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sanat Tarihi ve Siyaset Bilimi alanında lisans

Bachelor of Art in History and Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kitle İletişim Bölümü

Bachelor of Arts in Mass Communications

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Din/Felsefe Bölümü

Bachelor of Arts in Religion/Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Uygulamalı Davranış Bilimleri MEd - Profesyonel Danışmanlık

MEd in Applied Behavioral Studies - Professional Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Eğitiminde Bilim lisans

Bachelors of Science in Chemsitry Education

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Enstrümantal Performans Müzik lisans

Bachelor of Music in Instrumental Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Matematik Bilim lisans Derecesi

Bachelor of Science Degree in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Hücre lisans ve Moleküler Biyoloji

Bachelor of Science in Cell and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Dans Yöneticiliği lisans programı

Bachelor of Science in Dance Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans Müzik Master

Master of Music in Performance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Finans alanında lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Lisans İşletme

Bachelor of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Din Eğitimi lisans programı

Bachelor of Arts in Religious Education

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Eğitim, Müzik lisans: Koro Eğitimi

Bachelor of Music in Education: Choral Education

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Ekonomi alanında lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Doktora (Ph. D.)

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kompozisyon Müzik lisans

Bachelor of Music in Composition

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
(J. D.)Juris Doktor

Juris Doctor (J.D.)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(B. A.)Din ve Felsefe ortak Büyük

Joint Major in Religion and Philosophy (B.A.)

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Piyano Müzik lisans Performans

Bachelor of Music in Piano Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Siyaset Bilimi lisans eğitimi

Bachelor of Science in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Seçmeli Çalışmaları ile Tiyatro Bölümü ve Performans

Bachelor of Arts in Theatre and Performance with Elective Studies in Pre-Law

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ön Seçmeli Çalışmaları ile Tiyatro Bölümü ve Performans-Tıp

Bachelor of Arts in Theatre and Performance with Elective Studies in Pre-Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din/lisans programı Dini

Bachelor of Arts in Religion/Religious

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Lisans'Kimya Bilimi s

Bachelor's of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dinde onur

Honors in Religion

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Yaratıcı Yazarlık Güzel Sanatlar Master (M. F. A.)

Master of Fine Arts in Creative Writing (M.F.A.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik yaparken Master

Master of Music in Conducting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 - 35 kredi saat
Stüdyo Sanat Güzel Sanatlar lisans

Bachelors of Arts in Studio Art

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Biyoloji alanında lisans Derecesi

Bachelor of Science Degree in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Psikoloji lisans eğitimi

Bachelor of Science in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Din Bölümü

Bachelor of Arts in Religion

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Vokal Koçluk Müzik Master

Master of Music in Vocal Coaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat