• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Uygulama ile MSc Dijital Pazarlama

MSc Digital Marketing with Advanced Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Pazarlama Yönetimi (Londra Kampüs iş)

Business with Marketing Management MSc (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Yönetim BA ile işletme (Onur)

Business with International Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Afet Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma yüksek lisans

Disaster Management and Sustainable Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji BSc (Onur)

Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Iş LİSANS (Onur)ile hukuk

Law with Business LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ana MEd

Master of Education MEd

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Uluslararası Bankacılık ve Finans (Üst) BA (Onur)

International Banking and Finance (Top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş ve Finans BA (Onur)

Business and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım MA

Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Criminology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Londra Kampüs)tasarım Yönetimi MA

Design Management MA (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ile iş BA (Onur)

Business with Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Çalışmaları, Kayıtlı Hemşire (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing Studies, Registered Nurse (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş yoğun Bakım Pratik) Klinik Uygulama ana Mesleki Yeterlilik

Master of Clinical Practice (Advanced Critical Care Practice) Professional Qualification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuvvet ve Kondisyon yüksek lisans

Strength and Conditioning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Uygulama ile proje Yönetimi MSc

Project Management with Advanced Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Adli Muhasebe MSc

Forensic Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yukarı (Üst) lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi BA (Onur)

Logistics and Supply Chain Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ebelik Çalışmaları (Onur)Ebe BSc Kayıtlı

Midwifery Studies, Registered Midwife BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim ile ilgili iş ve Finans MSc

Business with International Management and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş (Üst) BA (Onur)

Business (Top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Ağları ve Siber Güvenlik BSc (Onur)

Computer Networks and Cyber Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Mimari Mühendislik BEng (Onur)

Mechanical and Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret ve Pazarlama BA (Onur)

Business and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme Bilimi MSc

Nutritional Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya BSc (Onur)

Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Londra Kampüs)Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat.

Arts MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji.

Psychology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş BA vakıf Yıl (Onur)

Foundation Year in Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lüks Marka Yönetimi MA

Luxury Brand Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güzel Sanatlar koruma MA

Conservation of Fine Art MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Hukuku PGDip

Medical Law PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Boru Hattı Bütünlüğü Yönetimi MSc

Pipeline Integrity Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim PGCE

Primary Education PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Liderlik MSc

Nursing Leadership MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mali Yönetimi ile iş BA (Onur)

Business with Financial Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ile işletme BA (Onur)

Business with Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Uygulama ile İş analizi ile iş MSc

Business with Business Analytics with Advanced Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Yönetim yüksek lisans (London Kampüs iş)

Business with International Management MSc (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Ağları ve Siber Güvenlik MComp (Onur)

Computer Networks and Cyber Security MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Veri Koruma Hukuku ve Bilgi Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Data Protection Law and Information Governance Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Emlak MSc

Real Estate MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Fizik Vakfı Yılın BSc (Onur)

Mathematics and Physics Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film ve Televizyon Çalışmaları BA (Onur)

Film and Television Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Design Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim ve Finans yüksek lisans İş

MSc Business with Management and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı ve Kültür Endüstrileri Yönetimi MA

Creative and Cultural Industries Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim yüksek lisans ile iş

Business with International Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Geliştirme MCompu ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Games Development MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi BSc (Onur)

Computer and Information Technology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Yönetim ile işletme ve Pazarlama yüksek lisans

Business with International Management and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Uygulama MSc (Londra Kampüsü ile Mali Yönetim ile işletme)

Business with Financial Management with Advanced Practice MSc (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tıp Hukuku LLM

Medical Law LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
İspanyol BA uluslararası İşletme Yönetimi (Onur)

International Business Management with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Uygulama MSc (Londra Kampüsü ile Uluslararası Yönetim ile işletme)

Business with International Management with Advanced Practice MSc (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
İş (Kanun) BA (Onur)

Business (with Law) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Londra Kampüsü)bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi yüksek lisans

Computing and Information Technology MSc (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astrofizik fizik MPhys

Physics with Astrophysics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kayıt fizyoterapi (ön) MSc

Physiotherapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kalkınma Yüksek Lisans

International Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kitle İletişim ve İş BA (Onur)

Mass Communication and Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih ve Siyaset BA (Onur)

History and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Bilimler Hazırlık Yılı BSc (Onur)

Social Sciences Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar ve Dijital Adli Tıp BSc (Onur)

Computer and Digital Forensics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çocuk) Hemşirelik MNurs

Nursing (Child) MNurs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çalışma ile Girişimcilik ile iş Yurtdışında yüksek lisans

Business with Entrepreneurship with Study Abroad MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset BA (Onur)

International Relations and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çok disiplinli Yenilik MA

Multidisciplinary Innovation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ile iş BA (Onur)

Business with Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı MPH

Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya (Fiziki Coğrafya) MGeog

Geography (Physical Geography) MGeog

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti MA

Criminology and Criminal Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş analizi ile iş MSc

Business with Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapay Zeka MComp ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

English Literature and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Adli Bilimler BSc (Onur)

Criminology and Forensic Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız BA uluslararası İşletme Yönetimi (Onur)

International Business Management with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Vakfı Yıl BA (Onur)

Arts Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisans ile iş

Business with Management and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tasarım.

Design MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi ile iş BA (Onur)

Business with Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilimler.

Social Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Tasarım BA (Onur)

Interior Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İkincil Sanat, Zanaat ve Tasarım PGCE

Secondary Art, Craft and Design PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgi avukatlık Hakları ve Lisansüstü Sertifika

Information Rights Law and Practice Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Gelişmiş Yasal Uygulama yüksek lisans

Advanced Legal Practice LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yapay Zeka ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Beşeri Coğrafya) Coğrafya MGeog

Geography (Human Geography) MGeog

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Çalışmaları, (Öğrenme Bozukluğu) Kayıtlı Hemşire BSc (Onur)

Nursing Studies, Registered Nurse (Learning Disabilities) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi ile iş

Business with Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konukseverlik ve Turizm Yönetimi ile işletme yüksek lisans

Business with Hospitality and Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda BA (Onur)

Fashion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BİM MSc ile inşaat Proje Yönetimi

Construction Project Management with BIM MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Yönetimi BSc (Onur)

Sport Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

Occupational and Organisational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kitle İletişimi Yönetimi Yüksek Lisans

Mass Communication Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim (3-7 7-11) BA (Onur)

Primary Education (3-7 and 7-11) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya ve Çevre Bilimleri Vakfı Yılın BSc (Onur)

Geography and Environmental Sciences Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Coğrafya BSc (Onur)

Environmental Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor, Egzersiz ve Beslenme BSc (Onur)

Sport, Exercise and Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yetişkin) Hemşirelik MNurs

Nursing (Adult) MNurs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Tasarım Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic Design Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hukuku LLM

Mental Health Law LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
Gelişmiş Uygulama ile Girişimcilik ile işletme yüksek lisans

Business with Entrepreneurship with Advanced Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş için Bilgi Teknolojisi Yönetimi (İTMB) BSc (Onur)

Information Technology Management for Business (ITMB) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans (Üst) BA (Onur)

Accounting and Finance (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ölçme (Gayrimenkul) MSc

Surveying (Real Estate) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Gazetecilik ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Journalism and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Öğretim İşletme Bölümü Uygulama Diploma

Operating Department Practice Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Finans Yönetimi

International Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Web Geliştirme MCompu ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Web Development MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Medya ve Gazetecilik BA (Onur)

Media and Journalism BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bar Profesyonel Eğitim Kursu

Bar Professional Training Course

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik Tasarım BA (Onur)

Graphic Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik MMath (Onur)

Mathematics MMath (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka MCompu ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Artificial Intelligence MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Koçluk BSc (Onur)

Sport Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Girişimcilik ile iş BA (Onur)

Business with Entrepreneurship BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk LİSANS vakıf yıl (Onur)

Foundation year in Law LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yukarı (Üst) uluslararası Otelcilik ve Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Hospitality and Tourism Management (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Sağlığı MSc

Environmental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret Hukuku LLM

Commercial Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme LİSANS hukuk (Onur)

Law with International Business LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk/Ortak Profesyonel Sınavı (Yüksek Lisans Diploması) )

Law (Graduate Diploma in Law/Common Professional Examination) CPE

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Girişimcilik İşletme Yönetimi BA (Onur)

Entrepreneurial Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Beslenme) Halk Sağlığı ana MİL

Master of Public Health (Nutrition) MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletmenin, (yukarıda) Oluşturulması ve Yönetimi BA (Onur)

Business Enterprise, Creation and Management (Top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş BA (Onur)kitle İletişimi

Mass Communication with Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Web Geliştirme MComp ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Web Development MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Animasyon MA

Animation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım Yönetimi MA

Design Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ve Uluslararası Yönetim BA (Onur)

Business and International Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Entegre Sağlık ve Sosyal Bakım BSc (Onur)

Integrated Health and Social Care BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Londra Kampüs)Siber Güvenlik Yüksek Lisans

Cyber Security MSc (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Ticaret Hukuku LLM

International Trade Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Londra Kampüs)Dijital Pazarlama MSc

Digital Marketing MSc (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
TESOL için uygulamalı Dilbilim MA

Applied Linguistics for TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik Çalışmaları, Kayıtlı Hemşire (Çocuk) BSc (Onur)

Nursing Studies, Registered Nurse (Child) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bar Profesyonel Eğitim LLM

Bar Professional Training LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken İlköğretim PGCE

Early Primary Education PGCE

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Otomotiv Mühendisliği MEng (Onur)

Automotive Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Pazarlama Yönetimi ile işletme yüksek lisans

Business with Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Girişimcilik yüksek lisans ile iş

Business with Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Finans ve Yatırım MSc

International Finance and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ölçme (Metraj) MSc

Surveying (Quantity Surveying) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çok Disiplinli Yenilik MSc

Multidisciplinary Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri bilimler Vakfı Yıl BA (Onur)

Humanities Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri MSc

Renewable and Sustainable Energy Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mobil Haberleşme Mühendisliği BEng (Onur)

Mobile Communications Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Uygulama ile Girişimcilik ile işletme (London) yüksek lisans

Business with Entrepreneurship with Advanced Practice (London) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Önleyici Koruma MA

Preventive Conservation MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Moda Tasarımı ve Pazarlama BA (Onur)

Fashion Design and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme LİSANS hukuk

Law with International Business LLB

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Astrofizik ile fizik BSc (Onur)

Physics with Astrophysics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Newcastle Yerleşkesi)İşletme Yüksek Lisans Belgesi

Business Graduate Certificate (Newcastle Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Vakıf Yıl Lisans ile inşa edilmiş ve Doğal Çevre (Onur)

Built and Natural Environment with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Bilimi ve Beslenme BSc (Onur)

Food Science and Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Bilim Yüksek Lisans

Forensic Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etkileşim Tasarımı BA (Onur)

Interaction Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Pazarlama MSc

Digital Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gayrimenkul (Uluslararası) Yüksek Lisans

Real Estate (International) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Liderlik ve Yönetim yüksek lisans

Leadership and Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2.5 yıl
Bilgisayar Ağ Teknolojisi MSc

Computer Network Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Bilgisayar ve Bilgi Teknolojisi yüksek lisans

Computing and Information Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe BA (Onur)

Accounting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler BA kitle İletişimi (Onur)

Mass Communication with Public Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz Bilimi.

Exercise Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rehberlik ve BA (Onur)

Guidance and Counselling BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi ile işletme yüksek lisans

Business with Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm Yönetimi lisans iş (Onur)

Business with Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Hukuku PGCert

Medical Law PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
Moda İletişim BA (Onur)

Fashion Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi ile iş BA (Onur)

Business with Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile mühendislik BEng (Onur)

Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Spor ve Egzersiz Psikolojisi yüksek lisans

Sport and Exercise Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön kayıt) ergoterapi yüksek lisans

Occupational Therapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BSc (Onur)

Criminology and Sociology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro ve Performans MA

Theatre and Performance MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Psikoloji Vakfı Yıl BSc

Psychology Foundation Year BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Dijital Adli Tıp MComp (Onur)

Computer and Digital Forensics MComp (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi ile işletme yüksek lisans

Business with Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Mimarlık BA (Onur)

Interior Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve Mimari Mühendislik MEng (Onur)

Mechanical and Architectural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikroelektronik ve Haberleşme Mühendisliği Yüksek Lisans

Microelectronic and Communications Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bina MSc Ölçme

Building Surveying MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Web Geliştirme ile bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science with Web Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kitle İletişim BA (Onur)

Mass Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoteknoloji MSc

Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yüksek Lisans Diploması

Business Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans

Clinical Exercise Physiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Yatırım Yönetimi BA (Onur)

Finance and Investment Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik, Sağlık ve Çevre Yönetimi MSc

Safety, Health and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film ve TELEVİZYON Üretim BA (Onur)

Film and TV Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ruh Sağlığı Hukuku PGCert

Mental Health Law PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 9 ay
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Spor Yönetimi Yüksek Lisans

International Sport Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği MSc

Electrical Power Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Ebelik Çalışmaları PGDip

Midwifery Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 hafta
Çalışmada İş analizi ile iş Yurtdışında yüksek lisans

Business with Business Analytics with Study Abroad MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Applied Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güzel Sanatlar Master (MFA)

Master of Fine Art (MFA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Bilim (Veri Analizi) MSc

Information Science (Data Analytics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve Otomotiv Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Automotive Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Uygulama MSc (Londra Kampüs Yönetimi Pazarlama iş)

Business with Marketing Management with Advanced Practice MSc (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Mali Yönetim yüksek lisans (London Kampüs iş)

Business with Financial Management MSc (London Campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İlk Yıllarda Öğretmen Durumu) Erken Yıl Eğitim PGCert

Early Years Education (Early Years Teacher Status) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Bilimler Vakfı Yılın BSc (Onur)

Applied Sciences Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ölçme (Konut) MSc

Surveying (Housing) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İç Mimarlık Yüksek Lisans Belgesi

Interior Architecture Postgraduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İnşaat Mühendisliği Yönetimi BSc (Onur)

Construction Engineering Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl