• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Sosyoloji BA - İnsani Hizmetler Uzmanlığı

BA in Sociology - Human Services Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İngilizce BA - Masaüstü Yayıncılık Vurgu

BA in English - Desktop Publishing Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Müzik Eğitimi (SAE) Müzik Eğitimi lisans - Plan III, Enstrümantal ve Vokal

Bachelor of Music Education (BME) in Music Education - Plan III, Instrumental and Vocal

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Profesyonel Muhasebe alanında BS

BS in Professional Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 150 kredi saat
Müzikal Tiyatro BA

BA in Musical Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Yönetim Bilgi Sistemleri BS - Finansal Güvence Sistemleri ve Güvenlik Vurgusu

BS in Management Information Systems - Financial Systems Assurance and Security Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans

Master of Science in Banking and Financial Services

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İşletme (A) Bilim Associate

Associate of Science (AS) in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Psikoloji BS

BS in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sanat BA - Grafik Tasarım Uzmanlık

BA in Art - Graphic Design Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce BA - Profesyonel Yazma Vurgu

BA in English - Professional Writing Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Yönetim Bilgi Sistemleri BS - E-Ticaret ve Veri analizi Önem

BS in Management Information Systems - E-Commerce and Data Analytics Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Dijital Tasarım () Bilim ilişkilendirmek

Associate of Science (AS) in Digital Design

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
İşletme Bölümü

BS in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Yönetim Bilgi Sistemleri BS - Kaynak Yönetimi ve Planlama Vurgu

BS in Management Information Systems - Resource Management and Planning Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(M. S. Ed.), Eğitim, yüksek lisans Liderlik ve Yönetim

Master of Science in Education (M.S.Ed.) in Leadership and Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 35 kredi saat
Tarihin BA

BA in History

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Müzik BA

BA in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(M. S. Ed.), Eğitim, yüksek lisans Spor Performans ve Liderlik

Master of Science in Education (M.S.Ed.) in Sport Performance and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36-39 kredi
Çevre Bilimi BS - Yaban Hayatı Yönetimi Vurgu

BS in Environmental Science - Wildlife Management Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Pazarlama alanında lisans - Dijital Pazarlama Vurgu

BS in Marketing - Digital Marketing Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kimya BS - Adli Tıp İhtisas

BS in Chemistry - Forensic Science Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bankacılık ve Finans hizmetlerinde (A) Bilim Associate

Associate of Science (AS) in Banking and Financial Services

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Müzik Eğitimi yüksek lisans (M. M. E.)

Master of Music Education (M.M.E.)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 31 kredi saat
Ceza Adalet (AA) Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts (AA) in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Eğitim lisans (Kimya BSEd)

Bachelor of Science in Education (BSEd) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Uluslararası İş Çalışmalarda BA

BA in International Business Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İngilizce BA - Öğretim Vurgu

BA in English - Teaching Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(M. S. Ed.), Eğitim, yüksek lisans Danışmanlık - Klinik Ruh Sağlığı Uzmanlık

Master of Science in Education (M.S.Ed.) in Counseling - Clinical Mental Health Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(M. S. Ed.), Eğitim, yüksek lisans Eğitim Çalışmaları

Master of Science in Education (M.S.Ed.) in Educational Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Siyaset Bilimi BA

BA in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitimde lisans eğitimi (İlköğretimde BSEd)

Bachelor of Science in Education (BSEd) in Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İngilizce BA - Edebiyat Vurgu

BA in English - Literature Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İletişim Çalışmalarında BA - İletişim Çalışmalarına Vurgu

BA in Communication Studies - Communication Studies Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitim lisans (İspanyolca BSEd)

Bachelor of Science in Education (BSEd) in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Müzik Eğitimi (SAE) Müzik Eğitimi lisans - I Plan, Enstrümantal

Bachelor of Music Education (BME) in Music Education - Plan I, Instrumental

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Müzik Eğitimi (SAE) Müzik Eğitimi lisans - Plan II, Vokal

Bachelor of Music Education (BME) in Music Education - Plan II, Vocal

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitimde lisans eğitimi (Beden Eğitimi BSEd)

Bachelor of Science in Education (BSEd) in Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Spor Pazarlama ve Yönetim alanında lisans

BS in Sport Marketing and Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İkinci Dil olarak İngilizce Vurgu BA - İngilizce Öğretmenliği

BA in English - Teaching English as a Second Language Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitimde lisans eğitimi (Sanat Eğitimi BSEd)

Bachelor of Science in Education (BSEd) in Art Education

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Alman BA

BA in German

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Pre-Profesyonel Gazetecilik

Pre-Professional in Journalism

Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyoteknoloji () Bilim Associate

Associate of Science (AS) in Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Pre-Profesyonel Mühendisliği

Pre-Professional in Engineering

Lisans
Değişken tam Zamanı
Genel (AA) Sanatları ortak Çalışmalar

Associate of Arts (AA) in General Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Eğitimde lisans eğitimi (Matematik BSEd)

Bachelor of Science in Education (BSEd) in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İşletme (A) Bilimler yardımcı - Yönetim Bilgi Sistemleri Uzmanlık

Associate of Science (AS) in Business Administration - Management Information Systems Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(M. S. Ed.), Eğitim, yüksek lisans Danışmanlık - Okul İhtisas

Master of Science in Education (M.S.Ed.) in Counseling - School Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Sanat BA - Güzel Sanatlar Uzmanlık

BA in Art - Fine Arts Specialization

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitimde lisans eğitimi (Özel Eğitim BSEd)

Bachelor of Science in Education (BSEd) in Special Education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İspanyolca BA

BA in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitim lisans (Biyoloji BSEd)

Bachelor of Science in Education (BSEd) in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İletişim Çalışmalarında BA - Halkla İlişkiler Vurgu

BA in Communication Studies - Public Relations Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim Bilgi Sistemleri BS - Genel MİS Vurgu

BS in Management Information Systems - General MIS Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(M. S. Ed.), Eğitim, yüksek lisans Öğretim Tasarımı, E-öğrenme

Master of Science in Education (M.S.Ed.) in Instructional Design in E-learning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
Pre-Profesyonel Spor Eğitimi

Pre-Professional in Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - 66-67 kredi
Genel Çalışmalar lisans (BGS)

Bachelor of General Studies (BGS)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Pazarlama alanında lisans - Pazarlama Yönetimi Vurgu

BS in Marketing - Marketing Management Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitim lisans (İngilizce BSEd)

Bachelor of Science in Education (BSEd) in English

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İnsan Performansı ve Spor alanında lisans

BS in Human Performance and Fitness

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Matematik BS

BS in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat