• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Spor Yönetimi ileri Diploma

Advanced Diploma in Sport Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kişisel Destek görevlisi sertifika

Certificate in Personal Support Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mutfak Becerileri sertifika

Certificate in Culinary Skills

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diploma Hukuk Katibi (Co-op)

Diploma in Law Clerk (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diş Büro Yönetimi sertifika

Certificate in Dental Office Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rekreasyon Terapisi Diploma - Fast track

Diploma in Recreation Therapy - Fast track

Mesleki
Tam Zamanlı - Dört dönem üst üste
(Co-op)Marangozluk Diploma ve Yenileme Teknikeri

Diploma in Carpentry and Renovation Technician (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İtici Güç Teknisyeni Diploma - Otomotiv (Co-op)

Diploma in Motive Power Technician - Automotive (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) lisans Oyun Tasarımı

Bachelor of Arts (Honours) Game Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme ileri Diploma - Uluslararası İş

Advanced Diploma in Business Administration - International Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma Diploma Güvenlik ve Soruşturma – Gümrük Sınır Hizmetleri

Diploma in Protection Security and Investigation – Customs Border Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Otomasyon alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Industrial Automation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bahçecilik Teknisyeni Diploma (Co-op)

Diploma in Horticultural Technician (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Otelcilik ve Turizm Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Hospitality and Tourism Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sera Diploma Teknisyeni

Diploma in Greenhouse Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticari Kenevir Üretim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Commercial Cannabis Production

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Şarap İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Wine Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Otizm ve Davranış bilimlerinde yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Autism and Behavioural Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Serbest Eczacılık Yardımcısı sertifika

Certificate in Community Pharmacy Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Radyo ve TV Sunumu)Yayın ileri Diploma – Radyo, Televizyon ve Film

Advanced Diploma in Broadcasting – Radio, Television and Film (Radio and TV Presentation)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ileri Diploma Muhasebe (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diploma Yenilenebilir enerji Teknisyeni

Diploma in Renewable Energies Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Electrical Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İleri Diploma Mekanik Mühendislik Teknolojisi (Co-op)

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl, 8 ay
(Co)Diploma Sera Teknikeri-op

Diploma in Greenhouse Technician (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fotoğraf Diploma

Diploma in Photography

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sertifika Genel Sanat ve Bilim - Üniversite Araştırma

Certificate in General Arts and Science - College Exploration

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ileri Diploma - Pazarlama (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Artisan Damıtma yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Artisan Distilling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fitness ve Sağlığı geliştirme Diploma

Diploma in Fitness and Health Promotion

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Computer Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mutfak Yönetim diploması (Co-op)

Diploma in Culinary Management (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Peyzaj Bahçecilik Teknikleri sertifikası

Certificate in Landscape Horticulture Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik diploması

Diploma in Journalism

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Islah İşçisi)Topluluk içinde Diploma ve Adalet Hizmetleri

Diploma in Community and Justice Services (Correctional Worker)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Teknikleri sertifikası

Certificate in Electrical Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Teknisyeni Diploma - Saha ve Laboratuvar (Co-op)

Diploma in Environmental Technician - Field and Laboratory (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resources Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pratik Hemşirelik Diploma – Alternatif Dağıtım

Diploma in Practical Nursing – Alternative Delivery

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 açısından
Rekreasyon Terapisi Diploma

Diploma in Recreation Therapy

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (Onur) Oyun Programlama

Bachelor of Science (Honours) Game Programming

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diploma Kaynak Teknikeri

Diploma in Welding Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fotonik Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Photonics Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Co-op)Turizm Yönetimi Diploma - İş Geliştirme

Diploma in Tourism Management - Business Development (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat sertifika ve Tasarım Vakfı

Certificate in Art and Design Foundation

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ağırlama)İşletme onur Bekar

Honours Bachelor of Business Administration (Hospitality)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Co-op)Büro Yönetimi Diploma - Yönetici

Diploma in Office Administration - Executive (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İtici Güç Teknikleri sertifika - Otomotiv

Certificate in Motive Power Techniques - Automotive

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gerontoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Gerontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekosistem Restorasyon yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Ecosystem Restoration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mesleki Terapist Yardımcısı ve Fizyoterapist Yardımcısı Diploma

Diploma in Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Mechanical Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Televizyon Üretim)Yayın ileri Diploma – Radyo, Televizyon ve Film

Advanced Diploma in Broadcasting – Radio, Television and Film (Television Production)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ön sertifika-Teknoloji

Certificate in Pre-Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Film yapımı)Yayın ileri Diploma – Radyo, Televizyon ve Film

Advanced Diploma in Broadcasting – Radio, Television and Film (Film Production)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Programcısı Diploma

Diploma in Computer Programmer

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Diploma - Uluslararası İş

Diploma in Business - International Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İleri Diploma Mutfak İnovasyon ve Gıda Teknolojisi (Co-op)

Advanced Diploma in Culinary Innovation and Food Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme diploması - Satış ve Pazarlama

Diploma in Business - Sales and Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma - Gelişmiş Ayakta

Diploma in Early Childhood Education - Advanced Standing

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Palyatif Bakım yüksek lisans Belgesi - çok disiplinli

Graduate Certificate in Palliative Care - Multidiscipline

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Diploma için Ön sertifika-Sağlık Bilimleri Yol

Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Koruma Güvenlik Diploma ve Araştırma – Özel Güvenlik

Diploma in Protection Security and Investigation – Private Security

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Sistemleri Teknisyeni Diploma – Ağ ve Bulut Teknolojileri

Diploma in Computer Systems Technician – Network and Cloud Technologies

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oyun Geliştirme ileri Diploma

Advanced Diploma in Game Development

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Asistanı olarak Diploma - Özel İhtiyaçlar Destek

Diploma in Educational Assistant - Special Needs Support

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Polis Vakıf Diploma – Ayakta

Diploma in Police Foundations – Advanced Standing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik Tasarım ileri Diploma

Advanced Diploma in Graphic Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Peyzaj Teknikeri Diploma (Co-op)

Diploma in Landscape Technician (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Eski Tıp)Büro Yönetimi Diploma – Sağlık Hizmetleri

Diploma in Office Administration – Health Services (formerly Medical)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Bakım Paramedik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Advanced Care Paramedic

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Düzey I ve II)Diş Yardımcı sertifika

Certificate in Dental Assisting (Levels I and II)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik Teknikleri sertifika - Genel Makinist

Certificate in Mechanical Techniques - General Machinist

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Diploma Elektrik Mühendisliği Teknolojisi (Co-op)

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Televizyon için Oyunculuk diploması

Diploma in Acting for Film and Television

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fotonik Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Photonics Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma

Diploma in Early Childhood Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Civil Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Elektronik Mühendisliği Teknolojisi alanında Diploma (Co-op)

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Saç Diploma

Diploma in Hairstyling

Mesleki
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme ileri Diploma - Muhasebe

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Co-op)İşletme ileri Diploma - İnsan Kaynakları

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk ve Gençlik Bakım ileri Diploma

Advanced Diploma in Child and Youth Care

Mesleki
Tam Zamanlı - Altı dönem üst Üste
İkinci Dil olarak İngilizce Öğretiminde lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate in Teaching English as a Second Language

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Hizmet Çalışanı Diploma

Diploma in Social Service Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel Sanat ve Bilim alanında Diploma

Diploma in General Arts and Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Brewmaster ve Bira Operasyonları Yönetimi Diploma

Diploma in Brewmaster and Brewery Operations Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pratik Hemşirelik Diploma

Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kaynak Teknikleri sertifika

Certificate in Welding Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık Teknisyeni Diploma

Diploma in Pharmacy Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Marangozluk sertifika ve Yenileme Teknikleri

Certificate in Carpentry and Renovation Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sertifikalar ve Diplomalar için Ön sertifika-Sağlık Bilimleri Yol

Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etkinlik Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Event Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Estetisyen diploması

Diploma in Esthetician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bahçecilik Teknisyeni Diploma

Diploma in Horticultural Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halkla İlişkiler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Public Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplum Ruh Sağlığı yüksek lisans Belgesi – çok disiplinli

Graduate Certificate in Community Mental Health – Multidiscipline

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ileri Diploma - Tedarik Zinciri ve Operasyon Yönetimi (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration - Supply Chain and Operations Management (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticari Arıcılık yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Commercial Beekeeping

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem üst üste
(Co-op)Misafirperverliği Diploma – Otel ve Restoran Operasyonları

Diploma in Hospitality – Hotel and Restaurant Operations (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(CİCE)işbirliğiyle Topluma Entegrasyonu sertifika-operative Eğitim

Certificate in Community Integration through Co-operative Education (CICE)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yeni Medya, Web Tasarım diploması

Diploma in New Media Web Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ön sertifika-Topluma Hizmet

Certificate in Pre-Community Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Programcısı ileri Diploma - Analist (Co-op)

Advanced Diploma in Computer Programmer - Analyst (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri yüksek lisans Belgesi - Mekansal Yönetimi

Graduate Certificate in Geographic Information Systems - Geospatial Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme diploması - Muhasebe

Diploma in Business - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Kolluk yüksek lisans Belgesi ve Araştırmalar

Graduate Certificate in Advanced Law Enforcement and Investigations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetimi ve Değerlendirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Environmental Management and Assessment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kritik Bakım Hemşireliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Critical Care Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl