• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Çocuklar, Gençler & ile çalışma; aile ve Eğitim BA (Onur)

Working with Children, Young People & Families and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce (temel Yıl) BA (Onur)

English (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Eğitim BA (Onur)

Sport and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Eğitim ve Bakım (üst) BA (Onur)

Early Childhood Education and Care (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklar, Gençler & ile çalışmak; Aileler; Uluslararası Sosyal hizmet BA (Onur)

Working with Children, Young People & Families; International Social Work BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
İkincil İngilizce (QTS) PGCE

Secondary English (QTS) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Psikoloji BSc (Onur)

Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Çalışmaları (Üst) BA (Onur)

Sport and Exercise Studies (Top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı ile Çocuklar, Gençler & ile çalışma; aile ve Eğitim () BA (Onur)

Working with Children, Young People & Families and Education (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Eğitim (Temel Yıl) BA (Onur)

Sport and Education (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretim (QTS) Birincil KS1 & 2 BA (Onur)

Primary Education (QTS) Primary KS1 & 2 BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Psychology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Şekli 2 1 PGCE Birincil Anahtar Aşama ve önemli bir Aşama QTS

PGCE Primary Key Stage 1 and Key Stage 2 with recommendation for QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İkincil Coğrafya (QTS) PGCE

Secondary Geography (QTS) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı ile Drama, Tiyatro ve Uygulanan Performans () BA (Onur)

Drama, Theatre and Applied Performance (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulanan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı Derece FdSc

Applied Health and Social Care Foundation Degree FdSc

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme ve Pazarlama (temel Yıl) BA (Onur)

Business and Marketing (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretme ve Öğrenme Destek Vakfı Derecede Vakıf Derecesi

Teaching and Learning Support - Foundation Degree Foundation Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Koçluk Bilimi BSc (Onur)

Sport Coaching Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Rehberlik Çalışmaları BA (Onur)/BSc (Onur)

Psychology and Counselling Studies BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS tavsiyesi ile erken Yaş ve Key Stage 1 Eğitim () Vakfı İlerleme BA (Onur)

Early Years and Key Stage 1 Education (with recommendation for QTS) Foundation Progression BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çalışmaları DANIŞMANLIK ve Çocuklar, Gençler & ile Çalışmak; (temel Yıl) Aileler BA ...

Counselling Studies and Working with Children, Young People & Families (with Foundation Year) BA ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil ve Post-Zorunlu Eğitim BA (Onur)

Secondary and Post-Compulsory Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi (temel Yıl) BA (Onur)

Business Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih (temel Yıl) BA (Onur)

History (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drama, Tiyatro ve Uygulanan Performans BA (Onur)

Drama, Theatre and Applied Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji (temel Yıl) BA (Onur)

Criminology (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Teoloji BA (Onur)

History and Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kaynaştırma ve Özel Eğitim İhtiyacı PG Cert

Inclusion and Special Educational Needs PG Cert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve din BA (Onur)

English and Theology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk (Golf Turnuvası) Bilim BSc (Onur)

Sport Coaching Science (Tournament Golf) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Hıristiyan İlahiyat MA

Contemporary Christian Theology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Çocukluk Eğitim ve Bakım BA (Onur)

Early Childhood Education and Care BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Teoloji (temel Yıl) BA (Onur)

History and Theology (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drama BA (Onur)

Drama and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Uygulama (Üst) BA (Onur)

Professional Practice (Top-Up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi (Üst) BSc (Onur)

Sport and Exercise Science (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Din ve Eğitim BA (Onur)

Philosophy, Religion and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve Çocukluk Çalışmaları (temel Yıl) BSc (Onur)

Psychology and Childhood Studies (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(QTS) Matematik PGCE

Secondary Mathematics (QTS) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Yıl) uygulamalı Sosyal Bilimler BA (Onur)

Applied Social Science (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Bilimler Vakfı Derece FdA

Social Sciences Foundation Degree FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Bilimleri.

Human Sciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Sosyal Adalet MA

Criminology and Social Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat ve Felsefe (temel Yıl) BA (Onur)

Theology and Philosophy (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Psikoloji (temel Yıl) BSc (Onur)

Forensic Psychology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (üst) BA (Onur)

Business Management (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Ekonomisi (temel Yıl) BA (Onur)

Business Economics (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGCE İkincil Kimya QTS

PGCE Secondary Chemistry QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocuklar, Gençler & ile çalışmak; Aileler (üst) BA (Onur)

Working with Children, Young People & Families (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (temel Yıl) spor ve Egzersiz Çalışmaları BA

Sport and Exercise Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlk Yıllar Vakıf Derecesi FdA

Early Years - Foundation Degree FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans (üst) BA (Onur)

Accounting and Finance (top-up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (temel Yıl) Gençlik ve Toplum Çalışma BA

Youth and Community Work (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGCE İkincil Fizik QTS

PGCE Secondary Physics QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PGCE İkincil Bilgisayar (QTS)

PGCE Secondary Computing (QTS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Temel Eğitim çalışmaları BA (Onur)

Studies in Primary Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Beden Eğitimi) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Physical Education) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MBA Master

Master of Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazma (temel Yıl) BA (Onur)

English and Creative Writing (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İkincil Din Eğitimi (QTS) PGCE

Secondary Religious Education (QTS) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı sağlık ve Sosyal Bakım () BSc (Onur)

Health and Social Care (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çalışmaları DANIŞMANLIK ve Çocuklar, Gençler & ile Çalışmak; Aileler BA (Onur)

Counselling Studies and Working with Children, Young People & Families BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gençlik ve Toplum MA/PgDip

Youth and Community MA/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Onur)Çocuklar, Gençler & ile çalışmak; Aileler (temel Yıl) BA

Working with Children, Young People & Families (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim MA

Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ticaret ve Pazarlama BA (Onur)

Business and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar, Gençler & ile çalışmak; Aileler BA (Onur)

Working with Children, Young People & Families BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(3 ve 4 yıllık yol erken Yıl ve Key Stage 1 Eğitim (QTS şekli ile) programı ...

Early Years and Key Stage 1 Education (with recommendation for QTS) programme (3 and 4 year route ...

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Eğitim BA (Onur)

History and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk Bilimi (Üst) BSc (Onur)

Sport Coaching Science (Top-Up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS tavsiyesi ile 1 birincil Erken Yıl Vakfı Sahne ve önemli bir Aşama PGCE

Primary Early Years Foundation Stage and Key Stage 1 with recommendation for QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Psikoloji BSc (Onur)

Sport and Exercise Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlköğretim - İlköğretim (üst) (QTS) BA (Onur)

Primary Education - Primary (top-up) (QTS) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl