• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Londra kampüs)bankacılık ve Finans yüksek lisans

Banking and Finance MSc (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Londra Kampüsü)Maliye ve Muhasebe Doktora

Finance and Accounting PhD (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sanayi BSc Yıl ile coğrafi Bilgi Bilimi (Onur)

Geographic Information Science with Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma) toplumdilbilim MA

Sociolinguistics (Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanat Müzesi ve Galeri Çalışmaları MA

Art Museum and Gallery Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kantitatif Finans ve Risk Yönetimi MSc

Quantitative Finance and Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mekatronik Yüksek Lisans

Mechatronics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Bilimi MPhil

Environmental Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıbbi Kimya ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Medicinal Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik hazırlık Yılı (BSc) Vakfı Sertifikası

Physics Foundation Year (for BSc) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Yüksek Lisans

Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Mühendisliği (Su Kaynakları) MPhil

Civil Engineering (Water Resources) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kentsel Planlama BA (Onur)

Urban Planning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikler ve Antik Tarih Doktora

Classics and Ancient History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Yaşlanma ile klinik ve Sağlık Bilimleri yüksek lisans

Clinical and Health Sciences with Ageing MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Teorik Fizik BSc (Onur)

Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora

Computer Science Integrated PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
(Onur)Mekatronik MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Mechatronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi Bilgi Bilimi BSc (Onur)

Geographic Information Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma) Maliye ve Ekonomi MA

Finance and Economics (Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Klinik Araştırma yüksek lisans ile klinik ve Sağlık Bilimleri

Clinical and Health Sciences with Clinical Research MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
(4 yıllık) hazırlık Yılı ile deniz Teknolojisi BEng (Onur)

Marine Technology with Foundation Year (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya Doktora

Digital Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Tasarım) mimari, Planlama ve Peyzaj MA

Architecture, Planning and Landscape (Design) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müze Çalışmaları PGDip

Museum Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Yazılım Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Software Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ekonomi ve Finans yüksek lisans

International Economics and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Londra kampüs)İşletme Yönetimi Doktora

Business and Management PhD (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Jinekoloji MPhil

Biosciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Doktora

Journalism and Public Relations PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Kültürler arası İletişim MA

Cross-Cultural Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanayi BEng Yıl inşaat ve Mühendislik Ölçmeleri (Onur)

Civil and Surveying Engineering with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ve Sosyoloji BA (Onur)

Politics and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş ve Popüler Müzik BA (Onur)

Contemporary and Popular Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilenebilir Enerji İşletme ve Yönetimi (CEYLAN) PGCert

Renewable Energy Enterprise and Management (REEM) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği.

Sustainable Agriculture and Food Security MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Haritacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Civil and Surveying Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık, Planlama ve Peyzaj Doktora

Architecture, Planning and Landscape PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İnşaat Mühendisliği (Su Kaynakları) Doktora

Civil Engineering (Water Resources) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Biyoteknoloji MPhil

Biotechnology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yenilenebilir Enerji İşletme ve Yönetimi (CEYLAN) PGDip

Renewable Energy Enterprise and Management (REEM) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yerleştirme ile çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science with Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müze MA Çalışmaları

Museum Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim Doktora

Education PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Tıbbi ve Moleküler Arasında.

Medical and Molecular Biosciences MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Nitelikli Öğretmen Statüsü QTS (PGCE) İkincil () Eğitim alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Education (PGCE) Secondary (with Qualified Teacher Status QTS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoloji (Hücresel ve Moleküler Biyoloji) BSc (Onur)

Biology (Cellular and Molecular Biology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Mühendisliği) MCompu (Onur)

Computer Science (Game Engineering) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Küçük El Sanatları Teknolojisi BEng (Onur)ile Teknoloji

Marine Technology with Small Craft Technology BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Genetik Mscı (Onur)

Biomedical Genetics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Endüstriyel Proje), MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Industrial Project) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor İlişkilendirme Çalışmaları PGDip

Physician Associate Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Tıp (Hızlandırılmış Program, Lisansüstü Giriş) MB BS

Medicine (Accelerated Programme, Graduate Entry) MB BS

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Londra Kampüsü) Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management (London Campus) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim Araştırma MA

Education Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzik MPhil

Music MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tasarım ve İmalat Mühendisliği Yüksek Lisans

Design and Manufacturing Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
PGCert Yaşlanma ile klinik ve Sağlık Bilimleri

Clinical and Health Sciences with Ageing PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Dilbilim Araştırma MA

Applied Linguistics Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Yazma MPhil

Creative Writing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik Araştırma (Yaşlanma) MClinRes

Clinical Research (Ageing) MClinRes

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
E-İş (Bilgi Sistemleri) MSc

E-Business (Information Systems) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sürdürülebilir Kimya Mühendisliği MSc

Sustainable Chemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp ve Cerrahi MD

Medicine and Surgery MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enerji Doktora

Energy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıl) matematik MMath

Mathematics (4 years) MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve İş Yönetimi BA (Onur)

Economics and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Tıp Tarihi MA

History of Medicine MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Halk Sağlığı PGDip

Public Health PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sanayi BEng Yıl ile sivil ve Yapısal Mühendislik Alanlarında

Civil and Structural Engineering with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Araştırma MA

Sociology and Social Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Mimarlık Yüksek Lisans

Naval Architecture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yenilik, Yaratıcılık ve Girişimcilik yüksek lisans

Innovation, Creativity and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş Hukuku LLM

International Business Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kültürler arası İletişim ve Uluslararası Pazarlama MA

Cross-Cultural Communication and International Marketing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Moleküler Patoloji yüksek lisans ile klinik ve Sağlık Bilimleri

Clinical and Health Sciences with Molecular Pathology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Alman MLitt

German MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klasikler ve Antik Tarihi MA

Classics and Ancient History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Proses Kontrol PGDip

Applied Process Control PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İlaç Endüstrisi için Onkoloji yüksek lisans

Oncology for the Pharmaceutical Industry MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Ekonomi ve Finans BSc (Onur)

Economics and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Kentsel Tasarım MA

Urban Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Modern Diller, Çeviri ve Yorumlama BA (Onur)

Modern Languages, Translation and Interpreting BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dil ve konuşma Terapisi BSc (Onur)

Speech and Language Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği MSc

Chemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekolojik Danışmanlık MSc

Ecological Consultancy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik MPhil

Mathematics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Planlama ve Çevre Araştırma MA

Planning and Environment Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Moleküler Mikrobiyoloji.

Molecular Microbiology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Jeoloji Doktora

Geomatics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Temiz Teknoloji PGDip

Clean Technology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 ay
Modern Dil ve İşletme Çalışmaları BA (Onur)

Modern Languages and Business Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik Tasarım ve İmalat Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Design and Manufacturing Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mimarlık MEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Naval Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma) yönetim ve İşletme Çalışmaları PGDip

Management and Business Studies (Research) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Harita MPhil

Geomatics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Çift Ödülü) gelişmiş Uluslararası İş Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisans

Advanced International Business Management and Marketing (Dual Award) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
Dünya Siyaset ve Popüler Kültür MA

World Politics and Popular Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği Doktora

Chemical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Uluslararası Deniz Çevre Danışmanlık ("İMEK") MSc

International Marine Environmental Consultancy (IMEC) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Mimarlık BEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Naval Architecture BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ağız Diş MClinDent

Restorative Dentistry MClinDent

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Endüstriyel ve Ticari Biyoteknoloji MSc

Industrial and Commercial Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Yasal Araştırma) hukuk ve Toplum yüksek lisans

Law and Society (Legal Research) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik ve İstatistik BSc (Onur)

Mathematics and Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İlaç Kimya Yüksek Lisans

Drug Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Temiz Teknoloji MSc

Clean Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji MPhil

Sociology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyoteknoloji ve İş.

Biotechnology and Business Enterprise MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yenilenebilir Enerji Esnek Eğitim Programı (REFLEKS) MSc

Renewable Energy Flexible Training Programme (REFLEX) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendislik Jeoloji Yüksek Lisans

Engineering Geology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Bilimi Doktora

Environmental Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Ulaşım) İnşaat Mühendisliği MPhil

Civil Engineering (Transport) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Modern Diller Doktora

Modern Languages PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Onkoloji PGDip

Oncology PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Uygulamalı Bitki Bilimi BSc (Onur)

Applied Plant Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset MPhil

Politics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Araştırma) Toplumdilbilim PGDip

Sociolinguistics (Research) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Londra Kampüsü)uluslararası Pazarlama MSc

International Marketing MSc (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Mühendislik MEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Offshore Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortak Onur Psikoloji ve Biyoloji BSc (Onur)

Joint Honours Psychology and Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Miras Çalışmaları PGDip

Heritage Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematik ve Muhasebe BSc (Onur)

Mathematics and Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Oyun Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Game Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda ve İnsan Beslenmesi Doktora

Food and Human Nutrition PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Kimya MPhil

Chemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat ve Mühendislik Ölçmeleri MEng (Onur)

Civil and Surveying Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Hizmetleri Araştırma PGDip

Health Services Research PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Londra kampüs)pazarlama Doktora

Marketing PhD (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Tarım MPhil

Agriculture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Medya ve Gazetecilik MA

Media and Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Finansal Analiz Yüksek Lisans

International Financial Analysis MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Mühendisliği (Yapı) Doktora

Civil Engineering (Structural) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Avrupa Dilleri MA profesyonel Çeviri

Professional Translation for European Languages MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Ekosistemleri ve Yönetim.

Marine Ecosystems and Governance MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Nano Bilim Ve Teknoloji MPhil

Nanoscale Science and Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama Doktora

Marketing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Londra kampüs)iktisat Doktora

Economics PhD (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Deniz Mühendisliği MEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Marine Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Miras Uygulama MPrac

Heritage Practice MPrac

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
MA çeviri

Translating MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgisayar Oyunu Mühendisliği MSc

Computer Game Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları MA

Landscape Architecture Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çapraz-Kültürel İletişim ve Uygulamalı Dilbilim MA

Cross-Cultural Communication and Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fizyolojik Bilimler BSc (Onur)

Physiological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Proje MEng ile Otomasyon ve Kontrol Alanlarında

Automation and Control with Industrial Project MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik MPhil

Physics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Yazma PGCert

Creative Writing PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kil MPhil

Geochemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültürler arası İletişim ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Cross-Cultural Communication and International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MD yaşlanma

Ageing MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Ağız ve Diş bakımı ve Tedavisi) Diş Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Oral and Dental Health Sciences (Dental Hygiene and Therapy) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japon Çalışmaları MLitt

Japanese Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klasikler ve Antik Tarih MPhil

Classics and Ancient History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortak Onur Psikoloji ve Matematik BSc (Onur)

Joint Honours Psychology and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp ve Cerrahi MB BS

Medicine and Surgery MB BS

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim (Klinik) Doktora

Education (Clinical) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma ve Eğitim MA

International Development and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıbbi Kimya ile kimya Yurtdışında MChem (Onur)

Chemistry with Medicinal Chemistry with Study Abroad MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri MCompu (Onur)

Computer Science MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda ve Toplum Doktora

Food and Society PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İş ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Diploması

Business and Humanities Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Deniz Biyolojisi ve Oşinografi BSc (Onur)

Marine Biology and Oceanography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, İletişim ve Kültürel Çalışmalar BA (Onur)

Media, Communication and Cultural Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik ve Sağlık Bilimleri PGCert

Clinical and Health Sciences PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Diş hekimliği ve Diş Bilimleri Doktora

Dentistry and Dental Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Londra Kampüsü) uluslararası İşletme Yönetimi BSc (Onur)

International Business Management (London campus) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Jeoteknik ve Mühendislik Jeolojisi) İnşaat Mühendisliği MPhil

Civil Engineering (Geotechnical and Engineering Geology) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik Araştırma PGDip ile klinik ve Sağlık Bilimleri

Clinical and Health Sciences with Clinical Research PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 48 ay
Tıbbi Kimya ile kimya (MChem) MChem (Onur)

Chemistry with Medicinal Chemistry (MChem) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Ulaştırma Mühendisliği MEng (Onur)

Sustainable Transport Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Mobil ve Dağıtılmış Sistemler) BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Mobile and Distributed Systems) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar (Yazılım Mühendisliği) Bilim BSc (Onur)

Computer Science (Software Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik MSc

Electrical Power MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kültürler arası İletişim ve Eğitim MA

Cross-Cultural Communication and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Film Çalışmaları MPhil

Film Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. (4 yıl) Hükümeti ve Avrupa Birliği Çalışmaları BA

Government and European Union Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sivil (Taşıma) Mühendisliği

Civil Engineering (Transport) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Onur) (Endüstriyel Proje), Elektronik Haberleşme MEng

Electronic Communications (with Industrial Project) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Gıda ve Kırsal Kalkınma Araştırma MSc

Food and Rural Development Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Jeoteknik Mühendisliği MSc

Geotechnical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hydroinformatics ve Su Yönetimi (Euro buçuk blok) MSc

Hydroinformatics and Water Management (Euro Aquae) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İş ve Yönetim MPhil

Business and Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(DClinPsy klinik Psikoloji Doktora)

Clinical Psychology Doctor of (DClinPsy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Konuşma ve Dil Bilimleri Doktora

Speech and Language Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Bilgisayar Bilimleri (Bio-bilgisayar) BSc (Onur)

Computer Science (Bio-computing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA (Öğretme ve Öğrenme) eğitim: Uluslararası Perspektifler

Education: International Perspectives (Teaching and Learning) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Global Halk Sağlığı MSc

Global Public Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Cep &) Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri; Dağıtılmış Sistemleri MCompu (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Mobile & Distributed Systems) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dilbilim, Uygulamalı Dilbilim Doktora

Linguistics, Applied Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Miras, Müzeler ve Galeriler, MLitt

Heritage, Museums and Galleries MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Büyük Veri, Bulut Bilişim PGDip

Cloud Computing for Big Data PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Deniz Mühendislik BEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Offshore Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (4 yıl) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Güvenliği MSc

Sustainable Agriculture and Food Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama MPhil

Marketing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mekanik ve sistem Mühendisliği MPhil

Mechanical and Systems Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Mühendisliği (Yapı) MPhil

Civil Engineering (Structural) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanayi BEng Yıl İnşaat Mühendisliği (Onur)

Civil Engineering with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Enerji ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Energy MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Genetik.

Medical Genetics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kil Doktora

Geochemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Liderlik ve Yönetimi) eğitimi Uluslararası Perspektifler MA

Education International Perspectives (Leadership and Management) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Genetik MPhil

Genetics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve/veya Dilbilim MLitt

English Language and/or Linguistics MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Bilimleri MPhil

Marine Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ulaşım Planlama ve Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS) MSc

Transport Planning and Intelligent Transport Systems (ITS) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıllık) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Tarihi MA

British History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA Eğitim (Teknoloji) eğitim: Uluslararası Perspektifler

Education: International Perspectives (Technology in Education) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makina Mühendisliği (4 yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Mühendisliği BEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Marine Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Denizaltı Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Subsea Engineering and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Çevre Mre teknoloji

Technology in the Marine Environment MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi BSc (Onur)

Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Nöromüsküler Hastalıklar.

Neuromuscular Diseases MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kas-İskelet Sistemi Yaşlanması.

Musculoskeletal Ageing MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Diyabet.

Diabetes MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans (Londra kampüs) BSc (Onur)

Accounting and Finance (London campus) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin Çalışmaları MLitt

Chinese Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mikroelektronik MSc

Microelectronics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İnşaat Mühendisliği (Çevre) MPhil

Civil Engineering (Environmental) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Pazarlama (Londra Kampüsü) Yönetimi BSc (Onur)

International Marketing and Management (London campus) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eczacılık MPhil

Pharmacy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mikrobiyoloji MPhil

Microbiology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Evrim ve İnsan Davranışları.

Evolution and Human Behaviour MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kentsel Tasarım PGDip

Urban Design PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Taşıma PGDip

Transport PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Beşeri Coğrafya Araştırma MA

Human Geography Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Onkoloji MSc

Oncology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Yerleştirme (Tarım ve Çevre Bilimleri çevre Bilimleri MEnv

Environmental Sciences (Agricultural and Environmental Science) with Placement MEnv

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 yıl
Finans ve Muhasebe MPhil

Finance and Accounting MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mühendislik hazırlık yılı hazırlık Sertifikası

Engineering Foundation year Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Mühendisliği MSc

Marine Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimarlık Lisans Diploması

Architecture Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Hayvan Bilimi MPhil

Animal Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji Doktora

Sociology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Eğitim MPhil

Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği BEng (Onur)

Electronics and Computer Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrobiyoloji Doktora

Microbiology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Klasik Araştırmalar ve İngilizce BA (Onur)

Classical Studies and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri MPhil

Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Kanser Çalışmaları PGCert

Cancer Studies PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 ay
(Onur)Endüstriyel Proje MEng ile mikroelektronik Mühendisliği

Microelectronic Engineering with Industrial Project MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müze Pratik MPrac

Museum Practice MPrac

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çinli ya da Japon Çalışmaları BA (Onur)

Chinese or Japanese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
İspanyolca, Portekizce ve Latin Amerika Çalışmaları BA (Onur)

Spanish, Portuguese and Latin American Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı MPhil

English Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Bio -) MCompu (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Bio-Computing) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl