• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Jinekoloji Doktora

Biosciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mekanik ve sistem Mühendisliği Doktora

Mechanical and Systems Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
14)Endüstriyel Proje MEng ile elektrik Mühendisliği

Electrical Power Engineering with Industrial Project MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım Doktora

Agriculture PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Biyoloji (Ekoloji ve Koruma) MBiol (Onur)

Biology (Ecology and Conservation) MBiol (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar MPhil

Fine Art MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kentsel Tasarım PGDip

Urban Design PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Siyasi Ekonomi MA

International Political Economy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim EdD

Education EdD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Medya, İletişim ve Kültürel Çalışmalar BA (Onur)

Media, Communication and Cultural Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Avrupa Birliği Çalışmaları MA

European Union Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İlaç Kimya Yüksek Lisans

Drug Chemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dünya Siyaset ve Popüler Kültür MA

World Politics and Popular Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hayvan Davranışları.

Animal Behaviour MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müze Çalışmaları PGDip

Museum Studies PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Gıda ve Toplum Doktora

Food and Society PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
İnşaat Mühendisliği (Su Kaynakları) Doktora

Civil Engineering (Water Resources) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sürdürülebilir Mühendislik olarak MEng başarıları ile kimya Mühendisliği (Onur)

Chemical Engineering with Honours in Sustainable Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Enerji ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Energy MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MPhil

Chemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çeviri Çalışmaları MLitt

Translation Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yenilenebilir Enerji İşletme ve Yönetimi (CEYLAN) PGDip

Renewable Energy Enterprise and Management (REEM) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kök Hücre ve Rejeneratif Tıp.

Stem Cells and Regenerative Medicine MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Moleküler Patoloji PGCert ile klinik ve Sağlık Bilimleri

Clinical and Health Sciences with Molecular Pathology PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Nörobilim Doktora

Neuroscience PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Medya ve Gazetecilik MA

Media and Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş ve Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Diploması

Business and Humanities Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ortak Onur Psikoloji ve Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Joint Honours Psychology and Sports and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ortak Onur Psikoloji ve Biyoloji BSc (Onur)

Joint Honours Psychology and Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Doktora

Electrical and Electronic Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Deniz Mühendislik BEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Offshore Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültürler arası İletişim ve Uluslararası Pazarlama MA

Cross-Cultural Communication and International Marketing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ağız ve Diş bakımı ve Tedavisi) Diş Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Oral and Dental Health Sciences (Dental Hygiene and Therapy) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim (Klinik) Doktora

Education (Clinical) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Evrim ve İnsan Davranışları.

Evolution and Human Behaviour MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik Araştırma yüksek lisans ile klinik ve Sağlık Bilimleri

Clinical and Health Sciences with Clinical Research MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Sürdürülebilir Kimya Mühendisliği PGDip

Sustainable Chemical Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hydroinformatics MSc

Hydroinformatics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme Yönetimi BA (Onur)

Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Bio-bilgisayar) BSc (Onur)

Computer Science (Bio-computing) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(4 yıl) matematik MMath

Mathematics (4 years) MMath

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda ve İnsan Beslenmesi MPhil

Food and Human Nutrition MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müze, Galeri ve Miras Araştırmaları MPhil

Museum, Gallery and Heritage Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Haritalama ve Coğrafi Veri Bilim Mscı Mscı Onur

Mapping and Geospatial Data Science MSci Honours MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji MA

Archaeology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği (Endüstriyel Proje) MEng

Electronics and Computer Engineering (with Industrial Project) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (Yapı) MPhil

Civil Engineering (Structural) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Farmakoloji BSc (Onur)

Pharmacology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma ve Eğitim MA

International Development and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyoproses Mühendisliği alanında MEng başarıları ile kimya Mühendisliği (Onur)

Chemical Engineering with Honours in Bioprocess Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dilbilim ve TESOL MA

Applied Linguistics and TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Taşıma PGDip

Transport PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İstatistik BSc (Onur)

Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Patoloji yüksek lisans ile klinik ve Sağlık Bilimleri

Clinical and Health Sciences with Molecular Pathology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Alman MLitt

German MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bilgisayar (Oyun Mühendisliği) Endüstriyel Yerleştirme ile Bilim MCompu (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Games Engineering) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Araştırma Eğitim PGCert

Research Training PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klasikler ve Antik Tarih MPhil

Classics and Ancient History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MA Eğitim (Teknoloji) eğitim: Uluslararası Perspektifler

Education: International Perspectives (Technology in Education) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uygulamalı Proses Kontrol MSc

Applied Process Control MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Bulut MSc Bilgisayar

Cloud Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fizik hazırlık Yılı (MPhys) Vakfı Sertifikası

Physics Foundation Year (for MPhys) Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Tarihi MA

British History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Temiz Teknoloji MSc

Clean Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama ve Yönetimi BSc (Onur)

Marketing and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sivil (Taşıma) Mühendisliği

Civil Engineering (Transport) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans

Structural Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çeviri Çalışmaları MA

Translation Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Mimari ve Kentsel Planlama BA (Onur)

Architecture and Urban Planning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Düşük Yoğunluklu Psikolojik Terapiler PGCert

Low Intensity Psychological Therapies PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik Araştırma PGCert ile klinik ve Sağlık Bilimleri

Clinical and Health Sciences with Clinical Research PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Klasikleri MLitt

Classics MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. (4 yıl) Hükümeti ve Avrupa Birliği Çalışmaları BA

Government and European Union Studies (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Genetik MPhil

Genetics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sentetik Biyoloji Yüksek Lisans

Synthetic Biology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültürler arası İletişim ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Cross-Cultural Communication and International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Diş hekimliği ve Diş Bilimleri Doktora

Dentistry and Dental Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Müze Pratik MPrac

Museum Practice MPrac

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Deniz Mühendislik MEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Offshore Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Onkoloji PGDip

Oncology PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Operasyonlar, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Operations, Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ekonomi MPhil

Economics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klasikler ve Antik Tarih Doktora

Classics and Ancient History PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Çift Ödülü) Gelişmiş Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

Advanced International Business Management (Dual Award) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
Kanser MD

Cancer MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Yasal Araştırma) hukuk ve Toplum yüksek lisans

Law and Society (Legal Research) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kentsel Enerji, Teknoloji ve Politika.

Urban Energy Technology and Policy MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Mscı (Entegre Yüksek Lisans) Biyomedikal Bilimler

Biomedical Sciences (Integrated Masters) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çinli ya da Japon Çalışmaları BA (Onur)

Chinese or Japanese Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Çalışmaları MA

Landscape Architecture Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngiliz Edebiyatı MPhil

English Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Çevre Mre teknoloji

Technology in the Marine Environment MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur) (Londra Kampüs) Yerleştirme ile uluslararası Pazarlama ve Yönetimi BSc

International Marketing and Management with Placement (London Campus) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Eğitimi PGDip

Medical Education PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
(Onur)Alman BA ile dilbilim

Linguistics with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji Doktora

Archaeology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mimarlık Lisans Diploması

Architecture Graduate Diploma

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyomedikal Genetik Mscı (Onur)

Biomedical Genetics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği Doktora

Chemical Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Londra kampüs)bankacılık ve Finans yüksek lisans

Banking and Finance MSc (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıllık) İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Yurttaşlık.

Digital Civics MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Araştırma) Toplumdilbilim PGDip

Sociolinguistics (Research) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Araştırma) toplumdilbilim MA

Sociolinguistics (Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yerleştirme BSc ile gıda ve İnsan Beslenmesi (Onur)

Food and Human Nutrition with Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekolojik Danışmanlık MSc

Ecological Consultancy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Londra Kampüs) Yerleştirme ile uluslararası İşletme Yönetimi BSc (Onur)

International Business Management with Placement (London Campus) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler Mikrobiyoloji.

Molecular Microbiology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Jinekoloji MD

Biosciences MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Matematik Vakfı, yılın Vakfı Sertifikası

Mathematics Foundation year Foundation Certificate

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 yıl
İlaç Sektörü PGDip için Onkoloji

Oncology for the Pharmaceutical Industry PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 ay
Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical Power Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MA (Öğretme ve Öğrenme) eğitim: Uluslararası Perspektifler

Education: International Perspectives (Teaching and Learning) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Ekosistemleri ve Yönetim.

Marine Ecosystems and Governance MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp Bilimi BSc (Onur)

Medical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Güvenlik ve Dayanıklılık yüksek lisans

Computer Security and Resilience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Temiz Teknoloji PGDip

Clean Technology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 ay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (4 yıl) BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortak Onur Psikoloji ve Matematik BSc (Onur)

Joint Honours Psychology and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dünya Bilimi BSc (Onur)

Earth Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel ve Ticari Biyoteknoloji MSc

Industrial and Commercial Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MA çeviri

Interpreting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Müzik MLitt

Music MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Biyolojisi BSc (Onur)

Marine Biology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nitelikli Öğretmen Statüsü QTS (PGCE) İkincil () Eğitim alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Education (PGCE) Secondary (with Qualified Teacher Status QTS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Yerleştirme (Tarım ve Çevre Bilimleri çevre Bilimleri MEnv

Environmental Sciences (Agricultural and Environmental Science) with Placement MEnv

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Londra Kampüsü)uluslararası Pazarlama MSc

International Marketing MSc (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Londra kampüs)pazarlama Doktora

Marketing PhD (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science (Game Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil Patolojisi Yüksek Lisans

Language Pathology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Sanayi BEng Yıl inşaat ve Mühendislik Ölçmeleri (Onur)

Civil and Surveying Engineering with Year in Industry BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve Kültürel Çalışmalar Doktora

Media and Cultural Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sürdürülebilir Yapılar ve çevre MSc

Sustainable Buildings and Environments MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Zooloji BSc (Onur)

Zoology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği (Su Kaynakları) MPhil

Civil Engineering (Water Resources) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arkeoloji MLitt

Archaeology MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektrik MSc

Electrical Power MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İspanyolca MLitt

Spanish MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kamu Sağlığı, Epidemiyoloji ve Sağlık Hizmetleri Araştırma MD

Public Health, Epidemiology and Health Services Research MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Fransız MLitt

French MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mikrobiyoloji MPhil

Microbiology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma) yönetim ve İşletme Çalışmaları PGDip

Management and Business Studies (Research) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
Sanat Müzesi ve Galeri Çalışmaları MA

Art Museum and Gallery Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset MPhil

Politics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(4 yıl) Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mikrobiyoloji Doktora

Microbiology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Planlama ve Çevre Araştırma MA

Planning and Environment Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
MCompu Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Onur)

Computer Science with Industrial Placement MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gıda ve İnsan Beslenmesi BSc (Onur)

Food and Human Nutrition BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kil MPhil

Geochemistry MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Halk Sağlığı PGDip

Public Health PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Mobil ve Dağıtılmış Sistemler) BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Mobile and Distributed Systems) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Londra kampüs)iktisat Doktora

Economics PhD (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Ekonomi ve İş Yönetimi BA (Onur)

Economics and Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dil ve konuşma Terapisi BSc (Onur)

Speech and Language Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik ve Muhasebe BSc (Onur)

Mathematics and Accounting BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık, Planlama ve Peyzaj Doktora

Architecture, Planning and Landscape PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Mühendislik Jeoloji Yüksek Lisans

Engineering Geology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çiftlik İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Farm Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müze, Galeri ve Miras Araştırmaları Doktora

Museum, Gallery and Heritage Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Jeoteknik Mühendisliği MSc

Geotechnical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Endüstriyel Proje MEng ile mikroelektronik Mühendisliği

Microelectronic Engineering with Industrial Project MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MSc

Chemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Nitelikli Öğretmen Statüsü QTS (PGCE) İlköğretim () Eğitim alanında lisansüstü Sertifika

Postgraduate Certificate in Education (PGCE) Primary (with Qualified Teacher Status QTS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Cep &) Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri; Dağıtılmış Sistemleri MCompu (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Mobile & Distributed Systems) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Güç Dağıtım Mühendisliği MSc

Power Distribution Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Onur)Mekatronik MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Mechatronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çapraz-Kültürel İletişim ve Uygulamalı Dilbilim MA

Cross-Cultural Communication and Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Enerji Doktora

Energy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Coğrafya ve Planlama BA (Onur)

Geography and Planning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller BA (Onur)

Modern Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Bio -) MCompu (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Bio-Computing) MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Avrupa Tarihi MA

European History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Liderlik) Klinik Araştırma/Klinik Araştırma MClinRes

Clinical Research/Clinical Research (Leadership) MClinRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
PGCert Yaşlanma ile klinik ve Sağlık Bilimleri

Clinical and Health Sciences with Ageing PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 ay
Genetik Doktora

Genetics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Matematik ve Ekonomi BSc (Onur)

Mathematics and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat ve Haritacılık Mühendisliği BEng (Onur)

Civil and Surveying Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Araştırma MA

Education Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Biyolojisi ve Oşinografi BSc (Onur)

Marine Biology and Oceanography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kırsal Çalışmalar MPhil

Rural Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Muhasebe ve Finans (Yerleştirme ile) BA (Onur)

Accounting and Finance (with Placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Malzemeleri Doktora

Materials Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Kas-İskelet Sistemi Yaşlanması.

Musculoskeletal Ageing MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Bilimleri (Ekosistem Yönetimi) MEnv

Environmental Sciences (Ecosystem Management) MEnv

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Japon Çalışmaları MLitt

Japanese Studies MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kültürler arası İletişim MA

Cross-Cultural Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mekanik ve sistem Mühendisliği MPhil

Mechanical and Systems Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İstatistik Doktora

Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Toksikoloji.

Toxicology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanayi MEng Yıl ile sivil ve Yapısal Mühendislik Alanlarında

Civil and Structural Engineering with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MD yaşlanma

Ageing MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Film ve Medya BA (Onur)

Film and Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Arkeoloji BA (Onur)

History and Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sel Risk Yönetimi MSc

Flood Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Arkeoloji BA (Onur)

Archaeology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Tarih BA (Onur)

Politics and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji Doktora

Biotechnology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi MSc

Advanced Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mikrobiyoloji MD

Microbiology MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Adli Psikoloji Yüksek Lisans

Forensic Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Araştırma) Maliye ve Ekonomi MA

Finance and Economics (Research) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Bilimleri MPhil

Marine Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Çevre Bilimi Doktora

Environmental Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Bilgisayar Bilimleri MCompu (Onur)

Computer Science MCompu (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Londra kampüs)İşletme Yönetimi Doktora

Business and Management PhD (London campus)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sosyoloji MA

Sociology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sanayi MEng Yıl inşaat ve Mühendislik Ölçmeleri (Onur)

Civil and Surveying Engineering with Year in Industry MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çeviri ve MPhil Çeviri

Translating and Interpreting MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp Eğitimi PGCert

Medical Education PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Eczacılık Doktora

Pharmacy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Yerleştirme ile çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science with Placement BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı MA

English Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Mühendisliği MSc

Marine Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Halk Sağlığı MPH

Public Health MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıbbi Kimya ile kimya Yurtdışında MChem (Onur)

Chemistry with Medicinal Chemistry with Study Abroad MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji MPhil

Sociology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Bilimleri (Oyun Mühendisliği) BSc (Onur)

Computer Science with Industrial Placement (Game Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve Halkla İlişkiler MA

Media and Public Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Fizik MPhil

Physics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Sosyoloji ve Sosyal Araştırma MA

Sociology and Social Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Küreselleşme, Yoksulluk ve Kalkınma, uluslararası Siyaset MA

International Politics (Globalisation, Poverty and Development) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Klinik ve Sağlık Bilimleri PGDip

Clinical and Health Sciences PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 48 ay
Eğitim BA (Onur)

Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp Tarihi MA

History of Medicine MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(5 yıllık) hazırlık Yılı ile deniz Teknolojisi MEng (Onur)

Marine Technology with Foundation Year (5 years) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Konuşma ve Dil Bilimleri Doktora

Speech and Language Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Sağlık ve Hastalık Mre kardiyovasküler Bilim

Cardiovascular Science in Health and Disease MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ölçme ve Haritalama Bilim BSc (Onur)

Surveying and Mapping Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Mühendisliği Bütünleşik Doktora

Computer Science Integrated PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Deniz Mühendisliği BEng ile deniz Teknolojisi (Onur)

Marine Technology with Marine Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Portekizce MLitt

Portuguese MLitt

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İş Hukuku LLM

International Business Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Endüstriyel Proje MEng ile dijital Elektronik (Onur)

Digital Electronics with Industrial Project MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarım BSc (Onur)

Agriculture BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişmiş Elektrik Mühendisliği MSc

Advanced Electrical Power Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Onur) (Endüstriyel Proje), Elektronik Haberleşme MEng

Electronic Communications (with Industrial Project) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Dilbilim ve Kanıta Dayalı Uygulama PGDip (Araştırma)

Clinical Linguistics and Evidence-Based Practice PGDip (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay
E-İş (Bilgi Sistemleri) MSc

E-Business (Information Systems) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Ulaşım) İnşaat Mühendisliği MPhil

Civil Engineering (Transport) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tarım MPhil

Agriculture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tıp ve Cerrahi MD

Medicine and Surgery MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Hesaplamalı Sinirbilim ve Neuroinformatics MSc

Computational Neuroscience and Neuroinformatics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
14. Japon/Çin BA ile dilbilim

Linguistics with Japanese/Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yenilenebilir Enerji İşletme ve Yönetimi (CEYLAN) MSc

Renewable Energy Enterprise and Management (REEM) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Deniz Mimarlık Yüksek Lisans

Naval Architecture MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Dijital Medya Doktora

Digital Media PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Klasikler ve Antik Tarihi MA

Classics and Ancient History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Endüstriyel Proje), MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering (with Industrial Project) MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe ve Finans (Londra kampüs) BSc (Onur)

Accounting and Finance (London campus) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk ve Geleneksel Müzik BA (Onur)

Folk and Traditional Music BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda ve İnsan Beslenmesi Doktora

Food and Human Nutrition PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Dünya Sanayi BSc (Onur)Yıl Bilim

Earth Science with Year in Industry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İçerir iş yerleştirme) işletme Muhasebe ve Finans (4 yıllık) BA (Onur)

Business Accounting and Finance (includes business placement) (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Haberleşme BEng (Onur)

Electronic Communications BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çift Ödülü) gelişmiş Uluslararası İş Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisans

Advanced International Business Management and Marketing (Dual Award) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
Makina Mühendisliği (4 yıl) BEng (Onur)

Mechanical Engineering (4 years) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve Yorumlama MA

Translating and Interpreting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Bilgisayar Oyunu Mühendisliği MSc

Computer Game Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kanser Doktora

Cancer PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay