• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Klasikleri B. A.

B.A. in Classics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Latin Amerika ve Karayip Çalışmaları JD/MA

JD/MA in Latin American and Caribbean Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği

MS in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredileri
B. A./B. S., Bilgisayar Bilimi

B.A./B.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Arşiv Yüksek Lisans Programı ve Kamu Geçmişi

Master of Arts Program in Archives and Public History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Global Halk Sağlığı/Beslenme ve Diyet BS

BS in Global Public Health/Nutrition and Dietetics

Lisans
Tam Zamanlı - 129 kredi
Gıda Çalışmalarında MA

MA in Food Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 kredi
Yayıncılık MS - Dijital ve Baskı Ortamı

MS in Publishing - Digital and Print Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi
Nakliye Yönetimi MS

MS in Transportation Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
İnsan ve toplum Yüksek Lisans Programı Düşünce

Master of Arts Program in Humanities and Social Thought

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 puan
(Doktora)Güzel Sanatlar

Doctor of Philosophy (PhD) in Fine Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Meslek Dans Öğretmenliği yüksek lisans: Amerikan Bale Tiyatrosu Pedagoji

MA in Teaching Dance in the Professions: American Ballet Theatre Pedagogy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Beslenme (Doktora)ve Diyet

Doctor of Philosophy (PhD) in Nutrition and Dietetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 puan
Sosyal Bilimler BA

BA in Social Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - c / kredi
Halkla İlişkiler MS ve Kurumsal İletişim

MS in Public Relations and Corporate Communications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi
Çevre Mühendisliği

MS in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
İşletme Fransızca Çalışmaları/MBA Sanat çift Diploma Master - Master

Dual Degree Master of Arts in French Studies/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 79 puan
Sağlık Politikası ve Yönetimi MPA - Sağlık Hizmetleri Yönetimi Uzmanlık

MPA in Health Policy and Management - Health Services Management Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sinema Araştırmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Cinema Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Dilbilim B. A.

B.A. in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Psikoloji

B.A. in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
İspanyol ve Portekiz Dili ve Edebiyatı alanında doktora (PhD) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Spanish and Portuguese Language and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Biyolojik Antropoloji alanında doktora Programı

Doctoral Program in Biological Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
7-12 Kimya Öğretiminde BS, Notları

BS in Teaching Chemistry, Grades 7-12

Lisans
Tam Zamanlı - 128 adet
Sosyal Psikoloji Doktora Programı

Doctoral Program in Social Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Siyasette yüksek lisans

Master of Arts in Politics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 puan
Muhasebe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin Amerika ve Karayip Çalışmaları B. A.

B.A. in Latin American and Caribbean Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Üniversiteler Eğitim Tiyatro Sanatları Master ve Topluluklar

Master of Arts in Educational Theatre in Colleges and Communities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Matematik Öğretimi alanında lisans, Sınıflarda 7-12, İlk Belgelendirme

BS in Teaching Mathematics, Grades 7-12, Initial Certification

Lisans
Tam Zamanlı 128-129 kredi
Antropoloji MA

MA in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 puan
Halk Sağlığı Kamu Yönetimi Master - Küresel Ana

Master of Public Administration - Global Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Gelişimi ve Toplumsal Müdahale MA

MA in Human Development and Social Intervention

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dilbilim alanında doktora (PhD) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Post Doktora-Profesyonel Program

Doctor of Philosophy (PhD) in Post-Professional Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 kredi
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

M.A. in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 puan
Siyasette Doktora) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Politics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Edebi Röportaj M. A.

M.A. in Literary Reportage

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
2 MA Erken Çocukluk döneminde Özel Eğitim, Doğum Sınıfı, Profesyonel Sertifika

MA in Early Childhood Special Education, Birth-Grade 2, Professional Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Sosyoloji B. A.

B.A. in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Hareketli Görüntü Arşivleme ve Koruma MA

MA in Moving Image Archiving and Preservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Solo Piyano bir Konsantrasyon ile MM Piyano Performansı

MM in Piano Performance with a Concentration in Solo Piano

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Sağlık Politikası ve Yönetimi MPA - Sağlık Finans Uzmanlık

MPA in Health Policy and Management - Health Finance Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Atmosfer Okyanus Bilimi (Doktora)ve Matematik

Doctor of Philosophy (PhD) in Atmosphere Ocean Science and Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Otelcilik Sektöründe Çalışmalarda MS

MS in Hospitality Industry Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi
Klasikleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Performans Çalışmalarında MA

MA in Performance Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küresel Kamu Sağlığı Diş Cerrahisi doktor/MİL

Doctor of Dental Surgery/MPH in Global Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dünya Tarihi Yüksek Lisans Programı

Master of Arts Program in World History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi
Biyoteknoloji MS

MS in Biotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Kamu Politikası Yüksek Lisans

Master of Science in Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sinir Bilim Doktora Programı

Doctoral Program in Neural Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dans MFA

MFA in Dance

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevresel bağlamda Arkeoloji Doktora Programı: Eski Teknolojiler

Doctoral Program in Archaeology: Ancient Technologies in their Environmental Contexts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Tüzel Bilim JSP (Doktor)

JSD (Doctor of Juristic Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Eğitimi Tarihi

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 76 puan
(Doktora)Danışmanlık Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Counseling Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi
Kamu Yönetimi Master - MD

Master of Public Administration - MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kütüphane ve Bilgi bilimlerinde Gıda Çalışmaları/MSLİS MA

MA in Food Studies/MSLIS in Library and Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 59 kredileri
Uygulamalı İstatistik MS

MS in Applied Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34-47, önce istatistik eğitimine bağlı olarak
Sanat Tarihi ve Klasik B. A.

B.A. in Art History and Classics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Kentsel Planlama Master - Çevre, Altyapı ve Ulaşım

Master of Urban Planning - Environment, Infrastructure, and Transportation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları B. A.

B.A. in Medieval and Renaissance Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
İktisat M. A.

M.A. in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Sanat, Sınıflarda K-12, İlk Belgelendirme Öğretiminde MA

MA in Teaching Art, Grades K-12, Initial Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredilik
(VELİD)Uygulanan Nicel Araştırma MA

MA in Applied Quantitative Research (AQR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 kredileri
Stüdyo Sanat MFA

MFA in Studio Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoenformatik MS

MS in Bioinformatics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi
Caz Çalışmaları, Müzik lisans

Bachelor of Music in Jazz Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi
Kentsel Planlama Master - JD

Master of Urban Planning - JD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Öğretmenleri MA, Sınıflarda K-12, Profesyonel Sertifika

MA in Teachers of Art, Grades K-12, Professional Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Öğretmenler için iki Dilli Eğitimde Sanatları Master

Master of Arts in Bilingual Education for Teachers

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 kredileri
Çift Diploma BS Hemşirelik MS/

Dual Degree BS/MS in Nursing

Lisans
Değişken tam Zamanı
Müzik Eğitimi Müzik lisans, Tüm Sınıflarda, İlk Belgelendirme

Bachelor of Music in Music Education, All Grades, Initial Certification

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi
Film için Puanlama Müzik Teorisi ve Kompozisyon, Müzik lisans (Konsantrasyon ve Multimedya)

Bachelor of Music in Music Theory and Composition (Concentration in Scoring for Film and Multimedia)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
Pazarlama Analytics BS

BS in Marketing Analytics

Lisans
Tam Zamanlı - c / kredi
Siyasette B. A.

B.A. in Politics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Kentsel Planlama yüksek lisans - Ekonomik Kalkınma ve Konut

Master of Urban Planning - Economic Development and Housing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal ve Kültürel Analizi lisans programı

MA program in Social and Cultural Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 puan
Profesyonel MS Yazma

MS in Professional Writing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi
Fizik Tedavi

Doctor of Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
2 Erken Çocukluk Eğitiminde ANNE, Doğum Sınıfı, İlk Belgelendirme

MA in Early Childhood Education, Birth-Grade 2, Initial Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 41 kredileri
Eğitim Liderlik Eğitim doktor

Doctor of Education in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 - 60 kredi
Diş Cerrahisi lisans ve Doktora

Bachelor of Arts and Doctor of Dental Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Örnekleri MD/MA

MD/MA in Bioethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik ve MA sınıf Matematik, Sınıflarda 7-12, İlk Belgelendirme BA

BA in Mathematics and MA in Teaching Mathematics, Grades 7-12, Initial Certification

Lisans
MA için tam Zamanı - BA 158 kredi (128, 30)
Caz Çalışmaları MM

MM in Jazz Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Müzik Eğitiminde yüksek lisans: Üniversite ve Üniversite Öğretim

Master of Arts in Music Education: For College and University Faculty

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Alman B. A.

B.A. in German

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Elektrik Mühendisliği

MS in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

MS in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Matematik yüksek lisans

M.S. in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 puan
Karşılaştırmalı Edebiyat yüksek lisans

Master of Arts in Comparative Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 puan
(Doktora)Yüksek ve lise sonrası Eğitim

Doctor of Philosophy (PhD) in Higher and Postsecondary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi
Rus ve Slav Çalışmaları Yüksek Lisans Programı

Master of Arts Program in Russian and Slavic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 puan
Çocukluk döneminde ANNE, Sınıflarda 1-6, İlk Belgelendirme

MA in Childhood Education, Grades 1-6, Initial Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 puan
Beşeri BA

BA in Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - c / kredi
İnsan Kaynakları Yönetimi ve Geliştirme MS

MS in Human Resource Management and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya MS

MS in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Biyomedikal Bilişim MS

MS in Biomedical Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Hemşirelik Bilim hızlandırılmış Lisans

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Elektrik Mühendisliği

BS in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
İbranice çift MA ve Yahudi Çalışmaları Master

Dual MA in Hebrew and Judaic Studies/Master's of Science in Library and Information Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 puan
Eğitim Liderlik yüksek lisans: Okul Binası Lider

MA in Educational Leadership: School Building Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Okuryazarlık Eğitiminde yüksek lisans, Doğum-6 Sınıf ve Sınıflarda 5-12

Master of Arts in Literacy Education, Birth-Grade 6 and Grades 5-12

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Vokal Performansı Müzik Master: Klasik Ses ve Opera Çalışmaları

Master of Music in Vocal Performance: Classical Voice and Opera Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
(Doktora)Psikoloji ve Sosyal Müdahale

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology and Social Intervention

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Global Halk Sağlığı MD/MPH

MD/MPH in Global Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
(Uluslararası Eğitim Doktora) doktora: Genel Eğitim

Doctor of Philosophy (PhD) in International Education: Global Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi
Makine Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi
Bilgi Sistemleri Yönetiminde AAS

AAS in Information Systems Management

Lisans
Tam Zamanlı - city kredi
Çevre (Doktora)Sağlık Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi
Liberal Sanatlar AA

AA in Liberal Arts

Lisans
Tam Zamanlı - city kredi
Profesörü, Afrika Çalışmaları çift Lisans Programı (M. A./MSLİS) ve kütüphanecilik

Dual Degree Program (M.A./MSLIS) in Africana Studies and Library Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 puan
Vokal Performansı Müzik Master: Müzik Tiyatrosu

Master of Music in Vocal Performance: Music Theatre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Öğretim (Doktora)ve Öğrenme

Doctor of Philosophy (PhD) in Teaching and Learning

Yüksek Lisans
(Bir ANNE olmadan giren öğrenciler 72 kredi almak için gerekli olabilir) tam Zamanlı 48-60 kredi
Sosyal Bilgiler, Sınıflarda 7-12, Profesyonel Sertifikasyon eğitim yüksek lisans

MA in Teaching Social Studies, Grades 7-12, Professional Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Sosyoloji Doktora) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Ruh Sağlığı ve Master Sağlık/Yazı için Danışmanlık MA;Sertifika, LGBT Sağlık Gelişmiş s ...

MA in Counseling for Mental Health and Wellness/Post-Master's Advanced Certificate, LGBT Health, ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi
MA Öğretim yılında İngilizce, Sınıflarda 7-12, İlk Belgelendirme

MA in Teaching English, Grades 7-12, Initial Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Sinema Çalışmalarda M. A.

M.A. in Cinema Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
BM Piyano Müzik Eğitimi/MA Performans

BM in Piano Performance/MA in Music Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çift BS Muhasebe Programı MS/

Dual BS/MS in Accounting Program

Lisans
Tam Zamanlı - 150 kredi
Kentsel Tasarım ve Mimari Çalışmalarda B. A.

B.A. in Urban Design and Architecture Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenleri Olmayan MA-Sertifika

MA in Teachers of English to Speakers of Other Languages, Non-Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 41 kredileri
Ulus ve New York Raporlama M. A.

M.A. in Reporting the Nation and New York

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Perküsyon Çalışmalarında Müzik lisans

Bachelor of Music in Percussion Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi
2 MA Erken Çocukluk Eğitimi ve Erken Çocukluk Özel Eğitimi, Doğumdan Sınıf, İlk Cer ...

MA in Early Childhood Education and Early Childhood Special Education, Birth-Grade 2, Initial Cer ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Pirinç Çalışmalara odaklanarak Müzik lisans Müzik Performansı

Bachelor of Music in Music Performance with a Focus on Brass Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi
Uluslararası İşletme Yönetmeliğinde LLM, Dava ve Tahkim

LLM in International Business Regulation, Litigation and Arbitration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 kredi
İletişimsel Bilimleri ve Bozuklukları BS

BS in Communicative Sciences and Disorders

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
(Uluslararası Eğitim Doktora) doktora: Çapraz-Kültürel değişim ve Eğitim

Doctor of Philosophy (PhD) in International Education: Cross-Cultural Exchange and Training

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi
Dijital Medya BS

BS in Integrated Digital Media

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Çevre Sağlığı alanında yüksek lisans Bilimler

Master of Science in Environmental Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 puan
Global Halk Sağlığı Hemşirelik MS/MPH

MS in Nursing/MPH in Global Public Health

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Eğitim Liderlik Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 - 60 kredi
Ruh Sağlığı ve Sağlıklı yaşam için Danışmanlık MA

MA in Counseling for Mental Health and Wellness

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi
Bilgi Sistemleri Bilim Master (MSIS)

Master of Science in Information Systems (MSIS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi
Entegre Pazarlama MS

MS in Integrated Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi
Müzik Tiyatro Konsantrasyon ve Gelişmiş Sertifika ile Vokal Performansı Müzik Master ...

Master of Music in Vocal Performance with Concentration in Music Theatre and Advanced Certificate ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi
Orta Doğu ve İslam Araştırmaları B. A.

B.A. in Middle Eastern and Islamic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Müzik B. A.

B.A. in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Dini Çalışmalarda B. A.

B.A. in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Uluslararası Eğitim (Doktora) doktora: Uluslararası Kalkınma Eğitimi

Doctor of Philosophy (PhD) in International Education: International Development Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi
Çevre Koruma Eğitimi MA

MA in Environmental Conservation Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 37 kredi
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği

BS in Electrical Engineering and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 141 kredi
Yabancı Dil, Sınıflarda 7-12 olarak İspanyolca eğitimi ve Diğer Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans ...

MA in Teaching Spanish as a Foreign Language, Grades 7-12 and Teaching English to Speakers of Oth ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 50 Kredi
Siber Risk ve Strateji MS

MS in Cybersecurity Risk and Strategy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi
BM müziğinde Çağdaş Üretim ve Beste bir Konsantrasyon ile Teori ve Kompozisyon

BM in Music Theory and Composition with a Concentration in Contemporary Production and Songwriting

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
İş ve Politik Ekonomi doktorası

B.S. in Business and Political Economy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji, Oral Biyoloji İzlemek MS

MS in Biology, Oral Biology Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Ortaöğretim Öğretim yılında yüksek lisans

Master of Arts in Teaching in Secondary Education

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Felsefe Yüksek Lisans Programı

Master of Arts Program in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 puan
Dijital Medya MS

MS in Integrated Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Tarihteki B. A.

B.A. in History

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Sinema ve Televizyon İşletme (BS) lisans eğitimi - Güzel Sanatlar Lisans (LİSANS)

Bachelor of Science (BS) in Business - Bachelor of Fine Arts (BFA) in Film and Television

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fransız Çalışmalarda İşletme/yüksek lisans MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/MA in French Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 79 puan
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Teaching English to Speakers of Other Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi
Alman M. A.

M.A. in German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 puan
Vergi icra LLM

Executive LLM in Tax

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 24 kredi
7-12 Dünya Bilimi Öğretim BS, Notları

BS in Teaching Earth Science, Grades 7-12

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
Eğitim Sosyolojisi Yüksek Lisans: Eğitim Politikası

MA in Sociology of Education: Education Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Biyoloji MS

MS in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 puan
Tasarımı Sahne ve Film için MFA

MFA in Design for Stage and Film

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Antropoloji ve Klasik Medeniyetin B. A.

B.A. in Anthropology and Classical Civilization

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Uygulamalı Veri analizi ve Görselleştirme BS

BS in Applied Data Analytics and Visualization

Lisans
Tam Zamanlı - c / kredi
Muhasebe MS

MS in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Asya B. A./Pasifik/Amerikan Çalışmaları

B.A. in Asian/Pacific/American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
İrlanda ve İrlandalı-Amerikan Çalışmaları yüksek lisans

Masters in Irish and Irish-American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi
Master Latin Amerika ve Karayip Çalışmaları Derece

Masters Degree in Latin American and Caribbean Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 puan
Kimya Mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
75 Kredi tam Zamanı - Minimum
İnşaat Mühendisliği

MS in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
İbranice Doktora ve Musevi Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in Hebrew and Judaic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Global Halk Sağlığı/Medya, Kültür BS ve İletişim

BS in Global Public Health/Media, Culture, and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
Gazetecilik ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

M.A. in Journalism and International Relations

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 puan
Fizik B. A./B. S.

B.A./B.S. in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Diş Hijyeni Uygulamalı Bilim Associate - Fast Track

Associate in Applied Science in Dental Hygiene - Fast Track

Lisans
Tam Zamanlı - 17 ay
Kültürel Raporlama ve Eleştiri yüksek lisans

M.A. in Cultural Reporting and Criticism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Diş Hijyeni (BS) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BS) in Dental Hygiene

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik doktora (PhD) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Bilim Ve Teknoloji Çalışmalarında BS

BS in Science and Technology Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
Felsefe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Klasik Uygarlık ve Helen Çalışmalarda B. A.

B.A. in Classical Civilization and Hellenic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Klinik Sosyal hizmet doktora

Doctorate in Clinical Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Sağlık MD/MPH

MD/MPH in Global Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kolej ve Topluluklarda Eğitim Tiyatro EdD

EdD in Educational Theatre in Colleges and Communities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 puan
Güzel Sanatlar yüksek lisans

Master of Arts in Fine Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Yakın Doğu Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in Near Eastern Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 puan
Dijital Medya hızlandırılmış BS/MS

Accelerated BS/MS in Integrated Digital Media

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Drama Terapi MA

MA in Drama Therapy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyokimya A. B.

B.A. in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
İspanyolca ve Dilbilim B. A.

B.A. in Spanish and Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Medya, Kültür, lisans, ve İletişim

Bachelor of Science in Media, Culture, and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
(Doktora)Biliş ve Algı

Doctor of Philosophy (PhD) in Cognition and Perception

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İktisat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Film için Puanlama Müzik Teorisi Müzik Master ve Kompozisyon: ve Multimedya

Master of Music in Music Theory and Composition: Scoring for Film and Multimedia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi
12 Eğitim Tiyatro MA, Sınıflarda K-ve Sosyal Bilimler, 7-12 Sınıflar, İlk Öğretim Sistemi ...

MA in Educational Theatre, Grades K-12, and Teaching Social Studies, Grades 7-12, Initial Certifi ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 47 kredi
(Eğitim ve Yahudi Çalışmaları Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Education and Jewish Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 kredi
Çalgıcı Çalışmalarda Müzik lisans

Bachelor of Music in Woodwind Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi
Sanat Tarihi B. A.

B.A. in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Eğitim Tiyatro Tiyatro, Tüm Sınıflarda, İngilizce, sınıf Öğretmeni Sertifika ile MA ...

MA in Educational Theatre with Teacher Certification in Theatre, All Grades, and English, Grades ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Gazetecilik/Fransız ortak Çalışmalarda M. A.

Joint M.A. in Journalism/French Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Eğitiminde Müzik Kompozisyon BM/MA

BM in Music Composition/MA in Music Education

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi
Dramatik Edebiyatı B. A.

B.A. in Dramatic Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Antropoloji B. A.

B.A. in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Pazarlama (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gazetecilik ve Avrupa ve Akdeniz Çalışmaları ortak Yüksek Lisans

Joint M.A. Degree in Journalism and European and Mediterranean Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 puan
İşletme/MPA MBA - Master

MBA - Master of Business Administration/MPA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 84 kredi
Gayrimenkul BS

BS in Real Estate

Lisans
Tam Zamanlı - c / kredi
Doktor Felsefe (Doktora) Programı Fransızca

Doctor of Philosophy (PhD) Program in French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi
Ötelenme Araştırma Tıp doktoru (MD) / MS

Doctor of Medicine (MD) / MS in Translational Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi
İş BS

BS in Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya, Kültür, Felsefe doktoru, İletişim

Doctor of Philosophy in Media, Culture, and Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Engelli İngilizce ve eğitim öğretimde ANNE, Sınıflarda 7-12, İlk Belgelendirme

MA in Teaching English and Teaching Students with Disabilities, Grades 7-12, Initial Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi
Latin Amerika Çalışmaları B. A.

B.A. in Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
ANNE Çocukluk döneminde Özel Eğitim, 1-6 Sınıflarda, Profesyonel Sertifika

MA in Childhood Special Education, Grades 1-6, Professional Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Eğitim Tarihi MA

MA in History of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya alanında yüksek lisans, Kültür ve İletişim

Master of Arts in Media, Culture and Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
B. Avrupa ve Akdeniz Çalışmalarda

B.A. in European and Mediterranean Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
İngilizce Eğitimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in English Education

Yüksek Lisans
(Bir ANNE olmadan giren öğrenciler 72 kredi almak için gerekli olabilir) tam Zamanlı - 54 kredi
Aşk Dillerinde B. A.

B.A. in Romance Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor Programı

Doctor of Nursing Practice (DNP) Program

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Dijital İletişim ve Medya alanında lisans

BS in Digital Communications and Media

Lisans
Tam Zamanlı - c / kredi
Şirket Hukuku LLM

LLM in Corporation Law

Yüksek Lisans
Gerekli 24 kredilik tam Zamanı en az 21
Görsel Sanatlar Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Visual Arts Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51 puan
Profesörü, Afrika Çalışmaları ve Gazetecilik Yüksek Lisans Programı

Master of Arts Program in Africana Studies and Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi
Haber ve Belgesel M. A.

M.A. in News and Documentary

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Sosyal ve Kültürel Analiz B. A.

B.A. in Social and Cultural Analysis

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Yönetim Sistemleri ve MS

MS in Management and Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevresel Çalışmalarda B. A.

B.A. in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Müzik İş, Müzik lisans

Bachelor of Music in Music Business

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
Eğitim Tiyatro MA, Sınıflarda K-12, İlk Belgelendirme

MA in Educational Theatre, Grades K-12, Initial Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 47 kredi
Finans/MBA Matematik MS

MS in Mathematics in Finance/MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi
MA Sanat, Eğitim ve Toplum Uygulama

MA in Art, Education, and Community Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İşbirlikçi Piyano bir Konsantrasyon ile MM Piyano Performans

MM in Piano Performance with a Concentration in Collaborative Piano

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi
Kostüm Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in Costume Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 puan
Fizik Tedavi Terapistleri Uygulamak

Doctor of Physical Therapy for Practicing Therapists

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Gazetecilik bir Konsantrasyon ve Din ile Dini Çalışmalar yüksek lisans

MA in Religious Studies with a Concentration in Journalism and Religion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
M. 20 Studio Dijital İlk A.:

M.A. in Studio 20: Digital First

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Classics Yüksek Lisans Programı

Master of Arts Program in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 puan
Sanatlarda yüksek lisans Siyaset

Master of Arts in Arts Politics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çeviri MS

MS in Translation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Sosyal hizmet Kamu Yönetimi Executive Master - Master

Executive Master of Public Administration - Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel Altyapı Sistemleri MS

MS in Urban Infrastructure Systems

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İngilizce M. A. ve Amerikan Edebiyatı

M.A. in English and American Literature

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sosyal hizmetler alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
Çevre ve Enerji Hukuku LLM

LLM in Environmental and Energy Law

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Filmin MFA

MFA in Filmmaking

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Eğitim Tiyatro MA, Sınıflarda K-12 ve İngilizce Eğitimi, 7-12, İlk Belgelendirme Notları

MA in Educational Theatre, Grades K-12 and English Education, Grades 7-12, Initial Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi
Profesörü, Afrika Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in Africana Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 puan
Gelişim Psikolojisi alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Developmental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnteraktif Telekomünikasyon Profesyonel Çalışmalar yüksek lisans

Master of Professional Studies in Interactive Telecommunications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Engelliler, 7-12 Sınıflar, İlk Certi ile öğretimde MA ...

MA in Teaching Social Studies and Teaching Students with Disabilities, Grades 7-12, Initial Certi ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 41 kredileri
Çevre Bilimi MS

MS in Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Müzik Doktora) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
(Juris Doktor)JD/MBA

JD/MBA (Juris Doctor)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik Mühendisliği

MS in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Müzik Teknolojisi Müzik Master ları

Masters of Music in Music Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40-45 kredi
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Programı Master Finans Matematiği

Master of Science Program in Mathematics in Finance

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sağlık Politikası ve Yönetimi MD/MPA

MD/MPA in Health Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
6 Okuryazarlık Eğitiminde ANNE, Doğum Sınıfı, Profesyonel Sertifika

MA in Literacy Education, Birth-Grade 6, Professional Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Biyomateryallerin MS

MS in Biomaterials

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - tez seçeneği (Bir Yıl) gayri tez seçeneği; İki Yıl için 30 kredi Saat : 36 kredi saat ve tez seçeneği olmayan
Uluslararası İlişkiler A. B.

B.A. in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 puan
Müzik Eğitimi Eğitim doktora: Üniversite ve Üniversite Öğretim

Doctor of Education in Music Education: For College and University Faculty

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 puan
Sağlık Politikası ve Yönetimi MPA - Uluslararası Sağlık İhtisas

MPA in Health Policy and Management - International Health Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dijital Beşeri Bilimler ve Sosyal Bilimler yüksek lisans

Master of Science in Digital Humanities and Social Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Örnekleri Sanatlar Yüksek Lisans

Master of Arts Degree in Bioethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız Çalışmalarda ortak Doktora Felsefe (Doktora) Programı ve Fransız

Joint Doctor of Philosophy (PhD) Program in French Studies and French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
İtalyan Çalışmalarda Doktora) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Italian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 puan
Felsefe B. A.

B.A. in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 128 puan
Hemşirelik Felsefe doktor (PhD) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Çalışmaları/Küresel Kamu Sağlığı BS

BS in Global Public Health/Food Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
Müzik alanında Uzmanlaşma ile Müzik lisans Vokal Performans Tiyatrosu

Bachelor of Music in Vocal Performance with a Specialization in Music Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 131 kredi
İngilizce Öğretmenliği alanında lisans, Sınıflarda 7-12, İlk Belgelendirme

BS in Teaching English, Grades 7-12, Initial Certification

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi
Yabancı Dil Eğitimi yüksek lisans, Üniversite ve Yetişkin Olmayan Sertifika

MA in Foreign Language Education, College and Adults, Non-Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - bu ifade, önceki kurs bağlı olarak
Tarih ve Sosyal Bilgiler, Sınıflarda 7-12, İlk Sertifikasyon eğitim MA BA

BA in History and MA in Teaching Social Studies, Grades 7-12, Initial Certification

Lisans
MA için tam Zamanı - BA 158 kredi (128, 30)
Ergonomi, yüksek lisans ve Biyomekanik

Master of Science in Ergonomics and Biomechanics

Yüksek Lisans
Kurs tam Zamanı - 36 kredi
(Doktora)Malzemeler Kimya

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi
Dini Çalışmalar yüksek lisans Programı

Master of Arts Program in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 puan
Gazetecilik Yakın Doğu Çalışmaları ve M. A.

M.A. in Journalism and Near Eastern Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi
Teknoloji Yönetimi MS

MS in Management of Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
İş ve İşyeri Eğitiminde M. A.

M.A. in Business and Workplace Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 puan