• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Sağlık B. S. Bilimler

B.S. in Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 123 kredi saat
Bilgi Teknolojisi lisans

B.S. in Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 121-123 kredi
M. Liderliğinde Sanat ve Eğlence sektörlerinde A.

M.A. in Leadership in the Arts and Entertainment Industries

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Yaşam Bilimleri lisans - Biyomedikal Mühendislik

B.S. in Life Sciences - Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 136 krediyi
Reklam B. F. A. - Halkla İlişkiler ve Teknoloji

B.F.A. in Advertising - Public Relations and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

M.S. in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mesleki Terapi yüksek lisans

M.S. in Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 85 kredi saat
Güzel Sanatlar B. F. A. - Bilgisayar Grafikleri

B.F.A. in Fine Arts - Computer Graphics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
İnsan yüksek lisans Yönetimi ve İş İlişkileri Kaynak

M.S. in Human Resource Management and Labor Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Finans alanında İşletme yüksek lisans - Master

M.B.A. - Master of Business Administration in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Hayat B. S. Fizik Tedavi/ D. P. T. Bilimler

B.S. in Life Sciences/ D.P.T. in Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 129 kredi saat
Türkiye Acil Tıp D. O. - Göçmen Doktorlar Programı

D.O. in Osteopathic Medicine - Emigre Physicians Program

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme lisans - Küçük İşletme ve serbest Çalışmalar

B.S. in Business Administration - Small Business and Entrepreneurial Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İşletme lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi

B.S. in Business Administration - Human Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Otelcilik B. P. S.

B.P.S. in Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgisayar grafiklerinde M. F. A. - Animasyon

M.F.A. in Computer Graphics - Animation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

M.S. in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(LDB)Tabanlı Türkiye Acil Tıp D. O. - Anlatım-Tartışma

D.O. in Osteopathic Medicine - Lecture-Discussion Based (LDB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Türkiye Acil Tıp Hayat B. S. Bilimler / D. O.

B.S. in Life Sciences / D.O. in Osteopathic Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 115 kredi saat
Çevre Teknolojileri ve Sürdürülebilirlik yüksek lisans

M.S. in Environmental Technology and Sustainability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi İşletme yüksek lisans - Master

M.B.A.- Master of Business Administration in Operations and Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Kimya B. S.

B.S. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 124-127 kredi
Yönetimi İşletme Yönetimi M. A. B. - Master -

M.B.A. - Master of Business Management - Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İşletme A. Ş.

A.A.S. in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
Güzel Sanatlar B. F. A. - Grafik Tasarım

B.F.A. in Fine Arts - Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
İletişim Sanatları yüksek lisans

M.A. in Communication Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 kredi saat
İşletme lisans - Finans

B.S. in Business Administration - Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Klinik Beslenme, M. S.

M.S. in Clinical Nutrition

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Ceza Adalet lisans

B.S. in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Pazarlama İşletme yüksek lisans - Master

M.B.A.- Master of Business Administration in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İç Tasarım B. F. A.

B.F.A. in Interior Design

Lisans
Tam Zamanlı - 131 kredi saat
İşletme lisans - Muhasebe

B.S. in Business Administration - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi minimum
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi lisans

B.S. in Electrical and Computer Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 130-132 kredi
Bilgisayar grafiklerinde M. F. A. - Grafik Tasarım

M.F.A. in Computer Graphics - Graphic Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Çocukluk Eğitimi yüksek lisans

M.S. in Childhood Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Matematik Ergenlik Eğitimi yüksek lisans - Uzman

M.S. in Adolescence Education - Specialist in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Fizik Tedavi D. P. T.

D.P.T. in Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 100 Kredi saat
M. B. A. - Pazarlama İşletme master'ı (Genel)

M.B.A.- Master of Business Administration in Marketing (General)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Telekomünikasyon Ağ Yönetimi B. S.

B.S. in Telecommunications Network Management

Lisans
Tam Zamanlı - 125-127 kredi saat
B. Arch. Mimarlık

B.Arch. in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 160 krediyi
İşletme doktorası - Pazarlama

B.S. in Business Administration - Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Makine Mühendisliği

B.S. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 133 krediyi
(CFA parça)Finans alanında İşletme yüksek lisans - Master

M.B.A. - Master of Business Administration in Finance (CFA track)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Erken Çocukluk Eğitimi yüksek lisans

M.S. in Early Childhood Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
İşletme Yönetimi lisans - Muhasebe/ M. B. A.

B.S. in Business Administration - Accounting/ M.B.A.in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi minimum
M. S. Bilgisayar Bilimi

M.S. in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

B.S. in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 132-134 kredi
İşletme Yönetim yüksek lisans - Master

Executive M.B.A. - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Bilgisayar grafiklerinde M. F. A. - Güzel Sanatlar ve Teknoloji

M.F.A. in Computer Graphics - Fine Arts and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Neuromusculoskeletal yılında Türkiye Acil Tıp D. O./M. S. Bilimler

D.O. in Osteopathic Medicine/M.S. in Neuromusculoskeletal Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Davranış Bilimleri doktorası - Sosyoloji / Sosyal Çalışma

B.S. in Behavioral Sciences - Sociology / Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 123 kredi saat
Kent Yönetimi B. S.

B.S. in Urban Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Dijital Film ve Televizyon Üretiminde B. F. A.

B.F.A. in Digital Film and Television Production

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Mühendislik Yönetimi B. S.

B.S. in Engineering Management

Lisans
Tam Zamanlı - 125 kredi saat
Enerji Yönetimi Yüksek Lisans

M.S. in Energy Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Doktor Asistanı Çalışmalarda M. S.

M.S. in Physician Assistant Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 98 kredi saat
Siyaset Bilimi B. S.

B.S. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı 120-121 kredi
İletişimde B. F. A. ve Medya Üretimi

B.F.A. in Communication and Media Production

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Doktor Asistanı Çalışmalarda Yaşam Bilimleri B. S./ M. S.

B.S. in Life Sciences/ M.S. in Physician Assistant Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
General M. B. A. - Operasyon İş İdaresi yüksek lisans ve Tedarik Zinciri Yönetimi ()

M.B.A.- Master of Business Administration in Operations and Supply Chain Management(General)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme lisans - Uluslararası İşletme

B.S. in Business Administration - International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
DPC Türkiye Acil Tıp D. O. - Doktor Hasta Continuum ()

D.O. in Osteopathic Medicine - Doctor Patient Continuum (DPC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
B. S., Bilgisayar Bilimi

B.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 121-123 kredi
Bilgi M. S., Ağ ve Bilgisayar Güvenliği

M.S. in Information, Network, and Computer Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
M. B. A. - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Yönetimi (Genel)

M.B.A. - Master of Business Management - Management (General)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mimari Teknoloji A. Ş.

A.A.S. in Architectural Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 67 kredi saat
Öğretim Teknolojileri M. S., Eğitimciler (Eğitim Teknolojileri Uzmanı)

M.S. in Instructional Technology, Educators (Educational Technology Specialist)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
İletişim A. A. S. Sanat

A.A.S. in Communication Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Mesleki Terapi Yaşam Bilimleri B. S. / M. S.

B.S. in Life Sciences / M.S. in Occupational Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 130 kredi saat
Bilim Ergenlik Eğitimi yüksek lisans - Uzman

M.S. in Adolescence Education - Specialist in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Öğretim Teknolojileri yüksek lisans, Eğitmen

M.S. in Instructional Technology, Trainers

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat