• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Biyolojik Bilim lisans (BSc) Fen Bilimleri

Bachelor of Science (BSc) in Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Deniz Bilimleri

Bachelor of Science (BSc) in Marine Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Kimya

Bachelor of Science (BSc) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Eğitim Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Education (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(GradCertEnCbSt)Enerji ve Karbon Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Energy and Carbon Studies (GradCertEnCbSt)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Fizik ve Nanoteknoloji (BSc) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BSc) in Physics and Nanotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GradCertEnvAsstMan)Çevresel Değerlendirme ve Yönetim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Environmental Assessment and Management (GradCertEnvAsstMan)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
(GradCertPDev)Politikası ve Kalkınma yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Policy and Development (GradCertPDev)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 kredi puan
(Araştırma) Egzersiz yüksek lisans (MExSc(Res))

Master of Exercise Science (Research) (MExSc(Res))

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Felsefe Doktora Sağlık Meslek ()

PhD - Doctor of Philosophy in Health Professions (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc), Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyogüvenlik Efendisi (MBiosec)

Master of Biosecurity (MBiosec)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(GradDipCounsel)Danışmanlık alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Counselling (GradDipCounsel)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tersiyer ve Yetişkin Eğitimi yüksek lisans Belgesi (GradCertTerAdEd)

Graduate Certificate in Tertiary and Adult Education (GradCertTerAdEd)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(GradDipAusMigLaw)Avustralya Göç Hukuk ve Uygulamada Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Australian Migration Law and Practice (GradDipAusMigLaw)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim lisans (BSc) Hayvan Sağlığı

Bachelor of Science (BSc) in Animal Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Res) Araştırma tarafından Eğitim Master (MEd

Master of Education by Research (MEd(Res))

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Topluluk Gelişimi (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Community Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GradDipEnv)Çevre Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Environmental Science (GradDipEnv)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Zarf) (Gelişmiş) Profesyonel Muhasebe Master (MPA

Master of Professional Accounting (Advanced) (MPA(Adv))

Yüksek Lisans
4 yıldır tam Zamanı - 2 yıl full-time ()
(Araştırma)Sanat Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Arts (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji (BSc) Bilim Spor lisans ve Egzersiz Bilimi (BSportExSc) ve Lisans

Bachelor of Sport and Exercise Science (BSportExSc) and Bachelor of Science (BSc) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Psikoloji alanında Doktora ve Egzersiz Bilimi ()

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology and Exercise Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MPhil) Felsefe Master Sağlık idaresi (Araştırma)

Master of Philosophy (MPhil) in Health Professions (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Sanat Felsefe Master (MPhil))

Master of Philosophy (MPhil) in Arts (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(GradCertEnvSc)Çevre Bilimleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Environmental Science (GradCertEnvSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
(Birincil) Öğretim Master (MTeachPrim)

Master of Teaching (Primary) (MTeachPrim)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Danışmanlık yüksek lisans (MCounsel)

Master of Counselling (MCounsel)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji lisans (BCrim) Suç Bilimi

Bachelor of Criminology (BCrim) in Crime Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Suçlu Davranışı (BCrim) Kriminoloji lisans

Bachelor of Criminology (BCrim) in Criminal Behaviour

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık İdaresi yüksek lisans Belgesi, Politika ve Liderlik (GCHAPL)

Graduate Certificate in Health Administration, Policy and Leadership (GCHAPL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Veteriner Çalışmaların ana (Koruma İlacı)

Master of Veterinary Studies (Conservation Medicine)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(GradDipConsultPsych)Danışmanlık Psikoloji alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Consultancy Psychology (GradDipConsultPsych)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kanunlar lisans (LİSANS) (yüksek Lisans Giriş)

Bachelor of Laws (LLB) (Graduate Entry)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GradDipChap)Vaizlik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Chaplaincy (GradDipChap)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yatak) Ortaöğretim ve Lisans Eğitim lisans Tarihinin

Bachelor of Education (BEd) in Secondary Education and Bachelor of Arts (BA) in History

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Felsefe (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans (BBus) lisans

Bachelor of Business (BBus) in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans Küresel Siyaset ve Politika

Bachelor of Arts (BA) in Global Politics and Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MCommDev)Toplumun ana Geliştirme

Master of Community Development (MCommDev)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Vaizlik Efendisi (MChap)

Master of Chaplaincy (MChap)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(GradDipWtTrmt)Su Arıtma ve Arıtma Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Water Treatment and Desalination (GradDipWtTrmt)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gazetecilik (BCommun) İletişim lisans

Bachelor of Communication (BCommun) in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans Endonezya

Bachelor of Arts (BA) in Indonesian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Hayvan Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Animal Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Teoloji (GradDipTheol)Diploma

Graduate Diploma in Theology (GradDipTheol)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bankacılık (BBus) lisans

Bachelor of Business (BBus) in Banking

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BCrMedia) Yaratıcı Medya Ses lisans

Bachelor of Creative Media (BCrMedia) in Sound

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Sanatları lisans (BA) ve Drama

Bachelor of Arts (BA) in Theatre and Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GradCertLP)Yasal Uygulama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Legal Practice (GradCertLP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilim lisans (BSc) Biyomedikal Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(DIT)Bilgi Teknolojisinin

Doctor of Information Technology (DIT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma Çalışmaları yüksek lisans (MDS)

Master of Development Studies (MDS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Laboratuvar Tıp lisans/Lisans (BSc/Laboratuvar Tıp BLabMed)

Bachelor of Science/Bachelor of Laboratory Medicine (BSc/BLabMed) in Laboratory Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplumsal Kalkınma alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Community Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MEd) Eğitim Master (Kurs)

Master of Education (MEd) (Coursework)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Ana Kamu Politikası ve Yönetimi (MPPM)

Master of Public Policy and Management (MPPM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme (BBus) lisans

Bachelor of Business (BBus) in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Mühendisliği (MPhil) Felsefe yüksek lisans Bilgi Teknolojisi

Master of Philosophy (MPhil) in Engineering and Information Technology (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik (Yatak) Ortaöğretim ve (BSc) Lisans Eğitimi lisans ...

Bachelor of Education (BEd) in Secondary Education and Bachelor of Science (BSc) in Mathematics a ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim lisans (BSc) Çevre Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilirlik

Bachelor of Science (BSc) in Environmental Management and Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güvenlik Bilimleri Lisans Diploması

Graduate Diploma in Safety Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(GradCertCounsel)Danışmanlık alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Counselling (GradCertCounsel)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Bilim lisans (BSc) İşletme Bilgi Sistemleri

Bachelor of Science (BSc) in Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Tıp Bilimleri doktoru (DVetMedSc)

Doctor of Veterinary Medical Science (DVetMedSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekran Üretim (BCrMedia) Yaratıcı Medya lisans

Bachelor of Creative Media (BCrMedia) in Screen Production

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Oyunları Teknoloji

Bachelor of Science (BSc) in Games Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans - Profesyonel

Master of Applied Psychology - Professional

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(GradDipExtMet), Maden Metalurji alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Extractive Metallurgy (GradDipExtMet)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genetik Bilim lisans (BSc) ve Moleküler Biyoloji

Bachelor of Science (BSc) in Genetics and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)İşletme (MPhil) Felsefe yüksek lisans ve Yönetim

Master of Philosophy (MPhil) in Business and Governance (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Kamu Politikası alanında Doktora ve Uluslararası İlişkiler ()

PhD - Doctor of Philosophy in Public Policy and International Affairs (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans (Yatak), Erken Çocukluk ve İlköğretim Öğretmenliği

Bachelor of Education (BEd) in Early Childhood and Primary Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Mesleki Uygulama MBA - Master

MBA - Master of Business Administration Professional Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gereçleri (14) Mühendislik Onur lisans ve Kontrol Mühendisliği

Bachelor of Engineering Honours (BE(Hons)) in Instrumentation and Control Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat (BBus) lisans

Bachelor of Business (BBus) in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GradDipWebComm)Web İletişim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Web Communication (GradDipWebComm)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık İletişimi alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Health Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Örgütsel Psikoloji (DPsych) Psikoloji doktor

Doctor of Psychology (DPsych) in Organisational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
(BCrMedia) Yaratıcı Medya Grafik Tasarım alanında lisans

Bachelor of Creative Media (BCrMedia) in Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GradCertPAAdmin)Korunan Alan Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Protected Area Administration (GradCertPAAdmin)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
(MAppPsych) Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans (Klinik Psikoloji)

Master of Applied Psychology (MAppPsych) (Clinical Psychology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(OYUNU)Veteriner Veteriner Biyoloji ve Doktor (BSc) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BSc) in Veterinary Biology and Doctor of Veterinary Medicine (DVM)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Stratejik İletişim (BCommun) İletişim lisans

Bachelor of Communication (BCommun) in Strategic Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Adli Tıp yüksek lisans (Profesyonel Uygulama)

Master of Forensic Science (Professional Practice)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Araştırma)Hukuk Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Law (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Veri Bilimi (Ders ve Tez) Bilgi Teknolojileri yüksek lisans (MİT))

Master of Information Technology (MIT) (Data Science (Coursework and Dissertation))

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Teknolojisi (BSc) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BSc) in Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veteriner Çalışmaların ana (Veteriner Gözetimi)

Master of Veterinary Studies (Veterinary Surveillance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yatak) İlköğretim, 1-10 Sağlık ve Beden Eğitimi Öğretmenliği lisans

Bachelor of Education (BEd) in Primary, 1-10 Health and Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Doktora ve Yönetim ()

PhD - Doctor of Philosophy in Business and Governance (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yardım (lisans ve Kalkınma

Bachelor of Arts (BA) in International Aid and Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Oyun Yazılım Tasarımı ve Üretiminde

Bachelor of Science (BSc) in Games Software Design and Production

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma İle Eğitim Felsefe Master (MPhil))

Master of Philosophy (MPhil) in Education (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oyunlarda lisansüstü Diploma ve Uygulamalar Üretim (GradDipGamesAppsProd)

Graduate Diploma in Games and Apps Production (GradDipGamesAppsProd)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
İngilizce Sanatlar lisans (BA) ve Yaratıcı Yazma

Bachelor of Arts (BA) in English and Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GradCertBusAdmin)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Business Administration (GradCertBusAdmin)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Fotoğraf (BCrMedia) Yaratıcı Medya lisans

Bachelor of Creative Media (BCrMedia) in Photography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Maden Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Mineral Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Enerji alanında yüksek lisans Diploması ve Çevre (GradDipEnEnv) (Enerji, Emisyon ve Çevre)

Graduate Diploma in Energy and the Environment (GradDipEnEnv) (Energy, Emissions and Environment)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyunlarda (BCrMedia) Yaratıcı Medya lisans Sanat ve Tasarım

Bachelor of Creative Media (BCrMedia) in Games Art and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi (BBus) lisans

Bachelor of Business (BBus) in Human Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans (MHRM)

Master of Human Resources Management (MHRM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih (lisans

Bachelor of Arts (BA) in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma Veteriner (MPhil) Felsefe Master ve Hayat Bilgisi)

Master of Philosophy (MPhil) in Veterinary and Life Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sinema dersi) İşletme yüksek lisans Belgesi (GradCertBusAdmin)

Graduate Certificate in Business Administration (MasterClass) (GradCertBusAdmin)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 kredi puan
(Ortaöğretim ve Lisans Yatak) Eğitim lisans (BSc)

Bachelor of Education (BEd) in Secondary Education and Bachelor of Science (BSc)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(BCommun) İletişim lisans Küresel Medya ve İletişim

Bachelor of Communication (BCommun) in Global Media and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği (14) Onur Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering Honours (BE(Hons)) in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma Psikoloji (MPhil) Felsefe Master ve Egzersiz Bilimi)

Master of Philosophy (MPhil) in Psychology and Exercise Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaban Hayatı Sağlık ve Koruma yüksek lisans (MWildlifeHth)

Master of Wildlife Health and Conservation (MWildlifeHth)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
(İkincil) Eğitim alanında lisansüstü Diploma (GradDipEd)

Graduate Diploma in Education (Secondary) (GradDipEd)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Mühendisliği Doktora Programı ve Bilgi Teknolojileri ()

PhD - Doctor of Philosophy in Engineering and Information Technology (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Master (ME)

Master of Engineering (ME)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Hukuku (BBus) lisans

Bachelor of Business (BBus) in Business Law

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans ve Güvenlik

Master of International Affairs and Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği (14) Onur Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering Honours (BE(Hons)) in Industrial Computer Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Küresel)

MBA - Master of Business Administration (Global)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(GradDipHRM)İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Human Resources Management (GradDipHRM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim lisans (BSc) Spor ve Sağlık Bilimleri

Bachelor of Science (BSc) in Sport and Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Adli Tıp (BSc) lisans eğitimi ve Bilgi Güvenliği

Bachelor of Science (BSc) in Cyber Forensics and Information Security

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GradDipEnCbSt)Enerji ve Karbon Çalışmalarında lisansüstü Diploma

Graduate Diploma in Energy and Carbon Studies (GradDipEnCbSt)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güvenlik (lisans, Terör ve Terörle mücadele Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) in Security, Terrorism and Counterterrorism Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) Adli Biyoloji ve Toksikoloji

Bachelor of Science (BSc) in Forensic Biology and Toxicology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yatak) İkincil Öğretim ve İngilizce ve Creati (Lisans Eğitimi lisans ...

Bachelor of Education (BEd) in Secondary Teaching and Bachelor of Arts (BA) in English and Creati ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mobil lisans (BSc) ve Web Uygulama Geliştirme

Bachelor of Science (BSc) in Mobile and Web Application Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm (lisans ve Olaylar

Bachelor of Arts (BA) in Tourism and Events

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans Japon

Bachelor of Arts (BA) in Japanese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (Hemşirelik BNurs)

Bachelor of Nursing (BNurs) in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mesleki Uygulama)Adli Bilimler alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Forensic Science (Professional Practice)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
(GradDipEng)Mühendisliği alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Engineering (GradDipEng)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ana Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji (MRenSusEn)

Master of Renewable and Sustainable Energy (MRenSusEn)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(GradCertHRM), İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resources Management (GradCertHRM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Çevre Bilimi yüksek lisans (MEnvSc)

Master of Environmental Science (MEnvSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Egzersiz Fizyolojisi Yüksek Lisans Diploması (GradDipClinExPhys)

Graduate Diploma in Clinical Exercise Physiology (GradDipClinExPhys)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3. trimesterde
Bilim lisans (BSc) Klinik Laboratuvar Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Clinical Laboratory Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimyasal olarak (14) Mühendislik Onur lisans ve Metalurji Mühendisliği

Bachelor of Engineering Honours (BE(Hons)) in Chemical and Metallurgical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği (14) Onur Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering Honours (BE(Hons)) in Electrical Power Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(GradDipEd) Eğitim alanında lisansüstü Diploma (Tersiyer ve İşyeri)

Graduate Diploma in Education (GradDipEd) (Tertiary and Workplace)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Sanat Terapisi alanında yüksek lisans Diploması (GradDipArtTherapy)

Graduate Diploma in Creative Arts Therapies (GradDipArtTherapy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Su Arıtma ve Arıtma yüksek lisans (MWatTrmt)

Master of Water Treatment and Desalination (MWatTrmt)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma Tarafından Hukuk Felsefe Master (MPhil))

Master of Philosophy (MPhil) in Law (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma Yasaların Master (LLM(Res))

Master of Laws by Research (LLM(Res))

Yüksek Lisans
Hukuk dereceyle giriş için tam Zamanı - 1.5 yıl tam zamanlı veya 12 ay
İlahiyat Master (MDiv)

Master of Divinity (MDiv)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) arası iletişim ve Ağ Güvenliği

Bachelor of Science (BSc) in Internetworking and Network Security

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(GradDipPsych)Psikoloji Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Psychology (GradDipPsych)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Konukseverlik ve Turizm Yönetimi (BBus) lisans

Bachelor of Business (BBus) in Hospitality and Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BA) Sanat Psikolojisi alanında lisans

Bachelor of Arts (BA) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji (lisans

Bachelor of Arts (BA) in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor (BSportExSc) Spor lisans ve Egzersiz Bilimi ve Egzersiz Bilimi

Bachelor of Sport and Exercise Science (BSportExSc) in Sport and Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe (BBus) lisans

Bachelor of Business (BBus) in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilir Kalkınma Master (MSustDev)

Master of Sustainable Development (MSustDev)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetimi (BBus) lisans

Bachelor of Business (BBus) in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Güvenliği Master (MFoodSec)

Master of Food Security (MFoodSec)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
(MAppPsych) Uygulamalı Psikoloji yüksek lisans - Örgütsel Psikoloji

Master of Applied Psychology (MAppPsych) - Organisational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (BSc) Psikoloji

Bachelor of Science (BSc) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MPA)Master Profesyonel Muhasebe

Master of Professional Accounting (MPA)

Yüksek Lisans
Üç dönem boyunca çalışmanın tam Zamanı - hızlandırılmış modda 1 yıl ya da 18 ay ()
(Ortaöğretim ve Spor ve Hea (BSc) Lisans Yatak) Eğitim lisans ...

Bachelor of Education (BEd) in Secondary Education and Bachelor of Science (BSc) in Sport and Hea ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(GradDipİTMan)Bilgi Teknolojileri Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Information Technology Management (GradDipITMan)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(BClinChiro)Klinik Chiropractic Chiropractic Bilim Lisans (BSc) lisans eğitimi

Bachelor of Science (BSc) in Chiropractic Science and Bachelor of Clinical Chiropractic (BClinChiro)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim lisans (BSc) Kırpma ve Mera Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Crop and Pasture Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişimin ana (MCommun)

Master of Communication (MCommun)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktor Eğitim (EdD)

Doctor of Education (EdD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl