• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Lisans - Sosyoloji

Bachelor of Arts - Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi - Çevre Bilimi

Bachelor of Science - Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Genel Bilim

Bachelor of Science - General Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans - İlköğretim

Bachelor of Education - Elementary

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ebelik lisans

Bachelor of Midwifery

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme - Muhasebe

Bachelor of Business Administration - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Antropoloji

Bachelor of Arts - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuk Çalışmaları lisans - Erken Öğrenme ve Çocuk Bakımı

Bachelor of Child Studies - Early Learning and Child Care

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Belgesi - Pazarlama Yönetimi

Business Administration Certificate - Marketing Management

Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans - Jeoloji

Bachelor of Science - Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Atletik Terapi gelişmiş Sertifika

Advanced Certificate in Athletic Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kanada Hemşirelik Köprüsü - AMS Programı

Bridge to Canadian Nursing - BCN Program

Lisans
Tam Zamanlı - 3-4 dönem
İşletme Belgesi - İleri Muhasebe

Business Administration Certificate - Advanced Accounting

Lisans
Değişken tam Zamanı
Kişisel Fitness Eğitmeni Diploması

Personal Fitness Trainer Diploma

Lisans
Tam Zamanlı 1100 saat
Sağlık lisans ve Beden Eğitimi - Spor Tedavisi

Bachelor of Health and Physical Education - Athletic Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cenaze Hizmetleri Diploma

Funeral Service Diploma

Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İletişim lisans - Bilgi Tasarım

Bachelor of Communication - Information Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme - Pazarlama

Bachelor of Business Administration - Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - İngilizce

Bachelor of Arts - English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Masaj Terapisi Diploma

Massage Therapy Diploma

Lisans
6 yıl 18 ay Online/Uzaktan - Minimum maksimum
İşletme lisans - Genel Yönetim

Bachelor of Business Administration - General Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim bekarlığa veda - Yayın Medya Çalışmaları

Bachelor of Communication - Broadcast Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kritik Bakım Hemşireliği İleri Araştırmalar belgesi

Certificate of Advanced Studies in Critical Care Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans - Ceza Adaleti

Bachelor of Arts - Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim lisans Gazetecilik

Bachelor of Communication - Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Computer Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim lisans - Halkla İlişkiler

Bachelor of Communication - Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuk Çalışmaları lisans - Çocuk ve Gençlik Bakım Danışman

Bachelor of Child Studies - Child and Youth Care Counsellor

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık lisans ve Beden Eğitimi - Ekoturizm ve Açık Liderlik

Bachelor of Health and Physical Education - Ecotourism and Outdoor Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık lisans ve Beden Eğitimi - Spor ve Rekreasyon Yönetimi

Bachelor of Health and Physical Education - Sport and Recreation Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Tarih

Bachelor of Arts - History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Politika Çalışmaları

Bachelor of Arts - Policy Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Tasarım lisans

Bachelor of Interior Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Psikoloji

Bachelor of Arts - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Sağlık Bilimleri

Bachelor of Science - Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans - Hücresel ve Moleküler Biyoloji

Bachelor of Science - Cellular and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl