• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Sanat ortak temel bilimler, Sanat ve Sosyal Bilimler Vurgu bir Alanı Derecesi

Associate in Arts Degree in Liberal Arts with an Area of Emphasis in Arts and Humanities

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Transfer Derecesi için Stüdyo Sanatları Sanatları ortak

Associate in Arts in Studio Arts for Transfer Degree

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Muhasebe ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi
Çocuk Fen Bilimleri ön lisans Diploması Geliştirme uzman Öğretmen

Associate in Arts Degree in Child Development Master Teacher

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Otomotiv Teknolojisi Önlisans Sanat yüksek lisansı

Associate in Arts Degree in Automotive Technology

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Sanat ortak Liberal Sanat, İş ve Teknoloji Vurgu bir Alanı Derecesi

Associate in Arts Degree in Liberal Arts with an Area of Emphasis in Business and Technology

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Kayıtlı Hemşirelik Bilim Derecesi Associate - I Genel ADN Parça

Associate in Science Degree in Registered Nursing - Track I Generic ADN

Lisans
Tam Zamanlı - 67,5 - 72.5 üniteleri
Sosyal ve Davranış Bilimleri Vurgu bir Alanı ile Liberal Sanatlar Fen Bilimleri ön lisans Diploması

Associate in Arts Degree in Liberal Arts with an Area of Emphasis in Social and Behavioral Sciences

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Perakende Yönetiminde Sanatları Önlisans

Associate in Arts Degree in Retail Management

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Dramatik Sanatlar ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Dramatic Arts

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Yönetim ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Management

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi
Bilim Adalet yönetiminde Transfer Derecesi Associate

Associate in Science in Administration of Justice for Transfer Degree

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Sanat Sosyolojisi Transfer Derecesi Associate

Associate in Arts in Sociology for Transfer Degree

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Otelcilik ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Transfer için Erken Çocukluk Eğitim Bilimleri ön lisans Diploması

Associate in Science Degree in Early Childhood Education for Transfer

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Araştırma ve Geliştirme Sanatları ortak

Associate in Arts in Research and Development

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Mimari Tasarım ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Sanat ortak Liberal Sanatları Uygulamalı Sağlık, Beslenme, bir Vurgu bir Alanı Derece .

Associate in Arts Degree in Liberal Arts with an Area of Emphasis in Applied Health, Nutrition, a ...

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Sanat ortak Liberal Sanatlar Yaratıcı ve Uygulamalı Sanatlar Vurgu bir Alanı Derecesi

Associate in Arts Degree in Liberal Arts with an Area of Emphasis in Creative and Applied Arts

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Bilim Biomanufacturing ortak

Associate in Science in Biomanufacturing

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi
Sanattaki Psikoloji Transfer Derecesi ilişkilendirmek

Associate in Arts in Psychology for Transfer Degree

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Sanat Derece Psikoloji ilişkilendirmek

Associate in Arts Degree in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Transfer Derecesi için İşletme Bilimleri ön

Associate in Science in Business Administration for Transfer Degree

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Çocuk Gelişimi Önlisans Öğretmen Önlisans Sanat yüksek lisansı

Associate in Arts Degree in Child Development Associate Teacher

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
İtalyan ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Italian

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Muhasebe Sanat ortak

Associate in Arts in Bookkeeping

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Çocuk Fen Bilimleri ön lisans Diploması Geliştirme Öğretmeni

Associate in Arts Degree in Child Development Teacher

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Yönetici ortak Sanatlarında Derece Profesyonel

Associate in Arts Degree in Administrative Professional

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Sanat ortak temel bilimler Matematik ve Fen Bilimleri Vurgu bir Alanı Derecesi

Associate in Arts Degree in Liberal Arts with an Area of Emphasis in Mathematics and Sciences

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Tıp Ofisi ortak Sanat Derece Profesyonel

Associate in Arts Degree in Medical Office Professional

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Sanat ortak temel bilimler alanında çok Kültürlü Çalışmaları Vurgu bir Alanı Derecesi

Associate in Arts Degree in Liberal Arts with an Area of Emphasis in Multicultural Studies

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Gerontoloji ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Gerontology

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Kolluk Sanatları Önlisans

Associate in Arts Degree in Law Enforcement

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Ağ ve Masaüstü Sistemleri yönetiminde Fen Bilimleri ön lisans Diploması

Associate in Arts Degree in Network and Desktop Systems Administration

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Sanat Tarihinin Transfer Derecesi ilişkilendirmek

Associate in Arts in History for Transfer Degree

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Gayrimenkul Girişimcilik Fen Bilimleri ön lisans Diploması

Associate in Arts Degree in Real Estate Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi
İnsan Gelişimi ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Human Development

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Sürdürülebilir Tarım Bilimleri ön lisans Diploması

Associate in Science Degree in Sustainable Agriculture

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi
Sürdürülebilir Peyzaj ve Çim Yönetimi Fen Bilimleri ön lisans Diploması

Associate in Arts Degree in Sustainable Landscape and Turf Management

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Bilgisayar Fen Bilimleri ön lisans Diploması Destekli Çizim

Associate in Arts Degree in Computer - Aided Drafting

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Müzik Performans Sanatları Ön Lisans

Associate in Arts Degree in Music Performance

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Bilgisayar Çalışmaları ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Computer Studies

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Transfer Derecesi için Tiyatro Sanatları Sanatları ortak

Associate in Arts in Theatre Arts for Transfer Degree

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Kreş/Bahçe Bitkileri tarımı ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Nursery/Horticulture Crop Production

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Sanat ön Büro Müdürü Lisans

Associate in Arts Degree in Office Manager

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Müzik Teknolojisi Önlisans Sanat yüksek lisansı

Associate in Arts Degree in Music Technology

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Tasarım ve Teknoloji Fen Bilimleri ön lisans Diploması

Associate in Arts Degree in Design and Technology

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Bilgisayar Fen Bilimleri ön lisans Diploması Destekli Çizim ve Tasarım

Associate in Arts Degree in Computer - Aided Drafting and Design

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Grafik Tasarım ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
İş için Bilgisayar Uygulamaları ön Sanatlarında Derece Profesyonel

Associate in Arts Degree in Computer Applications Professional for Business

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Kayıtlı Hemşirelik Bilim Derecesi Associate - Track II LVN-RN (ADN)

Associate in Science Degree in Registered Nursing - Track II LVN-RN (ADN)

Lisans
Tam Zamanlı - 56 - 62 adet
Transfer Derecede İletişim Çalışmalarında Sanatları ortak

Associate in Arts in Communication Studies for Transfer Degree

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Bağcılık ve Enoloji Bilim Derecesi Associate

Associate in Science Degree in Viticulture and Enology

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Dijital Fotoğrafçılık ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Digital Photography

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Web Geliştirme ve Tasarım ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Web Development and Design

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Lisanslı Mesleki Hemşirelik ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Licensed Vocational Nursing

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Çocuk Fen Bilimleri ön lisans Diploması Sitesi Geliştirme Danışmanı

Associate in Arts Degree in Child Development Site Supervisor

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Dans ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Dance

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Gayrimenkul ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Real Estate

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Restoran Yönetimi ortak Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Restaurant Management

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet
Girişimcilik ön Sanatlarında Derece

Associate in Arts Degree in Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi
Sanat Derece Pazarlama ilişkilendirmek

Associate in Arts Degree in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı en Az 60 adet