• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Matematik B. A.

B.A. in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimde büyük - Orta Okul Eğitimi

Major in Education - Middle School Education

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi
Fizik B. S. - Gömülü Denetleyici

B.S. in Physics - Embedded Controller

Lisans
Tam Zamanlı - Normalde 66 kredi
Toplum Sağlığı, Eğitim, yüksek lisans

Master of Science in Community Health Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız büyük

Major in French

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi
Psikolojiyi

Major in Psychology

Lisans
42 kredilik tam Zamanı - Minimum
İnşaat Mühendisliği büyük

Major in Civil Engineering

Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme Büyük - Pazarlama

Business Administration Major - Marketing

Lisans
Değişken tam Zamanı
Fizik B. A. - Gömülü Denetleyici

B.A. in Physics - Embedded Controller

Lisans
Tam Zamanlı - 54 Normalde kredi
Kadınlar' önemli;s ve Cinsiyet Çalışmaları

Major in Women's and Gender Studies

Lisans
9 dersin koşulları tam Zamanı - 34 kredi ve asgari
Çevre Çalışmaları büyük ve Sürdürülebilirlik - Çevre Bilimi Konsantrasyon

Major in Environmental Studies and Sustainability - Environmental Science Concentration

Lisans
44 kredi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Mobil ve Web Geliştirme

Computer Science Major - Mobile and Web Development

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
İtalyan araştırmalarında

Major in Italian Studies

Lisans
9 dersin koşulları tam Zamanı - 34 kredi ve asgari
Atletik Eğitim yüksek lisans

Master of Science in Athletic Training

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Orta Okul Eğitim Eğitim Master (5-8)

Master of Education in Middle School Education (5-8)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İlköğretimde Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Siyaset Bilimi

Major in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Data Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 32 kredi saat
Eğitimde büyük - Erken Çocukluk Eğitimi

Major in Education - Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi
Görsel Sanatlar ve Sahne Sanatları Sanat ve Sanat Tarihinin Önemli

Visual and Performing Arts Major in Art and Art History

Lisans
12 ders tam Zamanı - 48 kredilik en Az
Sosyal Adalet büyük Sosyal Değişim Konsantrasyon

Major in Social Justice - Social Change Concentration

Lisans
10 dersin koşulları tam Zamanı - 34 kredi ve asgari
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimde Büyük - Orta Özürlü

Major in Education - Moderate Disabilities

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi
Biyoloji B. A.

B.A. in Biology

Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme Büyük - Finansal Planlama

Business Administration Major - Financial Planning

Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme Büyük - İnsan Kaynakları Yönetimi

Business Administration Major - Human Resource Management

Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya B. S.

B.S. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan gelişiminde önemli

Major in Human Development

Lisans
Değişken tam Zamanı
Felsefe önemli

Major in Philosophy

Lisans
9 dersin koşulları tam Zamanı - 34 kredi ve asgari
İngilizcede büyük - Yaratıcı Yazma Konsantrasyon

Major in English - Creative Writing Concentration

Lisans
38 kredi tam Zamanı - Minimum
Lise Eğitiminde Eğitimin ana (8-12)

Master of Education in High School Education (8-12)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İspanyolca büyük

Major in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi
İşletme Büyük - Finans

Business Administration Major - Finance

Lisans
Değişken tam Zamanı
Sosyoloji önemli

Major in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - Sosyoloji öğrencileriyle beş (5) zorunlu dersler ve beş (5) seçmeli dersler, on (10) toplam ders.
Kriminoloji ve Ceza Adalet Bilim Master

Master of Science in Criminology and Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Orta Engelliler Eğitimi yüksek lisans

Master of Education in Moderate Disabilities

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Kendini büyük Tasarlanmış

Major in Self-Designed

Lisans
36 kredi tam Zamanı - Minimum
Büyük İşletme - Muhasebe

Business Administration Major - Accounting

Lisans
Değişken tam Zamanı
Sağlık ve Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Health and Wellness Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi önemli

Major in Economics

Lisans
12 ders tam Zamanı - 48 kredi ve en az
Müfredat ve Öğretim yılında Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
İngilizce Eğitimi İkinci Dil olarak ana

Master of Education in English as a Second Language

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Büyük Din ve İlahiyat - İlahiyat

Major in Religious and Theological Studies - Theological Studies

Lisans
38 kredi tam Zamanı - Minimum
İşletme Büyük - Kurumsal Finansman ve Yatırımlar

Business Administration Major - Corporate Finance and Investments

Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevre Çalışmaları ve Sürdürülebilirlik önemli Çevresel İş ve Politika Konsantrasyon

Major in Environmental Studies and Sustainability - Environmental Business and Policy Concentration

Lisans
44 kredi tam Zamanı - Minimum
Sosyal Adalet büyük Din ve Sosyal Adalet Konsantrasyon

Major in Social Justice - Religion and Social Justice Concentration

Lisans
10 dersin koşulları tam Zamanı - 34 kredi ve asgari
Eğitimde büyük - lise Eğitimi

Major in Education - High School Education

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi
B. Halk Sağlığı S.

B.S. in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Okulda Eğitim yüksek lisans Danışmanlık

Master of Education in School Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
B. S. Egzersiz Bilimi

B.S. in Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri Temel Bilgi Teknolojisi Yönetimi

Computer Science Major - Information Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Sosyal Adalet büyük - Küresel Adalet ve İnsan Hakları Konsantrasyon

Major in Social Justice - Global Justice and Human Rights Concentration

Lisans
10 dersin koşulları tam Zamanı - 34 kredi ve asgari
Eğitimde büyük - İlköğretim

Major in Education - Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi
Büyük İşletme Yönetimi

Business Administration Major - Management

Lisans
Değişken tam Zamanı
KÖK Eğitim önemli

Major in STEM Education

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi
İşletme Büyük - Spor Yönetimi

Business Administration Major - Sport Management

Lisans
Değişken tam Zamanı
Atletik Eğitim lisans

B.S. in Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moleküler ve Hücresel Biyoloji ve Biyoteknoloji Biyolojide B. S. - Konsantrasyon

B.S. in Biology - Concentration in Molecular and Cellular Biology and Biotechnology

Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Kriptografi ve Güvenlik

Computer Science Major - Cryptography and Security

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Bütünleştirici Biyoloji Biyoloji B. S. - Konsantrasyon

B.S. in Biology - Concentration in Integrative Biology

Lisans
Değişken tam Zamanı
Matematik lisans-İktisat

Bachelor of Arts in Mathematics-Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Büyük - Uluslararası İş

Business Administration Major - International Business

Lisans
Değişken tam Zamanı
Halkla İlişkiler Master

Master of Public Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Büyük Din ve İlahiyat - Din Bilimleri

Major in Religious and Theological Studies - Religious Studies

Lisans
38 kredi tam Zamanı - Minimum
Kriminoloji ve Ceza Adaleti büyük

Major in Criminology and Criminal Justice

Lisans
10 ders tam Zamanı - 48 kredi ve en az
Topluma katılım Eğitimi yüksek lisans

Master of Education in Community Engagement

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz Bilimi yüksek lisans Spor Bilimi

Master of Science in Exercise and Sport Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik tasarımda önemli

Major in Graphic Design

Lisans
16 dersler tam Zamanı - 64 kredilik en Az
Uluslararası Çalışmalar önemli

Major in International Studies

Lisans
38 kredi tam Zamanı - Minimum
Yüksek Öğretimde Eğitim Master

Master of Education in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe Bilim Master

Master of Science in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rehabilitasyon B. S. Bilimler

B.S. in Rehabilitation Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Adalet büyük - Yeşil Kültür Çalışmaları Konsantrasyon

Major in Social Justice - Green Cultural Studies Concentration

Lisans
10 dersin koşulları tam Zamanı - 34 kredi ve asgari
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Yazılım Mühendisliği

Computer Science Major - Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
İngilizce büyük Film Toplama

Major in English - Film Concentration

Lisans
38 kredi tam Zamanı - Minimum
Elektrik Mühendisliği Lisans - Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Electrical Engineering - Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Binbaşı - Hesaplamalı Matematik

Computer Science Major - Computational Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi
Ekoloji ve Davranışsal Biyoloji Biyoloji B. S. - Konsantrasyon

B.S. in Biology - Concentration in Ecology and Behavioral Biology

Lisans
Değişken tam Zamanı
Tarihteki büyük

Major in History

Lisans
10 ders tam Zamanı - 38 kredisi ve asgari
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Burs Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Fellowships

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyokimya B. S.

B.S. in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl