• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Doktora)Hemşirelik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (B. Sc.) - Binbaşı Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Computer Science

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
Mimarlık alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Architecture

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. A.) İslam Araştırmaları

Master of Arts (M.A.) Islamic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Lisans (B. Sc.) - Büyük Biyokimya

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Biochemistry

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
Edebiyat (B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon İngilizce

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration English - Literature

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora) Felsefe Siyaset Bilimi doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. A.) yüksek lisans Klasikleri

Master of Arts (M.A.) Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
M. Sc. (Olmayan)Gıda Güvenliği programı-Tez

M.Sc. Program in Food Safety (Non-Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Beslenme Bilimleri lisans eğitimi (Diyet ve Beslenme)

Bachelor of Science in Nutritional Sciences (Dietetics and Nutrition)

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - Diyet: 3.5 yıl; Beslenme: 3 yıl veya 4 yıl ()
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Geçmişi

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration History

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Psikoloji (Doktora)- Psikososyal Onkoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology - Psychosocial Oncology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Almanca

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rehabilitasyon Bilim alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Rehabilitation Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Epidemiyoloji (Doktora)- Nüfus Dinamikleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Epidemiology - Population Dynamics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans

Bachelor of Education

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı 4 yıl veya 5 yıl ()
Latin Amerika ve Karayip (ba) lisans - Büyük Konsantrasyon Çalışmaları

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Latin American and Caribbean Studies

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Matematik ve İstatistik (Doktora)- Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mathematics and Statistics - Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Madencilik ve Malzeme Mühendisliğinde doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mining and Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor Felsefe (Doktora) Epidemiyoloji: Pharmacoepidemiology

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Epidemiology: Pharmacoepidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deneysel Tıp (Doktora)- Çevre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Experimental Medicine - Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans, Uygulamalı (M. Sc.Bir.) (Olmayan)Hayvan Bilim-Tez

Master of Science, Applied (M.Sc.A.) Animal Science (Non-Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(Doktora)Bioresource Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Bioresource Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Antropoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Yenilenebilir Kaynaklara

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Renewable Resources

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. (IFB)uygulanan Entegre Gıda ve Bioprocessing

M.Sc. Applied Integrated Food and Bioprocessing (IFB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Master of Arts (M. A.), Dilbilim

Master of Arts (M.A.) Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Yüksek lisans (M. A.) Rus

Master of Arts (M.A.) Russian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Olmayan)Master of Arts (M. A.) İktisat-Tez

Master of Arts (M.A.) Economics (Non-Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Lisans (B. Sc.) - Büyük Jeoloji

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Geology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(Doktora)Bitki Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Plant Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Yaklaşık 3 yıl
İletişim Bilimleri (Doktora)ve Hastalıkları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Communication Sciences and Disorders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji (Doktora)- Kimya Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pharmacology - Chemical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans, Uygulamalı (M. Sc.Bir.) Çift ve Aile Terapisi

Master of Science, Applied (M.Sc.A.) Couple and Family Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Dünya Felsefe doktor (Ph. D.) ve Gezegen Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Earth and Planetary Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik lisans

Bachelor of Music

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Antropoloji

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Anthropology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Lisans (B. Sc.) - Binbaşı Biyoloji

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Biology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(Doktora)Müzik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medeni Hukuk entegre Lisans (M. S. W.) Sosyal Çalışma yüksek lisans (M. C. L.) / Ba ortak program: ...

Joint program: Master of Social Work (M.S.W.) with integrated Bachelor of Civil Law (B.C.L.) / Ba ...

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Coğrafya (Doktora)- Çevre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geography - Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. Sc.) Hayvan Bilimi (Lisans)

Master of Science (M.Sc.) Animal Science (Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Lisans (B. Sc.) - Büyük Fizik

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Physics

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
Doktor Felsefe (Doktora) Epidemiyoloji: Genel Sağlık

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Epidemiology: Global Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Kanada Çalışmaları

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Canadian Studies

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Lisans (B. Sc.) - Büyük Matematik ve İstatistik

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Mathematics and Statistics

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(Doktora)Biyomedikal Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. A.) yüksek lisans İspanyol Çalışmaları

Master of Arts (M.A.) Hispanic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Fizyoloji (Doktora)- Kimya Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physiology - Chemical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. Sc.) Mikrobiyoloji (Tez)

Master of Science (M.Sc.) Microbiology (Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Mikrobiyoloji: 45 kredi, Çevre konsantrasyon: 46 kredi
Eğitim Çalışmaları (Doktora)- Matematik ve Fen Eğitimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Studies - Mathematics and Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kinezyoloji lisans

Bachelor of Science in Kinesiology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora)tarihteki

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fen Bilimleri (Doktora)- Çevre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Earth and Planetary Sciences - Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya (Doktora)- Cinsiyet ve Kadın'Çalışmalar s

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geography - Gender and Women's Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (Doktora)- Kimya Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biochemistry - Chemical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik (Doktora)- Psikososyal Onkoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Nursing - Psychosocial Oncology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Sosyoloji

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Sociology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
İletişim Bilimleri ve Bozuklukları (Doktora)- Dil Edinimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Communication Sciences and Disorders - Language Acquisition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik lisans (BEng)

Bachelor of Engineering (BEng)

Lisans
Tam Zamanlı - 3,5-4 yıl
Ticaret lisans

Bachelor of Commerce

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
Dilde (B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon İspanyol Çalışmaları

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Hispanic Studies in Languages

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora)Biyoistatistik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Felsefe

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Philosophy

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora)Rehabilitasyon Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Matematik

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Mathematics

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
;Çalışmalar s (Doktora)İletişim Çalışmaları: Cinsiyet ve Kadın'

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Communication Studies: Gender and Women's Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (B. Sc.) - Büyük Dünya Sistemi Bilimi

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Earth System Science

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
Hemşirelik lisans (BScN)

Bachelor of Science in Nursing (BScN)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (Doktora)- Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biomedical Engineering - Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora (Ph. D.) Fransız Dili ve Edebiyatı: Kadın Çalışmaları ve toplumsal Cinsiyet

Doctorate (Ph.D.) French Language and Literature: Studies on Women and Gender

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)İktisat

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Psikoloji

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Psychology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Yüksek lisans (M. Sc.) Yenilenebilir Kaynaklar (Tez)

Master of Science (M.Sc.) Renewable Resources (Thesis)

Yüksek Lisans
(45 kredi); Neotropikal Ortam Konsantrasyon: (48 kredi) tam Zamanı - Yenilenebilir Kaynaklar:
(Doktora)Eğitim Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Edebiyat ve Kültür (B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon İspanyol Çalışmaları

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Hispanic Studies in Literature and Culture

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(M. A.) yüksek lisans Siyaset Bilimi

Master of Arts (M.A.) Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(Doktora)Hücre Biyolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cell Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(LL Kanunları (M. Ö.L) Medeni Hukuk eşzamanlı Lisans ve Lisans.B)

Concurrent Bachelor of Civil Law (B.C.L) and Bachelor of Laws (LL.B)

Lisans
Tam Zamanlı - 3,5-4 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Doktora)- Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computer Science - Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlahiyat lisans

Bachelor of Theology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
Müzik (Doktora)(Teori)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music (Theory)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. Sc.) Tarım Ekonomisi (Doktora)

Master of Science (M.Sc.) Agricultural Economics (Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46 kredi saat
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Dünya İslam ve Orta Doğu Çalışmaları

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration World Islamic and Middle East Studies

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Müzik (Doktora)(Ses Kaydı)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music (Sound Recording)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortamda Diploma

Diploma in Environment

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora (Ph. D.) İnşaat Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bioresource Mühendisliği Mühendisliği Lisans

Bachelor of Engineering in Bioresource Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 113 kredileri
Sanat Tarihi (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)entomolojide

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Entomology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Fizyolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Coğrafya

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Geography

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
M. Sc. (Ulusal Su Kaynakları Yönetimi entegre Su Kaynakları Yönetimi

M.Sc. Integrated Water Resources Management (IWRM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Epidemiyoloji içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. A.) yüksek lisans Sosyoloji

Master of Arts (M.A.) Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon İktisat

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Economics

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora)programı; Biyolojik ve Biyomedikal Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.); Biological and Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Dal olarak

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Parasitology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)İslam Araştırmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Islamic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dal (Doktora)- Çevre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Parasitology - Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (B. Sc.) - Büyük Fizyoloji

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Physiology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(Doktora)Biyokimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Cinsiyet, Cinsellik, Feminist ve Sosyal Adalet Stu ...

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Gender, Sexuality, Feminist, and Social Justice Stu ...

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Dünya Dinleri

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration World Religions

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Doktora (Doktora) İletişim Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Communication Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beslenme Bilimleri Gıda Bilimleri eşzamanlı Lisans ve Lisans

Concurrent Bachelor of Science in Food Science and Bachelor of Science in Nutritional Science

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - (122 Kredi)) 4 yıl 152 kredi (
Doktor Felsefe (Doktora) Hayvan Bilimi: Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Animal Science: Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Mimarlık

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) doktora; İnsan Genetiği -Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (Ph.D.); Human Genetics -Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. Sc.) (Tez)İnsan Beslenmesi

Master of Science (M.Sc.) Human Nutrition (Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Yazılım Mühendisliği Lisans

Bachelor of Software Engineering

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3,5-4 yıl 4,5 ila 5 yıl ()
(Doktora)İngilizce

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı yıl İçinde
Dal (Doktora)- Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Parasitology - Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (B. Sc.) - Büyük Atmosfer Bilimleri

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Atmospheric Science

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(Doktora)Dini Çalışmalar

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. Sc.) Bitki Bilimi (Lisans)

Master of Science (M.Sc.) Plant Science (Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(Doktora) Felsefe doktora Felsefe

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji (Doktora)- Neotropik Çevre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biology - Neotropical Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve İstatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Yönetiminde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tez)Master of Arts (M. A.) Antropoloji

Master of Arts (M.A.) Anthropology (Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Kültürel Çalışmalar (B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon İngilizce

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration English - Cultural Studies

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Master of Arts (M. A.), İngilizce

Master of Arts (M.A.) English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
(Doktora)Hayvan Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Animal Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Rusça

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Russian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe-Cinsiyet ve Kadın' Felsefe doktoru;Çalışmaları s

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Philosophy -Gender and Women's Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma yüksek lisans (M. S. W.)

Master of Social Work (M.S.W.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Müzik

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Music

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Siyaset Bilimi

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Political Science

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Müzik (Doktora)(Müzik Teknolojileri)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music (Music Technology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Mikrobiyoloji ve İmmünoloji doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (B. Sc.) - Büyük Anatomi ve Hücre Biyolojisi

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Anatomy and Cell Biology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Dilbilim

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Linguistics

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Yönetimi doktora (Ph. D.) - Çevre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management - Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri (B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Fransız Dili ve Edebiyatı

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration French Language and Literature in Translation

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Entegre) Hemşirelik lisans (BNİ)

Bachelor of Nursing (Integrated) (BNI)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Toplama Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Computer Science

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Fizyoloji (Doktora)- Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physiology - Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (B. Sc.) - Ana Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Microbiology and Immunology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(Doktora)Farmakoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Sistemler (ba) lisans - Büyük Konsantrasyon Coğrafya:

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Geography: Urban Systems

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
M. Sc. (Olmayan)Gıda Bilimi programı-Tez

M.Sc. Program in Food Science (Non-Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Eğitim Müziği eşzamanlı Lisans ve Lisans

Concurrent Bachelor of Music and Bachelor of Education

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 5 yıl veya 6 yıl ()
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Afrika Çalışmaları

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration African Studies

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Biyoloji (Doktora)- Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biology - Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon İtalyan Çalışmaları

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Italian Studies

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(M. A.) yüksek lisans Tarih

Master of Arts (M.A.) History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
İnsan Beslenmesinde (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Human Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Sanat Tarihi

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Art History

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
M. Sc. Bioresource Mühendisliği

M.Sc. in Bioresource Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46 kredi saat
Coğrafya (Doktora)- Neotropik Çevre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geography - Neotropical Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. A.) Sanat Master İtalyan

Master of Arts (M.A.) Italian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Drama ve Tiyatro (B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon İngilizce

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration English - Drama and Theatre

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora)Tıbbi Radyasyon Fiziği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Medical Radiation Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora (Ph. D.); İnsan Genetiği

Doctor of Philosophy (Ph.D.); Human Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Mikrobiyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Microbiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları - toplumsal Cinsiyet ve Kadın' (Doktora) doktora;Çalışmaları s

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Studies - Gender and Women's Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Bilimi (Doktora)ve Tarımsal Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Food Science and Agricultural Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Cinsiyet ve Kadın' Müzik - doktor;Çalışmaları s

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music - Gender and Women's Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya (Doktora)- Kimya Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemistry - Chemical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master of Arts (M. A.) Alman

Master of Arts (M.A.) German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
(Doktora)Deneysel Tıp

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Experimental Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. Sc.) Entomoloji (Tez)

Master of Science (M.Sc.) Entomology (Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - (Tez) Entomoloji: (45 kredi); Ortam konsantrasyon: (46 kredi); Neotropikal Ortam konsantrasyon: (48 kredi)
Doğu Asya Çalışmaları (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in East Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (B. Sc.) - Büyük Coğrafya

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Geography

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Yahudi Çalışmaları

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Jewish Studies

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Müzik (Doktora)(Kompozisyon)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music (Composition)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Yazılım Mühendisliği

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Software Engineering

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
Lisans (B. Sc.) - Büyük Farmakoloji

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Pharmacology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(Doktora)Sosyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İnsan Beslenmesinde Uygulanan) MSc

MSc (Applied) in Human Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Proje seçenek: 45 kredi, Staj seçeneği: 45 kredi
(Doktora)İspanyol Çalışmalarda

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Hispanic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Klasikleri

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Classics

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora)Danışmanlık Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Counselling Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. A.) yüksek lisans Yahudi Çalışmaları

Master of Arts (M.A.) Jewish Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Rus

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration Russian

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora)Nörobilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik (Doktora)(Müzik)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music (Musicology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (B. Sc.) - Binbaşı Psikoloji

Bachelor of Science (B.Sc.) - Major Psychology

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Doğu Asya Çalışmaları

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration East Asian Studies

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora)Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Coğrafya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Çalışmaları (Doktora)- Dil Edinimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Educational Studies - Language Acquisition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Uygulamalı - Çevre Mühendisliği Seçeneği

M.Sc. Applied - Environmental Engineering Option

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(Doktora)Bilgi Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Information Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master of Arts (M. A.) Felsefe - Örnekleri

Master of Arts (M.A.) Philosophy - Bioethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Bilgi Çalışmaları yüksek lisans

Master of Information Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
(Tarım ve Çevre Bilimleri), lisans (B. Sc. (Ag.Env.Sc.)) ya da Lisans ...

Bachelor of Science (Agricultural and Environmental Sciences) (B.Sc. (Ag.Env.Sc.)) or Bachelor of ...

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 veya 4 yıl ()
(B. A.) lisans - Büyük Konsantrasyon Uluslararası Kalkınma Çalışmaları

Bachelor of Arts (B.A.) - Major Concentration International Development Studies

Lisans
Quebec dışında lise öğrencileri İçin tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl ()
(Doktora) Felsefe Sosyal Çalışma doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji (Doktora)- Çevre

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biology - Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arts (M. A.) Sanat Tarihi Yüksek Lisans Tezi)

Master of Arts (M.A.) Art History (Thesis)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Okul/doktora (Ph. D.), Psikoloji, Çocuk Uygulanır

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in School/Applied Child Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl