• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Planlama yönetimi (SB)

Bachelor of Science in Planning (SB)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Bilgisayar Bilimi lisans ve Mühendisliği

Bachelor of Science in Computer Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Mimarlık veya Sanat Tarihi (Doktora)ve Teorisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History and Theory of Architecture or Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 204 üniteleri
(Doktora)Yönetiminde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki veya üç yıl
Uygulamalı Okyanus Bilim ya da Felsefe Doktoru doktor (Doktora) Bilim ve Mühendislik

Doctor of Science or Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Ocean Science and Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
18 Matematik Bilim lisans (Ders)

Bachelor of Science in Mathematics (Course 18)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Tasarım ve Optimizasyon için Hesaplama Yüksek Lisans Programı

Master Program in Computation for Design and Optimization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 Adet
(Doktora)Kimya Mühendisliği Uygulamada

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemical Engineering Practice

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Gayrimenkul Geliştirme yüksek lisans (MSRED)

Master of Science in Real Estate Development (MSRED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 Adet
Şehir Planlama lisans ve Master

Bachelor of Science and Master in City Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimyasal Oşinografi (Doktora) Felsefe Bilimleri doktoru ya da Doktor

Doctor of Science or Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemical Oceanography

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Siyaset Bilimi Bilim hızlandırılmış Master

Accelerated Master of Science in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
17 Siyaset Bilimi lisans eğitimi (Ders)

Bachelor of Science in Political Science (Course 17)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Edebiyatı lisans eğitimi (Ders 21L)

Bachelor of Science in Literature (Course 21L)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Matematiksel İktisat-İşletme (dördüncü Ders)

Bachelor of Science in Mathematical Economics (Course 14-2)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
21 Tiyatro Sanatları lisans eğitimi (Ders-2)

Bachelor of Science in Theater Arts (Course 21M-2)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği (Ders Bölüm tarafından Önerilen gibi lisans eğitimi ...

Bachelor of Science as Recommended by the Department of Materials Science and Engineering (Course ...

Lisans
Tam Zamanlı - 192 adet
Bilimin Kimya Mühendisliği (Doktora) Doktora /

Doctor of Science / Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - beş-altı yıl
(Doktora)Dilbilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Master Analytics

Master of Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından Önerilen Mühendisliği Lisans Programı (Cour ...

Bachelor of Science in Engineering as Recommended by the Department of Chemical Engineering (Cour ...

Lisans
Tam Zamanlı - 183-198 üniteleri
Yazılı lisans eğitimi (Ders ARAÇ)

Bachelor of Science in Writing (Course 21W)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
(Ders 21G)Küresel Çalışmalar lisans ve Dil

Bachelor of Science in Global Studies and Languages (Course 21G)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Dilbilim ve Felsefe alanında lisans eğitimi (Ders 24-2)

Bachelor of Science in Linguistics and Philosophy (Course 24-2)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Biyolojik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Biological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 192 - 195 Adet
Ekonomi alanında lisans eğitimi (Ders 14-1)

Bachelor of Science in Economics (Course 14-1)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
7 Biyoloji lisans eğitimi (Ders -)

Bachelor of Science in Biology (Course 7-A)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
(Doktora)Sinirbilim veya Bilişsel Bilim

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Neuroscience or Cognitive Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Polimerler (Doktora) plilosophy doktor ve Yumuşak Madde

Doctor of plilosophy (Ph.D) in Polymers and Soft Matter

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Kurs tam Zamanı - 72 kredi
Biyomedikal Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tarih, Antropoloji (Doktora), Bilim, Teknoloji ve Toplum (HASTS)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History, Anthropology, and Science, Technology and Society (HASTS)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kimya Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 Adet
Tasarım (Doktora)ve Hesaplama

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Design and Computation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik ana Üretim

Master of Engineering in Manufacturing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Mimari Çalışmalarda Bilim lisans (SBAS)

Bachelor of Science in Architecture Studies (SBAS)

Lisans
Tam Zamanlı - 189-192 üniteleri
Mühendisliği ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Engineering and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 Adet
Doktora (Ph. D) Operasyon Araştırması

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Operations Research

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Dünya ve Atmosfer Bilimleri, Fizik ya da İklim ...Gezegen Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Earth and Planetary Sciences, in Atmospheric Science, or in Climate Physics ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
Bina Teknolojisi Bilim Master

Master of Science in Building Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 Adet
(Doktora)Mikrobiyal Bilim ve Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Microbial Science and Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İnşaat ve Çevre En Bakanlığı tarafından Önerilen gibi Bilim lisans Mühendislik ...

Bachelor of Science in Engineering as Recommended by the Department of Civil and Environmental En ...

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
(Doktora)Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
Fizik lisans eğitimi (Ders 8)

Bachelor of Science in Physics (Course 8)

Lisans
Tam Zamanlı - 186 üniteleri
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Felsefe doktoru (Ph. D) / Doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D) / Doctor of Science in Electrical Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tedarik Zinciri Yönetimi Uygulamalı Bilim Master (MASc-SCM)

Master of Applied Science in Supply Chain Management (MASc-SCM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
(Doktora)Kentsel Çalışmalar ve Planlama

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Urban Studies and Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Kentsel Çalışmalar yüksek lisans ve Planlama (SM)

Master of Science in Urban Studies and Planning (SM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Mühendisliği Lisans Programı (Ders 10)

Bachelor of Science in Chemical Engineering (Course 10)

Lisans
Tam Zamanlı - 195 - 198 adet
(Ders 12)Yeryüzünde lisans, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri

Bachelor of Science in Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences (Course 12)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-192 üniteleri
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 Adet
Tedarik Zinciri Yönetimi Mühendisliği Yüksek Lisans (MEng-SCM)

Master of Engineering in Supply Chain Management (MEng-SCM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
10 Kimya Mühendisliği Lisans Programı (Ders-C)

Bachelor of Science in Chemical Engineering (Course 10-C)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-192 üniteleri
(Ders 1)Elektrik Bilimi lisans ve Mühendisliği

Bachelor of Science in Electrical Science and Engineering (Course 6-1)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Deniz Mimarisi Bilim deniz Mühendisliği / Master, yüksek lisans ve Engin Deniz ...

Master of Science in Ocean Engineering / Master of Science in Naval Architecture and Marine Engin ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi birimleri
Mimarlık lisans (BSA)

Bachelor of Science in Architecture (BSA)

Lisans
Tam Zamanlı - 192 adet
SMACT Sanat, yüksek lisans,Kültür ve Teknoloji ()

Master of Science in Art,Culture and Technology (SMACT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 Adet
Okyanus bilimleri ve Mühendisliği (Yüksek Lisans)

Master's degree in Applied Ocean Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
Kimya Mühendisliği Uygulama, yüksek lisans

Master of Science in Chemical Engineering Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 açısından
Teknoloji ve Politika Bilim Master

Master of Science in Technology and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 şartları
Mimarlık yüksek lisans (Mart)

Master of Architecture (MArch)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 164 lisansüstü birimler
Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü Master

Master of Science in Aeronautics and Astronautics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Aerospace Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 192-198 üniteleri
Kimya lisans - biyoloji Mühendisliği

Bachelor of Science in Chemical - Biological Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 198 adet
Nükleer Bilim ve Mühendisliği (Doktora)ve Doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D) and Doctor of Science in Nuclear Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört yüksek lisans şartları
(Doktora)Ulaşım

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Transportation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet
İktisat yüksek lisans

Master of Science in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
Bilim, Teknoloji yönetimi ve Toplum (İkinci Anadal)

Bachelor of Science in Science, Technology, and Society (Second Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
(Ders 1), Bilgisayar Bilimleri lisans, İktisat ve Veri Bilimi

Bachelor of Science in Computer Science, Economics, and Data Science (Course 6-14)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-186 üniteleri
Tarih alanında lisans eğitimi (Ders 21)

Bachelor of Science in History (Course 21H)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Nükleer Bilim Bilim Lisans kombine Lisans ve Master ve Mühendislik

Combined Degree of Bachelor of Science and a Master of Science in Nuclear Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Nükleer Bilim ve Mühendislik yüksek lisans

Master of Science in Nuclear Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - bir iki yıl
(Doktora)biyoloji Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Ders 22)Nükleer Bilimi lisans ve Mühendisliği

Bachelor of Science in Nuclear Science and Engineering (Course 22)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dünya Bilimleri Enstitüsü (Doktora)ve Doktor, Atmosfer ve Gezegen Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) and Doctor of Science in Earth, Atmospheric, and Planetary Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ulaştırma yüksek lisans

Master of Science in Transportation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) Felsefe doktoru Tedarik Zinciri Yönetimi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Hesaplama (Doktora)ve sistem Biyolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computational and Systems Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Mühendislik Master

Master of Engineering in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mimari Çalışmalarda Bilim Master (SMArchS)

Master of Science in Architecture Studies (SMArchS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering and Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
Malzemeler Sc Bakanlığı tarafından Önerilen olarak Arkeoloji alanında lisans eğitimi ve Malzemeleri ...

Bachelor of Science in Archaeology and Materials as Recommended by the Department of Materials Sc ...

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Bilgisayar Bilimi ve Elektrik Mühendisliği Master / Mühendis

Master of Electrical Engineer / Engineer in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 162 üniteleri
OE 2 Mekanik ve Okyanus Mühendisliği Lisans Programı (Ders)

Bachelor of Science in Mechanical and Ocean Engineering (Course 2-OE)

Lisans
Tam Zamanlı - 183 adet
(Doktora)Tıbbi Mühendislik ve Tıbbi Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Medical Engineering and Medical Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 - 7 yıl
(Doktora) Felsefe doktora Felsefe

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Philosophy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilim, Felsefe doktoru (Doktora) veya Doktora Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D) or Doctor of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 132 üniteleri
İş analizi yönetimi (Ders 17-4)

Bachelor of Science in Business Analytics (Course 15-2)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora) Felsefe ve Sosyal Mühendislik Sistemlerinde doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Social and Engineering Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 adet
(Doktora) Felsefe Siyaset Bilimi doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Havacılık ve Uzay Bilimleri Enstitüsü (Doktora)ve Doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D) and Doctor of Science in Aeronautics and Astronautics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Bilimleri lisans ve Moleküler Biyoloji (Ders 6-7)

Bachelor of Science in Computer Science and Molecular Biology (Course 6-7)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-183 üniteleri
Malzeme Bilimi Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Science in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 Adet
Dilbilim yüksek lisans

Master of Science in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 adet
(Doktora)İnşaat ve Çevre Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 120 adet
Malzemeler (Doktora)Bilim ve Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Ders 5-7)Kimya lisans, Biyoloji

Bachelor of Science in Chemistry and Biology (Course 5-7)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
5 Kimya lisans eğitimi (Ders)

Bachelor of Science in Chemistry (Course 5)

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
Hesaplamalı Bilim (Doktora)ve Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computational Science and Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yönetim Araştırmaları yüksek lisans

Master of Science in Management Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 aylık program
(Doktora) Felsefe Beyin ve Bilişsel Bilimlerde doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Brain and Cognitive Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört beş yıl
(Ders 3)Malzeme Bilimi lisans Bilim ve Mühendislik

Bachelor of Science in Materials Science and Engineering (Course 3)

Lisans
Tam Zamanlı - 189 - 192 adet
Biyolojik Oşinografi (Doktora) Felsefe Bilimleri doktoru ya da Doktor

Doctor of Science or Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biological Oceanography

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Havacılık ve Astronauti Bakanlığı tarafından Önerilen gibi Bilim lisans Mühendislik ...

Bachelor of Science in Engineering as Recommended by the Department of Aeronautics and Astronauti ...

Lisans
Tam Zamanlı - 192-198 üniteleri
Finans Master

Master of Finance

Yüksek Lisans
Ay tam Zamanı - 12 - 18
Fiziksel Oşinografi (Doktora) Felsefe Bilimleri doktoru ya da Doktor

Doctor of Science or Doctor of Philosophy (Ph.D) in Physical Oceanography

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Makine Mühendisliği Bölümü tarafından Önerilen Mühendisliği Lisans Programı (Co ...

Bachelor of Science in Engineering as Recommended by the Department of Mechanical Engineering (Co ...

Lisans
Tam Zamanlı - 180 adet
18 Bilgisayar Bilimleri ile Matematik alanında lisans eğitimi (Ders-C)

Bachelor of Science in Mathematics with Computer Science (Course 18-C)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-192 üniteleri
Makine Mühendisliği lisans eğitimi (Ders 2)

Bachelor of Science in Mechanical Engineering (Course 2)

Lisans
Tam Zamanlı - 189 adet
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemistry

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
(Doktora)İktisat

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp Bilimlerinde Tıp doktoru

Doctor of Medicine in Medical Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
6. Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği ve Moleküler Biyoloji yüksek lisans (Ders-7P)

Master of Engineering in Computer Science and Molecular Biology (Course 6-7P)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90-96 üniteleri
6 Endüstri Mühendisliği Yüksek lisans Tez PROGRAMI (DERS‑)

Master of Engineering Thesis Program with Industry (Course 6‑A)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans ve Bilgisayar Bilimleri (Ders 6-2)

Bachelor of Science in Electrical Engineering and Computer Science (Course 6-2)

Lisans
Tam Zamanlı - 180-186 üniteleri