• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Tıbbi Laboratuvar Bilim lisans (BS İLKAY)

Bachelor of Science in Medical Laboratory Science (BS MLS)

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Sağlık Yönetimi alanında lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Health Care Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomekanik yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Biomechanics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Saf Matematik alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Pure Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel Sanatlar Sanat lisans

Bachelors of Arts in Visual Art

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müfredat ve Öğretim yılında Eğitim doktor

Doctor of Education in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
3 yıl tam Zamanı - Minimum
Antropoloji Sanatlar lisans

Bachelors of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sivil Vurgu ile Mühendislik alanında lisans Yolu

Undergraduate Pathway in Engineering with Civil Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
(AAS)Tıbbi Laboratuvar Bilim Uygulamalı Bilim Associate-MLT

Associate of Applied Science in Medical Laboratory Science (AAS-MLT)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Bilişim suçları ve bilişim güvenliği yönetimi

Bachelor of Science in Digital Forensics and Information Assurance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik lisans Bilimler

Bachelor of Science in Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Görüntüleme lisans eğitimi

Bachelor of Science in Medical Imaging

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Liderlik Eğitim doktor

Doctor of Education in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 4 yıl
İletişim Araştırmaları konusunda yüksek lisansını tamamladı

Master of Arts in Communication Studies

Yüksek Lisans
Tez ile tez veya 30 saat olmadan tam Zamanı - 2 yıl (36 kredi saat)
Kamu Yönetimi Master (GLJ0)

Master of Public Administration (GLJ0)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset Bilimi yüksek lisans (GL90)

Master of Arts in Political Science (GL90)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Çalışma alanında yüksek lisans Yol

Graduate Pathway in Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 9 ay)
Gazetecilikte yüksek lisans (GJ10)

Master of Arts in Journalism (GJ10)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı
Çevre istatistik araştırma Jeoloji lisans: Vurgu

Bachelor of Science in Geology: Emphasis in Environmental Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
İlaç Bilim Master (MSPS)

Master of Science in Pharmaceutical Science (MSPS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme (MBA)yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Business Administration (MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
İşletme lisans Yolu

Undergraduate Pathway in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Matematik yüksek lisans (GS40)

Master of Arts in Mathematics (GS40)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Güvenlik, Yüksek Lisans (GT50)

Master of Science in Safety (GT50)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekonomi alanında lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim of Arts Master (GEE0)

Master of Arts in Teaching (GEE0)

Yüksek Lisans
2 yıl tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Science in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri Bilim Master (GT40)

Master of Science in Information Systems (GT40)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomekanik lisans

Bachelor of Science in Biomechanics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liderlik Çalışmaları alanında yüksek lisans (GEG0)

Master of Arts in Leadership Studies (GEG0)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Eğitim Liderliği ve Adalet Liderlik: 36 saat; Liderlik Uzmanı: 30 saat
Matematik yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Mathematics

Yüksek Lisans
(9 - 11 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Çevre Bilimi yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Coğrafya yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Geography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Ceza Adalet lisans programı

Bachelor of Arts in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği mezunu Yolu

Graduate Pathway in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Hemşirelik Bilim Master (GH10)

Master of Science in Nursing (GH10)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Hemşirelik Bölümü: 1 yıl; Hemşirelik Eğitimi: 2 yıl; Aile Hemşire Uygulayıcı: yarı zamanlı, 3 yıl; Hemşirelik Ebelik: yarı zamanlı 4 yıl
Bilim alanında lisans Yolu

Undergraduate Pathway in Science

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
İngilizce Lisans Programı

Bachelor of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Latin lisans programı

Bachelor of Arts in Latin

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik lisans

Bachelor of Science in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş İdaresi Pazarlama dalında lisans

Bachelor of Business Administration in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlköğretimde lisans

Bachelor of Arts in Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans Atletik Eğitim

Master of Science - Athletic Training

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans (GT10)

Master of Science in Technology Management (GT10)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim Önlisans

Associate of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Liderlik Çalışmalarında Eğitimin

Doctor of Education in Leadership Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Spor dalı Yüksek Lisans Programı Yönetimi ve Pazarlama (GH60)

Master of Science in Sports Management and Marketing (GH60)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Öğretmen Eğitiminde lisans eğitimi

Bachelor of Science in Teacher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Science in Geography

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Yüksek Mühendisi

Master of Science in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (30 kredi saat)
Eğitim Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Dietetics

Lisans
120 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - (Tez ve 36 kredi saat 32 kredi saat olmayan) 2 yıl tez
Siyaset Bilimi lisans programı

Bachelor of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
İnşaat Mühendisliği üretim Mühendisliği (B. S. E.) Vurgu

Bachelor of Science in Engineering (B.S.E.) Emphasis in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi Bölümü

Bachelor of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yolu

Undergraduate Pathway in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Ceza Adalet Bilim Master

Master of Science in Criminal Justice

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı
Egzersiz Bilimi lisans

Bachelor of Science in Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma, yüksek lisans

Master of Science in Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İçinde 2 yıl
Atletik Eğitim lisans

Bachelor of Science in Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yetişkin, yüksek lisans ve Sürekli Eğitim

Master of Science in Adult and Continuing Education

Yüksek Lisans
Tam zamanlı Online/Uzaktan - 2 yıl ()
Adli Bilimler alanında yüksek lisans

Master of Science in Forensic Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Bozuklukları yüksek lisans

Master of Science in Communication Disorders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevresel Kimya lisans

Bachelor of Science in Environmental Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Mühendislik Jeoloji Jeoloji lisans: Vurgu

Bachelor of Science in Geology: Emphasis in Engineering Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 127 kredi saat
Müzik yüksek lisans (GF20)

Master of Arts in Music (GF20)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beşeri bilimler alanında lisans

Bachelor of Arts in Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik lisans Yolu

Undergraduate Pathway in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Biyomedikal Bilimler Felsefe(Doktora)

PhD - Doctor of Philosophy in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl İçerisinde
Güvenliği yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Safety

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 11 Ay)
Hemşire Anestezi Yönetimi Uygulama doktor (DMPNA)

Doctor of Management Practice in Nurse Anesthesia (DMPNA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Yönetimi lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eczacılık doktora

Doctor of Pharmacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 4 yıl
Müzik Eğitimi Bölümü

Bachelor of Arts in Music Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Exercise Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (36-39 kredi saat)
İletişim Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Reklamcılık Lisans Programı ve Halkla İlişkiler

Bachelor of Arts in Advertising and Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimler yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tez (32 kredi saat tez; 36 kredi saat olmayan) tam Zamanı - 2 yıl-
Coğrafya Sanat yüksek lisans, Master

Master of Science, Master of Art in Geography

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl (33 kredi saat tez, 30 kredi saat, yüksek lisans derecesi ile MS)
İkinci Öğretim lisans programı

Bachelor of Arts in Secondary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Gazetecilik mezunu Yolu

Graduate Pathway in Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Okuma-yazma Eğitiminde Vurgu Alanı ile eğitim Uzmanı

Education Specialist with Area of Emphasis in Literacy Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Özel Eğitim alanında yüksek lisans (GEC0)

Master of Arts in Special Education (GEC0)

Yüksek Lisans
2 yıl tam Zamanı - Minimum
Tıp doktoru

Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Spor Yönetimi lisans programı

Bachelor of Arts in Sports Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Erken Çocukluk Eğitimi lisans programı

Bachelor of Arts in Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisansını Danışmanlık

Master of Arts in Counseling

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 60 saat
(RBA)Lisans vekiller

Regents Bachelor of Arts (RBA)

Lisans
Kredi 120 saat Online/Uzaktan - Minimum
Müzik Bölümü

Bachelor of Arts in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji doktor

Doctor of Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tiyatro Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Uluslararası İlişkiler lisans programı

Bachelor of Arts in International Affairs

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans alanında lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Güvenlik Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Safety Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya lisans (ACS Sertifikalı)

Bachelor of Science in Chemistry (ACS Certified)

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Okul Psikoloji eğitim Uzmanı

Education Specialist in School Psychology

Yüksek Lisans
3 yıl tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgisayar Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri

Bachelor of Science in Computer and Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık yüksek lisans Yolu Bilişim

Graduate Pathway in Health Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Yüksek lisans Sağlık Bilişim

Master of Science in Health Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (39 kredi saat)
Solunum Bakım lisans

Bachelor of Science in Respiratory Care

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Okuryazarlık Eğitiminde yüksek lisans (GEA0)

Master of Arts in Literacy Education (GEA0)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Lisans Yolu

Undergraduate Pathway in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Çevre Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (36 kredi saat)
Lisans Yolu Genel olarak Çalışmalarını

Undergraduate Pathway in General Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Fiziksel ve Uygulamalı Bilimler alanında yüksek lisans (GS60)

Master of Science in Physical and Applied Science (GS60)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 30-33 lisansüstü kredi saat
Bilgisayar Bilimleri lisans Yol

Undergraduate Pathway in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Doğal Kaynakları yönetimi ve Rekreasyon Yönetimi

Bachelor of Science in Natural Resources and Recreation Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beşeri bilimler alanında yüksek lisans

Master of Arts in Humanities

Yüksek Lisans
Final Projesi ile tam Zamanı - 2 yıl yüksek lisans 36 kredi saat, 39 kredi saat)
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı lisans

Bachelor of Science in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSEE)Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering Degree (MSEE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz Bilimi yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Exercise Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Jeoloji lisans eğitimi

Bachelor of Science in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Biyomekanik yüksek lisans

Master of Science in Biomechanics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 36 post-bakalorya kredi saat
Müzik Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Music Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendisliği mezunu Yolu

Graduate Pathway in Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Halk Sağlığı yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Eğitim Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Dietetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (36 kredi saat)
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Health Care Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (36 kredi saat)
Online RN Bilim Hemşirelik (BSN) Programı Lisans için

Online RN to Bachelor of Science in Nursing (BSN) Program

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Müttefik lisans programı Sanatlar

Bachelor of Arts in Allied Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Kimya lisans

Bachelor of Science in Forensic Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Fizik Tedavi doktor

Doctor of Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik ve Kitle İletişim lisans programı

Bachelor of Arts in Journalism and Mass Communications

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Kimya Bilimleri

Bachelor of Science in Chemical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Muhasebe alanında yüksek lisans

Master of Science in Accountancy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yarıyıl (30 kredi saat)
Sağlık İdaresi yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Health Care Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Modern Diller lisans programı

Bachelor of Arts in Modern Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Uluslararası İşletme Yönetimi

Bachelor of Business Administration in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı (M. S. E. E.)

Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineering (B.S.E.E.)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Program; 2 Akademik Yıl - Kültürlü/Hazırlık Programı Ayakta Uzmanı/Gelişmiş tam Zamanı - 1 Takvim Yılı
Halk Sağlığı Master (GHA0)

Master of Public Health (GHA0)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Hemşirelik lisans (BSN)

Bachelor of Science in Nursing (BSN)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl (Tez ve 36 kredi saat 32 kredi saat non-tez seçeneği)
Akademik İngilizce - İngilizce Yol

Academic English - English Language Pathway

Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Bilgi Sistemleri yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
İletişim Bozuklukları lisans

Bachelor of Science in Communication Disorders

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe alanında yüksek lisans Yol

Graduate Pathway in Accountancy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
İngilizce yüksek lisans

Master of Arts in English

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl (36 kredi saat)
Sosyoloji yüksek lisans (GL80)

Master of Arts in Sociology (GL80)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Sport Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (3 - 9 ay)
Yönetim Bilgi Sistemleri lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Management Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl