• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Çocuk Gelişimi ve Sağlığı Uygulama yüksek lisans

Childhood Development and Wellbeing in Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur), Japonca (temel Yıl) BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Japanese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Multimedya Gazetecilik MA

Multimedia Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih/Uluslararası İlişkiler (temel Yıl) BA (Onur)

History/International Relations (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Spor BA (Onur)

Fashion Design and Technology - Sportswear BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Müzik PGCE

Secondary Music with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mali Teknolojisi (FİNTECH) MSc

Financial Technology (FINTECH) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile İlköğretim PGCE

Primary Education with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler ve Dijital İletişim PGCert

Public Relations and Digital Communications PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
(Sağlık Ziyaret ve Okul Hemşireliği) uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting and School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Japon BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih/Siyaset (Vakıf) BA (Onur)

History/Politics (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransız BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur), İtalyanca (temel Yıl) BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Italian (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Acil Tıp PgCert/PgDip/MSc

Emergency Medicine PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Pazarlama Yönetimi (temel Yıl) BA (Onur)

Marketing Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İtalyanca (temel Yıl) BA ile Fransızca (Onur)

French with Italian (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Avrupa Felsefe MA

European Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Reklam ve Marka Yönetimi BA (Onur)

Advertising and Brand Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Health and Social Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz ve Spor (Biyomekanik) MSc

Exercise and Sport (Biomechanics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce öğretimi ve Uygulamalı Dilbilim MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) and Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Master Mart

Master of Architecture March

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe (Vakıf) BA (Onur)

Philosophy (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Chartered Sertifikalı Muhasebeciler Profesyonel Sahne ACCA Derneği

Association of Chartered Certified Accountants Professional Stage ACCA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası İlişkiler/İspanyolca (temel Yıl) BA (Onur)

International Relations/Spanish (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Coğrafi Inf Uygulanan ...

Geographical Information Systems, Geographical Information Technologies, Applied Geographical Inf ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Onur)Mandarin Çince BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik tedavi doktor

Doctor of Psychological Therapies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur), Japonca (temel Yıl) BA ile dilbilim

Linguistics with Japanese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yerleştirme BA ile Kurumsal/İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Business Enterprise/Human Resource Management with Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Beden Eğitimi PGCE

Secondary Physical Education with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Japon iş BA (Onur)

Business with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Fizik PGCE

Secondary Physics with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Kadın giyim BA (Onur)

Fashion Design and Technology - Womenswear BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Japonca (temel Yıl) BA (Onur)ile İspanyol

Spanish with Japanese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Business Analytics MSc

Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. uluslararası Moda - Tasarım Uygulama (üst) BA

International Fashion - Design Practice (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Japon BA ile dilbilim

Linguistics with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Moda Sanat Yönetmeni) tasarım MA

Design(Fashion Art Direction) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Teknolojisi (temel Yıl) BSc (Onur)

Business Technology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İspanyol Çalışmaları (temel Yıl) BA (Onur)

Spanish Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
QTS ile ikincil Sosyal Bilimler PGCE

Secondary Social Science with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Almanca (temel Yıl) BA İspanyolca (Onur)

Spanish with German (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. uluslararası Moda İş uygulamaları (üst) BA

International Fashion - Business Practice (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Beslenme MSc/PgDip

Sports Nutrition MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Yönetimi ve Sürdürülebilir Kalkınma yüksek lisans

Environmental Management and Sustainable Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön Kayıt) Dil ve konuşma Terapisi yüksek lisans

Speech and Language Therapy (Pre -Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (yurtdışı çalışma), reklam ve Marka Yönetimi BA

Advertising and Brand Management (with overseas study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Grafik Tasarım ve Sanat yönetmenliği) tasarım MA

Design (Graphic Design and Art Direction) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler (temel Yıl) BA (Onur)

International Relations (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Coğrafya PGCE

Secondary Geography with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kalabalık Güvenliği ve Risk Analizi MSc

Crowd Safety and Risk Analysis MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Proje Yönetimi PgDip/MSc

Project Management PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor, Fiziksel Aktivite ve Sağlık BSc (Onur)

Sport, Physical Activity and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mandarin çincesi ile Fransızca (temel Yıl) BA (Onur)

French with Mandarin Chinese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi MA

International Events Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Egzersiz ve Spor MSc

Exercise and Sport MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Nakış) tasarım MA

Design (Embroidery) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Küresel Online yüksek lisans

Master of Business Administration Global Online

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Sosyal Çalışma (MA) (Lisansüstü giriş) MA

Social Work (MA) (Postgraduate entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Teknolojisi (yerleştirme ile) BSc (Onur)

Business Technology (with placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Grafik Tasarım ve Sanat yönetmenliği) tasarım MFA

Design (Graphic Design and Art Direction) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Modern Standart Arapça (temel Yıl) BA Uluslararası İlişkiler (Onur)

International Relations with Modern Standard Arabic (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), Japonca (temel Yıl) BA ile Fransız

French with Japanese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tasarım (Tekstil Uygulama) MFA

Design (Textile Practice) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp MSc/PgDip/PgCert

Sport and Exercise Medicine MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile Matematik ile ortaöğretim Fizik PGCE

Secondary Physics with Mathematics with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(TEZ) doktora - Sağlık, Psikoloji ve Sosyal Bakım

PhD (BY DISSERTATION) - Health, Psychology and Social Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda tasarımı (Tekstil) MA

Design (Textiles for Fashion) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih/Felsefe (temel Yıl) BA (Onur)

History/Philosophy (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ortaöğretim Tarih PGCE

Secondary History with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Strateji Küresel Online Yüksek Lisans Programı

Finance and Strategy Global Online Program MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Bilim İletişimi MSc

Science Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş Hukuku LLM

International Business Law LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Ekonomik ve Mali Analiz MSc/PgDip/PgCert

Economic and Financial Analysis MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Yönetimi (temel Yıl) BA (Onur)

Sports Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve İletişim BSc (Onur)

Digital Media and Communications BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız iş BA (Onur)

Business with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışı Çalışma BA ile işletme/Pazarlama (Onur)

Business Enterprise/Marketing with Overseas Study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizyoterapi (Ön Kayıt) MSc

Physiotherapy (Pre Registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 45 hafta
Uluslararası İlişkiler/Felsefe (temel Yıl) BA (Onur)

International Relations/Philosophy (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bankacılık ve Finans (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Banking and Finance (Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Uluslararası Eğitim MA

International Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme BA ile işletme/Pazarlama (Onur)

Business Enterprise/Marketing with Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel Elektronik MSc

Industrial Digitalisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. bilgisayar Animasyonu ve Görsel Efekt BSc

Computer Animation and Visual Effects BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Multimedya Gazetecilik (temel Yıl) BA (Onur)

Multimedia Journalism (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl) İngilizce/Fransızca BA (Onur)

English/French (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Bilimi ve İnsan Fizyolojisi BSc (Onur)

Sport Science and Human Physiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım (Tekstil Uygulama) MA

Design (Textile Practice) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS PGCE ile ikincil İngilizce

Secondary English with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransızca BA (TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği (Onur)

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) with French BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Dini Eğitim PGCE

Secondary Religious Education with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lingusitics ve İngilizce Dil MA

Lingusitics and English Language MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler ve Pazarlama (yerleştirme ile) BA (Onur)

Public Relations and Marketing (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Standart Arapça ile iş BA (Onur)

Business with Modern Standard Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi ve Veri Yönetimi MSc

Information and Data Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik (temel Yıl) BSc (Onur)

Computer Forensics and Security (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mandarin Çince (temel Yıl) ile dilbilim BA (Onur)

Linguistics with Mandarin Chinese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Drama PGCE

Secondary Drama with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre yüksek lisans

Occupational Health Safety and Environment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Mandarin Çince BA ile dilbilim

Linguistics with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Temel Yıl BA (Onur), Modern Standart Arapça ile İspanyolca

Spanish with Modern Standard Arabic (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Japon BA ile multimedya Gazetecilik (Onur)

Multimedia Journalism with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bütüncül Psikoterapi MSc klinik Becerileri

Clinical Skills in Integrative Psychotherapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi (Vakıf) BSc (Onur)

Environmental Science (Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl) TESOL/Fransızca BA (Onur)

TESOL/French (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hukuk (yerleştirme ile) BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Law (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl) TESOL/İspanyolca BA (Onur)

TESOL/Spanish (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
QTS ile eğitim Uzmanı aletle ikincil Müzik PGCE

Secondary Music with Specialist instrument Teaching with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Egzersiz ve Spor MA

Exercise and Sport MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Barda Yasal Uygulamada LLM LLM/PgDip

LLM in Legal Practice at the Bar LLM/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve İş MSc

Finance and Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ürün ve Mobilya) tasarım MA

Design (Product and Furniture) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik QTS BSc (Onur)ile Eğitim

Secondary Mathematics Education with QTS BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm ve Otelcilik Yönetimi MA

International Tourism and Hospitality Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Modern Yabancı Diller PGCE

Secondary Modern Foreign Languages with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. uluslararası İş/Pazarlama BA

International Business/Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile Matematik (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Mathematics with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda ve İş MSc

Fashion and Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Modern Yabancı Diller (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Modern Foreign Languages with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım (Resim) MFA

Design (Illustration) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Okul Doğrudan) QTS ile ikincil İngilizce PGCE

Secondary English with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım (İç Tasarım) MA

Design (Interior Design) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yerleştirme BA ile işletme/İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Business/Human Resource Management with Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), İtalyanca (temel Yıl) BA ile dilbilim

Linguistics with Italian (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışı çalışma BA ile iktisat/Uluslararası İşletme (Onur)

Economics/International Business with Overseas study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (yerleştirme ile) reklam ve Marka Yönetimi BA

Advertising and Brand Management (with placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca (temel Yıl) ile dilbilim BA (Onur)

Linguistics with German (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe/Siyaset (Vakıf) BA (Onur)

Philosophy/Politics (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kore'de eğitim) uluslararası İşletme Yönetimi BA (Onur)

International Business Management (with overseas study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca (temel Yıl) BA ile Fransızca (Onur)

French with German (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazma (temel Yıl) BA (Onur)

English and Creative Writing (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Teknolojisi (Kore'de eğitim) BSc (Onur)

Business Technology (with overseas study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İktisat (yurtdışı çalışma) Bankacılık BA (Onur)

Economics and Banking (with overseas study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Temel Yıl) Japon BA ile İngilizce (Onur)

English with Japanese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Dönüşüm) Psikoloji Yüksek Lisans / PgDip

Psychology (Conversion) MSc / PgDip

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
(Yurtdışı çalışma) spor Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Sports Marketing Management (with overseas study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kore'de Eğitim) insan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management (with Overseas Study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl