• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Moda Sanat Yönetmeni) tasarım MFA

Design(Fashion Art Direction) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
QTS ile ikincil Sanat ve Tasarım PGCE

Secondary Art and Design with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Teknolojisi (Kore'de eğitim) BSc (Onur)

Business Technology (with overseas study) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel İletişim ve Otomasyon MSc

Industrial Communication and Automation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mandarin Çince (temel Yıl) ile dilbilim BA (Onur)

Linguistics with Mandarin Chinese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çocuk Gelişimi ve Sağlığı Uygulama yüksek lisans

Childhood Development and Wellbeing in Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Okul Doğrudan) QTS ile ikincil İngilizce PGCE

Secondary English with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim İletişimi MSc

Science Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmasötik Kimya MChem (Onur)

Pharmaceutical Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Matematik PGCE

Secondary Mathematics with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım (İç Tasarım) MFA

Design (Interior Design) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
QTS ile ikincil Dini Eğitim (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Religious Education with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman iş BA (Onur)

Business with German BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıbbi ve Biyolojik Kimya BSc (Onur)

Medicinal and Biological Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bankacılık ve Finans (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Banking and Finance (Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Modern Standart Arapça (temel Yıl) BA Uluslararası İlişkiler (Onur)

International Relations with Modern Standard Arabic (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. uluslararası Moda İş uygulamaları (üst) BA

International Fashion - Business Practice (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Fizyolojik Bilim) Sağlık Bilimleri BSc (Onur)

Healthcare Science (Physiological Science) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mandarin Çince BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Stratejik MBA Sağlık ve Sosyal Bakım

MBA in Strategic Health and Social Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Moda Sanat Yönetmeni) tasarım MA

Design(Fashion Art Direction) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı (TESOL) ve Dilbilim () Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği BA ...

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) and Linguistics (with Foundation Year) BA ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Modern Standart Arapça ile iş BA (Onur)

Business with Modern Standard Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile Matematik ile ortaöğretim Fizik PGCE

Secondary Physics with Mathematics with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tasarım (Tekstil Uygulama) MA

Design (Textile Practice) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş/Ekonomi BA (Onur)/BSc (Onur)

Business/Economics BA (Hons)/BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile eğitim Uzmanı aletle ikincil Müzik PGCE

Secondary Music with Specialist instrument Teaching with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaçağ ve Erken Modern Tarih BA (Onur)

Medieval and Early Modern History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bar Profesyonel Eğitim Kursu

Bar Professional Training Course

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Nakış) tasarım MA

Design (Embroidery) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Amerikan Edebiyatı (Vakıf) BA (Onur)

English and American Literature (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik QTS BSc (Onur)ile Eğitim

Secondary Mathematics Education with QTS BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda Tasarımı ve Teknolojisi (Vakıf) BA (Onur)

Fashion Design and Technology (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik (temel Yıl) BSc (Onur)

Computer Forensics and Security (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Spor Beslenme MSc/PgDip

Sports Nutrition MSc/PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Yıl) TESOL/Fransızca BA (Onur)

TESOL/French (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe ve Finans MSc

Accounting and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtalyanca (temel Yıl) BA ile Fransızca (Onur)

French with Italian (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Japon BA ile multimedya Gazetecilik (Onur)

Multimedia Journalism with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Teknolojisi (temel Yıl) BSc (Onur)

Business Technology (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bankacılık ve Finans MSc/PgDip/PgCert

Banking and Finance MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Mandarin Çince BA ile dilbilim

Linguistics with Mandarin Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Eğitim MA

International Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda Tasarımı ve Teknolojisi Kadın giyim BA (Onur)

Fashion Design and Technology - Womenswear BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerleştirme BA ile işletme/İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Business/Human Resource Management with Placement BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım (Resim) MFA

Design (Illustration) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
QTS PGCE ile ikincil İngilizce

Secondary English with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lingusitics ve İngilizce Dil MA

Lingusitics and English Language MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Yıl) Mandarin Çince BA (Onur)ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with Mandarin Chinese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur), Japonca (temel Yıl) BA ile Fransız

French with Japanese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Çalışma (MA) (Lisansüstü giriş) MA

Social Work (MA) (Postgraduate entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans (hazırlık Yılı) BA (Onur)

Accounting and Finance (Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Danışmanlık ve Psikoterapi ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Counselling and Psychotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm Yönetimi (Vakıf) BA (Onur)

Tourism Management (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Finans ve Strateji Küresel Online Yüksek Lisans Programı

Finance and Strategy Global Online Program MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Nükleer Mühendislik için kontrol ve Gereçleri MSc

Control and Instrumentation for Nuclear Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Farmasötik Kimya BSc (Onur)

Pharmaceutical Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Kimya PGCE

Secondary Chemistry with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans (Yerleştirme) BA (Onur)

Accounting and Finance (Placement) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışı Çalışma BA ile işletme/Pazarlama (Onur)

Business Enterprise/Marketing with Overseas Study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce/dil bilimi (Vakıf) BA (Onur)

English/Linguistics (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Vakıf) BEng (Hons)elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Electrical and Electronic Engineering (Foundation) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Psikoloji (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Psychology with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Koruma Genetiği MSc

Conservation Genetics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
CİPD MSc/PgDip/PgCert ile Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi

International Human Resource Management with CIPD MSc/PgDip/PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur), Japonca (temel Yıl) BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Japanese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Beden Eğitimi PGCE

Secondary Physical Education with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Japon BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Temel Yıl BA (Onur), Modern Standart Arapça ile İngilizce

English with Modern Standard Arabic (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi (temel Yıl) BA (Onur)

Business Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Bilimi ve İnsan Fizyolojisi BSc (Onur)

Sport Science and Human Physiology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor, Fiziksel Aktivite ve Sağlık BSc (Onur)

Sport, Physical Activity and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hematoloji ve Transfüzyon Bilim MSc

Haematology and Transfusion Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler (temel Yıl) BA (Onur)

International Relations (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi MA

International Events Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile İlköğretim PGCE

Primary Education with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Dönüşüm) Psikoloji Yüksek Lisans / PgDip

Psychology (Conversion) MSc / PgDip

Yüksek Lisans
Öğrencinin uygun Online/Uzaktan - Değişken -
Veri Analizi MSc

Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Business Analytics MSc

Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Yaratıcı Yazma (temel Yıl) BA (Onur)

English and Creative Writing (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Master Mart

Master of Architecture March

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Teknolojileri, Coğrafi Inf Uygulanan ...

Geographical Information Systems, Geographical Information Technologies, Applied Geographical Inf ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Mandarin çincesi ile Fransızca (temel Yıl) BA (Onur)

French with Mandarin Chinese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Halkla İlişkiler ve Dijital İletişim PGCert

Public Relations and Digital Communications PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Almanca (temel Yıl) BA İspanyolca (Onur)

Spanish with German (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Spanish BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. uluslararası Moda - Tasarım Uygulama (üst) BA

International Fashion - Design Practice (top up) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Temel Yıl) dilbilim/Fransızca BA (Onur)

Linguistics/French (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. uluslararası İş/Pazarlama BA

International Business/Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler/Fransızca (temel Yıl) BA (Onur)

International Relations/French (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Felsefe MA

European Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Grafik Tasarım ve Sanat yönetmenliği) tasarım MA

Design (Graphic Design and Art Direction) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışı çalışma BA ile Kurumsal/İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Business Enterprise/Human Resource Management with Overseas study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme/Pazarlama BA (Onur)

Business Enterprise/Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile bilgisayar Animasyonu ve Görsel Efekt () BSc (Onur)

Computer Animation and Visual Effects (with Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Japon BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Japanese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı ile etik, Din ve Felsefe () BA (Onur)

Ethics, Religion and Philosophy (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Spor ve Eğlence Tarih) egzersiz ve Spor yüksek lisans

Exercise and Sport (Sport and Leisure History) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi ve Veri Yönetimi MSc

Information and Data Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Drama (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Drama with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur), Japonca (temel Yıl) BA ile dilbilim

Linguistics with Japanese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda tasarımı (Tekstil) MA

Design (Textiles for Fashion) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile ikincil Sanat ve Tasarım (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Art and Design with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Acil Tıp PgCert/PgDip/MSc

Emergency Medicine PgCert/PgDip/MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Eğitim Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans

Educational Leadership and Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur), İtalyanca (temel Yıl) BA ile dilbilim

Linguistics with Italian (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur), İtalyanca (temel Yıl) BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Italian (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Medya ve İletişim BSc (Onur)

Digital Media and Communications BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Health and Social Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ortaöğretim Tarih (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary History with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi (temel Yıl) BA (Onur)

Marketing Management (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. bilgisayar Animasyonu ve Görsel Efekt BSc

Computer Animation and Visual Effects BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moda tasarımı (Tekstil) MFA

Design (Textiles for Fashion) MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(TEZ) doktora - Sağlık, Psikoloji ve Sosyal Bakım

PhD (BY DISSERTATION) - Health, Psychology and Social Care

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans ve İş MSc

Finance and Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (yurtdışı çalışma), reklam ve Marka Yönetimi BA

Advertising and Brand Management (with overseas study) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Satın alma ve Pazarlama BA (Onur)

Fashion Buying and Merchandising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe/Siyaset (Vakıf) BA (Onur)

Philosophy/Politics (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih/Siyaset (Vakıf) BA (Onur)

History/Politics (Foundation) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce öğretimi ve Uygulamalı Dilbilim MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) and Applied Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Moda ve İş MA

Fashion and Business MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Psikoloji) egzersiz ve Spor MSc

Exercise and Sport (Psychology) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol Çalışmaları (temel Yıl) BA (Onur)

Spanish Studies (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Moda İşletme ve Yönetim BA (Onur)

Fashion Business and Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Endüstriyel Elektronik MSc

Industrial Digitalisation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş Hukuku LLM

International Business Law LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
QTS ile ikincil Sosyal Bilimler (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Social Science with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya ve İletişim (Temel), BSc (Onur)

Digital Media and Communications (Foundation) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Almanca (temel Yıl) BA ile Fransızca (Onur)

French with German (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Temel Yıl) Japon BA ile İngilizce (Onur)

English with Japanese (with Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Toplum Sağlığı Uygulama PGDip

Community Health Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
Tasarım (İç Tasarım) MA

Design (Interior Design) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışı çalışma BA ile iktisat/Uluslararası İşletme (Onur)

Economics/International Business with Overseas study BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama (İletişim) MSc

Marketing (Communications) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Standart Arapça BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Modern Standard Arabic BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Müzik (Okul Doğrudan) PGCE

Secondary Music with QTS (School Direct) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İkincil Tasarım ve Teknoloji PGCE

Secondary Design and Technology PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl