• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Fitness ve Sağlık Promosyon Diploma (FAHP)

Diploma in Fitness and Health Promotion (FAHP)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pratik Hemşirelik Diploma (PNUR)

Diploma in Practical Nursing (PNUR)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(JOPA)Gazetecilik ve İletişim hızlandırılmış İleri Diploma

Accelerated Advanced Diploma in Journalism and Communications (JOPA)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PARA)Paralegal Diploma

Diploma in Paralegal (PARA)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(ELTP)Elektrik Mühendisliği Teknikleri sertifikası – Otomasyon

Certificate in Electrical Engineering Techniques – Automation (ELTP)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MPFP)itici Güç Temelleri sertifika - Parça ve Sayaç Personel

Certificate in Motive Power Fundamentals - Parts and Counter Personnel (MPFP)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(SATIŞI)Satış alanında Diploma ve Pazarlama

Diploma in Business Sales and Marketing (SALE)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Mühendisliği Teknoloji ileri Diploma (CHE3)

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technologist (CHE3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(TOX)Marangozluk sertifika ve Yenileme Teknikleri

Certificate in Carpentry and Renovation Techniques (CARC)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Paramedik diploması (PMED)

Diploma in Paramedic (PMED)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma (ECEP)

Diploma in Early Childhood Education (ECEP)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme diploması - Muhasebe (HESAP)

Diploma in Business - Accounting (ACCT)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PREC)Sertifikalar ve Diplomalar için Ön sertifika-Sağlık Bilimleri Yol

Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas (PREC)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PFND)Polis Vakıflar Diploma

Diploma in Police Foundations (PFND)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Teknoloji ileri Diploma (ENV3)

Advanced Diploma in Environmental Technologist (ENV3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HAYATTA)Diploma Ankette Mühendisliği Teknisyeni

Diploma in Survey Engineering Technician (SURV)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
ACC3 İşletme ileri Diploma Muhasebe ()

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (ACC3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Radyasyon Güvenlik Sertifikası (RAD)

Certificate in Radiation Safety (RADS)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(KETAMİN)Girişimci Çalışmalarda sertifika - İş Başlatmak

Certificate in Entrepreneurial Studies - Business Launch (ESBL)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Sanat ve Bilim belgesi (GASC/GASP)

Certificate in General Arts and Science (GASC/GASP)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(CJSW)Topluluk içinde Diploma ve Adalet Hizmetleri

Diploma in Community and Justice Services (CJSW)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PHJN/PHJF)Fotoğraf Diploma

Diploma in Photojournalism (PHJN/PHJF)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(SESM)Spor ve Eğlence Satış ve Pazarlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Sports and Entertainment Sales and Marketing (SESM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ileri Diploma (BUS3)

Advanced Diploma in Business Administration (BUS3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(CULM)Mutfak Yönetimi Diploma

Diploma in Culinary Management (CULM)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Rekreasyon alanında Diploma ve Spor Hizmetleri (RALS)

Diploma in Recreation and Sport Services (RALS)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(CSGS)Esrar Uygulamalı Bilimler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Cannabis Applied Science (CSGS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(WELT)Kaynak Teknikleri sertifika

Certificate in Welding Techniques (WELT)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PSWP)Kişisel Destek görevlisi sertifika

Certificate in Personal Support Worker (PSWP)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(CNTS)Diploma Bilgisayar Ağ ve Teknik Destek

Diploma in Computer Networking and Technical Support (CNTS)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MPTN)itici Güç Teknisyeni diploması - Hizmet ve Yönetim

Diploma in Motive Power Technician - Service and Management (MPTN)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PJMG/PJMJ)Proje Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Project Management (PJMG/PJMJ)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(AADF)sertifika Sanat ve Tasarım Vakfı

Certificate in Art and Design Foundation (AADF)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknolojisi ileri Diploma (ARC3)

Advanced Diploma in Architectural Technology (ARC3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HRPG), İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resources Management (HRPG)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(CONS/CONJ)İnşaat Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Construction Engineering Technician (CONS/CONJ)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MECH)Mekanik Teknikleri sertifikası

Certificate in Mechanical Techniques (MECH)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(ARCH)Mimari Teknisyeni Diploma

Diploma in Architectural Technician (ARCH)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DSWP/DSWA)Gelişim Hizmetleri İşçi Diploma

Diploma in Developmental Services Worker (DSWP/DSWA)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji Diploma (BELARUS)

Diploma in Biotechnology (BIOT)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(PSİN)Koruma Diploma, Güvenlik ve Soruşturma

Diploma in Protection, Security and Investigation (PSIN)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(KİMYA)Kimya Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Chemical Engineering Technician (CHEM)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Akademik Amaçlı İngilizce sertifikası (EAPC)

Certificate in English for Academic Purposes (EAPC)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diploma Mesleki Terapist Yardımcısı ve Fizyoterapist Yardımcısı (OTPT)

Diploma in Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant (OTPT)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(GBMG)Genel İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Global Business Management (GBMG)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(ESTH)Estetiği, Diploma ve Spa Yönetimi

Diploma in Esthetics and Spa Management (ESTH)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknoloji ileri Diploma (CİV3)

Advanced Diploma in Civil Engineering Technologist (CIV3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji ileri Diploma - Gelişmiş (BİT3)

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced (BIT3)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(CYWP)Çocuk ve Gençlik Bakım ileri Diploma

Advanced Diploma in Child and Youth Care (CYWP)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(RADB)Radyo Yayın Diploma

Diploma in Radio Broadcasting (RADB)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(TVNM)Film ve TELEVİZYON Üretiminde ileri Diploma

Advanced Diploma in Film and TV Production (TVNM)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(RDAD)Konut Çizim ve Tasarım sertifika

Certificate in Residential Drafting and Design (RDAD)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(ELTT)Elektrik Mühendisliği Teknisyeni Diploma – Otomasyon

Diploma in Electrical Engineering Technician – Automation (ELTT)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Enerji arasında doğrusal Çevre Teknisyeni Diploma

Diploma in Environmental Technician (ENVR)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mutfak Becerileri sertifikası (CULS)

Certificate in Culinary Skills (CULS)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler ve Etkinlik Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi (SAF)

Graduate Certificate in Public Relations and Event Management (PURE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(CUSB)Gümrük Sınır Hizmetleri alanında Diploma

Diploma in Customs Border Services (CUSB)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İmalat Mühendisliği Teknisyeni Diploma (MANU)

Diploma in Manufacturing Engineering Technician (MANU)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(ANİM)Animasyon ileri Diploma

Advanced Diploma in Animation (ANIM)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MECP)Medya Deneyimi belgesi

Certificate in Media Experience (MECP)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(KARTI)Marangozluk Diploma ve Yenileme Teknisyeni

Diploma in Carpentry and Renovation Technician (CARD)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kaynak ve Üretim Teknisyeni Diploma (WELP)

Diploma in Welding and Fabrication Technician (WELP)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans Sosyal Yenilik Hayırseverlik (FDPG)İle Sertifika

Graduate Certificate in Social Innovation Through Philanthropy (FDPG)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl