• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İngilizce B. A. - Yaratıcı Yazma

B.A. in English - Creative Writing

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
M. S. Ed. Engelli Kent Çocuk eğitiminde (Sınıflarda 1-6)

M.S.Ed. in Teaching Urban Children with Disabilities (Grades 1-6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Fizik B. A.

B.A. in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Yönetim)İşletme lisans

B.S. in Business Administration (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 129 kredi saat
(7-12 Sınıf) Ergenlik Eğitimi lisans - İngilizce

B.S. in Adolescence Education - English (Grades 7-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Rehber öğretmen M. S.

M.S. in School Counselor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Beslenme ve Diyet B. S.

B.S. in Nutrition and Dietetics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tiyatro M. F. A.

M.F.A. in Theatre

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans B. S.

B.S. in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Ekonomi B. A.

B.A. in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitim Teknolojisi yüksek lisans

M.S. in Educational Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
(Finans)İşletme lisans

B.S. in Business Administration (Finance)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Gazetecilik B. A.

B.A. in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum Toplam Kredi:Ê120
Okulda M. S. Ed Psikoloji

M.S.Ed in School Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Muhasebe B. S./M. S.

B.S./M.S. in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 150 kredi saat
Biyoloji B. A.

B.A. in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Teori ve Kompozisyon)Müzik yüksek lisans

M.A. in Music (Theory and Composition)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Siyaset Bilimi Siyaset Bilimi/M. A. B. A.

B.A. in Political Science/M.A. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Deneysel Psikoloji yüksek lisans

M.A. in Experimental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Coğrafya B. A.

B.A. in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Dijital Oyun Tasarımı ve Geliştirme B. F. A.

B.F.A. in Digital Game Design and Development

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Tıbbi Tanı Ultrasonografi lisans

B.S. in Diagnostic Medical Sonography

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 120 Kredi
İşletme Mühendisliği Yüksek Lisans

M.S. in Management Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İşletme (Finans)İşletme (Finans)/MBA lisans - Master

B.S. in Business Administration (Finance)/MBA - Master of Business Administration (Finance)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji doktor (Psy.D.) Klinik Psikoloji

Doctor of Psychology (Psy.D.) in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Spor Bilimleri lisans

B.S. in Sports Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Pazarlama) İşletme lisans/MBA - İşletme yüksek lisans (Pazarlama)

B.S. in Business Administration (Marketing)/MBA - Master of Business Administration (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik B. A.

B.A. in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Beden Eğitimi lisans

B.S. in Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kamu yönetiminde B. S.

B.S. in Public Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Solunum Bakım lisans

B.S. in Respiratory Care

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(7-12 Sınıf) Ergenlik Eğitimi lisans - Matematik

B.S. in Adolescence Education - Mathematics (Grades 7-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vergilendirme yüksek lisans

M.S. in Taxation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Güzel Sanatlar ve Tasarım M. F. A.

M.F.A. in Fine Arts and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
İşletme (Yönetim)İşletme (Yönetim)/MBA lisans - Master

B.S. in Business Administration (Management)/MBA - Master of Business Administration (Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tiyatro Sanatları B. A.

B.A. in Theatre Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Biyomedikal M. S. Bilimler

M.S. in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Biyomedikal Bilimleri lisans (Klinik Laboratuvar Bilimleri)

B.S. in Biomedical Sciences (Clinical Laboratory Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
İngilizce B. A. - Yazma ve Retorik

B.A. in English - Writing and Rhetoric

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Klinik Laboratuvar Bilimleri M. S.

M.S. in Clinical Laboratory Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 kredi saat
Muhasebe M. S.

M.S. in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Sağlık Yönetimi B. S.

B.S. in Healthcare Management

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 120 Kredi
Sağlık B. S. Bilimler

B.S. in Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ceza Adalet Ceza Adalet/M. S. B. A.

B.A. in Criminal Justice/M.S. in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)İlaç olarak

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Pharmaceutics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sağlık Yönetimi Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration in Health Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
B. S./M. S. Ergoterapi

B.S./M.S. Occupational Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Hemşirelik ve Sağlık Yönetimi Hemşirelik/Yönetim Programı B. S./M. S.

B.S./M.S. in Nursing/Executive Program for Nursing and Health Care Management

Lisans
Tam Zamanlı - 160 krediyi
M. S. Çocukluk Eğitimi / Özel Eğitim (Sınıflarda 1-6)

M.S. in Childhood Education / Special Education (Grades 1-6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Disiplinlerarası Çalışmalarda M. A.

M.A. in Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Çevresel Sürdürülebilirlik yüksek lisans

M.S. in Environmental Sustainability

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Biyoloji lisans - Moleküler Biyoloji

B.S. in Biology - Molecular Biology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Sanat Yönetimi B. F. A.

B.F.A. in Arts Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Evlilik ve Aile Terapisi yüksek lisans

M.S. in Marriage and Family Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(Müzikal Tiyatro)Tiyatro Sanatları B. F. A.

B.F.A. in Theatre Arts (Musical Theatre)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kimya B. A.

B.A. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Konuşmasında M. S.-Dil Patolojisi

M.S. in Speech-Language Pathology

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2.5 - 3
Sağlık B. S. Halk Sağlığı/Ana Bilim

B.S. in Health Science/Master in Public Health

Lisans
Tam Zamanlı - 138 kredi saat
Kimya M. S.

M.S. in Chemistry

Yüksek Lisans
30 (Tez Seçeneği) tam Zamanı - (Yeterlik Sınavı Seçenek) Minimum Kredi: 32; Minimum bakiye:
Eğitim doktor (Ed.D.)

Doctor of Education (Ed.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi saat
Bilgi Sistemleri yüksek lisans

M.S. in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Halk Sağlığı Master (M. P. H.)

Master of Public Health (M.P.H.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Dahil Erken Çocukluk Eğitimi lisans

B.S. in Inclusive Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Disiplinlerarası Çalışmalarda M. S.

M.S. in Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Bilgi Teknolojileri Eğitimde Bilgi Yönetimi B. S. ve Teknoloji/M. S.

B.S. in Information Management and Technology/M.S. in Information Technology Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik B. S.

B.S. in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
M. S. Ed. Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretimi (TESOL, K-12)

M.S.Ed. in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL, K-12)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Klinik Sanat Terapisi ve Danışmanlığı yüksek lisans

M.A. in Clinical Art Therapy and Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Girişimcilik B. S.

B.S. in Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Felsefe B. A.

B.A. in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sosyal Çalışma yüksek lisans (M. S. W.)

Master of Social Work (M.S.W.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
6. Sınıfa okuma yazma yüksek lisans (Doğum)

M.S. in Literacy (Birth to Grade 6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Aile Hemşire Uygulayıcısı M. S.

M.S. in Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 46 kredi saat
B. S. Moda Mağazacılık

B.S. in Fashion Merchandising

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
B. Psikolojide S.

B.S. in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kütüphane ve Bilgi bilimlerinde yüksek lisans - Bilgi Sistemleri ve Teknoloji

M.S. in Library and Information Science - Information Systems and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Ceza Adalet M. S.

M.S. in Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Teknik Proje Yönetimi M. S.

M.S. in Technical Project Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
(7-12 Sınıf) Ergenlik Eğitimi lisans - Kimya

B.S. in Adolescence Education - Chemistry (Grades 7-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 129 kredi saat
Müzik Eğitimi B. M. (0 - 12 sınıf)

B.M. in Music Education (Birth - Grade 12)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Yüksek lisans diplomasına sahip Endüstriyel Eczacılıkta İlaç

M.S. in Pharmaceutics with specialization in Industrial Pharmacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 Kredi
İletişim Bilimleri ve Bozuklukları B. S.

B.S. in Communication Sciences and Disorders

Lisans
120 tam Zamanı - Minimum Toplam Kredi:
Biyoloji M. S.

M.S. in Biology

Yüksek Lisans
30 Kredi (Tez Seçeneği) (Non-Tez Seçeneği) tam Zamanı - 36 Kredi
Beşeri A. A.

A.A. in Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 Kredi
Konuşmasında B. S.-Dil Patolojisi ve Odyoloji

B.S. in Speech-Language Pathology and Audiology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36-63 kredi
Fitness ve Wellness/M. S. Kentsel Beden Eğitimi lisans

B.S. in Fitness and Wellness/M.S. Urban Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji

B.A. in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Uluslararası Çalışmalarda B. A.

B.A. in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Uygulamalı Matematik yüksek lisans

M.S. in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 37 kredi saat
Medya Sanatları yüksek lisans

M.A. in Media Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum kredi: 36
Sağlık Yönetimi B. S.

B.S. in Health Care Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Uluslararası İşletme)İşletme lisans

B.S. in Business Administration (International Business)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İlaç Çalışmalarında Profesyonel Çalışmalar lisans

Bachelor of Professional Studies in Pharmaceutical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya B. S.

B.S. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum Toplam Kredi:Ê120
Oyun yazarlığı Tiyatro M. F. A. - Konsantrasyon

M.F.A. in Theatre - Concentration in Playwriting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Oyun ve Uygulama Tasarım ve Geliştirme M. F. A.

M.F.A. in Game and Application Design and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Beslenme ve Diyet Beslenme ve Diyet B. S./M. S.

B.S. in Nutrition and Dietetics/M.S. in Nutrition and Dietetics

Lisans
Tam Zamanlı - 144 krediyi
Biyokimya B. S.

B.S. in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum Toplam Kredi: 122
B. S. Erken Çocukluk Eğitimi (2. Sınıf Doğum)

B.S. in Early Childhood Education (Birth to Grade 2)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Uluslararası Çalışmalar/MBA lisans - Master

B.A. in International Studies/MBA - Master of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Sistemleri B. S

B.S in Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Dans B. F. A.

B.F.A. in Dance

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum Toplam Kredi:Ê128
Çocukluk Eğitimi lisans (Sınıflarda 1-6)

B.S. in Childhood Education (Grades 1-6)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Teknoloji Yönetimi B. S.

B.S. in Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
12 Sınıflar için Sanat Eğitimi M. S. (Doğum)

M.S. in Art Education (Birth to Grades 12)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tarihte M. A.

M.A. in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Tasarım ve Üretim)Tiyatro Sanatları B. F. A.

B.F.A. in Theatre Arts (Design and Production)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Medya Sanatları B. A.

B.A. in Media Arts

Lisans
120 tam Zamanı - Minimum Toplam Kredi:
Adli Psikoloji A.

M.A. in Psychology

Yüksek Lisans
36 (Non - Tez Seçeneği) tam Zamanı-(Tez Opsiyon) Minimum Kredi: 33; Minimum bakiye:
Kamu yönetiminde M. P. A.

M.P.A. in Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
İngilizce B. A. - Yazma

B.A. in English - Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Performans)Müzik yüksek lisans

M.A. in Music (Performance)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Kütüphane M. S. ve Bilgi Bilimi - Kamu Kütüphanecilik

M.S. in Library and Information Science - Public Librarianship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(Okul Kütüphanesi Medya Uzmanı)kütüphanesinde M. S. ve Bilgi Bilimi

M.S. in Library and Information Science (School Library Media Specialist)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Lisans, Matematik

B.S. in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Gazetecilik B. F. A.

B.F.A. in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Konuşmasında M. A.-Dil Patolojisi

M.A. in Speech-Language Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 58 kredi saat
(TESOL)Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans

M.A. in Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 39 - 42 kredi saat
(Radyolojik Teknoloji)Tıbbi Görüntüleme B. S.

B.S. in Medical Imaging (Radiologic Technology)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Farmakoloji ve Toksikoloji yüksek lisans

M.S. in Pharmacology and Toxicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Olmayan-Tez Seçeneği 36 kredi tamamlamak zorundadır; Tez Seçeneği 33 kredi tamamlamak zorundadır
Ergenlik/Orta Çocukluk Kentsel Eğitiminde B. A. veya B. S.

B.A. or B.S. in Adolescence/Middle Childhood Urban Education

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
İşletme İktisat/İşletme A. B. - Master

B.A. in Economics/MBA - Master of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Pazarlama B. S.

B.S. in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sosyal hizmet B. A.

B.A. in Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Sınıflarda 1-6)Çocukluk Eğitimi yüksek lisans - okuma-yazma

M.S. in Childhood Education - Literacy (Grades 1-6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Çocukluk Eğitimi yüksek lisans (Sınıflarda 1-6)

M.S. in Childhood Education (Grades 1-6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 - 42 kredi saat
(7-12 Sınıf) Ergenlik Eğitimi lisans - Sosyal Bilimler

B.S. in Adolescence Education - Social Studies (Grades 7-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme B. S. (Yönetim Bilgi Sistemleri)

B.S. in Business Administration (Management Information Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 129 kredi saat
Muhasebe lisans

B.S. in Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji B. A. - Uygulamalı Sosyoloji

B.A. in Sociology - Applied Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 129 kredi saat
12 Sınıf Müzik Eğitimi yüksek lisans (Doğum)

M.S. in Music Education (Birth to Grade 12)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42-kredi veya 36-kredi
Sağlık Bilimleri lisans

B.S. in Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eczacılık Programının doktor (Uzm.D.)

Doctor of Pharmacy Professional Program (Pharm.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Yüksek lisans diplomasına sahip Kozmetik Bilim İlaç

M.S. in Pharmaceutics with specialization in Cosmetic Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Olmayan-Tez Seçeneği 33 kredi tamamlamak zorundadır; Tez Seçeneği 30 kredi tamamlamak zorundadır
Yönetimi B. S.

B.S. in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Ruh Sağlığı Danışmanlık yüksek lisans

M.S. in Mental Health Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
B. A. veya B. Ergenlik Eğitimi (Sınıflarda 7-12)

B.A. or B.S in Adolescence Education (Grades 7-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 Kredi
Medya Sanatları M. F. A.

M.F.A. in Media Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Muhasebe alanında İşletme yüksek lisans/ MBA - Master

B.S./ MBA - Master of Business Administration in Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dans Çalışmalarında B. F. A.

B.F.A. in Dance Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
NYU (Çift Ana')kütüphanede yüksek lisans ve Bilgi Bilim;s

Master of Science in Library and Information Science (Dual Master's with NYU)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 kredi
Bilgi Sistemleri Bilgi Sistemleri B. S./M. S.

B.S. in Information Systems/M.S. in Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tiyatro M. F. A. - Oyunculuk

M.F.A. in Theatre - Acting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoloji B. S.

B.S. in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Spor Yönetimi B. S.

B.S. in Sport Management

Lisans
120 tam Zamanı - Minimum Toplam Kredi:
Biyomedikal Teknolojisi B. S.

B.S. in Biomedical Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İlaç Ruhsatlandırma M. S.

M.S. in Drug Regulatory Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(Pazarlama)İşletme lisans

B.S. in Business Administration (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi/Master B. A.

B.A. in Political Science/Master of Public Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
M. S. Ed. Eğitim Liderlik

M.S.Ed. in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Disiplinlerarası Çalışmalar lisans - Çevre Bilimi

B.S. in Interdisciplinary Studies - Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Ergenlik Eğitimi lisans - İspanyolca (7-12 Sınıf)

B.S. in Adolescence Education - Spanish (Grades 7-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi B. S.

B.S. in Sports Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi B. S./M. P. A.

B.S. in Public Administration/M.P.A. in Public Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanatta B. F. A.

B.F.A. in Art

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Siyaset Bilimi M. A.

M.A. in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Muhasebe B. S.

B.S. in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Beslenme M. S.

M.S. in Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Sağlık Eğitimi ve Beden Eğitimi lisans

B.S. in Health Education and Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. S. Ed. 2 (Doğum Sınıf)Erken Çocukluk Kentsel Eğitimde

M.S.Ed. in Early Childhood Urban Education (Birth - Grade 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Sanat terapisinde B. S.

B.S. in Art Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Çocuk ve Genç Yetişkin Hizmetleri)Kütüphane ve Bilgi Bilimi yüksek lisans - Gençlik Kütüphanecilik

M.S. in Library and Information Science - Youth Librarianship (Children’s and Young Adult Services)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Klinik Sanat Terapisi yüksek lisans

M.A. in Clinical Art Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi saat
(Vergilendirme)Muhasebe M. S.

M.S. in Accountancy (Taxation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yaratıcı Yazarlık M. F. A.

M.F.A. in Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İşletme Uygulamalı Bilim ön lisans Diploması

Associate in Applied Science Degree in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
M. S. Ed. iki Dilli Okul danışmanlığında

M.S.Ed. in Bilingual School Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi saat
Özel Eğitim yüksek lisans

M.S. in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Disiplinlerarası Çalışmalarda B. A. - Çevresel Sürdürülebilirlik

B.A. in Interdisciplinary Studies - Environmental Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Atletik Eğitim B. S./M. S.

B.S./M.S. in Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - 158 krediyi
Kardiyovasküler Perfüzyon yüksek lisans

M.S. in Cardiovascular Perfusion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans

M.S. in Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Jeoloji B. A.

B.A. in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Dijital Sanat ve Tasarım B. F. A.

B.F.A. in Digital Art and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Tiyatro Sanatları B. F. A. (Oyunculuk)

B.F.A. in Theatre Arts (Acting)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sağlık yönetiminde Juris Doctor (J. D.)/M. P. A.

Juris Doctor (J.D.)/M.P.A. in Health Care Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 112 kredi saat
12. Sınıfa B. F. Sanat Eğitimi (Doğum)

B.F.A in Art Education (Birth to Grade 12)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Muhasebe İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36-63 kredi
Bilgisayar B. F. A. Sanat

B.F.A. in Computer Arts

Lisans
Tam Zamanlı - Minimum Toplam Kredi:Ê128
(7-12 Sınıf) Ergenlik Eğitimi lisans - Biyoloji

B.S. in Adolescence Education - Biology (Grades 7-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
M. S. Ed. (Sınıflarda 1-6)Çocukluk Kentsel Eğitimde

M.S.Ed. in Childhood Urban Education (Grades 1-6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
İngilizce B. A. - Edebiyat

B.A. in English - Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Yetişkin Hemşire Uygulayıcısı M. S.

M.S. in Adult Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 kredi saat
M. S. Ed. 6 Çocukluk/Erken Çocukluk Eğitimi Urban (Doğum)Sınıf

M.S.Ed. in Childhood/Early Childhood Urban Education (Birth - Grade 6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 kredi saat
Tarihteki B. A.

B.A. in History

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
B. F. A. Yayın

B.F.A. in Broadcasting

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgi B. S Yönetim ve Teknoloji

B.S in Information Management and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
M. S. Egzersiz Bilimi

M.S. in Exercise Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
M. S. Bilgisayar Bilimi

M.S. in Computer Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Sanat M. A.

M.A. in Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Disiplinlerarası Çalışmalarda B. A. Dünya Sisteminde Fen

B.A. in Interdisciplinary Studies - Earth System Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Davranış Analizi yüksek lisans

M.A. in Behavior Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Sağlık Bilgi Yönetimi lisans

B.S. in Health Information Management

Lisans
Online/Uzaktan - 120 kredi saat
Halkla İlişkiler B. F. A.

B.F.A. in Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Beşeri B. A.

B.A. in Humanities

Lisans
120 tam Zamanı - Minimum Toplam Kredi:
Profesyonel Dansçılar için B. F. A.

B.F.A. for Professional Dancers

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 Kredi
İletişim Bilimleri B. S./M. S. ve Bozuklukları/Dil ve Konuşma terapistliği

B.S./M.S. in Communications Sciences and Disorders/Speech-Language Pathology

Lisans
Değişken tam Zamanı
(Yönetmenlik ve oyun yazarlığı)Tiyatro Sanatları B. F. A.

B.F.A. in Theatre Arts (Directing and Playwriting)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Otizm)Özel Eğitim yüksek lisans

M.S. in Special Education (Autism)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Hemşirelik Eğitimi yüksek lisans

M.S. in Nursing Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Sağlık yönetiminde M. P. A.

M.P.A. in Health Care Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
B. S., Bilgisayar Bilimi

B.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Filmde B. F. A.

B.F.A. in Film

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Ceza Adalet B. A.

B.A. in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İngilizce M. A.

M.A. in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Genetik Danışma M. S.

M.S. in Genetic Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46 kredi saat
Adli Bilimler alanında lisans

B.S. in Forensic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
B. S. Sağlık Bilimleri veya Kantitatif Finans alanında bir konsantrasyon ile Fizik

B.S. in Physics with a concentration in Health Science or Quantitative Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sağlık İdaresi Sağlık B. S. Bakım Yönetimi/M. P. A.

B.S. in Health Care Administration/M.P.A. in Health Care Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kütüphane M. S. ve Bilgi Bilim - Genel Çalışmalar

M.S. in Library and Information Science - General Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
M. S. Erken Çocukluk Eğitimi (2. Sınıf Doğum)

M.S. in Early Childhood Education (Birth to Grade 2)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 - 42 kredi
(DPT)Fizik Tedavi doktor

Doctor of Physical Therapy (DPT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktor Asistanı Çalışmalarda M. S.

M.S. in Physician Assistant Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl