• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Doktora)Yapılı Çevre bölümü - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Department of Built Environment - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
(7-12 yaş) Beden Eğitimi Uzmanlık ile ilköğretim ve QTS PGDE

Primary with Physical Education Specialism (5-11 years) and QTS PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile ceza Adalet

Criminal Justice with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı ile BA Pazarlama ile işletme (Onur)

Business with Marketing with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Entegre Bina Bilgi Yönetimi (BİM) MSc

Integrated Building Information Management (BIM) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile yaban hayatı Koruma Alanlarında

Wildlife Conservation with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Vakıf Yıl Lisans Bilgisayar multimedya (Onur)

Multimedia Computing with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı BA kriminoloji ve Sosyoloji (Onur)

Criminology and Sociology with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liman Yönetimi MSc

Port Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bireyler için sağlık ve Sosyal Hizmetler, Aileler ve Toplumlar BA (Onur)

Health and Social Care for Individuals, Families and Communities BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Eczacılık ve Biyomoleküler Bilimler Enstitüsü - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Pharmacy and Biomolecular Sciences - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
(MPhil)Deniz ve Makine Mühendisliği Bölümü - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

Department of Maritime and Mechanical Engineering - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(QTS) Nitelikli Öğretmen Statüsü ile İkincil medya Çalışmaları: PGDE

Media Studies: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile tasarım ve Teknoloji: İkincil PGDE

Design and Technology: Secondary PGDE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Video Üretim ve Akış BSc (Onur)

Video Production and Streaming BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı BA ile eğitim Çalışmaları ve katılım

Education Studies and Inclusion with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Spor okulu, spor ve Beslenme Lisansüstü Araştırma Fırsatları

School of Sport Studies, Leisure and Nutrition Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Asayiş ve Siber suçlar MSc

Policing and Cybercrime MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Astrofizik (Uzaktan Eğitim) yüksek lisans

Astrophysics (by Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve İmalat Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile Maliye ile iş BA (Onur)

Business with Finance with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Yönetim BEng Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi ile işletme BA (Onur)

Business with International Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile ilaç Bilimi (Onur)

Pharmaceutical Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı ile adli tıp Bilimi BSc (Onur)

Forensic Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Doğrulama BA Tabi hazırlık Yılı ile olaylar Yönetimi

Events Management with Foundation Year - Subject to Validation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MPhil)İnşaat Mühendisliği Bölümü - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

Department of Civil Engineering - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
QTS ile Doğrudan İlköğretim Okulu İlk Öğretmen Eğitimi

School Direct Primary Initial Teacher Training with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Doğrulama BA Tabi hazırlık Yılı uluslararası Turizm Yönetimi

International Tourism Management with Foundation Year - Subject to Validation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sivil kuruluş Yılı ile Mühendislik BEng (Onur)

Civil Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drone Teknolojisi ve Uygulamaları MSc

Drone Technology and Applications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(QTS) Nitelikli Öğretmen Statüsü ile İkincil sanat ve Tasarım: PGDE

Art and Design: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses ve Müzik Üretim BSc (Onur)

Audio and Music Production BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi ve Drone Uygulamaları MSc

Environmental Science and Drone Applications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Vakfı Yılın Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar kuruluş Yılı BSc (Onur)ile Geliştirme Oyunları

Computer Games Development with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans matematik ve Veri Bilimi (Onur)

Mathematics and Data Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakıf Yıl Lisans ile bilgisayar Ağları

Computer Networks with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Keşfi ve Tasarımı MSc, PgDip, PgCert

Drug Discovery and Design MSc, PgDip, PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı BA (Onur)ile İngilizce, Medya ve Kültürel Çalışmalar

English, Media and Cultural Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Belgesel MA

Documentary MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile adli Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Anthropology with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Psikolojisi DHealthPsych profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Health Psychology DHealthPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MPhil)Liverpool Ekran Okulu - Yüksek Lisans Araştırma Fırsatları

Liverpool Screen School - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sivil ve Yapısal Mühendislik MEng (Onur)

Civil and Structural Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kuruluş Yılı BA Uluslararası İşletme Yönetimi ile işletme (Onur)

Business with International Business Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Beşeri Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Humanities and Social Science Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Mühendislik ile hazırlık Yılı ile Uygulamalı Matematik BSc (Onur)

Applied Mathematics with Engineering with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Elektronik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

Department of Electronics and Electrical Engineering - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Metraj ve Ticari Yönetimi MSc

Quantity Surveying and Commercial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Halk Sağlığı MSc

International Public Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MPhil)Eğitim Fakültesi Lisansüstü Araştırma Fırsatları

School of Education Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasa, uluslararası İşletme, Şirket ve Finans Hukuku LLM (Master)

International Business Corporate and Finance Law LLM (Master of Laws)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Kültür, Vakfı Yıl ile İletişim BA (Onur)

Media, Culture, Communication with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MPhil)Spor okulu, spor ve Beslenme - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Sport Studies, Leisure and Nutrition - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Gazetecilik MA

International Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat ve Emlak HNC

Construction and Property HNC

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yıl Vakfı ile iş ve Halkla İlişkiler BA (Onur)

Business and Public Relations with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MPhil)Bilgisayar Bilimleri Bölümü - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Department of Computer Science - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya, Kültür, İletişim BA (Onur)

Media, Culture, Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğrenme, Gelişim ve Destek BA (Onur)

Learning, Development and Support BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bioarchaeology MSc

Bioarchaeology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik ve Veri Bilimi BSc (Onur)

Mathematics and Data Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile deniz ve Deniz Mühendisliği BEng

Marine and Offshore Engineering with Foundation Year BEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği BEng (Onur)

Control and Automation Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuruluş Yılı ile mimari Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MPhil)Elektronik ve Elektrik Mühendisliği Bölümü - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

Department of Electronics and Electrical Engineering - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticari Bina MSc Ölçme

Commercial Building Surveying MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İlaç Bilimi BSc (Onur)

Pharmaceutical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans beslenme (Onur)

Nutrition with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dijital Okuryazarlıklar ve Öğrenme MA

Digital Literacies and Learning MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Onur)Vakıf Yıl lisans İngiliz Edebiyatı

English Literature with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Yönetimi MEng (Onur)

Civil Engineering and Construction Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Astrofizik Araştırma Enstitüsü - Yüksek Lisans Araştırma Fırsatları

Astrophysics Research Institute - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Elektrik ve Kontrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical Power and Control Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beden Eğitimi: Nitelikli Öğretmen Statüsü (QTS) İkincil PGDE

Physical Education: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat ve Tasarım.

Art and Design MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Polislik Çalışmaları ve hazırlık Yılı ile Siber suç BSc (Onur)

Policing Studies and Cybercrime with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Spor ve Egzersiz Bilimleri Fakültesi - yüksek lisans Araştırma

School of Sport and Exercise Sciences - Postgraduate Research (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Biyoloji: (QTS) Nitelikli Öğretmen Statüsü ile İkincil PGDE

Biology: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat ve Ulaştırma Mühendisliği MEng (Onur)

Civil and Transportation Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Fen Bilimleri ve Psikoloji okulu - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Natural Sciences and Psychology - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Kuruluş Yılı ile elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Eğitim Fakültesi Lisansüstü Araştırma Fırsatları

School of Education Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Vakıf Yıl Lisans ile coğrafya (Onur)

Geography with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile kimya (Onur)

Chemistry with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Su, Enerji ve Çevre MSc, PgDip, PgCert

Water, Energy and the Environment MSc, PgDip, PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Hemşirelik ve Müttefik Sağlık Yüksekokulu - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Nursing and Allied Health - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Kuvvet ve Kondisyon yüksek lisans

Strength and Conditioning MSC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı Beslenme MSc, PgDip, PgCert

Public Health Nutrition MSc, PgDip, PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile bilgisayar Bilimi (Onur)

Computer Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı MSc, PgCert

Public Health MSc, PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl BA (Onur ile Sanat Tarihi ve Müze Çalışmaları)

History of Art and Museum Studies with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf ile sosyoloji Yıl BA (Onur)

Sociology with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Spor profesyonel Doktora ve Egzersiz Bilimi DSportExSci

Professional Doctorate in Applied Sport and Exercise Science DSportExSci

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MPhil)Hukuk Fakültesi - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Law - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim MA sanat

Art in Science MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli MSc Biyobilim

Forensic Bioscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi alanında profesyonel Doktora

Professional Doctorate in Sport and Exercise Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MPhil)Beşeri Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Humanities and Social Science Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulanan Tesis Yönetimi MSc, PGDip, PGCert, CPD

Applied Facilities Management MSc, PGDip, PGCert, CPD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Biyoteknoloji MSc

Industrial Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl lisans İnsan Kaynakları Yönetimi (Onur)

Human Resource Management with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl lisans tarih ve İngiliz Edebiyatı (Onur)

History and English Literature with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Moda Tasarımı ve İletişim BA (Onur)

Fashion: Design and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)İnşaat Mühendisliği Bölümü - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

Department of Civil Engineering - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Sivil ve Deniz Mühendisliği MEng (Onur)

Civil and Offshore Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Elektrik & Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical & Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan hazırlık Yılı ile Davranış BSc (Onur)

Animal Behaviour with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği ve Mimarlık MEng (Onur)

Civil Engineering and Architecture MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(QTS) Nitelikli Öğretmen Statüsü (Dans) Sahne Sanatları: İkincil PGDE

Performing Arts (Dance): Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Mühendislik MEng

Architectural Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. kuruluş Yılı ile ses ve Müzik Üretim BSc

Audio and Music Production with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Denizcilik İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

Maritime Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS PgCert (maaşlı) Doğrudan okul öncesi Öğretmen Eğitimi

School Direct Initial Teacher Training (salaried) with QTS PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Tarihin.

Modern History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çağdaş Sanat MPhil

Contemporary Art MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
(Sağlık Ziyaret/Okul Hemşireliği) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşire BSc (Onur)/PGDip

Specialist Community Public Health Nurse (Health Visiting/School Nursing) BSc (Hons)/PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
14. kuruluş Yılı hukuk ve Ceza Adalet LİSANS

Law and Criminal Justice with Foundation Year LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih Vakfı Yıl ile BA (Onur)

History with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası ve Uluslarötesi Polislik MSc

International and Transnational Policing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakfı Yılın pazarlama BA

Marketing with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya: Nitelikli Öğretmen Statüsü (QTS) İkincil PGDE

Chemistry: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(LLM)Yasaların genel Suç, Adalet ve Güvenlik Master

Global Crime, Justice and Security Master of Laws (LLM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve İmalat Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(QTS) Nitelikli Öğretmen Statüsü ile İkincil Modern Yabancı Diller: PGDE

Modern Foreign Languages: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uzman Topluluk Uygulayıcı/Hemşirelik PGDip

Specialist Community Practitioner/District Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
(MPhil)Liverpool Business School - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Liverpool Business School - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tesis Yönetimi BSc (Onur)

Facilities Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Emlak MSc

Real Estate MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(QTS) Nitelikli Öğretmen Statüsü ile İlköğretim BA (Onur)

Primary Education with Qualified Teacher Status (QTS) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Liverpool Ekran Okulu - Yüksek Lisans Araştırma Fırsatları

Liverpool Screen School - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical Power Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik: Nitelikli Öğretmen Statüsü (QTS) İkincil PGDE

Physics: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı BA ile sporun Gelişimi (Onur)

Sport Development with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Antropoloji BSc (Onur)

Forensic Anthropology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekanik ve hazırlık Yılı ile Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical and Manufacturing Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile veri Bilimi (Onur)

Data Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl, BEng Mühendislik yapı Hizmetleri (Onur)

Building Services Engineering with Foundation Year BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Deniz ve Makine Mühendisliği Bölümü - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Department of Maritime and Mechanical Engineering - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfı Yılın spor İş BA (Onur)

Sport Business with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Yönetimi ile MEng Makina Mühendisliği

Mechanical Engineering with Management MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Engelli Spor Koçluk ve Geliştirme Vakfı Derecesi

Disability Sport Coaching and Development Foundation Degree

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moda Yenilik ve İdrak MA

Fashion Innovation and Realisation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar kuruluş Yılı ile Güvenlik BSc (Onur)

Computer Security with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Beslenme MSc

Sports Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim, Küreselleşme ve Toplumsal Değişim MA

Education, Globalisation and Social Change MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(QTS) Nitelikli Öğretmen Statüsü ile İkincil (Drama): Sahne Sanatları PGDE

Performing Arts (Drama): Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(QTS) Nitelikli Öğretmen Statüsü: Matematik ile fizik PGDE

Physics with Mathematics: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sensör Teknolojileri ve Kurumsal

Sensor Technologies and Enterprise

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama ile iş BA (Onur)

Business with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl Lisans ile Sağlık için spor ve Beslenme (Onur)

Sport and Nutrition for Health with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimleri: Nitelikli Öğretmen Statüsü (QTS) İkincil PGDE

Computer Science: Secondary with Qualified Teacher Status (QTS) PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Halkla İlişkiler MSc

International Public Relations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik ve Deniz Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical and Marine Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi ve Dijital İş MSc

Management and Digital Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ceza Adalet MA

Criminal Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı (Bağımlılık) MSc, PgCert

Public Health (Addictions) MSc, PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MPhil)Hemşirelik ve Müttefik Sağlık Yüksekokulu - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Nursing and Allied Health - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pozitif Psikoloji ve Mutluluk MSc

Positive Psychology and Wellbeing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Primat Davranışları ve Koruma yüksek lisans

Primate Behaviour and Conservation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kuruluş Yılı ile Adli bilişim BSc (Onur)

Computer Forensics with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS (3-7 yıl) 1 birincil Vakfı Sahne/Anahtar Sahne PGDE

Primary Foundation Stage/Key Stage 1 (3-7 years) with QTS PGDE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Polislik Çalışmaları ve Adli Psikoloji BSc (Onur)

Policing Studies and Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hazırlık Yılı ile eğitim Çalışmaları ve ilk Yıllarda BA (Onur)

Education Studies and Early Years with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Egzersiz Fizyolojisi MSc, PgDip, PgCert

Exercise Physiology MSc, PgDip, PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maliye ile iş BA (Onur)

Business with Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Ulaşım, Ticaret ve Lojistik yüksek lisans

International Transport, Trade and Logistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Sanat ve Tasarım Liverpool Okulu - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

Liverpool School of Art and Design - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Uluslararası İşletme ve Yönetimi Yüksek Lisans

International Business and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(MPhil)Doğal Bilimler ve Psikoloji Fakültesi - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Natural Sciences and Psychology - Postgraduate Research Opportunities (MPhil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kitle İletişim MA

Mass Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Şehirler, Kültür ve Yaratıcılık MA

Cities, Culture and Creativity MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Haber Gazetecilik MA

International News Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzman Topluluk Çocuklar' Uygulayıcı;s Hemşirelik PGDip

Specialist Community Practitioner Children's Nursing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 hafta
Vakfı Yılın spor Koçluk BSc (Onur)

Sport Coaching with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gözlemsel Astrofizik MSc

Observational Astrophysics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri Bölümü - Lisansüstü Araştırma Fırsatları

Department of Computer Science - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay
Deniz ve Deniz Mühendisliği MEng (Onur)

Marine and Offshore Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yıl Vakfı kriminoloji BA (Onur)

Criminology with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eleştirel Sosyal Bilim.

Critical Social Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Hukuk Fakültesi - yüksek lisans Araştırma Fırsatları

School of Law - Postgraduate Research Opportunities (PhD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 ay