• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Analytics BA (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with Analytics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sorumlu Turizm Yönetimi MSc

Responsible Tourism Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Popüler Müzik ve Kültür MA

Popular Music and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Beslenme MSc

Sport and Exercise Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Yüksek lisans Giriş) sosyal Çalışma MA

Social Work (Postgraduate Entry) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fiziksel Aktivite, Egzersiz ve Sağlık BSc (Onur)

Physical Activity, Exercise and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp MSc

Sports and Exercise Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film BA (Onur)

Filmmaking BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya & Tarih BA (Onur)

Human Geography & History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Etkinlikleri Yönetimi

Sports Events Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlköğretim Diploması (Hızlandırılmış) BA (Onur)

Primary Education (Accelerated Degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MA

Human Resource Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitimde Drama ve Yaratıcı Yazma MA

Drama and Creative Writing in Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk PGCert

Sport Coaching PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Perakende Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Retail Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş MA

International Business MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
DANIŞMANLIK ve Ruh Sağlığı BSc (Onur)

Counselling and Mental Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Biyomekanik yüksek lisans

Sport and Exercise Biomechanics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Toplum Uzman Uygulayıcı (Hemşirelik) PgDip

Community Specialist Practitioner (District Nursing) PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Spor ve Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans

Sport and Exercise Physiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Özel Eğitim İhtiyacı Koordinasyon PGCert

Special Educational Needs Coordination PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Liderlik BA (Onur ile işletme Yönetimi)

Business Management with Leadership BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Tarih MA

Social History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası Siyasi Ekonomi MA

International Political Economy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Biyoloji) QTS için öneri (11-16) ortaöğretim - PGCE

Secondary Education (11-16) with recommendation for QTS (Biology) - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlığı Geliştirme) Halk Sağlığı PGDip

Public Health (Health Promotion) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Spor Çalışmaları (Üst) BSc (Onur)

Sports Studies (Top-up) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulama Oyun Terapisi MA Tabanlı

Practice Based Play Therapy MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Yönetimi ve Uluslararası İşletme yüksek lisans

Management and International Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kentsel Tasarım MA

Urban Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Film Hazırlama ve Sergi MA

Film Curation and Exhibition MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Performans MA

Performance MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Disiplinlerarası Psikoloji MA

Interdisciplinary Psychology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beslenme Uygulamada MSc

Nutrition in Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
Yaratıcı Yazarlık BA ile İngilizce (Onur)

English with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Öğretmenliği MA

English Language Teaching MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS BA tavsiyesi ile (Erken 3-7 Yaş) İlköğretim (Onur)

Primary Education (Early Years 3-7) with recommendation for QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Liderlik yüksek lisans

Management and Leadership MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi MSc

Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sorumlu Turizm Yönetimi PGCert

Responsible Tourism Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 hafta
Sonic Sanatlar MA

Sonic Arts MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıbbi Mikrobiyoloji Yüksek Lisans

Medical Microbiology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğlence Yönetimi BA (Onur)

Entertainment Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. bilgisayar Animasyonu ve Görsel Efekt BSc

Computer Animation and Visual Effects BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Robotik ve Otomasyon MEng

Robotics and Automation MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Beden Eğitimi BA (Onur)

Physical Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Tasarım MA

Art and Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor İşletme Yönetimi BA (Onur)

Sport Business Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kayıt fizyoterapi (ön) MSc

Physiotherapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Bilişim Teknolojisi BSc (Onur)

Business Information Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ses Tasarımı MA

Sound Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasal Uygulama Kursu (LPC) PGDip

Legal Practice Course (LPC) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlığı Geliştirme) Halk Sağlığı PGCert

Public Health (Health Promotion) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 hafta
Eğitimde Lisansüstü Sertifika (PGCE

Post Graduate Certificate in Education - PGCE

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik yüksek lisans

Supply Chain Management and Logistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Stratejik ve Dijital Pazarlama MSc

Strategic and Digital Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bina MSc Ölçme

Building Surveying MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Spor ve Egzersiz Tedavisi MSc

Sports and Exercise Therapy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Psikoloji BA (Onur)

Social Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina Hizmetleri Mühendisliği BEng (Onur)

Building Services Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi ve Teknoloji MSc

Information and Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yetişkin Hemşirelik (Wetherby ve İlçe NHS Foundation Trust) BSc (Onur)

Adult Nursing (Harrogate and District NHS Foundation Trust) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Aktivite ve Sağlık yüksek lisans

Physical Activity and Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Ses Mühendisliği MSc

Audio Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Tıp PGDip

Sports and Exercise Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya & Planlama BA (Onur)

Human Geography & Planning BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Olaylar Yönetimi BA (Onur)

Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Robotik ve Otomasyon BEng (Onur)

Robotics and Automation BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Turizm Yönetimi BA (Onur)

International Tourism Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim ve Eğitim BA (Onur)

Teaching and Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yönetimi BA (Onur)

Marketing Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Küresel Lojistik yüksek lisans

Management and Global Logistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İnsan Hakları Uygulama PGCert

International Human Rights Practice PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 ay
Biyomedikal Bilimler BSc (Onur)

Biomedical Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bina Ölçme BSc (Onur)

Building Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi MSc

International Events Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS için öneri (11-16) ortaöğretim (İngilizce) - PGCE

Secondary Education (11-16) with recommendation for QTS (English) - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
Sağlık ve Güvenlik PGDip

Health and Safety PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Dönüşüm Ödülü) Psikoloji Yüksek Lisans

Psychology (Conversion Award) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş &Yönetim BA (Onur)

Business & Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor İş PGCert

Sport Business PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi ve Pazarlama yüksek lisans

Management and Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) Hukuk Diploması eleme - LLM

Qualifying Law Degree (Distance Learning) - LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çevre Sağlığı MSc

Environmental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Beslenme PGCert

Sport and Exercise Nutrition PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Koreografi MA

Choreography MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Etkileşimli Oyunlar için ses ve Müzik MSc

Sound and Music for Interactive Games MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Spor Etkinlikleri Yönetimi PGCert

Sports Events Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Sporun Gelişimi BA (Onur)

Sport Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ile siyaset BA (Onur)

Politics with International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Yönetimi BEng (Onur)

Engineering Management BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi & İş BA (Onur)

Human Resource Management & Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Kültür MA

Media and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kurumsal BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Ekonomi BA (Onur)

Business Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi PGCert

International Events Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Girişimcilik ve İş Geliştirme MSc

Entrepreneurship and Business Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Grafik Sanat ve Tasarım BA (Onur)

Graphic Arts and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hakları ile siyaset BA (Onur)

Politics with Human Rights BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakfı Yılın spor Koçluk BSc (Onur)

Sports Coaching with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hukuk Diploması eleme - LLM

Qualifying Law Degree - LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bina Hizmetleri Mühendisliği MSc

Building Services Engineering MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Spor Koçluk BSc (Onur)

Sports Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Açık Eğitim BA ile beden Eğitimi (Onur)

Physical Education with Outdoor Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS şekli ile İlköğretim (Erken Yaş, 3-7) - PGCE

Primary Education (Early Years, 3-7) with recommendation for QTS - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 hafta
Müzik Endüstrisi Yönetimi BA (Onur)

Music Industries Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Seyahat İşletmelerinde Liderlik PGCert

Travel Business Leadership PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Muhasebe & Finans BA (Onur)

Accounting & Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Şehir ve Bölge Planlama MA

Town and Regional Planning MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Hakları ile Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations with Human Rights BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Barış ve Kalkınma PGDip

Peace and Development PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kuruluş Yılı BSc (Onur)ile spor &Egzersiz Bilimi

Sport & Exercise Science with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji ve Kriminoloji BA (Onur)

Sociology and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Okul Ruh Sağlığı liderlik ve Refah PGCert

Leadership of School Mental Health and Wellbeing PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
İngilizce: Çağdaş Edebiyatları MA

English: Contemporary Literatures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Siyaset BA (Onur)ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi & Finans BA (Onur)

Economics & Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Olaylar Yönetimi - Online Öğrenme MSc

Events Management - Online Learning MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Kurumsal BA ile ilk Yıllar (Onur)

Early Years with Enterprise BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk MSc

Sport Coaching MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Spor ve Egzersiz Bilimi PGDip

Sport and Exercise Science PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Etkinlikleri Yönetimi PGDip

Sports Events Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. sosyoloji ve psikoloji Çalışmaları BA

Sociology and Psychological Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Medya Teknoloji BSc (Onur)

Creative Media Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Turizm ve Otelcilik Yönetimi Yüksek Lisans

International Tourism and Hospitality Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses Mühendisliği BSc (Onur)

Audio Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor İş MA

Sport Business MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Teknoloji MSc

Creative Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Yönetimi LİSANS hukuk (Onur)

Law with Management LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Yatırım MSc

International Banking and Investment MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor ve Egzersiz Biyomekanik PGDip

Sport and Exercise Biomechanics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Küresel Kalkınma BA Uluslararası İlişkiler

International Relations with Global Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Fizyolojisi PGDip

Sport and Exercise Physiology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İnsan Hakları Uygulama PGDip

International Human Rights Practice PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Belgesel Film yapımı MA

Documentary Filmmaking MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Kuruluş Yılı BA ile sporun Gelişimi (Onur)

Sport Development with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kurumsal Yönetim MSc

Corporate Governance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocukluk Çalışmaları ve Erken Yıl MA

Childhood Studies and Early Years MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Spor ve Egzersiz Beslenme PGDip

Sport and Exercise Nutrition PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim Yüksek Lisans

Biomedical Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güç ve Kondisyon PGDip

Strength and Conditioning PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Maliye LİSANS hukuk (Onur)

Law with Finance LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Barış Çalışmaları BA ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with Peace Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İnsan Hakları Uygulama MA

International Human Rights Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Emlak ve Emlak Yönetimi BSc (Onur)

Real Estate and Property Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yayın Medya Teknolojileri BSc (Onur)

Broadcast Media Technologies BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların ana - LLM

Master of Laws - LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Peyzaj Mimarlığı MA

Landscape Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Teknoloji BSc (Onur)

Music Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konut, Yenilenme ve Kent Yönetimi MA

Housing, Regeneration and Urban Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İngilizce Öğretmenliği ve Mesleki Uygulama/Cambridge Delta PGCert

English Language Teaching and Professional Practice/Cambridge Delta PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 hafta
Mimari Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Etkinlik Yönetimi BSc (Onur)

Sports Event Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi Biyokimya Yüksek Lisans

Medical Biochemistry MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(LDK) Hukuk alanında lisansüstü Diploma PGDip

Graduate Diploma in Law (GDL) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Ekonomi BA ile Uluslararası İlişkiler

International Relations with Political Economy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Adli tıp & Güvenlik MEng (Onur)

Computer Forensics & Security MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Biyomedikal Bilim Araştırma MSc

Applied Biomedical Science Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme LİSANS hukuk (Onur)

Law with International Business LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Olaylar Yönetimi - Online Öğrenme PGCert

Events Management - Online Learning PGCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 12 ay
Sorumlu Turizm Yönetimi PGDip

Responsible Tourism Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 30 hafta
Reklam Yönetimi ile pazarlama BA (Onur)

Marketing with Advertising Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi PGCert

Sport and Exercise Psychology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kuruluş Yılı BA ile Açık hava Eğitimi ile beden Eğitimi (Onur)

Physical Education with Outdoor Education with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İletişim MA

International Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Koçluk PGDip

Sport Coaching PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Miktar Ticari Yönetimi Ölçme

Quantity Surveying Commercial Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
QTS BA tavsiyesi ile (7-8) İlköğretim (Onur)

Primary Education (5-11) with recommendation for QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kuvvet ve Kondisyon yüksek lisans

Strength and Conditioning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Otelcilik İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Hospitality Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Ticaret ve Finans yüksek lisans

International Trade and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Bakım, Adalet ve Kurtarma BSc (Onur)

Social Care, Justice and Recovery BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimari Teknoloji ve Tasarım yüksek lisans

Architectural Technology and Design MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Peyzaj Mimarlığı PGDip

Landscape Architecture PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Coğrafya) QTS için öneri (11-16) ortaöğretim - PGCE

Secondary Education (11-16) with recommendation for QTS (Geography) - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
Halkla İlişkiler ve Stratejik İletişim MA

Public Relations and Strategic Communication MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor Yaralanma Yönetimi PGCert

Sports Injury Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 hafta
Dijital Gazetecilik BSc (Onur)

Digital Journalism BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Barış ve Kalkınma MA

Peace and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Tiyatro ve Performans BA (Onur)

Theatre and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tesis Yönetimi MSc

Facilities Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım BA (Onur)

Interior Architecture and Design BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Hemşirelik) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (School Nursing) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
Pazarlama BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Hukuku ve Uyuşmazlık çözümü yüksek lisans

Construction Law and Dispute Resolution MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Maliye BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim ve İnsan Kaynakları yüksek lisans

Management and Human Resources MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hareketli Görüntü MA müzik

Music for the Moving Image MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık Mart

Architecture MArch

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Söz yazarlığı ve Üretim MA

Songwriting and Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halkla İlişkiler ve Marka İletişim BA (Onur)

Public Relations and Brand Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık Ziyaret) Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği PGDip

Specialist Community Public Health Nursing (Health Visiting) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 hafta
İngilizce ve Tarih BA (Onur)

English and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Matematik) QTS için öneri (11-16) ortaöğretim - PGCE

Secondary Education (11-16) with recommendation for QTS (Mathematics) - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
İnşaat Mühendisliği BEng (Onur)

Civil Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler PGDip

International Relations PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
QTS şekli ile İlköğretim (7-12) - PGCE

Primary Education (5-11) with recommendation for QTS - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
Vakıf Yıl lisans Beden Eğitimi (Onur)

Physical Education with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGCE QTS şekli ile (7-8) İlköğretim - Beden Eğitimi -

Primary Education (5-11) with Recommendation for QTS - Physical Education - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
Moda Pazarlama BA (Onur)

Fashion Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film yapımı MA

Filmmaking MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Müzik Performans ve Üretim BA (Onur)

Music Performance and Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklarla çalışmak, Gençler ve Aileler BA (Onur)

Working with Children, Young People and Families BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Okul Ruh Sağlığı liderlik ve Refah MA

Leadership of School Mental Health and Wellbeing MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Küresel Kalkınma BA ile siyaset (Onur)

Politics with Global Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Adli tıp ve Güvenlik BSc (Onur)

Computer Forensics and Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Üretim MA

Music Production MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş Finans BA (Onur)ile Muhasebe

Business Accounting with Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Müzik) QTS için öneri (11-16) ortaöğretim - PGCE

Secondary Education (11-16) with recommendation for QTS (Music) - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
PGCE QTS için Öneri (11-16) ortaöğretim - Beden Eğitimi -

Secondary Education (11-16) with Recommendation for QTS - Physical Education - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 hafta
Olaylar Yönetimi - Online Öğrenme PGDip

Events Management - Online Learning PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Müzik Üretimi BA (Onur)

Music Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik Terapiler MA

Psychological Therapies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Stratejik Proje Yönetimi MSc

Strategic Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakfı Yılın spor İş BA (Onur)

Sport Business with Foundation Year BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Seyahat İşletmelerinde Liderlik PGDip

Travel Business Leadership PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay
Hukuk BA ile işletme Yönetimi (Onur)

Business Management with Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beden Eğitimi MA

Physical Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Advanced Engineering Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Beden Eğitimi PGCert

Physical Education PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve sosyal Bakım MSc

Health and Community Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çocukluk Gelişimi ve Playwork BA (Onur)

Childhood Development and Playwork BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tasarım ve Teknoloji) QTS için öneri (11-16) ortaöğretim - PGCE

Secondary Education (11-16) with recommendation for QTS (Design and Technology) - PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gençlik ve toplumsal Kalkınma (ANCAK) BA (Onur)

Youth Work and Community Development (JNC) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İnşaat) BSc (Onur)Proje Yönetimi

Project Management (Construction) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyet PGDip

Dietetics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimarlık MA

Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yasal Uygulama Kursu (LPC) LLM

Legal Practice Course (LPC) LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fizyoterapi BSc (Onur)

Physiotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi PGDip

International Events Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor psikolojisi ve Egzersiz MSc

Psychology of Sport and Exercise MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Terapötik Danışma BSc (Onur)

Therapeutic Counselling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fiziksel Aktivite ve Sağlık PGDip

Physical Activity and Health PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güç ve Kondisyon PGCert

Strength and Conditioning PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Spor & Egzersiz Tedavisi BSc (Onur)

Sports & Exercise Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Biyomekanik PGCert

Sport and Exercise Biomechanics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 hafta
Spor İş PGDip

Sport Business PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme (Mesafe) (LDK) Hukuk alanında yüksek lisans Diploması PGDip

Graduate Diploma in Law (GDL) (Distance Learning) PGDip

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Mimarlık BA (Onur)

Architecture BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Müzik Uygulama MA

Digital Music Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fiziksel Aktivite, Egzersiz & Foundation Yıl Sağlık BSc (Onur)

Physical Activity, Exercise & Health with Foundation Year BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik ve Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electronic and Electrical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konut, Yenilenme ve Kent Yönetimi PGDip

Housing, Regeneration and Urban Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnşaat Hukuku ve Uyuşmazlık çözümü yüksek lisans

Construction Law and Dispute Resolution LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Psikoloji Öğrenme (Dönüşüm Ödülü ve Mesafe) MSc

Psychology (Conversion Award and Distance Learning) MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl