• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropoloji BA

BA in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
M. Eng. Doğal Kaynakları Mühendisliği

M.Eng. in Natural Resources Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
B. Sc. Biyomedikal Biyoloji

B.Sc. in Biomedical Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi, BA/B. Sc/BCosc

BA/B.Sc/BCosc in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Kimyası sertifika

Certificate in Environmental Chemistry

Mesleki
Tam Zamanlı - 27 kredi saat
M. Sc. Hesaplamalı Bilimlerde

M.Sc. in Computational Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
B. Sc. Biyokimya

B.Sc. in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor Yönetimi (H. B. Com Ticaret onur Lisans derecesi. SPAD)

Honours Bachelor of Commerce degree in Sports Administration (H.B. Com. SPAD)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans İşletme (BBA) - Uluslararası Yönetim

Bachelor of Business Administration (BBA) in Business Administration - International Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. Sc. Çevre Bilimi

B.Sc. in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans İşletme (BBA) - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bachelor of Business Administration (BBA) in Business Administration - Human Resources Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği Mühendislik lisans

Bachelor of Engineering in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 144 kredi
Kırsal ve Kuzey sağlıkta Doktora disiplinlerarası Doktor

Interdisciplinary Doctor of Philosophy (PhD) in Rural and Northern Health

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Doğal Kaynakları Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Natural Resources Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Hukuk ve Adalet BA

BA in Law and Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
B. Sc. Davranışsal Nörobilim

B.Sc. in Behavioural Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans İşletme (BBA) - Finans

Bachelor of Business Administration (BBA) in Business Administration - Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans İletişim

Master in Science Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredilik
Hemşirelik Yüksek Lisans

M.Sc in Nursing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
İnsan Kinetiği M. H. K.

M.H.K. in Human Kinetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dini Çalışmalara BA

BA in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik lisans (BScN)

Bachelor of Science in Nursing (BScN)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimari Çalışmalarda B. A. S.

B.A.S. in Architectural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. Sc. Antropoloji

B.Sc. in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yerli İlişkiler yüksek lisans (MIR)

Master of Indigenous Relations (MIR)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
M. Sc. Jeoloji - Maden arama

M.Sc. in Geology - Mineral exploration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çalışmalar doğum belgesi

Certificate in Labour Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
B. Sc. Adli Bilim - Adli Bilim Uzmanlık (FEPAC Akredite)

B.Sc. in Forensic Science - Specialization in Forensic Science (FEPAC Accredited)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi BA

BA in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce BA - Edebiyat ve Retorik

BA in English - Literature and Rhetoric

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
M. Sc. Disiplinlerarası Sağlık

M.Sc. in Interdisciplinary Health

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Matematik BA/B. Sc

BA/B.Sc in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Grad. Dip. Bilim İletişimde

Grad. Dip. in Science Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 27 kredi
B. Sc. Kimya

B.Sc. in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Araştırma Yöntemleri sertifikası

Certificate in Social Research Methods

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sosyal Çalışma Master (M)

Master of Social Work (MSW)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora (Doktora) Malzeme Bilimi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Materials Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Felsefe BA

BA in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme (BBA) lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (BBA) in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi
İnsan Kinetiği Fiziksel lisans ve Sağlık Eğitimi - Açık Macera Liderlik

Bachelor of Physical and Health Education in Human Kinetics - Outdoor Adventure Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 126 kredi
Yerli Sosyal Çalışma HBSW

HBSW in Indigenous Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aktüerya BA/B. Sc

BA/B.Sc in Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarihte M. A.

M.A. in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Araştırma Deneme yayını: 12 ay; Tez stream: 20-24 ay
Adli Kimlik lisans

Bachelor of Forensic Identification

Lisans
Online/Uzaktan - 90 kredi
Coğrafi Teknikleri sertifikası

Certificate in Geographic Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Maden Yatakları (Doktora)ve Prekambriyen Jeoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mineral Deposits and Precambrian Geology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
M. Sc. Biyoloji

M.Sc. in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
B. Sc. Liberal Bilim

B.Sc. in Liberal Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kinetiği Fiziksel lisans ve Sağlık Eğitimi - Spor ve Beden Eğitimi

Bachelor of Physical and Health Education in Human Kinetics - Sport and Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 124.5 kredi
(Doktora)İnsan Çalışmalarında

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Human Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(LİSANS) Güzel Sanatlar lisans - Sinema Sanatları

Bachelor of Fine Arts (BFA) - Motion Picture Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. Eng. Makine Mühendisliği

B.Eng. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aile Hayatı Çalışmalarda sertifika ve İnsan Cinselliği

Certificate in Family Life Studies and Human Sexuality

Mesleki
Online/Uzaktan - Değişken
Fiziksel ve Sağlık Eğitimi lisans - Spor ve Beden Eğitimi

Bachelor of Physical and Health Education - Sport and Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 124.5 kredi
(Post RN)Kayıtlı Hemşireler için BSCN Programı

BSCN Program for Registered Nurses (Post RN)

Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
İşletme lisans İşletme (BBA) - Girişimcilik

Bachelor of Business Administration (BBA) in Business Administration - Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji BA/B. Sc

BA/B.Sc in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. Sc. Radyasyon Terapisi

B.Sc. in Radiation Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Promosyon BPHE

BPHE in Health Promotion

Lisans
Tam Zamanlı - 124.5 kredi
M. Sc. Kimyasal Bilimler

M.Sc. in Chemical Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
B. Sc. Biyomedikal Fizik

B.Sc. in Biomedical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Çalışmaları BA

BA in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kadın Araştırmaları sertifika

Certificate in Women’s Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Arkeolojide BA/B. Sc

BA/B.Sc in Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomoleküler Felsefe doktor (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biomolecular Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gerontoloji sertifika

Certificate in Gerontology

Mesleki
Değişken tam Zamanı
B. Eng. Maden Mühendisliği

B.Eng. in Mining Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
M. Sc. Fizik

M.Sc. in Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(B. H. Sc) Sağlık Bilimleri lisans. Ebelik içinde

Bachelor of Health Sciences (B.H.Sc). in Midwifery

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BA Sporda Psikoloji

BA in Sport Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
B. Sc. Ekoloji

B.Sc. in Ecology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
BA Kadınlar'nin Cinsiyet ve Cinsellik Çalışmaları

BA in Women's, Gender, and Sexuality Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Bilimler yüksek lisans

M.A. in Humanities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
B. Sc. Adli Bilimler ve Biyoloji Adli Bilim - Kombine Uzmanlık

B.Sc. in Forensic Science - Combined Specialization in Forensic Science and Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim B. Sc/B. Ed

B.Sc/B.Ed in Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Adli Psikoloji A.

M.A. in Psychology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(BSW)lisans

Bachelor of Social Work (BSW)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Disiplinlerarası Sağlık MA

MA in Interdisciplinary Health

Yüksek Lisans
Büyük Kağıt Seçeneği (7 ders) tam Zamanlı - Araştırma Tez Seçeneği için (5 ders) 15 kredi; 24 kredi
M. A. Sc. Doğal Kaynakları Mühendisliği

M.A.Sc. in Natural Resources Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
B. Sc. Restorasyon Biyoloji

B.Sc. in Restoration Biology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Klasik Çalışmalarda sertifika

Certificate in Classical Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tiyatro Sanatları sertifika

Certificate in Theatre Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
B. Sc. FEPAC Accr Adli Bilim - Adli Bilim Kombine Uzmanlık ve Kimya (...

B.Sc. in Forensic Science - Combined Specialization in Forensic Science and Chemistry (FEPAC Accr ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans İşletme (BBA) - Muhasebe

Bachelor of Business Administration (BBA) in Business Administration - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl