• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Biyoenformatik Bilim Derecesi Associate

Associate of Science Degree in Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Web ve Mobil Uygulama Geliştirici Akışı Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Web and Mobile App, Developer Stream

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik diploması

Diploma in Journalism

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik sertifika

Certificate in Journalism

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film Sanatları sertifikası (Oyunculuk)

Certificate in Film Arts (Acting)

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Biyoloji Bilim Derecesi Associate

Associate of Science Degree in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat ve Bilim alanında Diploma (Kanada Çalışmaları)

Diploma in Arts and Science (Canadian Studies)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Web ve Mobil Uygulama Post-Lisans Diploması, Tasarımcı Stream

Post-Degree Diploma in Web and Mobile App, Designer Stream

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tasarım Oluşumuna Diploma

Diploma in Design Formation

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat alanında Diploma Ve Bilim (Genel)

Diploma in Arts And Science (General)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya diploması

Diploma in Chemistry

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat ve Bilim alanında Diploma (Barış ve Çatışma Çalışmaları)

Diploma in Arts and Science (Peace and Conflict Studies)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset Bilimi Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Çalışmaları Diploma (işbirlikçi Eğitim)

Diploma in Computer Studies (Co-operative Education)

Mesleki
Tam Zamanlı - 69 kredi saat
Genel Eğitim Diploma

Diploma in General Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Barış Sanatlar Önlisans ve Çatışma Çalışmaları

Associate of Arts Degree in Peace and Conflict Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aile Çalışmaları Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Family Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi lisans

Bachelor of International Business Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Kadın')Bilim alanında Diploma;Çalışmaları

Diploma in Arts and Science (Women's Studies)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama Yönetimi Diploma

Diploma in Marketing Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi Diploma

Diploma in Business Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Bilgisayar Bilimi Bilim Derecesi Associate (işbirlikçi Eğitim)

Associate of Science Degree in Computer Science (Co-operative Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 69 kredi saat
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Önlisans Bilimler

Associate of Science Degree in Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Çalışmaları Diploma

Diploma in Computer Studies

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Rekreasyon Liderliği Diploma

Diploma in Recreation Leadership

Mesleki
Online/Uzaktan - 2 yıl
(İşbirlikçi Eğitim)Finansal Yönetim diploması

Diploma in Financial Management (Co-operative Education)

Mesleki
Tam Zamanlı - 69 kredi saat
Sanat ve Bilim alanında Diploma (Çevre Bilimleri)

Diploma in Arts and Science (Environmental Studies)

Mesleki
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Hemşirelik Liderlik ve Yönetim anlayışı: Lisans Belgesi

Post Degree Certificate in Nursing Leadership and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sağlık Bilimleri: Sanat)Sanat alanında Diploma ve Bilim

Diploma in Arts and Science (Health Sciences: Arts)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beslenme ve (kooperatif Eğitim)Gıda Servis Yönetimi Diploma

Diploma in Nutrition and Food Service Management (Co-operative Education)

Mesleki
Online/Uzaktan - 64 kredi saat
Film Sanatları sertifikası (Yönetmenlik)

Certificate in Film Arts (Directing)

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
(Sağlık Bilimleri: Bilim Sanat Diploma ve Bilim

Diploma in Arts and Science (Health Sciences: Science)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finansal Hizmetler Diploma

Diploma in Financial Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Fotoğraf Diploma

Diploma in Professional Photography

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Ticaret)Sanatları Diploma ve Bilim

Diploma in Arts and Science (Commerce)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat ve Bilim alanında Diploma (Aile Çalışmaları)

Diploma in Arts and Science (Family Studies)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnternet ve Web Teknolojileri sertifika

Certificate in Internet and Web Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gıda ve Beslenme Bilimi Önlisans

Associate of Science Degree in Food and Nutrition

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Kadınlar' Sanatlar Derecesi Associate;Çalışmaları s

Associate of Arts Degree in Women's Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in English

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoloji Diploma

Diploma in Biology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat ve Bilim alanında Diploma (İlk Çalışmalar)

Diploma in Arts and Science (Aboriginal Studies)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Asya Çalışmaları Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Asian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe Diploma

Diploma in Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İşbirlikçi Eğitim)Pazarlama Yönetimi Diploma

Diploma in Marketing Management (Co-operative Education)

Mesleki
Tam Zamanlı - 69 kredi saat
Çevre Çalışmaları Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat ortak (Genel)

Associate of Arts (General)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoloji Diploma (işbirlikçi Eğitim)

Diploma in Biology (Co-operative Education)

Mesleki
Tam Zamanlı - 67 kredi saat
Güzel Sanatlar Diploma

Diploma in Fine Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kütüphanede Diploma ve Bilgi Teknolojileri

Diploma in Library and Information Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya Bilim alanında doçent

Associate of Science Degree in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Mühendislik)Sanatları sertifikası ve Bilim

Certificate in Arts and Science (Engineering)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Kinezyoloji Diploma

Diploma in Kinesiology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim Derecesi Associate

Associate of Science Degree in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarihte Sanatları Önlisans

Associate of Arts Degree in History

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
58 stüdyosunda Tiyatro Sanatları Diploma (Oyunculuk)

Diploma in Theatre Arts at Studio 58 (Acting)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik Bilim Derecesi Associate

Associate of Science Degree in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Aborijin Çalışmaları Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Aboriginal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoenformatik Bilim Derecesi Associate (işbirlikçi Eğitim)

Associate of Science Degree in Bioinformatics (Co-operative Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi saat
Biyoenformatik Diploma (işbirlikçi Eğitim)

Diploma in Bioinformatics (Co-operative Education)

Mesleki
Tam Zamanlı - 78 kredi saat
Muhasebe (işbirlikçi Eğitim)Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Accounting (Co-operative Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
Rekreasyon Yönetimi lisans programı - Üçüncü Yıl Giriş Programı

Bachelor of Recreation Management - Third-Year Entry Program

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Çalışmaları Bilim Önlisans

Associate of Science Degree in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Web ve Mobil Uygulama, Tasarım Akışı (İş Deneyimi)Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Web and Mobile App, Designer Stream (Work Experience)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kanada Çalışmaları Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Canadian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Film Sanatları sertifikası (Yazma)

Certificate in Film Arts (Writing)

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 ay
Latin Amerika Çalışmaları Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finansal Yönetim diploması

Diploma in Financial Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat ortak Ticaret ve İş Araştırmaları Derecesi

Associate of Arts Degree in Commerce and Business Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulanan Planlama Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Applied Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Sanat Önlisans Psikoloji bölümlerinden mezun

Associate of Arts Degree in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İşbirlikçi Eğitim)İşletme Yönetimi Diploma

Diploma in Business Management (Co-operative Education)

Mesleki
Tam Zamanlı - 69 kredi saat
(BBA Transfer Seçeneği)Beslenme Diploma ve Gıda Hizmet Yönetimi

Diploma in Nutrition and Food Service Management (BBA Transfer Option)

Mesleki
Online/Uzaktan - 67 kredi saat
Mühendislik için Fen Bilimleri Diploma

Diploma in Applied Science for Engineering

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BBA)lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (BBA)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma

Diploma in Early Childhood Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Sanat ve Bilim alanında Diploma (Latin Amerika Çalışmaları)

Diploma in Arts and Science (Latin American Studies)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik Sanatları Önlisans

Associate of Arts Degree in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beslenme ve Gıda Hizmet Yönetimi alanında Diploma

Diploma in Nutrition and Food Service Management

Mesleki
Online/Uzaktan - 64 kredi saat
Beslenme ve (Gelişmiş Ayakta Seçenek)Yemek Servisi Yönetim diploması

Diploma in Nutrition and Food Service Management (Advanced Standing Option)

Mesleki
Online/Uzaktan - 60 kredi saat
Yayıncılık alanında Diploma

Diploma in Publishing

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 açısından
Çeşitlilik ve Dahil etme Liderlik Post-Lisans Belgesi

Post-Degree Certificate in Diversity and Inclusion Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Diploma Sosyal Hizmet Çalışanı (Koordine)

Diploma in Social Service Worker (Coordinated)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Hizmet Çalışanı sertifika

Certificate in Social Service Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ceza Adalet diploması

Diploma in Criminal Justice

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat ve Bilim alanında Diploma (Klasik Çalışmalar)

Diploma in Arts and Science (Classical Studies)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İşbirlikçi Eğitim)Finansal Hizmetler Diploma

Diploma in Financial Services (Co-operative Education)

Mesleki
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
Eğitim Görevlisi sertifika

Certificate in Education Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama Yönetiminde Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Marketing Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Gıda, Beslenme ve Sağlık Transferi Diploma

Diploma in Food, Nutrition, and Health Transfer

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klasik Çalışmaları Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Classical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İş Deneyimi)Uygulanan Planlama Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Applied Planning (Work Experience)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 51 kredi saat