• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Yurtdışında İngilizce (Çalışma) BA (Onur)

English Language (Study Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dil ve Dilbilim MA

Language and Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Çalışmaları (UA92) BSc (Onur)

Business Studies (UA92) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans

Criminology and Social Research Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teorik Fizik MPhys

Theoretical Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim MPhil Çalışmalar

Science Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tiyatro ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Theatre and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım Doktora

Design PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri MA

Translation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)siyaset ve Din Bilimleri BA

Politics and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Fransızca Çalışmaları BA (Onur)

Criminology and French Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sports and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Liderlik ve Yönetim Doktora

Leadership and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler PgCert

Politics and International Relations PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri MPhil

Computer Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Alman Çalışmaları ve Psikoloji BA (Onur)

German Studies and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim ve Örgütsel Davranış BSc (Onur)

Management and Organisational Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik Mühendisliği MEng (Onur)

Mechatronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji (UA92) BSc (Onur)

Psychology (UA92) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurt dışında (Çalışma) İstatistik matematik Mscı (Onur)

Mathematics with Statistics (Study Abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diller ve Kültürler MA

Languages and Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Business Analytics MSc

Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(STOR-ı) istatistik ve İşletme Araştırması.

Statistics and Operational Research (STOR-i) MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dini Çalışmalar PgCert

Religious Studies PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi (Sanayi) BSc (Onur)

Economics (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mesleki Deneyim) ekoloji ve Koruma Mscı

Ecology and Conservation (Professional Experience) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teorik Fizik BSc (Onur)

Theoretical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Tarih BA (Onur)

Spanish Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya Mscı (Onur)

Biochemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Uygulama MA

Professional Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji BA (Onur)

Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik ile matematik Mscı (Onur)

Mathematics with Statistics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım Yönetimi MA

Design Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(STOR-ı) istatistik ve Operasyonel Araştırma Doktora

Statistics and Operational Research (STOR-i) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (UA92) medya ve İletişim BA

Media and Communications (UA92) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Malzeme Bilimi MSc

Materials Science MSc (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri Doktora

Biomedical and Life Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Çalışmaları ve Bilgisayar BSc (Onur)

German Studies and Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya MPhil

Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güzel (Yerleştirme Yıl) Sanat BA (Onur)

Fine Art (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya BA İngilizce (Onur)

English Language in the Media BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi) BSc (Onur)muhasebe ve Ekonomi

Accounting and Economics (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti MA

Criminology and Criminal Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Yönetimi Yurtdışına (Çalışma) BSc (Onur)

Marketing Management (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Drama (Yerleşim Yıl) Tiyatro ve Performans BA (Onur)

Drama, Theatre and Performance (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)BSc Biyotıp ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Biomedicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebi Çalışmalar MA

English Language and Literary Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset, Uluslararası İlişkiler ve Yönetim BSc (Onur)

Politics, International Relations and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetimi MSc

Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Nükleer Mühendisliği BEng (Onur)

Nuclear Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında (Çalışma) Fen Bilimleri BSc (Onur)

Natural Sciences (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans Yönetimi MSc

Accounting and Financial Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji Reklam MSc

Psychology of Advertising MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Teknolojileri, Yönetim ve Organizasyonel Değişim MSc

Information Technology, Management and Organisational Change MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya Yurtdışında (Çalışma) MChem (Onur)

Chemistry (Study Abroad) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Para, Bankacılık ve Finans MSc

Money, Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) Dini Çalışmalar PgCert

Religious Studies (Distance Learning) PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Yerleştirme Yıl) Film ve Sosyoloji BA (Onur)

Film and Sociology (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dünya ve Yurt dışında (Çalışma) Çevre Bilimi BSc (Onur)

Earth and Environmental Science (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi) BSc (Onur), İşletme Yönetimi

Business Management (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri Doktora

Translation PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Çağdaş Çin BA Uluslararası İlişkiler

International Relations in Contemporary China BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Sosyoloji BA (Onur)

Film and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda Güvenliği MSc

Food Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya BA (Onur)

Human Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları ve Danışmanlık MA

Human Resources and Consulting MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diplomasi ve Uluslararası Hukuk MA

Diplomacy and International Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama ve Tasarım BSc (Onur)

Marketing and Design BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojileri, Yönetim ve Organizasyonel Değişim.

Information Technology, Management and Organisational Change MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş ve Kurumsal Hukuk yüksek lisans

International Business and Corporate Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Sosyal İstatistik Doktora

Applied Social Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MA ile İngilizce Edebiyat Çalışmaları

English Literary Studies with Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Girişimcilik, Yenilik ve Uygulama MSc

Entrepreneurship, Innovation and Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma (Modüler) MA

Creative Writing (Modular) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim Sistemleri (Araştırma) yüksek lisans

Communication Systems (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fen Bilimleri Alanında Doktora

Science Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurt Dışında (Çalışma) Fiziki Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dünya ve Çevre Bilimleri BSc (Onur)

Earth and Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi ile Makine Mühendisliği

Mechanical Engineering with Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler ve ekonomi BA (Onur)

Economics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dini Araştırmalar BA (Onur)

Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Çalışmaları ve Dilbilim BA (Onur)

German Studies and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etik, Felsefe ve Din BA (Onur)

Ethics, Philosophy and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çatışma çözümü ve Barış Çalışmaları MA

Conflict Resolution and Peace Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Matematik BA (Onur)

Spanish Studies and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp ve Cerrahi) Mevcuttur

Medicine and Surgery MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Çin (BA) ile İspanyol Çalışmaları

Spanish Studies with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)İstatistik

Statistics (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset BA (Onur)

Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce ve Almanca Çalışmaları BA (Onur)

English Language and German Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fen Bilimleri BSc (Onur)

Natural Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Kültürel Çalışmalar MA

Media and Cultural Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim Bilimi.

Management Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş analizi ve Danışmanlık Yurtdışında (Çalışma) BSc (Onur)

Business Analytics and Consultancy (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Hakları ve Çevre yüksek lisans

Human Rights and the Environment LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Örgüt, İş ve Teknoloji Doktora

Organisation, Work and Technology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Law and International Relations LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset MA

Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Pazarlama Yönetimi MSc

Advanced Marketing Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama ile Psikoloji BSc (Onur)

Marketing with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tez ve Ödevler) eğitim ve Sosyal Adalet Doktora

Education and Social Justice (Thesis and Coursework) PhD

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Psikoloji BSc (Onur)ile biyoloji

Biology with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)medya ve Kültürel Çalışmalar BA

Media and Cultural Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk (Uluslararası Hukuk) LİSANS (Onur)

Law (International Law) LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dini Çalışmalar MPhil

Religious Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre, Kültür ve Toplum MA

Environment, Culture and Society MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Coğrafya BA (Onur)

Spanish Studies and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güzel Sanatlar ve Yaratıcı Yazma BA (Onur)

Fine Art and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik Doktora

Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurt Dışında (Çalışma) Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca Çalışmaları ve Dilbilim BA (Onur)

French Studies and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzaktan Eğitim) diplomasi ve Uluslararası Hukuk MA

Diplomacy and International Law (Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Siyaset ve Sosyoloji BA (Onur)

Politics and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern (4 yıl) Dil BA (Onur)

Modern Languages (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistikler MSc

Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre ve Kalkınma MA

Environment and Development MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazma Doktora

English Literature and Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Bilgisayar BSc (Onur)

Spanish Studies and Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji MPhil

Sociology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Hukuk yüksek lisans

International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tiyatro ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Theatre and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim MPhil

Linguistics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik (Araştırma) yüksek lisans

Engineering (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. İtalyan BA ile Fransız Çalışmaları

French Studies with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca Çalışmaları ve Psikoloji BA (Onur)

French Studies and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzaktan Eğitim), yaratıcı Yazma MA

Creative Writing (Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yönetim ve Psikoloji BA (Onur)

Management and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) medya ve Kültürel Çalışmalar BA

Media and Cultural Studies (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (UA92) muhasebe ve Finans BA

Accounting and Finance (UA92) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Çin BA ile Fransız Çalışmaları

French Studies with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurt dışında (Çalışma) yönetim ve Örgütsel Davranış BSc (Onur)

Management and Organisational Behaviour (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
E-İş ve Yenilik MSc

E-Business and Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İtalyan BA ile İspanyol Çalışmaları

Spanish Studies with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Çalışmaları ve Coğrafya BA (Onur)

German Studies and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans

Developmental Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dünya ve Yurt dışında (Çalışma) Çevre Bilimi Mscı (Onur)

Earth and Environmental Science (Study Abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi Doktora

Environmental Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik MPhil

Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Filmi Doktora

Film PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Mscı Matematik ile teorik Fizik

Theoretical Physics with Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Dini Çeşitliliği BA (Onur)

International Relations and Religious Diversity BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Hukuk yüksek lisans

Environment and Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Matematik BSc (Onur)

Economics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) Biyotıp ile Biyokimya BSc

Biochemistry with Biomedicine (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin BA ile felsefe (Onur)

Philosophy with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Sosyoloji BA (Onur)

Management and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dini Çalışmalar MA

Religious Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cinsiyet ve Kadın'in Çalışmaları MA

Gender and Women's Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film ve Tiyatro BA (Onur)

Film and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Doktora

Arts PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Yönetim BSc (Onur)

International Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Kültürel Çalışmalar Doktora

Media and Cultural Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Fizik Yüksek Lisans

Physics MSc (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ceza Adaleti ve Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans

Criminal Justice and Social Research Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sanayi) BSc (Onur)ekonomi ve Matematik

Economics and Mathematics (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik ve Felsefe BA (Onur)

Mathematics and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Din ve Çatışma MA

Religion and Conflict MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya BA (Onur)

Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (Araştırma) yüksek lisans

Computer Science (by Research) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler Doktora

Biological Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Yönetimi (Endüstri) BSc (Onur)

Accounting and Management (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sanayi) BSc (Onur)Finansal Matematik

Financial Mathematics (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cinsiyet ve Kadın'in Çalışmaları MPhil

Gender and Women's Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans

Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fiziki Coğrafya Mscı

Physical Geography MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik Mscı (Onur)

Financial Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İnsan Hakları ve Terörizm Hukuk yüksek lisans

International Human Rights and Terrorism Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman Çalışmaları ve Matematik BA (Onur)

German Studies and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Avrupa Dilleri ve Kültürleri MPhil

European Languages and Cultures MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Literature and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş ve Strateji MSc

International Business and Strategy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diplomasi ve Din MA

Diplomacy and Religion MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurt Dışında (Çalışma) Çevre Bilimi Mscı

Environmental Science (Study Abroad) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe PgCert

Philosophy PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) Girişimcilik ile biyobilim BSc

Bioscience with Entrepreneurship (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp ve Cerrahi için hazırlık Yılı CertHE

Foundation Year for Medicine and Surgery CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikolojik Araştırma Yöntemleri MSc

Psychological Research Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genetiği ile Biyokimya (Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)

Biochemistry with Genetics (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)kimya yüksek lisans

Chemistry MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma)Doğal Bilimler Yüksek Lisans

Natural Sciences MSc (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurtdışında işletme (Çalışma) BBA (Onur)

Business Administration (Study Abroad) BBA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset Doktora

Politics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans BSc (Onur)

Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik Proje Yönetimi MSc

Engineering Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Edebi Araştırma MA

English Literary Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Araştırma (Bağımsız Çalışma) Doktora

Educational Research (Independent Study) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Sağlık: Ötelenme ve Sayısal beceriler.

Global Health: Translational and Quantitative skills MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistikler PgDip

Statistics PgDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Yurt dışında eğitim / Endüstri) girişimcilik ve Yönetim BSc (Onur)

Entrepreneurship and Management (Study Abroad / Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çatışma, Gelişme ve Güvenlik MA

Conflict, Development and Security MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beden Eğitimi (UA92) BA (Onur)

Physical Education (UA92) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Politika, Felsefe ve Yönetim MSc

Politics, Philosophy and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) sinema ve İngiliz Edebiyatı BA

Film and English Literature (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyotıp M. D

Biomedicine M.D

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku LLM

International Human Rights Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yerleştirme Yıl) sosyoloji BA (Onur)

Sociology (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sanayi) BSc (Onur)yönetim ve Örgütsel Davranış

Management and Organisational Behaviour (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyotıp ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Biomedicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)BSc Yurtdışında (Çalışma) Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Barış Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Peace Studies and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Felsefe BA (Onur)

Film and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve Psikoloji BA (Onur)

Linguistics and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurtdışında Medyada İngilizce (Çalışma) BA (Onur)

English Language in the Media (Study Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya Doktora

Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dini Çalışmalar ve Sosyoloji BA (Onur)

Religious Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Parçacık Fiziği ile fizik ve Kozmoloji BSc (Onur)

Physics with Particle Physics and Cosmology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nükleer Mühendislik MEng (Onur)

Nuclear Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim Doktora

Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Edebi Çalışmalar MA

English Literary Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Girişimcilik ve Yönetim BSc (Onur)

Entrepreneurship and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dilbilim ve Felsefe BA (Onur)

Linguistics and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Finans BSc (Onur)

Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih, Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

History, Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cinsiyet ve' Kadınlar;in Çalışmaları ve İngilizce MA

Gender and Women's Studies and English MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama, Tiyatro ve Performans BA (Onur)

Drama, Theatre and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş analizi ve Danışmanlık BSc (Onur)

Business Analytics and Consultancy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Psikoloji DClinPsy

Clinical Psychology DClinPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizik, Astrofizik ve Kozmoloji BSc (Onur)

Physics, Astrophysics and Cosmology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Dilbilim BA (Onur)

English Language and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Çalışmaları ve Siyaset BA (Onur)

German Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Matematik Çalışmaları BA (Onur)

French Studies and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji MPsych

Psychology MPsych

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal ve Yaşam Bilimleri MPhil

Biomedical and Life Sciences MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilim MPhil

Biological Science MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Film ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Film and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hakları ve Çevre MA

Human Rights and the Environment MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Tez ve Ödevler) uygulamalı Dilbilim MPhil

Applied Linguistics (by Thesis and Coursework) MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset (Yerleştirme Yıl) BA (Onur)

Politics (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Çalışmaları ve Felsefe BA (Onur)

German Studies and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Girişimcilik üzerine yüksek Lisans Bioscience (Onur)

Bioscience with Entrepreneurship BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) Quaker Çalışmalar PgCert

Quaker Studies (Distance Learning) PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Fransız Çalışmaları ve Tiyatro BA (Onur)

French Studies and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Sistemleri Doktora

Communication Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Law and International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi) BSc (Onur)yönetim, Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Management, Politics and International Relations (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Politika BA (Onur)

Economics and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı MPhil

English Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl