• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Finans MSc

Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fen Bilimleri BSc (Onur)

Natural Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Tiyatro BA (Onur)

Film and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İtalyan BA ile İspanyol Çalışmaları

Spanish Studies with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. felsefe BA

Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Dünyada Quakerism (Uzaktan Eğitim) MA

Quakerism in the Modern World (Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Dini Araştırmalar BA (Onur)

Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Parçacık Fiziği ile fizik ve Kozmoloji BSc (Onur)

Physics with Particle Physics and Cosmology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi ve Coğrafya BA (Onur)

Economics and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Yönetimi (Endüstri) BSc (Onur)

Accounting and Management (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında İşletme (Çalışma) BSc (Onur)

Business Management (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih, Felsefe ve Siyaset BA (Onur)

History, Philosophy and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Sosyoloji BA (Onur)

Film and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset MA

Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim ve İnsan Kaynakları BSc (Onur)

Management and Human Resources BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Araştırma Yöntemleri MSc

Psychological Research Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş analizi ve Danışmanlık BSc (Onur)

Business Analytics and Consultancy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve Kültürel Çalışmalar MA

Media and Cultural Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ceza Adaleti ve Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans

Criminal Justice and Social Research Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe, Siyaset ve Ekonomi BA (Onur)

Philosophy, Politics and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yerleştirme Yıl) Film ve Sosyoloji BA (Onur)

Film and Sociology (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fen Bilimleri Alanında Doktora

Science Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarihi ve Dini Araştırmalar BA (Onur)

History and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (Endüstriyel Deneyim) Mscı (Onur)

Computer Science (with Industrial Experience) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Mscı (Onur)

Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler.

International Relations MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) İstatistik ile matematik BSc

Mathematics with Statistics (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi MSc

Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diplomasi ve Uluslararası Hukuk MA

Diplomacy and International Law MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi Doktora

Environmental Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Felsefe BA (Onur)

Film and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler Doktora

International Relations PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bağımsız Proje MA tarafından yaratıcı Yazma

Creative Writing by Independent Project MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) diplomasi ve Uluslararası Hukuk yüksek lisans

Diplomacy and International Law (Distance Learning) LLM

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler ve ekonomi BA (Onur)

Economics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Girişimcilik ve Yönetim BSc (Onur)

Entrepreneurship and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyotıp ile Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry with Biomedicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı MPhil

English Literature MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sanayi) BSc (Onur)yönetim ve İnsan Kaynakları

Management and Human Resources (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Coğrafya BA (Onur)

Spanish Studies and Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tez ve Ödevler) uygulamalı Dilbilim Doktora

Applied Linguistics (by Thesis and Coursework) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dini Çalışmalar ve Sosyoloji BA (Onur)

Religious Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İtalyan BA ile Alman Çalışmaları

German Studies with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çağdaş Çin BA çevresel Sürdürülebilirlik (Onur)

Environmental Sustainability in Contemporary China BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sports and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Yönetim BSc (Onur)

Accounting and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Güzel (Yerleştirme Yıl) Sanat BA (Onur)

Fine Art (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik Doktora

Physics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Çalışmaları ve Tarih BA (Onur)

German Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Law and International Relations MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Liderlik ve Yönetim Doktora

Leadership and Management PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dünya ve Yurt dışında (Çalışma) Çevre Bilimi Mscı (Onur)

Earth and Environmental Science (Study Abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beden Eğitimi (UA92) BA (Onur)

Physical Education (UA92) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Modern Diller ve Kültürler MLang

Modern Languages and Cultures MLang

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) Girişimcilik ile biyobilim BSc

Bioscience with Entrepreneurship (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

International Law and International Relations LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurt Dışında (Çalışma) Çevre Bilimi Mscı

Environmental Science (Study Abroad) MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş ve Strateji MSc

International Business and Strategy MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma)Biyomedikal Bilim Yüksek Lisans

Biomedical Science MSc (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal, Etik ve Dini M

Social Work, Ethics and Religion MSW

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya BSc (Onur)

Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe, Finans ve Matematik BSc (Onur)

Accounting, Finance and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yurt Dışında (Çalışma) Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi) BSc (Onur)muhasebe ve Ekonomi

Accounting and Economics (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi ve Alman Çalışmaları BA (Onur)

Management and German Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransız Çalışmaları ve Tiyatro BA (Onur)

French Studies and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngiliz Edebiyatı Doktora

English Literature PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kantitatif Finans Yüksek Lisans

Quantitative Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Felsefe MA

Philosophy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fransız Kültür ve Tarih BA (Onur)

French Studies and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurt dışında (Çalışma) yönetim ve Örgütsel Davranış BSc (Onur)

Management and Organisational Behaviour (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)medya ve Kültürel Çalışmalar BA

Media and Cultural Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)siyaset ve Din Bilimleri BA

Politics and Religious Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı, Yaratıcı Yazarlık ve Uygulama BA (Onur)

English Literature, Creative Writing and Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Yaratıcı Yazarlık BA (Onur)

Film and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Fizik Yüksek Lisans

Physics MSc (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ders Çalışma ve Tez) E-Araştırma ve Teknoloji Gelişmiş Öğrenme PhD

E-Research and Technology Enhanced Learning (by Course Work and Thesis) PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk yüksek lisans

International Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman Çalışmaları ve Psikoloji BA (Onur)

German Studies and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya Mscı (Onur)

Biochemistry MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi ve İspanyol Çalışmaları BA (Onur)

Management and Spanish Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim ve Psikoloji BA (Onur)

Management and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gazetecilik (UA92) BA (Onur)

Journalism (UA92) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. coğrafya MA

Geography MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(2 Yıl) Yönetim MSc

Management (2 Year) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Nano-Bilimler Doktora

Nanoscience PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım Doktora

Design PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekoloji ve Koruma BSc (Onur)

Ecology and Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat Doktora

Economics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Malzeme Bilimi MSc

Materials Science MSc (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) Biyotıp BSc ile biyolojik Bilimler

Biological Sciences with Biomedicine (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cinsiyet ve' Kadınlar;in Çalışmaları ve Sosyoloji MA

Gender and Women's Studies and Sociology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Avrupa Dilleri ve Kültürleri MPhil

European Languages and Cultures MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş analizi ve Danışmanlık Yurtdışında (Çalışma) BSc (Onur)

Business Analytics and Consultancy (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Çin BA ile Fransız Çalışmaları

French Studies with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi (UA92) BSc (Onur)

Sports and Exercise Science (UA92) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği MEng (Onur)

Mechanical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyotıp BSc (Onur)

Biomedicine BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendisliği

Engineering PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekoloji ve Yurt dışında (Çalışma) Koruma BSc (Onur)

Ecology and Conservation (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Matematik Doktora

Mathematics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Araştırma MA

Social Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Tiyatro BA (Onur)

Spanish Studies and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya MPhil

Geography MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Alman Çalışmaları ve Felsefe BA (Onur)

German Studies and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Diller ve Kültürler MA

Languages and Cultures MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Pazarlama Yönetimi.

Advanced Marketing Management MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Bilim BSc (Onur)

Biomedical Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistikler MSc

Statistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Doktora

Medicine PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğal Bilimler Doktora

Natural Sciences PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Örgüt, İş ve Teknoloji Doktora

Organisation, Work and Technology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) sinema ve İngiliz Edebiyatı BA

Film and English Literature (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Literature and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi (Meksika) BBA (Onur)

International Business Management (Mexico) BBA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tez ve Ödevler) eğitim ve Sosyal Adalet Doktora

Education and Social Justice (Thesis and Coursework) PhD

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Volkanoloji ve Jeolojik Tehlikeler MSc

Volcanology and Geological Hazards MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma (Modüler) MA

Creative Writing (Modular) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce Edebi Araştırma MA

English Literary Research MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İtalya) uluslararası İşletme Yönetimi BBA (Onur)

International Business Management (Italy) BBA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Reklam ve Pazarlama BA (Onur)

Advertising and Marketing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya Doktora

Chemistry PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset (Yerleştirme Yıl) BA (Onur)

Politics (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Ekonomisi ve Politikası Doktora

Health Economics and Policy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 84 ay
Alman Çalışmaları ve Matematik BA (Onur)

German Studies and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Mscı Matematik ile teorik Fizik

Theoretical Physics with Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Fransız Kültür ve Alman Çalışmaları BA

French Studies and German Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji Doktora

Criminology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Dini Çeşitliliği BA (Onur)

International Relations and Religious Diversity BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. İtalyan BA ile Fransız Çalışmaları

French Studies with Italian BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çağdaş Sanatlar Doktora

Contemporary Arts PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)kimya yüksek lisans

Chemistry MSc (by research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce ve Fransızca Çalışmaları BA (Onur)

English Language and French Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fransızca ve Matematik Çalışmaları BA (Onur)

French Studies and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etik, Felsefe ve Din BA (Onur)

Ethics, Philosophy and Religion BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca Çalışmaları ve Psikoloji BA (Onur)

French Studies and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çağdaş Çin BA uluslararası Yönetim (Onur)

International Management in Contemporary China BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mekatronik Mühendisliği BEng (Onur)

Mechatronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk MPhil

Law MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Modern (4 yıl) Dil BA (Onur)

Modern Languages (4 years) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)BSc Matematik ile teorik Fizik

Theoretical Physics with Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Çin BA ile İngilizce Dil

English Language with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yönetimi BSc (Onur)

Business Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Çalışmaları ve Film BA (Onur)

German Studies and Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama Yönetimi Yurtdışına (Çalışma) BSc (Onur)

Marketing Management (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi (Sanayi) BSc (Onur)

Economics (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yurt dışında eğitim / Endüstri) girişimcilik ve Yönetim BSc (Onur)

Entrepreneurship and Management (Study Abroad / Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Çalışmaları ve Bilgisayar BSc (Onur)

German Studies and Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dünya ve Yurt dışında (Çalışma) Çevre Bilimi BSc (Onur)

Earth and Environmental Science (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Sosyal İstatistik Doktora

Applied Social Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fransızca Çalışmaları ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

French Studies and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi) BSc (Onur)ekonomi ve Matematik

Economics and Mathematics (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre ve Hukuk yüksek lisans

Environment and Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe (Yerleştirme Yıl) BA (Onur)

Philosophy (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sanayi) BSc (Onur)yönetim ve Örgütsel Davranış

Management and Organisational Behaviour (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Sosyal Araştırma Yöntemleri yüksek lisans

Criminology and Social Research Methods MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çatışma, Gelişme ve Güvenlik MA

Conflict, Development and Security MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film, Medya ve Kültürel Çalışmalar BA (Onur)

Film, Media and Cultural Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MA ile İngilizce Edebiyat Çalışmaları

English Literary Studies with Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Alman Çalışmaları ve Siyaset BA (Onur)

German Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Ekonomi BSc (Onur)

Finance and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dini Çalışmalar PgCert

Religious Studies PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Sosyal Bilim Doktora

Applied Social Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim ve Felsefe BA (Onur)

Linguistics and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Dili ve Edebi Çalışmalar MA

English Language and Literary Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilir Su Yönetimi MSc

Sustainable Water Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik Doktora

Statistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme BBA (Onur)

Business Administration BBA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Politics LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Alman Çalışmaları ve Tiyatro BA (Onur)

German Studies and Theatre BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) Matematik BSc

Mathematics (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya MChem (Onur)

Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim MPhil

Linguistics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Girişimcilik, Yenilik ve Uygulama MSc

Entrepreneurship, Innovation and Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Çin BA ile dilbilim

Linguistics with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İş ve Kurumsal Hukuk yüksek lisans

International Business and Corporate Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Uzaktan Eğitim) diplomasi ve Uluslararası Hukuk MA

Diplomacy and International Law (Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uluslararası Yönetim BSc (Onur)

International Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi (Fransa) BBA (Onur)

International Business Management (France) BBA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teorik Fizik MPhys

Theoretical Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans BSc (Onur)

Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Uzaktan Eğitim), yaratıcı Yazma MA

Creative Writing (Distance Learning) MA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tarih ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

History and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Doktora

Computer Science PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Edebi Çalışmalar MA

English Literary Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MA

History MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilimi Yüksek Lisans

Data Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Ekonomi BSc (Onur)

Accounting and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya Doktora

Geography PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Felsefe BA (Onur)

Spanish Studies and Philosophy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tasarım Yönetimi MA

Design Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Beşeri Coğrafya BA (Onur)

Human Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. psikoloji BA

Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) Film, Medya ve Kültürel Çalışmalar BA

Film, Media and Cultural Studies (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Proje Yönetimi MSc

Engineering Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih MPhil

History MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çeviri MA

Translation MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk Doktora

Law PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hukuk PGDip

Law PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Tıp ve Cerrahi) Mevcuttur

Medicine and Surgery MB ChB

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi ve Politika BA (Onur)

Economics and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Dilbilim BA (Onur)

Spanish Studies and Linguistics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziki Coğrafya Mscı

Physical Geography MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurt Dışında (Çalışma) Fiziki Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography (Study Abroad) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi) BSc (Onur) (MORS) matematik, Operasyonel Araştırma, İstatistik ve Ekonomi

Mathematics, Operational Research, Statistics and Economics (MORSE) (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çin BA ile felsefe (Onur)

Philosophy with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Psikoloji DClinPsy

Clinical Psychology DClinPsy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi) BSc (Onur)muhasebe, Finans ve Matematik

Accounting, Finance and Mathematics (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Uzaktan Eğitim) Dini Çalışmalar PgCert

Religious Studies (Distance Learning) PgCert

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler PgCert

Politics and International Relations PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama (Yerleşim Yıl) Tiyatro ve Performans BA (Onur)

Drama, Theatre and Performance (Placement Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Matematik BSc (Onur)

Economics and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi) BSc (Onur), Maliye ve Ekonomi

Finance and Economics (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yurtdışında Medyada İngilizce (Çalışma) BA (Onur)

English Language in the Media (Study Abroad) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Hakları ve Çevre yüksek lisans

Human Rights and the Environment LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji MA

Sociology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Sağlık: Ötelenme ve Sayısal beceriler.

Global Health: Translational and Quantitative skills MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İnsan Hakları Hukuku LLM

International Human Rights Law LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cinsiyet ve Kadın'in Çalışmaları MPhil

Gender and Women's Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Siyaset BA (Onur)

Spanish Studies and Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi (İspanya) BBA (Onur)

International Business Management (Spain) BBA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim Doktora

Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (Yerleştirme Yıl) Biyotıp ile Biyokimya BSc

Biochemistry with Biomedicine (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
E-İş ve Yenilik PGDip

E-Business and Innovation PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Bilgisayar BSc (Onur)

Spanish Studies and Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Uygulama MA

Professional Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Dilbilim ve TESOL MA

Applied Linguistics and TESOL MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Matematik Mscı (Onur)

Financial Mathematics MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Edebi Çalışmalar MA yaratıcı Yazma

Creative Writing with English Literary Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim Sistemleri Doktora

Communication Systems PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çeviri Doktora

Translation PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Çalışmaları (UA92) BSc (Onur)

Business Studies (UA92) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Yönetimi MA

Arts Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Söylem Çalışmaları MA

Discourse Studies MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İstatistik ve Epidemiyoloji Doktora

Statistics and Epidemiology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim ve Fransızca Çalışmaları BA (Onur)

Management and French Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma Doktora

Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Business Analytics MSc

Business Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Analytics MSc

Marketing Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama ile Psikoloji BSc (Onur)

Marketing with Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yerleştirme Yıl) BSc (Onur)Biyolojik Bilimler

Biological Sciences (Placement Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp ve Cerrahi için hazırlık Yılı CertHE

Foundation Year for Medicine and Surgery CertHE

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yurt dışında (Çalışma) İstatistik matematik Mscı (Onur)

Mathematics with Statistics (Study Abroad) MSci (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik MPhil

Engineering MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama Yönetimi BSc (Onur)

Marketing Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fizik, Astrofizik ve Kozmoloji BSc (Onur)

Physics, Astrophysics and Cosmology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları ve Matematik BA (Onur)

Spanish Studies and Mathematics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Yurtdışında (Çalışma) MChem (Onur)

Chemistry (Study Abroad) MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe Doktora

Philosophy PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngiliz Edebiyatı ve Yaratıcı Yazma Doktora

English Literature and Creative Writing PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi) BSc (Onur), İşletme Yönetimi

Business Management (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanayi) BSc (Onur), Uluslararası Yönetim

International Management (Industry) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikoloji Doktora

Psychology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. Çin (BA) ile İspanyol Çalışmaları

Spanish Studies with Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim ve Psikoloji BA (Onur)

Linguistics and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl