• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Lisans (BA) - Geriatri

Bachelor of Arts (BA) - Gerontology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Siyaset Bilimi ve Tarihi

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Political Science and History Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik lisans (BEng) - Kimya Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBSc) Bilim onur Lisans / Lisans - Biyoloji

Honours Bachelor of Science (HBSc) / Bachelor of Education (BEd) - Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBEM) Çevre Yönetimi onur Lisans (işbirlikçi Eğitim)

Honours Bachelor of Environmental Management (HBEM) (Co-operative Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilim lisans (BSc) - Biyoloji

Bachelor of Science (BSc) - Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBOR)Açık Rekreasyon (lisans - Coğrafya Büyük / Onur Bekar

Bachelor of Arts (BA) - Geography Major / Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Bilimsel Konsantrasyonu (HBSc) Bilim onur Lisans - Uygulamalı Yaşam Bilimleri (...

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Applied Life Sciences (with Concentration in Biomedical Scie ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Harita sertifika

Certificate in Geomatics

Mesleki
Değişken tam Zamanı
(Biyoloji ve Kimya) (HBSc) Bilim onur Bekar

Honours Bachelor of Science (HBSc) (Biology and Chemistry)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Matematik

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan (Büyük Biyoloji) (HBSc) Bilim onur Bekar Bilimler

Honours Bachelor of Science (HBSc) (Biology Major) with Animal Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Felsefe ve Siyasi Bilimler öğrencisi

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Philosophy and Political Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim lisans (BA) / Lisans - Tarih

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - History

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBSc) Bilim onur Bekar - Matematiksel Fizik

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Mathematical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (BA) - Coğrafya

Bachelor of Arts (BA) - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans (Yatak), Eğitim / Lisans - İngilizce ve Tarih

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - English and History

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Lisans - Matematik

Bachelor of Arts (BA) - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BSc) Bilim onur Lisans - Uygulamalı Yaşam Bilimleri

Honours Bachelor of Science (BSc) - Applied Life Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBES) Çevresel Çalışmalar onur Lisans - Coğrafya Önemli

Honours Bachelor of Environmental Studies (HBES) - Geography Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBESc) Çevre Bilim onur Bekar - Dünya Bilimi Önemli

Honours Bachelor of Environmental Science (HBESc) - Earth Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Sosyoloji ve Kadın'Büyük Çalışmalar s

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Sociology and Women's Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak)Eğitim (HBK) Kinezyoloji onur Lisans / Lisans

Honours Bachelor of Kinesiology (HBK) / Bachelor of Education (BEd)

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(HBFA) Güzel Sanatlar onur Lisans - Görsel Sanatlar

Honours Bachelor of Fine Arts (HBFA) - Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBASc) Sanat ve Bilimin onur Bekar - Disiplinler arası Çalışmalar

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) - Interdisciplinary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBSc) Bilim onur Lisans - Psikoloji

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - Fransızca ve Tarih

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - French and History

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Yatak) Eğitim (HBSc) Bilim onur Lisans / Lisans - Psikoloji

Honours Bachelor of Science (HBSc) / Bachelor of Education (BEd) - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Biyoloji ve Kimya) (Yatak) Eğitim (HBSc) Bilim onur Lisans / Lisans

Honours Bachelor of Science (HBSc) / Bachelor of Education (BEd) (Biology and Chemistry)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yatak) Eğitim (HBFA) Güzel Sanatlar onur Lisans / Lisans - Görsel Sanatlar

Honours Bachelor of Fine Arts (HBFA) / Bachelor of Education (BEd) - Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Lisans - Görsel Sanatlar

Bachelor of Arts (BA) - Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBA) Sanat onur Bekar Kadınlar'Büyük Çalışmalar s

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Women's Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBSW)Sosyal hizmet onur Bekar

Honours Bachelor of Social Work (HBSW)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu tarihte sertifika

Certificate in Public History

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzmanlık (HBSc) Bilim onur Lisans (Kimya), Tıp Bilimleri

Honours Bachelor of Science (HBSc) (Chemistry) with Specialization in Medical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim Bilim lisans (BSc) / Lisans - Biyoloji

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBSc) Bilim onur Lisans - Jeoloji

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (lisans - İktisat doktorası

Bachelor of Arts (BA) - Economics with Mathematics Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBASc) Sanat ve Bilimin onur Bekar - Kriminoloji

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) - Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBSc) Bilim onur Bekar - Su Kaynakları Bilim

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Water Resource Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İşbirlikçi Eğitim) lisans eğitimi (BSc) - Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (BSc) (Co-operative Education) - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - Olmayan-Doğrudan Giriş programı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Tarih ve Kadın'Büyük Çalışmalar s

Honours Bachelor of Arts (HBA) - History and Women's Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - Coğrafya

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBA) Sanat onur Bekar - Antropoloji

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Bekarlığa veda - Yerli Öğrenme ve Kadınlar'Majors Çalışmaları s

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Indigenous Learning and Women's Studies Majors

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İşbirlikçi Eğitim) (HBASc) Sanat ve Bilimin onur Lisans - Çevresel Sürdürülebilirlik

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) - Environmental Sustainability (Co-operative Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(H. B. Comm)Ticaret onur Bekar

Honours Bachelor of Commerce (H.B. Comm)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme İnsan Kaynakları konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Business Administration Specialising in Human Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yatak) Eğitim lisans (BA) / Lisans - Felsefe

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim Bilim lisans (BSc) Lisans - Fizik

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İngilizce, Felsefe veya Siyasal Bilim Dalları ile (HBA) Sanat onur Lisans - Tarih

Honours Bachelor of Arts (HBA) - History with English, Philosophy or Political Science Majors

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) - Psikoloji

Bachelor of Science (BSc) - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) - Genel Program

Bachelor of Science (BSc) - General Program

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - Psikoloji

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı İlköğretim/ortaokul ve Orta/üst Düzey - 5 yıl
(Yatak) Eğitim Sanat onur Lisans ve Bilim (HBASc) / Lisans - Coğrafya

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) / Bachelor of Education (BEd) - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans İşletme Muhasebe konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Business Administration Specialising in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BEng) Mühendislik konusunda lisans - Elektrik Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBSc) Bilim onur Bekar (Kaynak ve Çevre Ekonomisi)

Honours Bachelor of Science (HBSc) (Resource and Environmental Economics)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBK) Kinezyoloji onur Lisans (işbirlikçi Eğitim)

Honours Bachelor of Kinesiology (HBK) (Co-operative Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Lisans - Siyaset Bilimi

Bachelor of Arts (BA) - Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Fransızca

Honours Bachelor of Arts (HBA) - French

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İşbirlikçi Eğitim) (HBSc) Bilim onur Lisans - Fizik

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Physics (Co-operative Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - Müzik

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - Music

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - İngilizce ve Fransızca

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - English and French

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İşletme Ticaret onur Lisans (H. B. Comm) uzmanlaşmış

Honours Bachelor of Commerce (H.B. Comm) specialising in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetim lisans (B. Yönetici)

Bachelor of Administration (B. Admin)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Lisans - Antropoloji

Bachelor of Arts (BA) - Anthropology

Lisans
(Non-Doğrudan Giriş) tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl
(Lisans - Psikoloji

Bachelor of Arts (BA) - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (BA) - Sosyoloji

Bachelor of Arts (BA) - Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat onur Lisans (Yatak), Eğitim / Lisans - Kadın' HBA); Çalışmaları s

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - Women's Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBA) Sanat onur Bekar - Coğrafya

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - Antropoloji

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Psikoloji ve Kadın'Büyük Çalışmalar s

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Psychology and Women's Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBESc) Çevre Bilim onur Lisans - Coğrafya Önemli

Honours Bachelor of Environmental Science (HBESc) - Geography Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim Bilim lisans (BSc) / Lisans - Antropoloji

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBSc) Bilim onur Lisans / Lisans - Fizik

Honours Bachelor of Science (HBSc) / Bachelor of Education (BEd) - Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBOR)Açık hava Eğlence Bachelor of Science (Doğa Bilimi) / Onur Bekar

Bachelor of Science (Natural Science) / Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (BA) - İngilizce

Bachelor of Arts (BA) - English

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans İşletme Finans konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Business Administration Specialising in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - Matematik

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(İL) (Yatak) Eğitim lisans (BA) / Bekarlığa veda - Yerli Öğrenme

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - Indigenous Learning (IL)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - İktisat

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Bekar - Gerontoloji ve Kadınlar'Majors Çalışmaları s

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Gerontology and Women's Studies Majors

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBSc) Bilim onur Lisans / Lisans - Jeoloji

Honours Bachelor of Science (HBSc) / Bachelor of Education (BEd) - Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - Sosyoloji

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(HBSc) Bilim onur Lisans - Biyoloji

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Tarih

Honours Bachelor of Arts (HBA) - History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBSc) Bilim onur Bekar - Jeoarkeoloji

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Geoarchaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - İngilizce

Honours Bachelor of Arts (HBA) - English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Sosyoloji

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - İktisadi ve Siyasi Bilimler öğrencisi

Bachelor of Arts (BA) - Economics and Political Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Felsefe ve İngilizce Önemli

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Philosophy and English Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBScF)Ormancılık Bilim onur Bekar

Honours Bachelor of Science in Forestry (HBScF)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yerli), Eğitim onur Bekar İlköğretim Junior/

Honours Bachelor of Education (Aboriginal) Primary/Junior

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - Fransızca

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - French

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Bilim lisans (BSc) - Dünya Bilimi Önemli

Bachelor of Science (BSc) - Earth Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBES) Çevresel Çalışmalar onur Lisans (Yatak), Eğitim / Lisans - Coğrafya Önemli

Honours Bachelor of Environmental Studies (HBES) / Bachelor of Education (BEd) - Geography Major

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Psikoloji

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - İngilizce

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - English

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Bilim lisans (BSc) (Doğa Bilimi)

Bachelor of Science (BSc) (Natural Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yatak) Eğitim lisans (BA) / Lisans - Psikoloji

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı İlköğretim/ortaokul ve Orta/üst Düzey - 5 yıl
(Yatak) Eğitim Bilim lisans (BSc) / Lisans - Coğrafya

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat onur Lisans (HBA) (Müzik)

Honours Bachelor of Arts (HBA) (Music)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulanan Ortamda (HBSc) Bilim onur Bekar - Su Kaynakları Bilim Uzmanlığı ...

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Water Resource Science Specialization in Applied Environment ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Concentratio Büyük (HBASc) Sanat ve Bilimin onur Bekar - (Disiplinler arası Çalışmalar ...

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) - (Interdisciplinary Studies Major with Concentratio ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim lisans (BA) / Lisans - Antropoloji

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim Bilim lisans (BSc) / Lisans Fen Bilimleri

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Natural Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Ekonomi ve Siyaset Bilimi

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Economics and Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İşbirlikçi Eğitim) (HBSc) Bilim onur Lisans- Bilgisayar Bilimleri

Honours Bachelor of Science (HBSc) (Co-operative Education) - Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBASc) Sanat ve Bilimin onur Bekar - Coğrafya

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBASc) Sanat ve Bilimin onur Bekar - Antropoloji

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BASc) Sanat ve Bilim lisans - Disiplinler arası Çalışmalar

Bachelor of Arts and Science (BASc) - Interdisciplinary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İL)lisans (BA) - Yerli Öğrenme

Bachelor of Arts (BA) - Indigenous Learning (IL)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çalışmalar s (BA) lisans - Kadın'

Bachelor of Arts (BA) - Women's Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - İngilizce ve Fransızca

Honours Bachelor of Arts (HBA) - English and French Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim Bilim lisans (BSc) / Bekar - Dünya Bilimi Önemli

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Earth Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBA) Sanat onur Lisans / Lisans - Tarih

Honours Bachelor of Arts (HBA) / Bachelor of Education (BEd) - History

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Lisans (BA) - Fransızca

Bachelor of Arts (BA) - French

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yatak) Eğitim lisans (BA) / Lisans - Görsel Sanatlar

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Concen (Disiplinler arası Çalışmalar Büyük Sanat onur Lisans ve Bilim (HBASc) / Yatak - ...

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) / BEd - (Interdisciplinary Studies Major with Concen ...

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - İngilizce ve Tarih majors

Honours Bachelor of Arts (HBA) - English and History majors

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBMus)Müzik onur Bekar

Honours Bachelor of Music (HBMus)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBESc) Çevre Bilim onur Lisans / Lisans - Biyoloji bölümünde

Honours Bachelor of Environmental Science (HBESc) / Bachelor of Education (BEd) - Biology Major

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yatak) Eğitim Bilim lisans (BSc) / Lisans - Psikoloji

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Bekarlığa veda - Yerli Öğrenme ve Felsefe Önemli

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Indigenous Learning and Philosophy Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Fransızca ve Tarih majors

Honours Bachelor of Arts (HBA) - French and History majors

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İL) (HBA) Sanat onur Bekarlığa veda - Yerli Öğrenme

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Indigenous Learning (IL)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBEM)Çevre Yönetimi onur Bekar

Honours Bachelor of Environmental Management (HBEM)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BSc) lisans eğitimi - Coğrafya

Bachelor of Science (BSc) - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans - İktisat

Bachelor of Arts (BA) - Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Lisans - Felsefe

Bachelor of Arts (BA) - Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Felsefe

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme Stratejik Yönetim konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Business Administration Specialising in Strategic Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yatak) Eğitim (HBSc) Bilim onur Lisans / Lisans - Coğrafya

Honours Bachelor of Science (HBSc) / Bachelor of Education (BEd) - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yatak) Eğitim (HBSc) Bilim onur Lisans / Lisans - Kimya

Honours Bachelor of Science (HBSc) / Bachelor of Education (BEd) - Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Siyaset Bilimi

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Genel Program

Bachelor of Arts (BA) - General Program

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(HBSc) Bilim onur Bekar - Antropoloji

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim (HBOR) Açık Rekreasyon onur Lisans / Lisans - Açık Rekreasyon

Honours Bachelor of Outdoor Recreation (HBOR) / Bachelor of Education (BEd) - Outdoor Recreation

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(BSc) lisans eğitimi - Matematiksel Fizik

Bachelor of Science (BSc) - Mathematical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(BEng) Mühendislik programları - Yazılım Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Software Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Fizikte Büyük Konsantrasyon ile (HBSc) Bilim onur Lisans - Fizik

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Physics with Major Concentration in Biomedical Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim Bilim lisans (BSc) / Lisans - Matematik

Bachelor of Science (BSc) / Bachelor of Education (BEd) - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim lisans (BA) / Lisans - Sosyoloji

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Hukuk) (HBA) Sanat onur Lisans - Siyaset Bilimi

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Political Science (Pre-Law)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BEng) Mühendislik lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BSc) lisans - Matematik

Bachelor of Science (BSc) - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Global Girişimcilik Ticaret onur Lisans (H. B. Comm) uzmanlaşmış

Honours Bachelor of Commerce (H.B. Comm) specialising in Global Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Psikoloji ve Felsefe

Bachelor of Arts (BA) - Psychology and Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBSc) Bilim onur Lisans - Coğrafya

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BSc) lisans eğitimi - Jeoarkeoloji

Bachelor of Science (BSc) - Geoarchaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (BSc) - Antropoloji

Bachelor of Science (BSc) - Anthropology

Lisans
-Doğrudan Giriş (Olmayan) tam Zamanı - 3 yıl veya 4 yıl
(HBScF) Ormancılık Bilim onur Lisans (işbirlikçi Eğitim)

Honours Bachelor of Science in Forestry (HBScF) (Co-operative Education)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans İşletme Pazarlama konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Business Administration Specialising in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yatak) Eğitim lisans (BA) / Lisans - Matematik

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Tarih ve Sosyoloji öğrencisi

Honours Bachelor of Arts (HBA) - History and Sociology major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(HBSc) Bilim onur Lisans - Matematik

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim lisans (BA) / Lisans - İngilizce

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - English

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Geriatri ve Psikoloji Önemli

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Gerontology and Psychology Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans İşletme Bilgi Sistemleri ve Operasyon Yönetimi konusunda Uzmanlaşmış

Bachelor of Business Administration Specialising in Information Systems and Operations Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(HBSc) Bilim onur Bekar - Biyoenformatik

Honours Bachelor of Science (HBSc) - Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Açık Rekreasyon (lisans - Tarihi / Onur Bekar

Bachelor of Arts (BA) - History Major / Honours Bachelor of Outdoor Recreation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Eğitim Sanat onur Lisans ve Bilim (HBASc) / Lisans - İngilizce

Honours Bachelor of Arts and Science (HBASc) / Bachelor of Education (BEd) - English

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(Yatak) Eğitim (HBSc) Bilim onur Lisans / Lisans - Matematik

Honours Bachelor of Science (HBSc) / Bachelor of Education (BEd) - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yatak) Eğitim lisans (BA) / Lisans - Fransızca

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - French

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(BSc) lisans - Fizik

Bachelor of Science (BSc) - Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yatak) Eğitim lisans (BA) / Lisans - Coğrafya

Bachelor of Arts (BA) / Bachelor of Education (BEd) - Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gerontoloji Büyük Konsantrasyon ile (HBSW) Sosyal hizmet onur Bekar

Honours Bachelor of Social Work (HBSW) with Major Concentration in Gerontology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yatak) Sanat ve Eğitim Bilimi (BASc) / Lisans - Disiplinler arası Çalışmalar

Bachelor of Arts and Science (BASc) / Bachelor of Education (BEd) - Interdisciplinary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Yatak) Eğitim (HBESc) Çevre Bilim onur Lisans / Lisans - Coğrafya Önemli

Honours Bachelor of Environmental Science (HBESc) / Bachelor of Education (BEd) - Geography Major

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(HBA) Sanat onur Lisans - Felsefe ve Psikoloji Önemli

Honours Bachelor of Arts (HBA) - Philosophy and Psychology Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl