• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Biyoteknoloji ve Biyoenformatik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Biotechnology and Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Pazarlama)lisans

Bachelor of Business (Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Bilimler alanında yüksek lisans

Master of Science in Physical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma İle)Halk Sağlığı Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science in Public Health (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ergonomi usta, Güvenlik ve Sağlık

Master of Ergonomics, Safety and Health

Yüksek Lisans
(180 kredi puan) Online/Uzaktan - 3 yıl part-time
Araştırma İle Siyaset alanında yüksek lisans, Felsefe ve Ekonomi ()

Master of Arts in Politics, Philosophy and Economics (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Muhasebe ve Finans alanında yüksek lisans

Master of Arts in Accounting and Finance (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilgi Yönetimi Master

Master of Health Information Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Çalışmaları lisans

Bachelor of Educational Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora ve Ticaret ()

PhD - Doctor of Philosophy in Business and Commerce (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans Finansal Analiz/Master

Master of Financial Analysis/Master of International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim Master (İkincil)

Master of Teaching (Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finans lisans

Bachelor of Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Information Systems Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma)Tarım Ana Bilim

Master of Agricultural Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma), Planlama yüksek lisans

Master of Planning (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Özel Eğitim yüksek lisans

Master of Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Çalışmalar lisans programı

Bachelor of Arts in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Sosyal Bilimler Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Social Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme yüksek lisans Bilgi Yönetimi ve Sistemleri

Master of Business Information Management and Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesleki Terapi Uygulama Uygulamalı Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Applied Science and Master of Occupational Therapy Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam hızlandırılmış (4.5 eşdeğer yıllık tam zamanlı eğitim) gibi zaman
Ortoptik ustası

Master of Orthoptics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Hayat Bakım Yaşlanma Uygulamalı Bilim Master ve Bitiş

Master of Applied Science in Ageing and End of Life Care (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)yüksek lisans Yaratıcı Sanatlar ve İngilizce

Master of Arts in Creative Arts and English (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Planlama Doktora, Çevre ve Sürdürülebilirlik ()

PhD - Doctor of Philosophy in Planning, Environment and Sustainability (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans (Araştırma)

Master of International Relations (Research Studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veteriner Hemşirelik lisans

Bachelor of Veterinary Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Bilişim Sistemleri lisans (Onur)

Bachelor of Business Information Systems (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans

Master of International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Dilde Felsefe Doktoru ve Dilbilim ()

PhD - Doctor of Philosophy in Languages and Linguistics (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Medya, Doktora, İletişim ve Gazetecilik ()

PhD - Doctor of Philosophy in Media, Communication and Journalism (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Bilim lisans

Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master Pazarlama ve Yönetimi Ticaret (Araştırma)

Master of Commerce in Marketing and Management (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Muhasebe Master (Business Analytics)

Master of Professional Accounting (Business Analytics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diyet Pratik Uygulamalı Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Applied Science and Master of Dietetic Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam hızlandırılmış (4.5 eşdeğer yıllık tam zamanlı eğitim) gibi zaman
Telekomünikasyon yüksek lisans ve Ağ Mühendisliği

Master of Telecommunication and Network Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora Muhasebe Doktora ve Finans ()

PhD - Doctor of Philosophy in Accounting and Finance (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma Psikoloji psikoloji yüksek lisans, Psikolojik Danışmanlık ve sosyal hizmet ()

Master of Psychological Science in Psychology, counselling and social work (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji Master ve Biyoenformatik

Master of Biotechnology and Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler, Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik Bilim Siber lisans/Lisans

Bachelor of Cybersecurity/Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kanunların usta

Master of Laws

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Iş lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Bachelor of Business (Human Resource Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi lisans (Onur)

Bachelor of Computer Science (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Dilbilim yüksek lisans

Master of Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset lisans, Felsefe ve Ekonomi

Bachelor of Politics, Philosophy and Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fizyoterapi Uygulama ustası

Master of Physiotherapy Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Japonca lisans

Bachelor of Arts in Japanese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Pazarlama alanında Doktora ve Yönetimi ()

PhD - Doctor of Philosophy in Marketing and Management (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Siyaset Felsefe Doktora, Felsefe ve Ekonomi ()

PhD - Doctor of Philosophy in Politics, Philosophy and Economics (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Olay Yönetimi)

Bachelor of Business (Event Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş ve Ticaret İktisat yüksek lisans (Araştırma)

Master of Economics in Business and Commerce (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Zooloji lisans

Bachelor of Science in Zoology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Sağlık Yönetimi Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Health Management (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Odyoloji yüksek lisans

Master of Clinical Audiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetimi Master (Girişimcilik ve İnovasyon)

Master of Management (Entrepreneurship and Innovation)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 240 kredi puan
Sanat Terapisi yüksek lisans

Master of Art Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik lisans (Ön Kayıt)

Bachelor of Nursing (Pre-registration)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma İle Uluslararası İlişkiler ve Kalkınma alanında yüksek lisans)

Master of Arts in International Relations and Development (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Protez ve Ortez ustası

Master of Clinical Prosthetics and Orthotics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Felsefe Doktora Bilgisayar Bilimleri ()

PhD - Doctor of Philosophy in Computer Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Açık ve Çevre Eğitim Eğitim doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Education in Outdoor and Environmental Education (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)Sanat Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Arts (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler lisans

Bachelor of International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim yüksek lisans (Halkla İlişkiler)

Master of Communication (Public Relations)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyotıp lisans

Bachelor of Biomedicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Education in Teaching (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma İle)Müttefik Sağlık Uygulamalı Bilim Master ve Rehabilitasyon

Master of Applied Science in Allied Health and Rehabilitation (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Botanik alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Botany

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi Master (Proje Yönetimi)

Master of Management (Project Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 240 kredi puan
İngilizce Lisans Programı

Bachelor of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi Master (Bilgisayar Ağları)

Master of Information Technology (Computer Networks)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans Ticaret Master (Araştırma)

Master of Commerce in Accounting and Finance (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fiziksel ve (Araştırma)Kimyasal Bilimler yüksek lisans

Master of Science in Physical and Chemical Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 20 ay
Psikolojik Bilim Kriminoloji lisans/Lisans

Bachelor of Criminology/Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Kalkınma Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of International Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eczacılık lisans (Onur)

Bachelor of Pharmacy (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arkeoloji yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Sağlık Bilgi Yönetimi Sağlık Bilimleri lisans (Tıbbi Sınıflandırma)/Lisans

Bachelor of Health Sciences (Medical Classification)/Bachelor of Health Information Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgisayar Bilimi)Siber güvenlik yüksek lisans

Master of Cybersecurity (Computer Science)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık İdaresi yüksek lisans

Master of Health Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Nanoteknoloji lisans

Bachelor of Science in Nanotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Technology Management (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyolojik Bilimler lisans

Bachelor of Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Dilbilim alanında Doktora ve TESOL ()

PhD - Doctor of Philosophy in Linguistics and TESOL (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma İle)Dilbilim alanında yüksek lisans ve TESOL

Master of Arts in Linguistics and TESOL (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektronik Mühendisliği alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Electronic Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hayvanın lisans ve Veteriner Jinekoloji

Bachelor of Animal and Veterinary Biosciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İşletme lisans

Bachelor of International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Çalışma doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Social Work (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl full-time (4 yıl maksimum)
Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma İle)Açık Öğretim Master ve Çevre

Master of Outdoor Education and Environment (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kentsel lisans, Kırsal ve Çevre Planlaması

Bachelor of Urban, Rural and Environmental Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarımsal Ticaret lisans/Lisans Bilimler

Bachelor of Commerce/Bachelor of Agricultural Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma), yüksek lisans Sağlık Bilimleri

Master of Science in Medical Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama ve Yönetimi İşletme Master (Araştırma)

Master of Business in Marketing and Management (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)İşletme yüksek lisansını ve Ticaret

Master of Arts in Business and Commerce (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık eğitimi

Master of Health Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İş Hukuku Yasalarının usta

Master of Laws in Global Business Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Kriminoloji lisans

Bachelor of Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nanoteknoloji yüksek lisans

Master of Nanotechnology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Muhasebe Mali Analiz yüksek lisans/Master

Master of Financial Analysis/Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl veya 2,5 yıl
Uluslararası İşletme yüksek lisans

Master of International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Master

Master of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Araştırma)Hukuk Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Law (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal hizmet yüksek lisans

Master of Social Work

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)yüksek lisans Bilgi Teknolojisi

Master of Science in Information Technology (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma), yüksek lisans Tıbbi ve Psikolojik Bilimler

Master of Science in Medical and Psychological Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma İle Medya, yüksek lisans, Gazetecilik ve İletişim ()

Master of Arts in Media, Communication and Journalism (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora - Hemşirelikte Doktora, Ebelik ve Paramedicine ()

PhD - Doctor of Philosophy in Nursing, Midwifery and Paramedicine (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe lisans

Bachelor of Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Arkeoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim Master (Birincil)

Master of Teaching (Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kalkınma yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of International Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Toplum Planlaması ana ve Geliştirme

Master of Community Planning and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre istatistik araştırma lisans

Bachelor of Science in Environmental Geoscience

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genetik alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi Uygulama ustası

Master of Occupational Therapy Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans Yönetimi yüksek lisans

Master of Accounting and Financial Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilimin Yasaları lisans/Lisans

Bachelor of Laws/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Klinik Psikoloji yüksek lisans

Master of Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Mühendislik Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Engineering (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans (Onur)

Bachelor of Information Technology (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma) (Eğitim) Dilbilim ve Felsefe üzerine, yüksek lisans derecesini doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Linguistics and TESOL (Education) (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaban Hayatı ve Koruma Biyolojisi lisans

Bachelor of Science in Wildlife and Conservation Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma), Bilgisayar Bilimleri Master

Master of Science in Computer Science (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Tıbbi ve Psikolojik Bilimler Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Medical and Psychological Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)Tarihi ve Kültürel Çalışmalar alanında yüksek lisans

Master of Arts in Historical and Cultural Studies (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Moleküler, yüksek lisans ve Biyolojik Bilimler

Master of Science in Molecular and Biological Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Tarım ve Çevre Bilimleri Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Agricultural and Environmental Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Civil Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Finansal Analiz/MBA yüksek lisans - Master

Master of Financial Analysis/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Bilgisayar Bilimleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Master ve İletişim Teknolojisi

Master of Information and Communication Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Erken Çocukluk döneminde lisans ve İlköğretim

Bachelor of Early Childhood and Primary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağız Sağlığı Bilimleri lisans

Bachelor of Oral Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Bilim doktoru (Klinik Görüş Bilimler)

Doctor of Clinical Science (Clinical Vision Sciences)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl full-time (4 yıl maksimum)
Bilgi Teknolojisi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Kariyer gelişiminde Doktora (Eğitim)

PhD - Doctor of Philosophy in Career Development (Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim lisans (İkincil)

Bachelor of Education (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Beslenmesi lisans

Bachelor of Human Nutrition

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İspanyol Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Spanish Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)sanatta yüksek lisans

Master of Arts in Arts (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik ve (Araştırma)Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Mathematical and Computer Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans (Turizm ve Otelcilik)

Bachelor of Business (Tourism and Hospitality)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ana Kimyasal Bilimler

Master of Chemical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Bilgi Teknolojileri yüksek lisans

Master of Arts in Information Technology (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans (Sporun Gelişimi ve Yönetimi)

Bachelor of Business (Sport Development and Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi Master (Spor Yönetimi)

Master of Management (Sport Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tüzel Bilim doktor

Doctor of Juridical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cinsiyet Bölümü'nden mezun, Cinsellik ve Çeşitlilik Çalışmaları

Bachelor of Arts in Gender, Sexuality and Diversity Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans

Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Toplum Planlama ve Geliştirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Community Planning and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Siber güvenlik yüksek lisans (İşletme İşlemleri)

Master of Cybersecurity (Business Operations)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kariyer Geliştirme Eğitim doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Education in Career Development (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(Araştırma)İktisat yüksek lisans

Master of Arts in Economics (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kariyer Geliştirme Eğitim Master (Araştırma)

Master of Education in Career Development (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Protez ve Ortez Uygulamalı Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Prosthetics and Orthotics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam hızlandırılmış (4.5 eşdeğer yıllık tam zamanlı eğitim) gibi zaman
İşletme lisans/Master

Bachelor of Business/Master of Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Uygulamalı İş lisans

Bachelor of Applied Business

Lisans
Zaman (360 Puan) Online/Uzaktan - Üç yıl tam zamanlı veya eşdeğer bir parçası-
Fizyoterapi Uygulama Uygulamalı Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Applied Science and Master of Physiotherapy Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam hızlandırılmış (4.5 eşdeğer yıllık tam zamanlı eğitim) gibi zaman
(Eğitim)doktora - Açık Felsefe Doktoru ve Çevre Eğitimi

PhD - Doctor of Philosophy in Outdoor and Environmental Education (Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Çalışma İnsan Hizmetleri Lisans ve Master

Bachelor of Human Services and Master of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam hızlandırılmış (4.5 eşdeğer yıllık tam zamanlı eğitim) gibi zaman
Yasaların Master (Araştırma)

Master of Laws (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Ticaret lisans/Lisans Bilimler

Bachelor of Commerce/Bachelor of Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinik Nöropsikoloji Master

Master of Clinical Neuropsychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Arkeoloji yüksek lisans

Master of Professional Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Sanat lisans

Bachelor of Creative Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim yüksek lisans (Araştırma)

Master of Education in Teaching (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)İşletme yüksek lisans ve Ticaret

Master of Science in Business and Commerce (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim yüksek lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi)

Master of Management (Human Resource Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 240 kredi puan
Ekonomi yüksek lisans - Ekonomi (Araştırma)

Master of Economics - Economics (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Hukuk alanında yüksek lisans

Master of Arts in Law (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Antropoloji Bölümü'nden mezun oldu

Bachelor of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Master TESOL (İngilizce Öğretmenliği için Diğer Dilleri Konuşanlar)

Master of TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fiziksel, Sağlık ve Açık Öğretim lisans

Bachelor of Physical, Health and Outdoor Education

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Juris Doktor

Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mikrobiyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Microbiology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İstatistik lisans

Bachelor of Science in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım lisans Bilimler

Bachelor of Agricultural Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Yatırım)ana Finansal Analiz

Master of Financial Analysis (Investment)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Açık Öğretim lisans

Bachelor of Outdoor Education

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(CPA Avustralya Uzantısı)Profesyonel yüksek lisans Muhasebe

Master of Professional Accounting (CPA Australia Extension)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Fizyoterapi doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Physiotherapy (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl full-time (4 yıl maksimum)
Halk Sağlığı doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Public Health (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl full-time (4 yıl maksimum)
İş Diploma

Diploma in Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Araştırma İle Pazarlama alanında yüksek lisans ve Yönetimi)

Master of Arts in Marketing and Management (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)Sosyal Bilimlerde yüksek lisans

Master of Arts in Social Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dilbilim Eğitimi yüksek lisans üzerine, yüksek lisans derecesini (Araştırma)

Master of Education in Linguistics and TESOL (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Toplum Planlama ve Geliştirme alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Community Planning and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık lisans/Lisans Bilimler

Bachelor of Arts/Bachelor of Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz Fizyolojisi Egzersiz Bilimi lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Exercise Science and Master of Exercise Physiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Suç Bölümü'nden mezun, Adalet ve Hukuk Çalışmaları

Bachelor of Arts in Crime, Justice and Legal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Klinik Bilim doktoru - ergoterapi

Doctor of Clinical Science - Occupational Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl full-time (4 yıl maksimum)
Yasaların lisans Medya ve İletişim Lisans/

Bachelor of Laws/Bachelor of Media and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Tarım)lisans

Bachelor of Business (Agribusiness)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Psikoloji alanında Doktora, Danışmanlık ve Sosyal Çalışma ()

PhD - Doctor of Philosophy in Psychology, Counselling and Social Work (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İtalyan Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Italian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilgi Sistemleri Yönetimi)Profesyonel Master Muhasebe

Master of Professional Accounting (Information Systems Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finansal Analiz Master

Master of Financial Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı ve Profesyonel lisans programı Yazma

Bachelor of Arts in Creative and Professional Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Müttefik Sağlık alanında Doktora ve Rehabilitasyon ()

PhD - Doctor of Philosophy in Allied Health and Rehabilitation (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)doktora - Yaratıcı Sanat, Felsefe Doktoru ve İngilizce

PhD - Doctor of Philosophy in Creative Arts and English (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora Moleküler Felsefe Doktoru ve Biyolojik Bilimler ()

PhD - Doctor of Philosophy in Molecular and Biological Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)Öğretiminde Uygulamalı Dilbilim yüksek lisans

Master of Applied Linguistics in Teaching (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans (Muhasebe)

Bachelor of Business (Accounting)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans

Bachelor of Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Matematik alanında Doktora ve Bilgisayar Bilimleri ()

PhD - Doctor of Philosophy in Mathematical and Computer Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik yüksek lisans (Elektronik)

Master of Engineering (Electronics)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik lisans eğitimi

Bachelor of Science in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Uluslararası İlişkiler Doktora ve Geliştirme ()

PhD - Doctor of Philosophy in International Relations and Development (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Onur Mühendislik lisans (Endüstriyel)

Bachelor of Engineering Honours (Industrial)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma)doktora - Fizik alanında Doktora ve Kimyasal Bilimler

PhD - Doctor of Philosophy in Physical and Chemical Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Açık Rekreasyon Eğitimi lisans

Bachelor of Outdoor Recreation Education

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Master

Master of Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma İle Mühendislik usta Mühendislik ()

Master of Engineering - Engineering (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim lisans (Birincil)

Bachelor of Education (Primary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Araştırma) (Açık Öğretim ve Çevre) Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Outdoor Education and Environment) (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat lisans/Lisans

Bachelor of Business/Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikolojik Bilim (Araştırma)Tıbbi ve Psikolojik Bilimler yüksek lisans

Master of Psychological Science in Medical and Psychological Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların lisans (Lisansüstü Giriş)

Bachelor of Laws (Graduate Entry)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor çocuk ve Egzersiz Bilimi

Bachelor of Sports and Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İslam Uygulama ustası

Master of Podiatric Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Sistemleri Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Information Systems Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Felsefe lisans programı

Bachelor of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber lisans

Bachelor of Cybersecurity

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gazetecilik Yenilik)İletişim lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Communication (Journalism Innovation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yunan Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Greek Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi, İşletme yüksek lisans (Araştırma)

Master of Business in Economics (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Çalışma yüksek lisans (Araştırma)

Master of Social Work (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma Planlama yüksek lisans, Çevre ve Sürdürülebilirlik ()

Master of Arts in Planning, Environment and Sustainability (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Kalkınma yüksek lisans

Master of International Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Bilim lisans

Bachelor of Biomedical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu ve Drama

Bachelor of Arts in Theatre and Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimya lisans

Bachelor of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Moleküler Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma), yüksek lisans Tarım ve Çevre Bilimleri

Master of Science in Agricultural and Environmental Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma İle)Halk Sağlığı Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Public Health (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi Master

Master of Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma İle Mühendislik ana Tıbbi ve Psikolojik Bilimler)

Master of Engineering in Medical and Psychological Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik doktor (Profesyonel Doktora)

Doctor of Nursing (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
(4 yıl maksimum) tam Zamanı - 3 yıl tam zamanlı
(Araştırma)Teknoloji Yönetimi Mühendislik Master

Master of Engineering in Technology Management (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yasaların Kriminoloji lisans/Lisans

Bachelor of Criminology/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Yönetimi Halk Sağlığı yüksek lisans/Master

Master of Public Health/Master of Health Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Sosyoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Konuşma Patoloji Uygulamalı Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Applied Science and Master of Speech Pathology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam hızlandırılmış (4.5 eşdeğer yıllık tam zamanlı eğitim) gibi zaman
Klinik Odyoloji Uygulamalı Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Applied Science and Master of Clinical Audiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam hızlandırılmış (4.5 eşdeğer yıllık tam zamanlı eğitim) gibi zaman
Medya ve İletişim lisans

Bachelor of Media and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doktora Bilgi Teknolojisi ()

PhD - Doctor of Philosophy in Information Technology (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoteknoloji Yönetimi Master

Master of Biotechnology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DEMİR Programı)Yurtdışı Hemşireler için ilk Kayıt

Initial Registration for Overseas Nurses (IRON Program)

Mesleki
Tam Zamanlı - 13 hafta
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Commerce/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Eğitim)Öğretim Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Teaching (Education)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endonezya lisans programı

Bachelor of Arts in Indonesian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilbilim lisans programı

Bachelor of Arts in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya Çalışmaları alanında lisans

Bachelor of Arts in Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Yönetimi MBA - İşletme Yönetimi Yüksek Lisans/Master

MBA - Master of Business Administration/Master of Health Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Klinik bilim doktoru (Profesyonel Doktora)

Doctor of Clinical Sciences (Professional Doctorate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gelişmiş)İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik ana (İç)

Master of Engineering (Civil)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Araştırma)İktisat Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Economics (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Ticaret İşletme yüksek lisans (Araştırma)

Master of Business in Business and Commerce (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
TÃ Paramedik Uygulama lisans

Bachelor of Paramedic Practice with Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İslam Pratik Uygulamalı Bilim lisans ve yüksek lisans

Bachelor of Applied Science and Master of Podiatric Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam hızlandırılmış (4.5 eşdeğer yıllık tam zamanlı eğitim) gibi zaman
İş usta Analytics

Master of Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Bilişim Sistemleri lisans

Bachelor of Business Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konuşma Patoloji Master

Master of Speech Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulanan Iş lisans (Yönetim)

Bachelor of Applied Business (Management)

Lisans
Zaman (360 Puan) Online/Uzaktan - Üç yıl tam zamanlı veya eşdeğer bir parçası-
(Pazarlama)Uygulanan lisans

Bachelor of Applied Business (Marketing)

Lisans
Zaman (360 Puan) Online/Uzaktan - Üç yıl tam zamanlı veya eşdeğer bir parçası-
Eğitim Liderlik ve Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Educational Leadership and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ekran Çalışmaları Sanatlar lisans

Bachelor of Arts in Screen Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Gazetecilik Yenilik)İletişim Master

Master of Communication (Journalism Innovation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş analizi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma in Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Analiz Muhasebe lisans/Master

Bachelor of Accounting/Master of Financial Analysis

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Profesyonel Arkeoloji Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Professional Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çin Bölümü'nden mezun oldu

Bachelor of Arts in Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans

Master of Exercise Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Araştırma Psikoloji Uygulamalı Bilim Master, Danışmanlık ve Sosyal Çalışma ()

Master of Applied Science in Psychology, Counselling and Social Work (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Etkinlik Yönetimi/Pazarlama)lisans

Bachelor of Business (Event Management/Marketing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl