• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Felsefe Bölümü Büyük ve Onur

Bachelor of Arts Major and Honours in Philosophy

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Müzik Sanat Önlisans

Associate of Arts Degree in Music

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Uygulamalı Psikoloji Bilim lisans (Ayrıca Onur)

Bachelor of Science in Applied Psychology (Also Honours)

Lisans
127 gereken tam Zamanı - Minimum kredi:
Olmayan sertifika Toplum Kuruluşları ve Kar amacı gütmeyen Çalışmaları

Certificate in Non-Governmental Organizations and Nonprofit Studies

Mesleki
30 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Muhasebe Post-Bakalorya Diploma

Post-Baccalaureate Diploma in Accounting

Yüksek Lisans
48 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Otomotiv Servis Teknisyeni sertifika

Certificate in Automotive Service Technician

Mesleki
32,5 gereken tam Zamanı - Minimum kredi:
Kriminoloji Bölümü Büyük ve Onur

Bachelor of Arts Major and Honours in Criminology

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Sürdürülebilir Tarım Uygulamalı Bilim lisans

Bachelor of Applied Science in Sustainable Agriculture

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Felsefe Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Philosophy

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Muhasebe sertifika

Certificate in Accounting

Mesleki
30 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Diploma Genel olarak Çalışmalarını

Diploma in General Studies

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Bilim Diploma

Diploma in Science

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Gazetecilik lisans (Ayrıca Onur)

Bachelor of Journalism (Also Honours)

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Kentsel Ekosistemler içinde Bahçe Bitkileri lisans

Bachelor of Horticulture Science in Urban Ecosystems

Lisans
121 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Matematik Bilim Derecesi Associate

Associate of Science Degree in Mathematics

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Hemşirelik lisans Giriş Gelişmiş

Bachelor of Science in Nursing, Advanced Entry

Lisans
Tam Zamanlı - Gerekli Minimum Kredi: 93 (62)
Pazarlama için Grafik Tasarım lisans

Bachelor of Design in Graphic Design for Marketing

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
İngilizce Dil Yeterlilik diploması

Diploma in English Language Proficiency

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Lisans Antropoloji Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Anthropology

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Tasarım Temelleri sertifikası

Certificate in Foundations in Design

Mesleki
30 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Lisans Sağlık Bilimi Okuyor

Bachelor of Science Majoring in Health Science

Lisans
133 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Güzel Sanatlar sertifika

Certificate in Fine Arts

Mesleki
30 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Girişimci Liderlik lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Entrepreneurial Leadership

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Sağlık kuruluşları sertifika

Certificate in Health Foundations

Mesleki
32 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Siyaset Bilimi lisans programı Önemli

Bachelor of Arts Major in Political Science

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Müzik Sanat Müzik lisans

Bachelor of Music in Musical Arts

Lisans
122 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Müzik Diploma

Diploma in Music

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Diploma Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim

Diploma in Computer Aided Design and Drafting

Mesleki
Tam Zamanlı - Minimum Kredi 16 65 / 32 / Gerekli:
Lisans Biyoloji Bölümünden

Bachelor of Science Majoring in Biology

Lisans
138 gereken tam Zamanı - Minimum kredi:
Gelişmiş Nalbant Eğitim sertifika

Certificate in Advanced Farrier Training

Mesleki
36 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Sağlık Birimi Koordinatörü sertifikası

Certificate in Health Unit Coordinator

Mesleki
30 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
İngilizce Lisans Binbaşı

Bachelor of Arts Major in English

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Politika Çalışmaları Sanatlar lisans Binbaşı

Bachelor of Arts Major in Policy Studies

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Kriminolojide Diploma

Diploma in Criminology

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Mühendislik sertifika

Certificate in Engineering

Mesleki
40 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Cihazın sertifika Hizmet

Certificate in Appliance Servicing

Mesleki
34 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Bilgi Teknolojisi sondaj Teknolojisi

Bachelor of Technology in Information Technology

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Güzel Sanatlar lisans, Görsel Sanatlar

Bachelor of Fine Arts, Visual Arts

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetiminde Post-Bakalorya Diploma

Post-Baccalaureate Diploma in Operations and Supply Chain Management

Yüksek Lisans
33 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
B. Sc. Matematik Uygulamaları

B.Sc. in Applications of Mathematics

Lisans
122 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Mezun Hemşire sertifika, Uluslararası Eğitimli Yeniden giriş

Certificate in Graduate Nurse, Internationally Educated Re-entry

Mesleki
47 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Asya Araştırmaları Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in Asian Studies

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Asya Çalışmaları Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Asian Studies

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Sanat Önlisans Psikoloji bölümlerinden mezun

Associate of Arts Degree in Psychology

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Sosyoloji Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in Sociology

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Moda Tasarım lisans ve Teknoloji

Bachelor of Design in Fashion and Technology

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Genel Sanat Önlisans Çalışmalar

Associate of Arts Degree in General Studies

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Genel İşletme sertifika

Certificate in General Business Studies

Mesleki
30 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Lisans Uygulamalı Psikoloji (aynı zamanda Onur)Sanatlar

Bachelor of Applied Arts in Psychology (also Honours)

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Tarih Bölümü Büyük

Bachelor of Arts Major in History

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Genel Bilimleri Ön Lisans

Associate of Science Degree in General Science

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
İşletme diploması

Diploma in Business Administration

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Eğitim Görevlisi sertifika

Certificate in Education Assistant

Mesleki
34 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Kriminolojide Sanatları Önlisans

Associate of Arts Degree in Criminology

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
İşletme Yönetimi Diploma

Diploma in Business Management

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Sanat Diploma

Diploma in Arts

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Muhasebe lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Accounting

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Ürün Tasarım lisans

Bachelor of Design in Product Design

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Halkla İlişkiler diploması

Diploma in Public Relations

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Bahçecilik Teknolojisi diploması - Peyzaj Bahçecilik Sistemleri

Diploma in Horticulture Technology - Landscape Horticulture Systems

Mesleki
63 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Bira ve Bira operasyonlarında Diploma

Diploma in Brewing and Brewery Operations

Mesleki
62 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
İnsan Kaynakları Yönetimi lisans İşletme

Bachelor of Business Administration in Human Resources Management

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Coğrafya Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Geography

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Bahçe Bitkileri, lisans, Bitki Sağlığı

Bachelor of Horticulture Science, Plant Health

Lisans
122 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Antropoloji Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Anthropology

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Sağlık Bakım Yardımcısı sertifika

Certificate in Health Care Assistant

Mesleki
34 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Bilgisayar Bilgi Sistemleri sertifika

Certificate in Computer Information Systems

Mesleki
30 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Bahçecilik Teknolojisi alanında Diploma - Sürdürülebilir Üretim Bahçe Bitkileri

Diploma in Horticulture Technology - Sustainable Production Horticulture

Mesleki
63 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Muhasebe Diploma

Diploma in Accounting

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Sosyoloji Sanat Lisans

Associate of Arts Degree in Sociology

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Modern Teknoloji için lisans Fizik

Bachelor of Science in Physics for Modern Technology

Lisans
127 gereken tam Zamanı - Minimum kredi:
Yasal Yönetim Araştırmaları sertifikası

Certificate in Legal Administrative Studies

Mesleki
33 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Teknik Giyim tasarımında Post-Bakalorya Diploma

Post-Baccalaureate Diploma in Technical Apparel Design

Yüksek Lisans
30 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
İngilizce Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in English

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Sanatlarında sertifika

Certificate in Arts

Mesleki
30 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
İç Tasarım lisans

Bachelor of Interior Design

Lisans
128 gereken tam Zamanı - Minimum kredi:
Bahçecilik Teknolojisi alanında Diploma - Çim Yönetimi

Diploma in Horticulture Technology - Turf Management

Mesleki
63 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Bilgisayar Bilgi Sistemleri Diploma

Diploma in Computer Information Systems

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Lisans Genel Çalışmaları Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in General Studies

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Geleneksel Çin Tıbbında Diploma - Akupunktur

Diploma in Traditional Chinese Medicine - Acupuncture

Mesleki
86 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Psikoloji Bölümü Büyük ve Onur

Bachelor of Arts Major and Honours in Psychology

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Ekonomi Sanatları Önlisans

Associate of Arts Degree in Economics

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Diploma Moda Pazarlama

Diploma in Fashion Marketing

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Lisans Uygulamalı Coğrafya Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Applied Geography

Lisans
120 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Çevre Koruma Teknolojisi Diploma

Diploma of Technology in Environmental Protection

Mesleki
92 gereken tam Zamanı - Minimum kredi:
Yaratıcı Yazma Sanatlar Önlisans

Associate of Arts Degree in Creative Writing

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Pazarlama Yönetimi Diploma

Diploma in Marketing Management

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Güzel Sanatlar Diploma

Diploma in Fine Arts

Mesleki
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Psikiyatri Hemşireliği lisans

Bachelor of Psychiatric Nursing

Lisans
123 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi:
Tarihte Sanatları Önlisans

Associate of Arts Degree in History

Lisans
60 gerekli tam Zamanı - Minimum kredi: