• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Sağlık Finans (MHS) Sağlık Bilim Master ve Yönetimi

Master of Health Science (MHS) in Health Finance and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Sistemleri yüksek lisans

M.S. in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tıp Bilimleri B. A., ve Beşeri Bilimler

B.A. in Medicine, Science, and Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yeryüzünde B. A. ve Gezegen Bilimleri

B.A. in Earth and Planetary Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Genetiği (Doktora)ve Moleküler Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Human Genetics and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - beş-altı yıl
Mühendislik s İşletme/Lisans Küresel MBA kombine Derece Master;

Combined Degree of Global MBA - Master of Business Administration/Bachelor's in Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Epidemiyoloji (MHS ve ScM) Bilim Sağlık yüksek lisans ve Master

Master of Health Science and Master of Science (MHS and ScM) in Epidemiology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Epidemiyoloji (Oha) Bilim doktoru - Klinik ve Kanıt Sentezi

Doctor of Science (ScD) in Epidemiology - Clinical Trials and Evidence Synthesis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Sağlık Bilimi Master (MHS) Çevre Sağlığı

Master of Health Science (MHS) in Environmental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Dünya Felsefe doktor (Ph. D.) ve Gezegen Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Earth and Planetary Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Sağlık ve Kamu Politikası

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Health and Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Uluslararası sağlıkta doktora (Ph. D) - Küresel Hastalık Epidemiyoloji ve Kontrol

Doctor of Philosophy (Ph.D) in International Health - Global Disease Epidemiology and Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 84 kredi saat
Müzik Eğitimi Müzik lisans

Bachelor of Music in Music Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSN)Hemşirelik Bilim (MİL) Halk Sağlığı Ana/ Master kombine Derece

Combined Degree of Master of Public Health (MPH)/ Master of Science in Nursing (MSN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Bilgisayar (M. S. E.) Mühendisliği Ana Bilim

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(M)Sosyal hizmet (MİL) Halk Sağlığı yüksek lisans/ Master kombine Derece

Combined Degree of Master of Public Health (MPH)/ Master of Social Work (MSW)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Finansal Matematik yüksek lisans

M.S. in Financial Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Müzik sanatının Yürüten doktor

Doctor of Musical Arts in Conducting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Matematik lisans ve İstatistikler

Bachelor of Arts in Applied Mathematics and Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MİL)Halk Sağlığı yüksek lisans/Master kombine Derece

Combined Degree of LLM/Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel Çevre Değişikliği ve Sürdürülebilirlik B. A.

B.A. in Global Environmental Change and Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liberal Sanatlar Müzik lisans

Bachelor of Music in Liberal Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler ve Hücresel Biyoloji B. S.

B.S. in Molecular and Cellular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Ergin-İstanbul Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Adult-Gerontological Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 kredi ve sağlar 672 klinik saat ve 336 OYNAMADI staj saat
Kimya M. S. E. ve Biyomoleküler Mühendisliği

M.S.E. in Chemical and Biomolecular Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Harp Müzik Master

Master of Music in Harp

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
(MSE)Su Kaynakları Mühendisliği alanında yüksek lisans Mühendislik Konsantrasyon

Master of Science in Engineering Concentration in Water Resources Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki-yarıyıl programı
Epidemiyoloji (Oha) Bilim doktoru - Çevresel Epidemiyoloji

Doctor of Science (ScD) in Epidemiology - Environmental Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Doktor Eğitim (EdD)

Doctor of Education (EdD)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Hasta Güvenliği (MAS) Uygulamalı Bilim Master ve Sağlık Kalite

Master of Applied Science (MAS) in Patient Safety and Healthcare Quality

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
B. Bilim Tarihi Ve Teknoloji A.

B.A. in History of Science and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim, Yüksek Lisans: Eğitim Çalışmaları (Bağımsız Okullar Seçeneği)

Master of Science in Education: Educational Studies (Independent Schools Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33-kredi
Uygulamalı Matematik M. S. E. ve İstatistikler

M.S.E. in Applied Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Dizeleri Müzik Master

Master of Music in Strings

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Çevre Felsefe doktoru (Doktora) Sağlık Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Environmental Health Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Coğrafya yüksek lisans ve Çevre Mühendisliği

Master of Arts in Geography and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
İşletme küresel MBA - Master

Global MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya B. S./M. S. E. ve Biyomoleküler Mühendisliği

B.S./M.S.E. in Chemical and Biomolecular Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - Sekiz tam zamanlı dönem
Epidemiyoloji (Doktora)- Klinik ve Kanıt Sentezi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Epidemiology - Clinical Trials and Evidence Synthesis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Sosyal Felsefe doktor (Ph. D) ve Davranışsal Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Social and Behavioral Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş analizi ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans

M.S. in Business Analytics and Risk Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Yönetici

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Executive

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Epidemiyoloji (Doktora)- Çevre Epidemiyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Epidemiology - Environmental Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
(Doktora)İtalyanca

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Italian

Yüksek Lisans
Beş dönem tam Zamanı - Minimum
Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Systems Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Müziğin Sesi yüksek lisans

Master of Music in Voice

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
İşletme Kamu Sağlık / MBA yüksek lisans Derecesi kombine - Master

Combined Degree of Master of Public Health / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 127 toplam kredi
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Civil Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
(MSE)Coğrafya yüksek mühendisi ve Çevre Mühendisliği

Master of Science in Engineering in Geography and Environmental Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevre Mühendisliği İşletme/MS MBA kombine Derece - Master

Combined Degree of MBA - Master of Business Administration/MS in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 66 kredi saat
Yazı M. F. A. Seminerleri

M.F.A. in Writing Seminars

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Sağlığı (ScM) yüksek lisans

Master of Science (ScM) in Environmental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans Uygulamalı Sağlık Bilimleri Bilişim

Master of Science in Applied Health Sciences Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Doktora)İngilizce

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Engineering Management

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Epidemiyoloji (Doktora)- Genetik Epidemiyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Epidemiology - Genetic Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Uygulamalı Fizik yüksek lisans

Master of Science in Applied Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Harp Müzik lisans

Bachelor of Music in Harp

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Coğrafya lisans programı

Bachelor of Arts in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı ve Hesaplamalı Matematik yüksek lisans

Master of Science in Applied and Computational Mathematics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Klasikleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık alanında doktora (Ph. D.) Bilişim Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Health Sciences Informatics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(M. H. S.)Sağlık Bilimleri Güvenlik Bilişim/Master, yüksek lisans kombine Derece

Combined Degree of Master of Science in Security Informatics/Master of Health Sciences (M.H.S.)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tarihteki B. A./M. A. kombine Derece

Combined Degree of B.A./M.A. in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fonksiyonel Anatomi (Doktora)ve Evrim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Functional Anatomy and Evolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Halk Sağlığı yüksek lisans - Uluslararası Sağlık

Master of Science in Public Health - International Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 64 kredi saat
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Aile Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Family Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 81 kredi ve sağlar 784 aile birincil bakım klinik saat ve 224 OYNAMADI staj saat
Gitar Müzik lisans

Bachelor of Music in Guitar

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği

B.S. in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Biyoloji yüksek lisans

Master of Arts in Public Health Biology

Yüksek Lisans
Yıl Online/Uzaktan - 2 - 3
Kompozisyon Müzik Master

Master of Music in Composition

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
(Doktora)İmmünoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Immunology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Coğrafya (Doktora)ve Çevre Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Geography and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora) Felsefe Siyaset Bilimi doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uygulamalı Matematik (Doktora)ve İstatistikler

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Applied Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Nüfus (MAS) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans Sağlık Yönetimi

Master of Applied Science (MAS) in Population Health Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
(BA/MHS)Sağlık lisans/ yüksek lisans

Bachelor of Arts/ Master of Health Science (BA/MHS)

Lisans
6 yıl tam Zamanı - 5 -
(Doktora)tarihteki

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Perküsyon Müzik lisans

Bachelor of Music in Percussion

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mathematics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Okul Yönetimi ve Denetimi, yüksek lisans

Master of Science in School Administration and Supervision

Yüksek Lisans
Her ders için tam Zamanı - 39 üç kredi saat
Bilgisayar Bilimleri Lisans/yüksek Lisans Diploması toplam

Combined Degree of Bachelor’s/Master’s Degree in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik sanatının Sesle doktor

Doctor of Musical Arts in Voice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Sanatları MBA kombine Derece - İş Yönetimi Master/Master

Combined Degree of MBA - Master of Business Administration/Master of Arts in Communication

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
Psikolojik ve Beyin Bilimleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychological and Brain Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Geçmiş Performans Müzik lisans

Bachelor of Music in Historical Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Lisans/Yüksek Lisans Diploması toplam

Combined Degree of Bachelor’s/Master’s Degree in Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ensemble Sanat müziğinin Master : Vokal Eşlik

Master of Music in Ensemble Arts: Vocal Accompanying

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Biyoistatistik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik, Müzik Teorisi Pedagoji Master

Master of Music in Music Theory Pedagogy

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Danışmanlık alanında yüksek lisans – Okul Danışmanlığı

Master of Science in Counseling – School Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48-kredi Yüksek Lisans Programı
Çevre Bilim Konsantrasyon ve Politikası Yüksek Lisans (MS)

Master of Science Concentration in Environmental Science and Policy (MS)

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Mühendislik Mekaniği B. S.

B.S. in Engineering Mechanics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe doktoru Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Politika

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Health Services Research and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Nörobilim B. S./M. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S./M.S. in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Yetişkin- * Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Adult-Gerontological Acute Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi ve sağlar 784 akut bakım klinik saat ve 224 OYNAMADI staj saat
Yaşlanma Epidemiyoloji (Doktora)- Epidemiyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Epidemiology - Epidemiology of Aging

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pirinç Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Brass

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Master Bilişim Bilimleri

Master of Science in Health Sciences Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(Doktora)Sosyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Sociology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Felsefe Tıp doktoru ve Doktora (Doktora)

Doctor of Medicine and Doctor of Philosophy (Ph.D)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6-8 yıl
Uluslararası sağlıkta doktora (Doktora) - Sağlık Sistemleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in International Health - Health Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 84 kredi saat
Mühendislik Bilim Master (M. S. E.) Finansal Matematik

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Financial Mathematics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Biyomedikal Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevre mühendisliğinde Bilim MBA kombine Derece - İş Yönetimi Master/Master ...

Combined Degree of MBA - Master of Business Administration/Master of Science in Environmental Eng ...

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 66 kredi saat
Uluslararası Kamu Politikası Yüksek Lisans (M. I. P. P.)

Master of International Public Policy (M.I.P.P.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaşlanma Epidemiyoloji (Oha) Bilim doktoru - Epidemiyoloji

Doctor of Science (ScD) in Epidemiology - Epidemiology of Aging

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemistry

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyoteknoloji Bilim MBA kombine Derece - İş Yönetimi Master/Master

Combined Degree of MBA - Master of Business Administration/Master of Science in Biotechnology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(MHS)Sağlık Bilimleri Sanat / Master Lisans kombine Derece

Combined Degree of Bachelor of Arts / Master of Health Science (MHS)

Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Patobiyoloji içinde

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pathobiology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Matematik B. A./M. A. kombine Derece

Combined Degree of B.A./M.A. in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Woodwinds Müzik Master

Master of Music in Woodwinds

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Sağlık Bilimi Master (MHS) Sağlık Ekonomisi

Master of Health Science (MHS) in Health Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Perküsyon Müzik Master

Master of Music in Percussion

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Çevre Bilimleri ana Konsantrasyon (MS)

Master of Science Concentration in Environmental Science (MS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki dönem
5. Avrupa Master (MBE)

Master of Bioethics (MBE)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ses Bilimlerde Sanatları Master ları - Kayıt Sanatları ve Bilimleri

Masters of Arts in Audio Sciences - Recording Arts and Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uluslararası sağlıkta doktora (Doktora) - Sosyal ve Davranışsal Müdahaleler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in International Health - Social and Behavioral Interventions

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 84 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği (M. S. E.) elektrik yüksek Mühendisi

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)İktisat

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 şartları
Harp Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Harp

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pirinç Müzik Master

Master of Music in Brass

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
(MİL)Halk Sağlığı JD kombine Lisans/Master

Combined Degree of JD/Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Woodwinds Müzik lisans

Bachelor of Music in Woodwinds

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bireyselleştirilmiş Disiplinlerarası Program Seçeneği)MS – Eğitim Çalışmaları

MS – Educational Studies (Individualized Interdisciplinary Program Option)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora) Felsefe Hücresel ve Moleküler Tıp doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cellular and Molecular Medicine

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyomühendislik alanında yüksek lisans Yenilik ve Tasarım

Master of Science in Bioengineering Innovation and Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sesle Müzik lisans

Bachelor of Music in Voice

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik Bilişim yüksek lisans toplam Lisans yüksek lisans yüksek Mühendisi/...

Combined Degree of Master of Science in Security Informatics/Master of Science in Engineering (M. ...

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Organ Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Organ

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Piyano Müzik Master

Master of Music in Piano

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
İnşaat Mühendisliği (M. S. E.) elektrik yüksek Mühendisi

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilimin Halk Sağlığı yüksek lisans - İnsan Beslenmesi / Diyetisyen Kayıtlı

Master of Science in Public Health - Human Nutrition / Registered Dietitian

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38-hafta
Çevre Sağlığı (DrPH) Halk Sağlığı doktor

Doctor of Public Health (DrPH) in Environmental Health

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor - Klinik Hemşire Uzmanı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Clinical Nurse Specialist

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 75 Kredi ve sağlar 672 klinik hemşire uzmanı, klinik saat ve 336 OYNAMADI staj saat
Sağlık Bilimi Master (MHS) Moleküler Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Master of Health Science (MHS) in Molecular Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası sağlıkta doktora (Doktora) - İnsan Beslenmesi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in International Health - Human Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 84 kredi saat
Epidemiyoloji (Doktora)- Kardiyovasküler ve Klinik Epidemiyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Epidemiology - Cardiovascular and Clinical Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gayrimenkul ve Altyapı M. S.

M.S. in Real Estate and Infrastructure

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Sağlık Ekonomisi (Doktora)ve Politika

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Health Economics and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Kamu Politikası Yüksek Lisans (MPP)

Master of Public Policy (MPP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Nüfus Sağlığı Bilim uzmanı, Aile ve Üreme Sağlığı

Master of Health Science in Population, Family and Reproductive Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Epidemiyoloji (Oha) Bilim doktoru - Genetik Epidemiyoloji

Doctor of Science (ScD) in Epidemiology - Genetic Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Sağlık Bilimi Master (MHS) Ruh Sağlığı

Master of Health Science (MHS) in Mental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Örnekleri ve Sağlık Politikası

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Bioethics and Health Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
(Doktora)İnşaat Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıp Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in History of Medicine

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3-5 yıl
Uluslararası Çalışmalar doktora Felsefe (Doktora) Programı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - beş-altı yıl
Geçmiş Performans Müzik Master

Master of Music in Historical Performance

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
(Doktora)Moleküler Biyofizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Molecular Biophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Epidemiyoloji (Oha) Bilim doktoru - Genel Epidemiyoloji ve Metodoloji

Doctor of Science (ScD) in Epidemiology - General Epidemiology and Methodology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Meslekleri Eğitim yüksek lisans (MEHP)

Master of Education in the Health Professions (MEHP)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18-kredi çekirdek
Gitar Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Guitar

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güvenlik, Yüksek Lisans Birleşik Derecesi Uygulamalı Matematik Bölümü ile Bilişim ...

Combined Degree of Master of Science in Security Informatics with the Department of Applied Math ...

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
M. Bilim Tarihi Ve Teknoloji A.

M.A. in History of Science and Technology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Halk Sağlığı Master (MPH)

Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Çevre Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Hücresel ve Moleküler Fizyoloji doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cellular and Molecular Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Geçmiş Performans Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Historical Performance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilişsel Bilim B. A.

B.A. in Cognitive Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji (Doktora)ve Moleküler Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pharmacology and Molecular Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Küresel Risk yüksek lisansını

Master of Arts in Global Risk

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
Robotik BS/MSE kombine Derece

Combined Degree of BS/MSE in Robotics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(ScM), yüksek lisans Genetik Danışmanlık

Master of Science (ScM) in Genetic Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
Kimyasal ve Biyomoleküler Mühendisliği

B.S. in Chemical and Biomolecular Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(TNTP) (MSEd) Eğitim Yüksek Lisans - Eğitim Çalışmaları

Master of Science in Education (MSEd) - Educational Studies (TNTP)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 39 kredi
(Doktora) Felsefe Biyolojik Kimyada doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biological Chemistry

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Almanca

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yüksek lisans (MSE) Mühendisliği sistem Mühendisliği

Master of Science in Engineering (MSE) in Systems Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - İçinde iki ila beş yıl
(Doktora)Tıp Tarihi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - üç-dört yarıyıl
Kompozisyon Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Örgütsel Liderlik Bilim Master

Master of Science in Organizational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi
Sağlık Bilimi Master (MHS) Demografi içinde

Master of Health Science (MHS) in Demography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Öğretim of Arts Master (MAT)

Master of Arts in Teaching (MAT)

Yüksek Lisans
Bir yıl ya da 18 aylık bir süre üzerinde kazanılan tam Zamanı - 39 kredi-
(Doktora)Robotik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Robotics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - dört beş yıl
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

M.S. in Health Care Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme/JD MBA kombine Derece - Master

Combined Degree of MBA - Master of Business Administration/JD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Özel Eğitim yüksek lisans

Master of Science in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Perküsyon Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Percussion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme/MD MBA kombine Derece - Master

Combined Degree of MBA - Master of Business Administration/MD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik (Doktora)ve Astronomi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physics and Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Dijital Çağ Öğrenme yüksek lisans ve Eğitim Teknolojileri

Master of Science in Digital Age Learning and Educational Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi
Klinik Ruh Sağlığı Danışmanlık yüksek lisans

Master of Science in Clinical Mental Health Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 yüksek lisans kredisi
Kompozisyon Müzik lisans

Bachelor of Music in Composition

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klasikleri M. A.

M.A. in Classics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme Yönetimi Sağlık Sistemleri Yönetimi / MBA MSN - Master

MSN in Health Systems Management / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 65 kredi artı 376 klinik saat
Sağlık Bilimi Master (MHS) Biyoistatistik

Master of Health Science (MHS) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora) Felsefe doktora Felsefe

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Philosophy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Sanat Tarihi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History of Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 açısından
Uluslararası Çalışmalar yüksek lisans

Master of Arts in International Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik Bilim Master (M. S. E.) Robotik

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Robotics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yüksek lisans Halk Sağlığı (ÜLKEMİZ) Sağlık Politikası

Master of Science in Public Health (MSPH) in Health Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(BA/ÜLKEMİZ Kamu Sağlık Bilimleri lisans/Master

Bachelor of Arts/Master of Sciences in Public Health (BA/MSPH)

Lisans
6 yıl tam Zamanı - 5 -
Bekarlar kombine Derece Güvenlik Bilişim Bilim Master/

Combined Degree of Bachelors/ Master of Science in Security Informatics

Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilim Master Güvenlik Bilişim

Master of Science in Security Informatics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)İspanyolca

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Spanish

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 dönem
Toksisite Testleri ve İnsan Sağlığı Risk Değerlendirme Kamu Sağlığı yüksek lisans (ÜLKEMİZ) Parça ...

Master of Science in Public Health (MSPH) Track in Toxicity Testing and Human Health Risk Assessm ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 şartları
Epidemiyoloji (Oha) Bilim doktoru - Kardiyovasküler ve Klinik Epidemiyoloji

Doctor of Science (ScD) in Epidemiology - Cardiovascular and Clinical Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı yüksek lisans - Nüfus, Aile ve Üreme Sağlığı

Master of Science in Public Health - Population, Family and Reproductive Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik (MSN) Hemşirelik Bilim Master: Giriş

Master of Science in Nursing (MSN): Entry into Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Mühendisliği Mühendisliği Lisans Programı kombine Lisans/Master

Combined Degree of Bachelor of Science in Engineering/Master of Science in Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora) doktor od Felsefe Biyofizik

Doctor od Philosophy (Ph.D.) in Biophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MD Programı

MD Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DNP) Hemşirelik Uygulama Doktor - Çocuk Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Doctor of Nursing Practice (DNP) - Pediatric Primary Care Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 81 kredi ve sağlar 672 klinik saat
(ScM), yüksek lisans Biyoistatistik

Master of Science (ScM) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Hemşirelik uygulamaları (DNP) / MBA doktoru - Master

Doctor of Nursing Practice (DNP) / MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 66 kredi artı 448 pratik saat
Piyano Müzik lisans

Bachelor of Music in Piano

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Antropoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Anthropology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Epidemiyoloji (Doktora)Kanser Epidemiyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Epidemiology - Cancer Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Teknik Yönetim, yüksek lisans

Master of Science in Technical Management

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(MSE)Çevresel işletme Mühendisliği alanında yüksek lisans Mühendislik Konsantrasyon

Master of Science in Engineering Concentration in Environmental Process Engineering (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki-yarıyıl programı
Bilgisayar Bilimleri lisans programı

Bachelor of Arts in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Caz Müzik lisans

Bachelor of Music in Jazz

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe Yakın Doğu Çalışmaları doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Near Eastern Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora) Felsefe Nüfus, Aile doktor ve Üreme Sağlığı

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Population, Family, and Reproductive Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Müzik yaparken Master

Master of Music in Conducting

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
B. S. Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

B.S. in Materials Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 3-5 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik ve İstatistik yüksek lisans

M.A. in Applied Mathematics and Statistics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uygulamalı Matematik Bilim lisans ve İstatistikler

Bachelor of Science in Applied Mathematics and Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Epidemiyoloji (Oha) Bilim doktoru - Kanser Epidemiyoloji

Doctor of Science (ScD) in Epidemiology - Cancer Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Woodwinds Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts in Woodwinds

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yüksek lisans Danışmanlık

Master of Science in Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay
(MİL)Halk Sağlığı MD kombine Lisans/Master

Combined Degree of MD/Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Sağlık Bilimleri (MHS) Sağlık yüksek lisans ve Sonuçları Araştırma

Master of Health Science (MHS) in Health Economics and Outcomes Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Halk Sağlığı MBA kombine Derece - İş Yönetimi Master/Master

Combined Degree of MBA - Master of Business Administration/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 veya 23 Ay
Tasarım Liderlik İşletme/yüksek lisans MBA kombine Derece - Master

Combined Degree of MBA - Master of Business Administration/MA in Design Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 20 ay
Müzik Sanat Piyano doktor

Doctor of Musical Arts in Piano

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası ilişkilerde yüksek lisans

Master of Arts in International Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyokimya (ScM) yüksek lisans ve Moleküler Biyoloji

Master of Science (ScM) in Biochemistry and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzikolojide Müzik Master

Master of Music in Musicology

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Organ Müzik lisans

Bachelor of Music in Organ

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tıbbi ve Biyolojik Resimde yüksek lisans

Master of Arts in Medical and Biological Illustration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moleküler ve Hücresel Biyoloji B. A.

B.A. in Molecular and Cellular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
BCMB Biyokimya (Doktora), Hücresel ve Moleküler Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biochemistry, Cellular and Molecular Biology (BCMB)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 yıl
(Doktora)Kimya ve Biyomoleküler Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemical and Biomolecular Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yüksek lisans Halk Sağlığı Parçayı Mesleki ve Çevresel Hijyen

Master of Science in Public Health Track in Occupational and Environmental Hygiene

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Klasikleri B. A./M. A. kombine Derece

Combined Degree of B.A./M.A. in Classics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
CMDB Hücre (Doktora), Moleküler Gelişim Biyolojisi ve Biyofizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cell, Molecular, Developmental Biology, and Biophysics (CMDB)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Finans M. S.

M.S. in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık (MHS) Sağlık yüksek lisans Sosyal Faktörler

Master of Health Science (MHS) in Social Factors in Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Siber güvenlik yüksek lisans

Master of Science in Cybersecurity

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yüksek lisans Halk Sağlığı (ÜLKEMİZ) Sağlık Eğitimi ve Sağlık iletişiminde

Master of Science in Public Health (MSPH) in Health Education and Health Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Müzik Müzik Master

Master of Music in Computer Music

Yüksek Lisans
Altı dönem saat tam Zamanı - Maksimum
Elektrik (M. S. E.) elektrik yüksek mühendisi ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sağlık İdaresi yüksek lisans (MHA)

Master of Health Administration (MHA)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Alman M. A.

M.A. in German

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Genel Mühendisliği Bölümü

Bachelor of Arts in General Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Epidemiyoloji (Doktora)- Bulaşıcı Hastalık Epidemiyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Epidemiology - Infectious Disease Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
Uygulamalı Biyomedikal Mühendisliği

M.S. in Applied Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Epidemiyoloji (Oha) Bilim doktoru - Bulaşıcı Hastalık Epidemiyoloji

Doctor of Science (ScD) in Epidemiology - Infectious Disease Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki yıldan beş yıla
(MSE)Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Mühendislik Konsantrasyon ve Ekonomi

Master of Science in Engineering Concentration in Environmental Management and Economics (MSE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - iki-yarıyıl programı
(Doktora)Klinik Soruşturmada

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Clinical Investigation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Malzemeler (Doktora)Bilim ve Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği (M. S. E.) elektrik yüksek Mühendisi

Master of Science in Engineering (M.S.E.) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - tez seçeneği üç dört yarıyıl; olmayan bir tez seçeneği üç dönem
Dizeleri Müzik lisans

Bachelor of Music in Strings

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Fransızca

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl