• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Eğitim Master (M. Ed.) Özel Eğitimde

Master of Education (M.Ed.) in Special Education

Yüksek Lisans
30 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Hemşirelik Bilim Master (M. S. n) - Hemşire Ebelik

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Nurse Midwifery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(B. A.) lisans Modern Yabancı Dillerde

Bachelor of Arts (B.A.) in Modern Foreign Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Spor ve Rekreasyon Liderliği, yüksek lisans - Kampüs Eğlence Konsantrasyon

Master of Science in Sport and Recreation Leadership - Campus Recreation Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Eğitim (M. S. Ed) Yetişkin Eğitimi/İnsan Kaynakları Geliştirme Yüksek Lisans Programı E ...

Master of Science in Education (M.S.Ed) in Adult Education/Human Resource Development - Program E ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Öğretim of Arts Master (M. A. T.) - Kinezyoloji

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) - Kinesiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(B. S.) lisans İletişim Çalışmalarında

Bachelor of Science (B.S.) in Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(B. S.) lisans Stüdyo Sanat

Bachelor of Science (B.S.) in Studio Art

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Pre-Doktor Asistanı

Pre-Physician Assistant

Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans (B. S.) İktisat

Bachelor of Science (B.S.) in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(B. S.) Lisans Eğitim Bilimleri içinde

Bachelor of Science (B.S.) in Dietetics

Lisans
Tam Zamanlı - 125 kredi saat
Danışmanlık (Doktora)ve Denetleme

Doctor of Philosophy (PhD) in Counseling and Supervision

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Eğitimciler için İspanyolca dilinde Eğitim Master (M. Ed) ve Kültür

Master of Education (M.Ed) in Spanish Language and Culture for Educators

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 18 ay; 36 Kredi Saat
Lisans (B. S.) konaklama İşletmeciliği

Bachelor of Science (B.S.) in Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İletişim ve Savunma (yüksek lisans) yüksek lisans - Stratejik İletişim Konsantrasyon

Master of Arts (M.A.) in Communication and Advocacy - Strategic Communication Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(M. Avrupa Birliği Politika Çalışmaları Siyaset Bilimi Konsantrasyon A.) yüksek lisans

Master of Arts (M.A.) in Political Science Concentration in European Union Policy Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(B. A.) lisans Psikoloji

Bachelor of Arts (B.A.) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Hemşire Yönetici

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Nurse Administrator

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 41 kredi saat
Yazma, konuşma sanatı (M. S.) yüksek lisans ve Teknik İletişim

Master of Science (M.S.) in Writing, Rhetoric, and Technical Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(B. S.) lisans Antropoloji

Bachelor of Science (B.S.) in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(B. S.) lisans Mühendisliği

Bachelor of Science (B.S.) in Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 127 kredi saat
Sağlık Bachelor of Science (B. S.) Bilimler

Bachelor of Science (B.S.) in Health Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(İle)Erken Çocukluk Eğitiminde bir Konsantrasyon ile (M. A. T.) Öğretim yılında yüksek lisans-3

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) with a Concentration in Early Childhood Education (PreK-3)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(M. A.) Sanat Master Studio Sanat

Master of Arts (M.A.) in Studio Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Koçluk Eşlik (Subtrack)Performans (B. M.) Müzik lisans - Piyano Parça

Bachelor of Music (B.M.) in Performance - Piano Track (Subtrack in Accompanying/Coaching)

Lisans
Tam Zamanlı - 126-129 kredi saat
Stüdyo Sanat (M. F. A.) İyi Master of Arts

Master of Fine Arts (M.F.A.) in Studio Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(B. A.) lisans Tiyatro

Bachelor of Arts (B.A.) in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Yüksek lisans (M. A.) / Eğitim Uzmanı (Ed.S.) Okul Psikoloji

Master of Arts (M.A.) / Educational Specialist (Ed.S.) in School Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
MBA - İşletme yüksek lisans - Yönetici Liderlik Konsantrasyon

MBA - Master of Business Administration - Executive Leadership Concentration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 28 Ay; 42 Kredi Saat
Muhasebe (B. B. A.) lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (M. A.) / Eğitim Uzmanı (Ed.S.) Klinik Ruh Sağlığı Danışmanlık

Master of Arts (M.A.) / Educational Specialist (Ed.S.) in Clinical Mental Health Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Medya Sanatları (ba) lisans ve Tasarım

Bachelor of Arts (B.A.) in Media Arts and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(B. S.) lisans Orta Öğretim Lisans için Disiplinlerarası Liberal Çalışmaları

Bachelor of Science (B.S.) in Interdisciplinary Liberal Studies for Middle Education Licensure

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitim Master (M. Ed.) Öğrenci Danışma

Master of Education (M.Ed.) in Student Counseling

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 54 kredi saat
Siyaset Bilimi (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İletişim ve Savunma (yüksek lisans) yüksek lisans - Sağlık İletişimi Konsantrasyon

Master of Arts (M.A.) in Communication and Advocacy - Health Communication Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Spor ve Rekreasyon Liderliği, yüksek lisans - Spor ve Rekreasyon Konsantrasyon

Master of Science in Sport and Recreation Leadership - Sport and Recreation Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
İktisat (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(D. M. A.) Müzik Sanat doktor - Müzikal Sanatlar, Şeflik, Pedagoji ve Edebiyat

Doctor of Musical Arts (D.M.A.) - Musical Arts, Conducting, Pedagogy and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Eğitim Master (M. Ed.) Matematik

Master of Education (M.Ed.) in Mathematics

Yüksek Lisans
34 kredi saat Online/Uzaktan - Minimum
Bağımsız Akademisyenler lisans

Bachelor of Science in Independent Scholars

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitim (M. S. Ed) Yetişkin Eğitimi/İnsan Kaynakları geliştirmede Bilim Master - Leadershi ...

Master of Science in Education (M.S.Ed) in Adult Education/Human Resource Development - Leadershi ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(B. S.) lisans İstatistik

Bachelor of Science (B.S.) in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Adalet Bilim lisans (B. S.) Çalışmaları

Bachelor of Science (B.S.) in Justice Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(B. S.) lisans İletişim Bilimleri ve Bozuklukları

Bachelor of Science (B.S.) in Communication Sciences and Disorders

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(M. M.) Müzik Master - Kompozisyon

Master of Music (M.M.) - Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
(M. M.) Müzik Master - Müzik Eğitimi

Master of Music (M.M.) - Music Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Konsantrasyon psikoloji Bilimleri (M. A.) yüksek lisans - Kantitatif Psikoloji

Master of Arts (M.A.) in Psychological Sciences - Quantitative Psychology Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(B. S.) Bilim Kantitatif Finans alanında lisans

Bachelor of Science (B.S.) in Quantitative Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(B. S.) lisans Biyoloji

Bachelor of Science (B.S.) in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İletişim Çalışmalarında (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(B. A.) lisans Müzikal Tiyatro

Bachelor of Arts (B.A.) in Musical Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
MBA - İşletme yüksek lisans - Yenilik Konsantrasyon

MBA - Master of Business Administration - Innovation Concentration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 21 Ay; 48 Kredi Saat
(B. S.) lisans Atletik Eğitim

Bachelor of Science (B.S.) in Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Yüksek lisans İletişim (M. A.) ve Savunu - Çevre İletişimi Konsantrasyon

Master of Arts (M.A.) in Communication and Advocacy - Environmental Communication Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(AGPCNP) (M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin/Gerontoloji Birincil Bakım Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Adult/Gerontology Primary Care Nurse Practitioner (AGPCNP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 46 kredi saat
Matematik (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İletişim Bilimleri (B. A.) lisans ve Bozuklukları

Bachelor of Arts (B.A.) in Communication Sciences and Disorders

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Stratejik Liderlik (Doktora), Kar amacı gütmeyen ve Toplum Liderlik

Doctor of Philosophy (PhD) in Strategic Leadership, Nonprofit and Community Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
Pazarlama (B. B. A.) lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Orta Okul Eğitimi (M. A. T.) Konsantrasyon Öğretim yılında yüksek lisans (6-8.)

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) Concentration in Middle School Education (Grades 6-8)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(B. A.) lisans Stüdyo Sanat

Bachelor of Arts (B.A.) in Studio Art

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dahil Erken Çocukluk Eğitimi (M. A. T.) Öğretim of Arts Master (Doğum - 3. Sınıf)

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) in Inclusive Early Childhood Education (Birth - Grade 3)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mimari Tasarım (B. F. A.) İyi lisans Sanatlar

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Architectural Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Değerlendirme ve Ölçüm

Doctor of Philosophy (PhD) in Assessment and Measurement

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 57 kredi saat
(B. S.) lisans eğitimi Spor ve Rekreasyon Yönetimi

Bachelor of Science (B.S.) in Sport and Recreation Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitim Master (M. Ed.) PK için Eğitim teknolojisinde Konsantrasyon-12

Master of Education (M.Ed.) in Educational Technology Concentration for PK-12

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Sanat Erken Çocukluk döneminde Özel Eğitim (M. A. T.) Öğretim yüksek lisans

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) in Early Childhood Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44-52 kredi saat
Performans (B. M.) Müzik bekarlığa veda - Enstrümantal Parça

Bachelor of Music (B.M.) in Performance - Instrumental Track

Lisans
Tam Zamanlı - 122-125 kredi saat
Lisans (B. S.) Bilgisayar Bilimi

Bachelor of Science (B.S.) in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Özel Eğitim (M. A. T.) Öğretim of Arts Master - Beşinci Yıl Dahil Erken Çocukluk ...

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) in Special Education - Fifth Year, Inclusive Early Childhood ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(B. A.) lisans Antropoloji

Bachelor of Arts (B.A.) in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Au Odyoloji doktor.D.)

Doctor of Audiology (Au.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 100 krediyi
Performans (B. M.) Müzik lisans - Vokal Parça

Bachelor of Music (B.M.) in Performance - Vocal Track

Lisans
Tam Zamanlı - 123-129 kredi saat
Stüdyo Sanat (B. F. A.) İyi lisans Sanatlar

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Studio Art

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılı lisans (B. S.), hitabet ve Teknik İletişim

Bachelor of Science (B.S.) in Writing, Rhetoric and Technical Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik bir Vurgu ile Müzik lisans (B. M.) Tiyatro

Bachelor of Music (B.M.) with an Emphasis in Music Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 123-126 kredi saat
Performans (B. M.) Müzik lisans - Piyano Parça

Bachelor of Music (B.M.) in Performance - Piano Track

Lisans
Tam Zamanlı - 124-127 kredi saat
Eğitim Master (M. Ed.) Okuma Eğitiminde konsantrasyon

Master of Education (M.Ed.) Concentration in Reading Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(M. P. A.) Kamu Yönetimi Master - Uluslararası İstikrar ve Kurtarma Operasyonları Co ...

Master of Public Administration (M.P.A.) - International Stabilization and Recovery Operations Co ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Yönetimi (B. B. A.) lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sanat Tarihi (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(B. S.) Bilim Biyofizik Kimya alanında lisans

Bachelor of Science (B.S.) in Biophysical Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 131 kredi saat
(B. A.) lisans Dans

Bachelor of Arts (B.A.) in Dance

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(B. M.) Müzik lisans Caz Çalışmalarda

Bachelor of Music (B.M.) in Jazz Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128-131 kredi saat
Lisans (B. S.) Matematik

Bachelor of Science (B.S.) in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (M. S.) - Bilgi Güvenliği

Master of Science (M.S.) in Computer Science - Information Security

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Psikoloji doktor (Psy.D.) Kombine-I (C) Klinik ve Okul Psikoloji Entegre

Doctor of Psychology (Psy.D.) in Combined-Integrated (C-I) Clinical and School Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 59 kredi saat
Hemşirelik Bilim Master (M. S. n) - Psikiyatri Ruh Sağlığı

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Psychiatric Mental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(B. S.) lisans Jeoloji

Bachelor of Science (B.S.) in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Öncesi Mesleki Terapi

Pre-Occupational Therapy

Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans (B. S.), Coğrafi Bilim

Bachelor of Science (B.S.) in Geographic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kinezyoloji (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Kinesiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33-36 kredi saat
(B. S.) lisans eğitimi Dahil Erken Çocukluk Eğitimi için Disiplinler arası Liberal Çalışmaları ...

Bachelor of Science (B.S.) in Interdisciplinary Liberal Studies for Inclusive Early Childhood Edu ...

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
A. Kamu Yönetimi Master (M. P.) - Bireyselleştirilmiş Konsantrasyon

Master of Public Administration (M.P.A.) - Individualized Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Hemşirelik N. B. S. N. Program

R.N. to B.S.N. Program in Nursing

Lisans
Online/Uzaktan - 120 kredi saat
Konuşma Dili Patoloji yüksek lisans (Klinik)

M.S. in Speech Language Pathology (Clinical)

Yüksek Lisans
44 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Eğitim Master (M. Ed.) Eğitim teknolojisinde

Master of Education (M.Ed.) in Educational Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Ekonomi (B. B. A.) lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Felsefe alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sağlık Bilimleri yüksek lisans (M. S.) - Beslenme ve Fiziksel Aktivite

Master of Science (M.S.) in Health Sciences - Nutrition and Physical Activity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 - 35 Kredi Saat
(B. S.) lisans Fizik

Bachelor of Science (B.S.) in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İletişim Bilimleri (Doktora)ve Hastalıkları

Doctor of Philosophy (PhD) in Communication Sciences and Disorders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 93-101 kredi saat
(B. S.) lisans Kinezyoloji içinde

Bachelor of Science (B.S.) in Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Araştırma)İletişim Bilimleri yüksek lisans ve Bozuklukları

M.S. in Communication Sciences and Disorders (Research)

Yüksek Lisans
36 kredi saat tam Zamanı - Minimum
(M. S. W.)lisans

Bachelor of Social Work (B.S.W.)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Fizik (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Eğitim Master (M. Ed.) Danışmanlık - Üniversite Öğrenci Personel Yönetimi

Master of Education (M.Ed.) in Counseling - College Student Personnel Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
A. Kamu Yönetimi Master (M. P.) - Kar amacı gütmeyen Yönetimi Konsantrasyon

Master of Public Administration (M.P.A.) - Nonprofit Management Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
(B. S.) lisans Kamu Politikası ve Yönetimi

Bachelor of Science (B.S.) in Public Policy and Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(İle)İlköğretim (M. A. T.) Konsantrasyon Öğretim yılında yüksek lisans-6

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) Concentration in Elementary Education (PreK-6)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredi saat
Tarih (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in History

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Muhasebe (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(B. S.) lisans Psikoloji

Bachelor of Science (B.S.) in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Felsefe (ba) lisans ve Din

Bachelor of Arts (B.A.) in Philosophy and Religion

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Finans (B. B. A.) lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Biyoloji (M. S.) yüksek lisans

Master of Science (M.S.) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uluslararası İşletme (B. B. A.) lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 122-125 kredi saat
Stratejik Liderlik (Doktora), Örgütsel Bilim ve Liderlik

Doctor of Philosophy (PhD) in Strategic Leadership, Organizational Science and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
Bağımsız Akademisyenler lisans programı

Bachelor of Arts in Independent Scholars

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Pre-Veteriner

Pre-Veterinary Medicine

Lisans
Değişken tam Zamanı
Eğitim (M. S. Ed) Yetişkin Eğitimi/İnsan Kaynakları Gelişimi yüksek lisans - İnsan Res ...

Master of Science in Education (M.S.Ed) in Adult Education/Human Resource Development - Human Res ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Konsantrasyon psikoloji Bilimleri (M. A.) yüksek lisans Deneysel Psikoloji

Master of Arts (M.A.) in Psychological Sciences - Experimental Psychology Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(B. M.) Müzik lisans, Müzik Sektöründe bir Vurgu ile

Bachelor of Music (B.M.) with an Emphasis in Music Industry

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
(B. S.) lisans Kimya

Bachelor of Science (B.S.) in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Toprak Bilimi (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in Earth Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Özel Eğitim (M. A. T.) Öğretim yılında yüksek lisans - Beşinci Yıl, Genel Müfredat K-12

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) in Special Education - Fifth Year, General Curriculum K-12

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı ifade krediyi
Hemşirelikte yüksek lisans (M. S. n) - Klinik Hemşire Lideri

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Clinical Nurse Leader

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
(M. M.) Müzik Master - İletken

Master of Music (M.M.) - Conducting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Özel Eğitim (M. A. T.) Öğretim of Arts Master - Adaptif Davranış

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) in Special Education - Adaptive Behavior

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Stratejik Liderlik (Doktora), lise sonrası Analiz ve Liderlik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Strategic Leadership, Postsecondary Analysis and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 66 kredi saat
Psikoloji Bilimleri (M. A.) yüksek lisans - Uygulamalı Araştırma Konsantrasyon

Master of Arts (M.A.) in Psychological Sciences - Applied Research Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Özel Eğitim (M. A. T.) - Beşinci Yıl Öğretim yılında yüksek lisans, Uyarlanmış Müfredat K-12

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) in Special Education - Fifth Year, Adapted Curriculum K-12

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(M. A.) yüksek lisans İngilizce

Master of Arts (M.A.) in English

Yüksek Lisans
Lisansüstü kredi tam Zamanı - 33 saat
Özel Eğitim (M. A. T.) Öğretim yılında yüksek lisans - Genel Müfredat K-12

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) in Special Education - General Curriculum K-12

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Psikoloji Bilimleri (M. A.) yüksek lisans - Davranış Analizi Konsantrasyon

Master of Arts (M.A.) in Psychological Sciences - Behavior Analysis Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Yetişkin Eğitimi alanında yüksek lisans (M. S. Ed), Eğitim/İnsan Kaynakları Gelişimi

Master of Science in Education (M.S.Ed) in Adult Education/Human Resource Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Yetişkin Eğitimi/İnsan Kaynakları Gelişimi (M. S. Ed) Eğitim yüksek lisans - Yüksek Ed .

Master of Science in Education (M.S.Ed) in Adult Education/Human Resource Development - Higher Ed ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Bilgisayar Bilgi Sistemleri (B. B. A.) lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (B.B.A.) in Computer Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Pre-Fizik Tedavi

Pre-Physical Therapy

Lisans
Değişken tam Zamanı
(B. S.) lisans Medya Sanat ve Tasarım

Bachelor of Science (B.S.) in Media Arts and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Hemşirelik lisans (B. S. N.)

Bachelor of Science in Nursing (B.S.N.)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Coğrafi Bilimi (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in Geographic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Biçim Kamu Yönetimi Master (M. P. A.) - Beşinci Yıl

Master of Public Administration (M.P.A.) - Fifth-Year Format

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Uluslararası İlişkiler (ba) lisans

Bachelor of Arts (B.A.) in International Affairs

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(M. S. n) Hemşirelik yüksek lisans - Aile Hemşire Uygulayıcısı bir Konsantrasyon

Master of Science in Nursing (M.S.N.) - Family Nurse Practitioner Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 50 Kredi saat
(D. M. A.) Müzik Sanat doktor - Müzik Sanat, Performans, Pedagoji ve Edebiyat

Doctor of Musical Arts (D.M.A.) - Musical Arts, Performance, Pedagogy and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
(B. A.) lisans İngilizce

Bachelor of Arts (B.A.) in English

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Health Services Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Ortaöğretim (M. A. T.) Konsantrasyon Öğretim yılında yüksek lisans (6-12. Sınıflar)

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) Concentration in Secondary Education (Grades 6-12)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(M. A.) yüksek lisans Tarih

Master of Arts (M.A.) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim Master (M. Ed.) Eğitim Liderlik

Master of Education (M.Ed.) in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36-39 kredi saat
Özel Eğitim (M. A. T.) Öğretim yılında yüksek lisans - görme Bozukluğu

Master of Arts in Teaching (M.A.T.) in Special Education - Visual Impairments

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 33-39 Kredi Saat
Grafik Tasarım (B. F. A.) İyi lisans Sanatlar

Bachelor of Fine Arts (B.F.A.) in Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktor Asistanı Çalışmalarda yüksek lisans (M. P. A. S.)

Master of Physician Assistant Studies (M.P.A.S.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 Ay; 101 kredi saat
(M. M.) Müzik Master - Performans

Master of Music (M.M.) - Performance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
(B. A.) lisans Sosyoloji

Bachelor of Arts (B.A.) in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Master (M. Ed.) Özkaynak konsantrasyon ve Kültürel Çeşitlilik

Master of Education (M.Ed.) Concentration in Equity and Cultural Diversity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33-36 kredi saat
Mesleki Terapi yüksek lisans (M. O. T.)

Master of Occupational Therapy (M.O.T.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2.5 yıl, 79 yüksek lisans kredisi
A. Kamu Yönetimi Master (M. P.) - Kamu Yönetimi Konsantrasyon

Master of Public Administration (M.P.A.) - Public Management Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Lisans (B. S.) İstihbarat Analizi

Bachelor of Science (B.S.) in Intelligence Analysis

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat