• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Polis Vakıflar Diploma

Diploma in Police Foundations

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
(Onur Derecesi)Ticaret lisans - Muhasebe

Bachelor of Commerce - Accounting (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
İnsan Kaynakları Yönetimi Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Human Resources Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Bağımlılık ve Ruh Sağlığı içinde Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Addictions and Mental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
İş Diploma - Pazarlama

Diploma in Business - Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Ticaret lisans - Turizm ve Otelcilik İşletmeciliği (Onur Derecesi)

Bachelor of Commerce - Hospitality and Tourism Management (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Proje Yönetimi Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Elektrik Mühendisliği Teknisyeni ileri Diploma - Kontrol Sistemleri

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technician - Control Systems

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Ontario Yüksek Lisans Belgesi, Yaratıcı Yazma - Kurgu, Yaratıcı Olmayan Kurgu, Şiir

Ontario Graduate Certificate in Creative Writing - Fiction, Creative Non-Fiction, Poetry

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 dönem
Gazetecilik ileri Diploma

Advanced Diploma in Journalism

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
İşletme ileri Diploma - Profesyonel Golf Yönetimi

Advanced Diploma in Business Administration - Professional Golf Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
(Onur Derecesi)Ticaret lisans - Dijital İşletme Yönetimi

Bachelor of Commerce - Digital Business Management (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
3D Başarı belgesi Modelleme ve Görsel Efekt Üretimi

Certificate of Achievement in 3D Modelling and Visual Effects Production

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Diploma İç Dekorasyon

Diploma in Interior Decorating

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Paralegal olarak Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Paralegal

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
İçerik Stratejisinde Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Content Strategy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 dönem
Elektrik Teknikleri Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in Electrical Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
(Onur Derecesi)Ticaret lisans - Finans

Bachelor of Commerce - Finance (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Turizm diploması - Seyahat Hizmetleri Yönetimi

Diploma in Tourism - Travel Services Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Web Tasarım ve Geliştirme Başarı belgesi

Certificate of Achievement in Web Design and Development

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Estetisyen/Spa Yönetim diploması

Diploma in Esthetician/Spa Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Elektronik Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Müzik işinde Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Music Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Reklam Yazarlığı içinde Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Advertising Copywriting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Yaratıcı Kitap Yayıncılığı Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Creative Book Publishing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
Filmin lisans ve Medya Üretimi (Onur Derecesi)

Bachelor of Film and Media Production (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(Onur Derecesi)Ticaret lisans - Sağlık Yönetimi

Bachelor of Commerce - Healthcare Management (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Marangozluk Diploma ve Yenileme Teknikeri

Diploma in Carpentry and Renovation Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Yaratıcı Reklam lisans (Onur Derecesi)

Bachelor of Creative Advertising (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Tasarım Vakfı İstanbul Üniversite Sertifika

Ontario College Certificate in Design Foundation

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
(Onur Derecesi)Ticaret lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi

Bachelor of Commerce - Human Resources Management (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Akademik Amaçlı İngilizce Ontario College Sertifika (EAP)

Ontario College Certificate in English for Academic Purposes (EAP)

Mesleki
Tam Zamanlı - 8 hafta
Mekanik Teknikleri Ontario College Sertifika - Millwright

Ontario College Certificate in Mechanical Techniques - Millwright

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
(Onur Derecesi)Uluslararası Kalkınma lisans

Bachelor of International Development (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
(Onur Derecesi)İç Tasarım lisans

Bachelor of Interior Design (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
İşletme ileri Diploma

Advanced Diploma in Business Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Film ve Televizyon için Oyunculuk diploması

Diploma in Acting for Film and Television

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Görsel ve Dijital Sanatlar alanında Diploma

Diploma in Visual and Digital Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Tesisat Ontario College Sertifika Teknikleri

Ontario College Certificate in Plumbing Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Genel İşletme Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Global Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
İşletme diploması - Muhasebe

Diploma in Business - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Moda, Sanat ve İş Diploma

Diploma in Fashion Arts and Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Televizyon Yazılı Ontario Yüksek Lisans Belgesi ve Üretim

Ontario Graduate Certificate in Television Writing and Producing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Mimari Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
(Bakanlık Adı Ticari Jazz Caz Performans Ontario College Sertifika - Giriş ...

Ontario College Certificate in Jazz Performance - Introduction to Commercial Jazz (Ministry Title ...

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
(Onur Derecesi)Ticaret lisans - Moda Yönetimi

Bachelor of Commerce - Fashion Management (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Kabinede Başarı belgesi Verme

Certificate of Achievement in Cabinet Making

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Mutfak Becerileri Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in Culinary Skills

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Toplum ve Adalet Hizmetleri alanında Diploma

Diploma in Community and Justice Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Misafirperverliği Diploma - Otel ve Restoran Operasyon Yönetimi

Diploma in Hospitality - Hotel and Restaurant Operations Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İşletme ileri Diploma - Muhasebe

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
İşletme ileri Diploma (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Elektronik Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Electronics Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Fitness ve Sağlığı geliştirme Diploma

Diploma in Fitness and Health Promotion

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Ticaret lisans - Tedarik Zinciri Yönetimi (Onur Derecesi)

Bachelor of Commerce - Supply Chain Management (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Müzik Kompozisyon Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Music Composition

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 dönem
(Onur Derecesi)Ticaret lisans - Uluslararası İşletme

Bachelor of Commerce - International Business (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Halkla İlişkilerde Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Public Relations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Tiyatro alanında ileri Diploma - Performans

Advanced Diploma in Theatre Arts - Performance

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Müzik lisans (Onur Derecesi)

Bachelor of Music (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Bilgisayar Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Paralegal Eğitim Diploma

Diploma in Paralegal Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Acil Telekomünikasyon Ontario College Sertifika

Ontario College Certificate in Emergency Telecommunications

Mesleki
Tam Zamanlı - 1. yarıyıl
(Onur Derecesi)Gazetecilik lisans

Bachelor of Journalism (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Çocuk ve Gençlik Bakım ileri Diploma

Advanced Diploma in Child and Youth Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Alternatif Anlaşmazlık çözümü içinde Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Alternative Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Mizah Yazılı Ontario Yüksek Lisans Belgesi - Online ve Baskı

Ontario Graduate Certificate in Humour Writing - Online and Print

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 dönem
Tiyatro Sanatları Diploma - Üretim

Diploma in Theatre Arts - Production

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Hukuk Memuru olarak Diploma

Diploma in Law Clerk

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Endüstriyel Tasarım lisans (Onur Derecesi)

Bachelor of Industrial Design (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Mutfak Yönetim diploması

Diploma in Culinary Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Tasarım lisans (Onur Derecesi)

Bachelor of Design (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Sistemlerinde Ontario Yüksek Lisans Belgesi Navigator

Ontario Graduate Certificate in Systems Navigator

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
(Onur Derecesi)Ticaret lisans - Pazarlama

Bachelor of Commerce - Marketing (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Gelişmiş Çikolata ve Şekerleme Sanat Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Advanced Chocolate and Confectionery Artistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Bilgisayar Diploma ve Ağ Destek Teknisyeni

Diploma in Computer and Network Support Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Komedi Diploma: Yazılı ve Performans

Diploma in Comedy: Writing and Performance

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İşletme Yönetimi Diploma

Diploma in Business Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Profesyonel Muhasebe Uygulamada Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Professional Accounting Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Kozmetik Yönetim diploması

Diploma in Cosmetic Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
(Onur Derecesi)Ticaret lisans - Yönetim Çalışmaları

Bachelor of Commerce - Management Studies (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Bilgi Teknolojisi Çözümleri Ontario Yüksek Lisans Belgesi

Ontario Graduate Certificate in Information Technology Solutions

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Endüstriyel Ağaç İşleme Teknisyeni Diploma

Diploma in Industrial Woodworking Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
(Onur Derecesi)Sağlık Bilimleri lisans - İşyeri Sağlık ve Sağlıklı yaşam

Bachelor of Health Sciences - Workplace Health and Wellness (Honours Degree)

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Koruma Diploma, Güvenlik ve Soruşturma

Diploma in Protection, Security and Investigation

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem