• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Deniz Biyolojik Çeşitlilik Ve Biyoteknoloji PGCert

Marine Biodiversity And Biotechnology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Girişimcilik MSc ile Çeviri

Translating with Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesaplamalı Kimya MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Computational Chemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fotonik ve Opto-elektronik Cihazlar PGDip

Photonics and Optoelectronic Devices PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yatırım Yönetimi MSc

Investment Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
İş için çeviri PGCert

Translating for Business PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Robot, Otonom ve İnteraktif Sistemleri BEng (Onur)

Robotics, Autonomous and Interactive Systems BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Tedarik gemi ve Liman Operasyonları ile PGDip Yönetim Zinciri

Logistics and Supply Chain Management with Shipping and Port Operations PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Operasyonel Mükemmellik yüksek lisans için Altı Sigma yalın

Lean Six Sigma for Operational Excellence MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aktüerya Yüksek Lisans

Actuarial Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Pazarlama MSc uluslararası Pazarlama Yönetimi

International Marketing Management with Digital Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Teknolojisi Lisansüstü Sertifika

Information Technology Graduate Certificate

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Matematik BSc (Onur)

Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematiksel Biyoloji, Ekoloji ve Tıp PGDip

Mathematical Biology, Ecology and Medicine PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Elektrik Güç ve Enerji MEng (Onur)

Electrical Power and Energy MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sürdürülebilirlik Yönetimi ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Sustainability Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yönetim) BSc (Onur)Bilgi Sistemleri

Information Systems (Management) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomatik Robotik bir uzmanlığa Sahip Robotik, Özerk ve İnteraktif Sistemler () yüksek lisans

Robotics, Autonomous and Interactive Systems (With a specialism in Auto Robotics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Sürdürülebilir Kalkınma PGDip için Planlama

Marine Planning for Sustainable Development PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
14. Almanca ile matematik BSc

Mathematics with German BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İç Mimarlık ve Tasarım PGDip

Interior Architecture and Design PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Deniz Kaynak Geliştirme ve Koruma yüksek lisans

Marine Resource Development and Protection MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Matematik PGDip

Financial Mathematics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mobil İletişim PGDip

Mobile Communications PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği MEng ortak Öğrenci

Associate Student in Chemical Engineering MEng

Lisans
6 yıl tam Zamanı - 4 -
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi PGCert Yalın Altı Sigma ile

Logistics and Supply Chain Management with Lean Six Sigma PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Pazarlama PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yatırım Yönetimi PGCert

Investment Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
PGDip Çeviri

Translating PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kentsel Planlama ve gayrimenkul Geliştirme BSc (Onur)

Urban Planning and Property Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yönetimi PGDip

Finance and Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgi Teknolojisi (İş) PGDip

Information Technology (Business) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İşletme Bilgi Yönetimi PGDip

Business Information Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
PGDip çeviri ve Tercüme

Interpreting and Translating PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mühendislik Fizik MPhys

Engineering Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematik PGCert

Mathematics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Kantitatif Finans ve Matematik PGDip

Quantitative Finance and Mathematics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Enerji ve Ekonomi PGCert

Energy and Economics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Performans Yönetimi MSc uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Performance Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Makine Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Kaynak Geliştirme ve Koruma PGDip

Marine Resource Development and Protection PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Moda Pazarlama PGDip

International Fashion Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Mayalama ve Damıtma BSc (Onur)

Brewing and Distilling BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Kent Yönetimi MSc

Sustainable Urban Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Endüstriyel Eğitim BSc (Onur)matematik, İstatistik ve Aktüerya Bilimleri ve Diploma

Mathematical, Statistical and Actuarial Sciences and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(İletişim, Tüketicilik ve Sürdürülebilirlik) Moda etik PGDip

Ethics in Fashion (Communication, Consumerism and Sustainability) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Endüstriyel Eğitim alanında Lisans Aktüeryal Bilim ve Diploması (Onur)

Actuarial Science and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. ana dili MA olarak Almanca uluslararası İşletme Yönetimi ve Diller:

International Business Management and Languages: German as main language MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği PGDip

Renewable Energy Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Lojistik ve Tedarik İş Performansı PGCert ile Zinciri Yönetimi

Logistics and Supply Chain Management with Business Performance PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Petrol Mühendisliği PGDip

Petroleum Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Muhasebe ve Finans PGCert

International Accounting and Finance PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Biyolojik (Hücre ve Moleküler Biyoloji) Bilimleri BSc (Onur)

Biological Sciences (Cell and Molecular Biology) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Dil (Fransızca/İngiliz İşaret Dili) Tercüme MA (Onur)

Applied Languages and Translating (French/British Sign Language) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi, Bankacılık ve Finans PGDip

Economics, Banking and Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Diploma/Sertifika)Matematiksel Bilimler alanında yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in the Mathematical Sciences (Diploma/Certificate)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnşaat Mühendisliği ve İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans

Civil Engineering and Construction Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Tourism PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Deniz Sürdürülebilir Kalkınma için yüksek lisans Planlama

Marine Planning for Sustainable Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik PGCert ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Logistics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ağ Güvenliği PGDip

Network Security PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Pazarlama MSc uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Emlak ve Planlama yüksek lisans

Real Estate and Planning MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Finans ve Yönetim PGCert

Finance and Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ekonomi, Bankacılık ve Finans yüksek lisans

Economics, Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Gayrimenkul Yönetimi ve Geliştirme yüksek lisans

Real Estate Management and Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik & Elektronik Mühendisliği MEng (Onur)

Electrical & Electronic Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bina Hizmetleri Mühendisliği MSc

Building Services Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Proje Yönetimi PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Project Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Dil (Fransızca/İngiliz İşaret Dili) tercüme ve Çeviri MA (Onur)

Languages, Interpreting and Translating (French/British Sign Language) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji PGCert

Energy PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Çeviri ve MSc Çeviri

Interpreting and Translating MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Bankacılık ve Finans yüksek lisans

International Banking and Finance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Moda Pazarlama & Perakende BA (Onur)

Fashion Marketing & Retailing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol Mühendisliği Yüksek Lisans

Petroleum Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Staj bilgisayar (Veri Bilim) Bilim ve Diploma BSc

Computer Science (Data Science) and Diploma in Industrial Training BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Stratejik Proje Yönetimi MSc

Strategic Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gömülü Sistemler PGDip

Embedded Systems PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Matematiksel Biyoloji, Ekoloji ve Tıp yüksek lisans

Mathematical Biology, Ecology and Medicine MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Pazarlama PGDip uluslararası Yönetim ve İş İletişimi

International Management and Business Communication with Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İngiliz İşaret Dili (Sözlü, yazılı ve Uygulamalı Dil Çalışmaları) MA (Onur)

British Sign Language (Interpreting, Translating and Applied Language Studies) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maliye PGDip

Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İç Mimarlık ve Tasarım MA

Interior Architecture and Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
PGCert Çeviri

Interpreting PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İş Psikolojisi PGDip

Business Psychology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İşaret Dili Çeviri (EUMASLİ) PGCert

Sign Language Interpreting (EUMASLI) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Konuşma ile yapay Zeka ve Çoklu Etkileşim PGCert

Artificial Intelligence with Speech and Multimodal Interaction PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans uluslararası İşletme Yönetimi (Onur)

International Business Management with Human Resource Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kentsel Strateji ve Tasarım yüksek lisans

Urban Strategies and Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm ve kültürel Miras Yönetimi PGDip

Tourism and Heritage Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İşaret Dili Çeviri (EUMASLİ) PGDip

Sign Language Interpreting (EUMASLI) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Rezervuar Değerlendirme ve Yönetimi PGDip

Reservoir Evaluation and Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İstatistik ile matematik BSc (Onur)

Mathematics with Statistics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güvenlik ve Risk Yönetimi MSc

Safety and Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Bina Hizmetleri Mühendisliği PGCert

Building Services Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Deniz Bilimleri PGDip

Marine Science PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Genel Denizcilik) İklim Değişikliği PGCert

Climate Change (Managing The Marine Environment) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Lojistik MSc uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Logistics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Teknolojisi (İş) PGCert

Information Technology (Business) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Yönetimi ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çince (2 Yıl)-İngilizce Çeviri ve Tercüme MSc

Chinese-English Interpreting and Translating (2 Years) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fizik BSc (Onur)

Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aktüerya Yönetimi PGDip

Actuarial Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Güvenlik, Risk ve Güvenilirlik Mühendisliği MSc

Safety, Risk and Reliability Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticari Yönetim ve Miktarı PGDip Ölçme

Commercial Management and Quantity Surveying PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Deniz Kaynak Geliştirme ve Koruma PGCert

Marine Resource Development and Protection PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Deniz Robotik bir uzmanlığa Sahip Robotik, Özerk ve İnteraktif Sistemler () yüksek lisans

Robotics, Autonomous and Interactive Systems (With a specialism in Marine Robotics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Matematik, İstatistik ve Aktüerya Bilimleri BSc (Onur)

Mathematical, Statistical and Actuarial Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi MSc

Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Yönetim PGCert

International Accounting and Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mayalama ve Damıtma PGDip

Brewing and Distilling PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Proje Yönetimi MSc uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilirlik Yönetimi PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Sustainability Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Güvenlik, Risk ve Güvenilirlik Mühendisliği PGCert

Safety, Risk and Reliability Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İnsan Robot Etkileşimi PGDip

Human Robot Interaction PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi, uluslararası Yönetim ve İş İletişimi

International Management and Business Communication with Human Resource Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Biyolojik Çeşitlilik Ve Biyoteknoloji PGDip

Marine Biodiversity And Biotechnology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgisayar (Yazılım Mühendisliği) Bilim BSc (Onur)

Computer Science (Software Engineering) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimyasal Fizik BSc (Onur)

Chemical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapay Zeka PGCert

Artificial Intelligence PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim ve İş İletişimi PGDip

International Management and Business Communication PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Moda Teknoloji BSc (Onur)

Fashion Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Diller & Çeviri: Fransızca/İspanyolca MA (Onur)

Applied Languages & Translating: French/Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetme İş Performansı PGDip

Managing Business Performance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Enerji ve Ekonomi PGDip

Energy and Economics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Çeviri ve Tercüme) dil: Fransızca/İspanyolca MA (Onur)

Languages (Interpreting and Translating): French/Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler ve nano-Bilimler MChem ile kimya

Chemistry with Materials and Nanoscience MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Finansal Matematik PGCert

Financial Mathematics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilgi Teknolojileri (Yazılım Sistemleri) PGCert

Information Technology (Software Systems) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uygulamalı Matematik Bilimleri PGCert

Applied Mathematical Sciences PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bütünleştirici Deniz Veriler Becerileri PGDip

Integrative Marine Data Skills PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mobil İletişim MSc

Mobile Communications MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimleri (Oyun Programlama) BSc (Onur)

Computer Science (Games Programming) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGDip Çeviri

Interpreting PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgi Sistemleri (Etkileşim Tasarımı) BSc (Onur)

Information Systems (Interaction Design) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Matematik Bilimleri İklim Değişikliği Etkileri MSc Modelleme

Applied Mathematical Sciences Climate Change Impacts Modelling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Turizm MSc uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Tourism MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Uluslararası İşletme Yönetimi ve Diller: İspanyolca ana dil MA (Onur)

International Business Management and Languages: Spanish as main language MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Maliye PGDip uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Proje Yönetimi MSc

Construction Project Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzmanlık ile Finans alanında MBA

MBA with Specialism in Finance

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 200 saat
Petrol ve Gaz Teknolojisi PGDip

Oil and Gas Technology PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası Finans ve Kurumsal Sorumluluk PGCert

International Finance and Corporate Accountability PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Moda ve Tekstil Tasarımı MA

Fashion and Textiles Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yatırım Yönetimi PGDip

Investment Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Business Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Robot Etkileşimi PGCert

Human Robot Interaction PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Endüstriyel Eğitim BSc Bilgisayar Sistemleri ve Diploması (Onur)

Computer Systems and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Çince (2 Yıl) İngilizce Çeviri MSc

Chinese - English Translating (2 Years) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yazılım Mühendisliği MEng (Onur)

Software Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Turizm ve kültürel Miras Yönetimi PGCert

Tourism and Heritage Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(PGDip) bilgisayar (2 yıl)MSc

Computing (2 years) MSc (PGDip)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişmiş Bilgisayar Bilimi.

Advanced Computer Science MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yapısal ve temel Mühendisliği MSc

Structural and Foundation Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aktüerya Yönetimi PGCert

Actuarial Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Lojistik ve Tedarik gemi ve Liman Operasyonları ile PGCert Zinciri Yönetimi

Logistics and Supply Chain Management with Shipping and Port Operations PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Finansal Matematik BSc (Onur)

Financial Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Strateji ve Uluslararası Yönetim Muhasebe PGDip

Strategy and International Management Accounting PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ağ Güvenliği PGCert

Network Security PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mayalama ve Damıtma PGCert

Brewing and Distilling PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
MA Fransızca ve Uygulamalı Dil Çalışmaları (Onur)

French and Applied Language Studies MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gelişmiş Mekanik Mühendisliği PGDip

Advanced Mechanical Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uygulamalı Matematik Bilimleri PGDip

Applied Mathematical Sciences PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Biyokimya üzerine yüksek Lisans kimya (Onur)

Chemistry with Biochemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Strateji ve Uluslararası Yönetim Muhasebesi yüksek lisans

Strategy and International Management Accounting MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Operasyon Yönetimi PGCert

Operations Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilgisayar Bilimi (Yapay Zeka) BSc (Onur)

Computer Science (Artificial Intelligence) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14. Mimari Tasarım MEng ile yapısal Mühendislik

Structural Engineering with Architectural Design MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kentsel ve Bölgesel Planlama PGDip

Urban and Regional Planning PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgi Teknolojileri (Yazılım Sistemleri) PGDip

Information Technology (Software Systems) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ekonomi ve Muhasebe MA (Onur)

Economics and Accountancy MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Robot, Otonom ve İnteraktif Sistemleri MEng (Onur)

Robotics, Autonomous and Interactive Systems MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş için çeviri PGDip

Translating for Business PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Yenilenebilir Enerji Mühendisliği PGCert

Renewable Energy Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kantitatif Finans ve Matematik PGCert

Quantitative Finance and Mathematics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Maliye PGCert

Finance PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Robot, Otonom ve İnteraktif Sistemleri PGDip

Robotics, Autonomous and Interactive Systems PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Ekonomi ve Finans MA (Onur)

Economics and Finance MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Diller & Çeviri: Almanca/İspanyolca MA (Onur)

Applied Languages & Translating: German/Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme DBA doktor

Doctor of Business Administration DBA

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 5 yıl
Avrupa Dil MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with a European Language MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(İnsan Sağlığı) Biyolojik Bilimler BSc (Onur)

Biological Sciences (Human Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama MA uluslararası İşletme Yönetimi (Onur)

International Business Management with Marketing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Petrol ve Gaz Teknolojisi MSc

Oil and Gas Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Rezervuar Değerlendirme ve Yönetimi MSc

Reservoir Evaluation and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş için Girişimcilik PGDip ile Çeviri

Translating for Business with Entrepreneurship PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uluslararası İş Yönetimi & Dilleri (Çin) MA (Onur)

International Business Management & Languages (Chinese) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ekonomi ve Pazarlama MA (Onur)

Economics and Marketing MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Yabancı Diller (Almanca/İngiliz İşaret Dili) Tercüme MA (Onur)

Applied Languages and Translating (German/British Sign Language) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yapısal ve temel Mühendisliği PGDip

Structural and Foundation Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim ve İş İletişimi yüksek lisans

International Management and Business Communication MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilim PGDip

Data Science PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Uygulamalı Matematik Bilimleri İklim Değişikliği Etkileri PGDip Modelleme

Applied Mathematical Sciences Climate Change Impacts Modelling PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İş için Girişimcilik PGCert ile Çeviri

Translating for Business with Entrepreneurship PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Endüstriyel Eğitim BSc Bilgisayar Bilimi ve Diploması (Onur)

Computer Science and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Konuşma ve Çoklu Etkileşim ile yapay Zeka MSc

Artificial Intelligence with Speech and Multimodal Interaction MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(2 yıl) yapay Zeka MSc

Artificial Intelligence (2 years) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Dijital Pazarlama PGDip uluslararası Pazarlama Yönetimi

International Marketing Management with Digital Marketing PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İş Psikolojisi PGCert

Business Psychology PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Mimari Mühendisliği BEng (Onur)

Architectural Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bir Yıl Avrupa MChem kimya

Chemistry with a Year in Europe MChem

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Coğrafya, Toplum ve Çevre MA (Onur)

Geography, Society and Environment MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
PGCert Çeviri

Translating PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Triko (Tasarım, Miras ve Üretim) PGDip

Knitwear (Design, Heritage and Production) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bütünleştirici Deniz Veriler Becerileri PGCert

Integrative Marine Data Skills PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Endüstriyel Deneyim MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Industrial Experience MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Operasyon Yönetimi PGDip

Operations Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Moda ve Tekstil Yönetimi MSc

Fashion and Textiles Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Su ve Çevre Yönetimi PGDip

Water and Environmental Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi PGDip

Logistics and Supply Chain Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sürdürülebilirlik Mühendisliği MSc

Sustainability Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Operasyon Yönetimi Yüksek Lisans

Operations Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maliye PGCert ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Finance PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uygulamalı Matematik Bilimleri İklim Değişikliği Etkileri PGCert Modelleme

Applied Mathematical Sciences Climate Change Impacts Modelling PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Finansal Matematik Yüksek Lisans

Financial Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akıllı Sistem Entegrasyonu MSc

Smart Systems Integration MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz PGCert Sürdürülebilir Kalkınma için Planlama

Marine Planning for Sustainable Development PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Yazılım Mühendisliği PGCert

Software Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Petrol &kimya Mühendisliği, Gaz Teknolojisi MEng (Onur)

Chemical Engineering with Oil & Gas Technology MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uygulanan Petrol İstatistik Araştırma PGDip

Applied Petroleum Geoscience PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Tasarım, Miras ve Üretim) triko MA

Knitwear (Design, Heritage and Production) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Moda ve Tekstil Tasarımı PGCert

Fashion and Textiles Design PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Pazarlama PGCert ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Marketing PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uluslararası Bankacılık ve Finans PGCert

International Banking and Finance PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Strateji ve Uluslararası Yönetim Muhasebe PGCert

Strategy and International Management Accounting PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Bilgisayar ve Elektronik MEng (Onur)

Computing and Electronics MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Deniz Bilimleri PGCert

Marine Science PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Hesaplamalı Matematik PGCert

Computational Mathematics PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Onur)Maliye ve Endüstriyel Eğitim Lisans Diploması ile matematik

Mathematics with Finance and Diploma in Industrial Training BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya Mühendisliği BEng (Onur)

Chemical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar ve Elektronik BEng (Onur)

Computing and Electronics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Finans ve Ekonomik Kalkınma yüksek lisans

International Finance and Economic Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesaplamalı Kimya ile kimya BSc (Onur)

Chemistry with Computational Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çeviri ve PGCert Çeviri

Interpreting and Translating PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Ekonomi ve İş Yönetimi yüksek lisans (Onur)

Economics and Business Management MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Moda Pazarlama Yüksek Lisans

International Fashion Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Biyokimya MChem ile kimya (Onur)

Chemistry with Biochemistry MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Genel Denizcilik) İklim Değişikliği MSc

Climate Change (Managing The Marine Environment) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Petrol Mühendisliği PGCert

Petroleum Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Moda İletişim BA (Onur)

Fashion Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gömülü Robotik bir uzmanlığa Sahip Robotik, Özerk ve İnteraktif Sistemler () yüksek lisans

Robotics, Autonomous and Interactive Systems (With a specialism in Embedded Robotics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mayalama ve Damıtma MSc

Brewing and Distilling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Moda, İç, Sanat) Tekstil BA için tasarım (Onur)

Design for Textiles (Fashion, Interior, Art) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veri Bilim PGCert

Data Science PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
İnsan Kaynakları Yönetimi PGDip uluslararası Yönetim ve İş İletişimi

International Management and Business Communication with Human Resource Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Kimyasal Fizik MPhys

Chemical Physics MPhys

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
14. Endüstriyel Eğitim BEng Diploma ile kimya Mühendisliği

Chemical Engineering with Diploma in Industrial Training BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Robot Vizyon bir uzmanlığa Sahip Robotik, Otonom ve İnteraktif Sistemler () yüksek lisans

Robotics, Autonomous and Interactive Systems (With a specialism in Robot Vision) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Hukuku MA uluslararası İşletme Yönetimi (Onur)

International Business Management with Business Law MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finans ve Yönetimi Yüksek Lisans

Finance and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Su Teknolojisi ve Arıtma MSc

Water Technology and Desalination MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 7 yıl
Operasyonel Mükemmellik PGCert için Altı Sigma yalın

Lean Six Sigma for Operational Excellence PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Uluslararası Pazarlama Yönetimi PGDip

International Marketing Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Lojistik ve Tedarik Yalın Altı Sigma PGDip Yönetim Zinciri

Logistics and Supply Chain Management with Lean Six Sigma PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Petrol ve Gaz Yenilik.

Oil and Gas Innovation MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Avustralya BSc bir Yıl ile kimya

Chemistry with a Year in Australia BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematiksel Fizik BSc (Onur)

Mathematical Physics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan-Robot Etkileşim içinde bir uzmanlığa sahip Robotik, Otonom ve İnteraktif Sistemler () yüksek lisans

Robotics, Autonomous and Interactive Systems (with a specialism in Human-Robot Interaction) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Deniz Biyolojik Çeşitlilik Ve Biyoteknoloji Yüksek Lisans

Marine Biodiversity And Biotechnology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesaplamalı Matematik PGDip

Computational Mathematics PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
(Genel Denizcilik) İklim Değişikliği PGDip

Climate Change (Managing The Marine Environment) PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sürdürülebilirlik Mühendislik PGDip

Sustainability Engineering PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Proje Yönetimi PGCert ile uluslararası İşletme Yönetimi

International Business Management with Project Management PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Fotonik ve Opto-elektronik Cihazlar PGCert

Photonics and Optoelectronic Devices PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Onur) (İspanyol/İngiliz İşaret Dili) (Çeviri ve Tercüme) dil MA

Languages (Interpreting and Translating) (Spanish/British Sign Language) MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşaret Dili Çeviri (EUMASLİ) MSc

Sign Language Interpreting (EUMASLI) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sürdürülebilirlik Mühendislik PGCert

Sustainability Engineering PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Su ve Çevre Yönetimi MSc

Water and Environmental Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İletişim, Tüketicilik ve Sürdürülebilirlik) Moda etik PGCert

Ethics in Fashion (Communication, Consumerism and Sustainability) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
(Çeviri ve Tercüme) dil: Almanca/İspanyolca MA (Onur)

Languages (Interpreting and Translating): German/Spanish MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lojistik ve Tedarik gemi ve Liman Operasyonları ile MSc Zinciri Yönetimi

Logistics and Supply Chain Management with Shipping and Port Operations MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çeviri ve Tercüme) diller: Fransızca/Alman MA (Onur)

Languages (Interpreting and Translating): French/German MA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği MEng (Onur)

Chemical Engineering MEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kantitatif Finans ve Matematik yüksek lisans

Quantitative Finance and Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Avustralya MChem bir Yıl kimya

Chemistry with a Year in Australia MChem (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Farmasötik Kimya kimya ile BSc (Onur)

Chemistry with Pharmaceutical Chemistry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Muhasebe ve Finans PGDip

International Accounting and Finance PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
İşletme MBA Master

Master of Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yenilenebilir Enerji Geliştirme (KIRMIZI) PGCert

Renewable Energy Development (RED) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 ay
Sürdürülebilir Kent Yönetimi PGDip

Sustainable Urban Management PGDip

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Hesaplamalı Matematik Yüksek Lisans

Computational Mathematics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl