• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Kamu Yönetimi Yüksek Lisans

Master in Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Örgütsel Davranış

Doctor of Philosophy (PhD) in Organizational Behavior

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Bilgisayar Bilimleri lisans programı

Bachelor of Arts in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dilbilim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Linguistics

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Strateji DBA programı

DBA program in Strategy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme JD/MBA - Master

JD/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sistemleri Biyoloji (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Systems Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Nörobilim Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
MD/MPP

MD/MPP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal ve Davranış Bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Social and Behavioral Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klasik Arkeoloji alanında doktora

Doctor of Philosophy in Classical Archaeology

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Sosyal Antropoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı ya da yedi yıl içinde Tamamlandı.
(Doktora)Amerika Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in American Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Epidemiyoloji yüksek lisans

Master of Science in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 80 krediyi
İşletme MD/MBA - Master

MD/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Nörobilim Doktora MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Güney Asya Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in South Asian Studies

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Celtic dilde yüksek lisans ve Edebiyatları

Master of Arts in Celtic languages and literatures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ana Dilde Eğitim ve Okuryazarlık

Master of Education in Language and Literacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Bachelor of Arts in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Sağlık ve Nüfus, yüksek lisans

Master of Science in Global Health and Population

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarih ve Orta Doğu Çalışmaları Birleşik Doktora

Joint PhD in History and Middle Eastern Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Klasik Filoloji Felsefe doktoru

Doctor of Philosophy in Classical Philology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İmmünoloji Tıp Bilimleri Master

Master of Medical Sciences in Immunology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Birleşik doktora Sanat ve Mimarlık Tarihi ve Orta Doğu Çalışmaları

Joint Doctor of Philosophy (PhD) in History of Art and Architecture and Middle Eastern Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Halk Sağlığı Biyolojik Bilimler (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences in Public Health

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıbbi Antropoloji M.

M.A in Medical Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı Yoğun 12 ay
Doktora Biyolojik Bilimler, Kamu Sağlığı

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences in Public Health

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
(Doktora)Afrika ve Afro-Amerikan Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in African and African American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Beş-altı yıl
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Altı ya da yedi yıl
Müzik (Doktora)teorisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Music theory

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Öğretmenliği Eğitimi yüksek lisans

Master of Education in Teacher Education Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Birleşik Doktora İşletme ve ekonomi

Joint Doctor of Philosophy (PhD) in Business Economics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Çevre Bilimi ve Mühendislik Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Science and Engineering

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
(Film ve Görsel Çalışmalar alanında Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Film and Visual Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilim Tarihi (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in History of Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Pazarlama (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Marketing

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sağlık Politikası, Yüksek Lisans ve Yönetimi

Master of Science in Health Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aşk Dillerinde (Doktora)ve Edebiyatları

Doctor of Philosophy (PhD) in Romance Languages and Literatures

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Psikoloji (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İnsan Evrimsel Biyoloji Doktora) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) program in Human Evolutionary Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Beş veya altı yıl
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Konuşma ve İşitme Biyobilim ve Teknoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Speech and Hearing Bioscience and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik yüksek lisans

Master of Science in Computational Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Astronomide Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Astronomy

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
(Doktora)İngilizce

Doctor of Philosophy (PhD) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört-yedi yıl
İstatistik (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Statistics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Yakın Doğu Dilleri ve Medeniyetleri Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Near Eastern Languages and Civilizations

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
İşletme MPP/MBA - Master

MPP/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kimyasal Biyoloji (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Uluslararası İlişkiler

Doctor of Philosophy (PhD) in International Relations

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Beslenme Doktora) Nüfus Sağlık Bilimleri -

Doctor of Philosophy (PhD) in Population Health Sciences - Nutrition

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
İşletme DMD/MBA - Master

DMD/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kentsel Planlama yüksek lisans

Master in Urban Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu Yönetimi Kentsel Planlama yüksek lisans ve Master

Master in Urban Planning and Master in Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyal Antropoloji (Doktora)- Tıbbi Antropoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Anthropology - Medical Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı ya da yedi yıl içinde Tamamlandı.
Eğitim Liderlik doktora (Ed.L.D.)

Doctor of Education Leadership (Ed.L.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Verileri Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Health Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Karşılaştırmalı Edebiyat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Comparative Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Altı ve sekiz yıl
(Doktora)Kamu Politikası

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Policy

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Epidemiyoloji Doktora) Nüfus Sağlık Bilimleri -

Doctor of Philosophy (PhD) in Population Health Sciences - Epidemiology

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Biyoenformatik (Doktora)ve Bütünleştirici Genomik

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioinformatics and Integrative Genomics

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Elektrik Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Eğitim Politikası Eğitim Master ve Yönetimi

Master of Education in Education Policy and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Fizik Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Physics

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Tasarım Programı doktor (DDes)

Doctor of Design Program (DDes)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İktisat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en fazla beş yıl
Sağlık Politikası (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çapraz (Doktora)Disiplinli Müzik Çalışmaları

Doctor of Philosophy (PhD) in Cross-Disciplinary Music Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Germen Dilleri (Doktora)ve Edebiyatları

Doctor of Philosophy (PhD) in Germanic Languages and Literatures

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Elektrik Mühendisliği M. E

M.E in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Peyzaj Mimarlığı II Master

Master in Landscape Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
(Doktora)Biyomühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioengineering

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Teknoloji Eğitim Master, Yenilik ve Eğitim

Master of Education in Technology, Innovation, and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doğu Asya Dilleri ve Medeniyetleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in East Asian Languages and Civilizations

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Klasik Felsefe Felsefe doktoru

Doctor of Philosophy in Classical Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Biyofizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biophysics

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
(Doktora)Organizmik ve Evrimsel Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Organismic and Evolutionary Biology

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Biyolojik (Doktora) Felsefe doktoru ve Biyomedikal Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological and Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
İnsan gelişiminde Eğitim Master ve Psikoloji

Master of Education in Human Development and Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Nüfus Sağlık Bilimlerinde Doktora) doktora - Sosyal ve Davranış Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Population Health Sciences - Social and Behavioral Sciences

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
JD/MPH - ID

JD/MPH - ID

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Üç akademik yıl artı bir yaz dönemi
Halk Sağlığı doktora

Doctor of Public health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Viroloji (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Virology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İç Asya ve Altay Çalışmaları Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Inner Asian and Altaic Studies

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
(Juris Doktor)J. D

J.D (Juris Doctor)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık II yüksek lisans

Master in Architecture II

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme Yönetimi doktora

Doctoral of Business Administration in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık Politikası (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Health Policy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Din Bilimleri (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Religious Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kimyasal Biyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Beşinci veya altıncı yıl
Uluslararası Eğitim Politikası Eğitim yüksek lisans

Master of Education in International Education Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyasi Ekonomi ve Hükümet Doktora) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Political Economy and Government

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
(Doktora)Sistemleri Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Systems Biology

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
JD/MPH

JD/MPH

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Üç akademik yıl artı bir yaz dönemi
Nüfus (Doktora) Felsefe MD/Doktora Sağlık Bilimleri

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Population Health Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Lisans Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans

Bachelor of Arts/Master of Science in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Master Mimarlık I

Master in Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
İmmünoloji Doktora MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Immunology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Biological and Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kentsel Tasarım Mimarlık Master

Master of Architecture in Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimi ve Mühendisliği Lisans/Master

Bachelor of Arts/Master of Science in Environmental Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyofizik kombine MD-PhD

Combined MD-PhD in Biophysics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
HST (MD), Tıp doktoru - Sağlık Bilimleri ve Teknoloji

Doctor of Medicine (MD) - Health Sciences and Technology (HST)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
JD/Doktora

JD/PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Okul Liderliği Eğitim yüksek lisans

Master of Education in School Leadership

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik yüksek lisans ve Mühendislik

Master of Engineering in Computational Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Doktora Kimya Fizik

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Orta Doğu Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in Middle Eastern Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Dinin Çalışmada

Doctor of Philosophy (PhD) in Study of Religion

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Master in Health Care Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42.5 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri lisans/Master

Bachelor of Arts/Master of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi (Doktora)ve Mimarlık

Doctor of Philosophy (PhD) in History of Art and Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Altı-yedi yıl
(Doktora)programı Kimya ve Kimyasal Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry and Chemical Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Din (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Religion

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İstatistik yüksek lisans

Master of Arts in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
JD/MPP

JD/MPP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Politikası (Doktora)(Yönetim)

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Policy (Management)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Nüfusun Sağlık Bilimleri - Küresel Sağlık ve Nüfus

Doctor of Philosophy (PhD) in Population Health Sciences - Global Health and Population

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Usta Peyzaj Mimarlığı I

Master in Landscape Architecture I

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teolojik Çalışmalar Master

Master of Theological Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar bilimlerinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer science

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
İmmünoloji Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Immunology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Orta Doğu Çalışmaları Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Middle Eastern Studies

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Klasikleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in the Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - tasarlandığı gibi altı yıl süren
(Doktora)Moleküler ve Hücresel Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Molecular and Cellular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Sosyal Antropoloji (Doktora)- Medya Antropoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Anthropology - Media Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - altı ya da yedi yıl içinde Tamamlandı.
Biyoistatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Bizans (Doktora)Yunanca

Doctor of Philosophy (PhD) in Byzantine Greek

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Kimya ve Kimyasal Biyoloji (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry and Chemical Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ana Tasarım Mühendislik

Master in Design Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoenformatik ve Bütünleştirici Genomik (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Bioinformatics and Integrative Genomics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevre Bilimi lisans ve Mühendisliği

Bachelor of Science in Environmental Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora) Felsefe MD/Doktora İktisat

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Korunma Bilimi Eğitimi Master ve Pratik

Master of Education in Prevention Science and Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji ve Sosyal Politika alanında doktora (PhD) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Sociology and Social Policy

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Yakın yüksek lisans Doğu Dilleri ve Medeniyetleri

Master of Arts in Near Eastern Languages and Civilizations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Fen Bilimleri/MBA MS - Master

MS in Engineering Sciences/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Konuşma ve İşitme Biyobilim ve Teknoloji Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Speech and Hearing Bioscience and Technology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Modern Yunanca

Doctor of Philosophy (PhD) in Modern Greek

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe Bilim tarihinde doktor

Doctor of Philosophy in History of Science

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Müzikolojide (Doktora)ve Etnomüzikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Musicology and Ethnomusicology

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Çevre Sağlığı Bilim Dalı 5 - Profesyonel

Master of Science in Environmental Health - Professional

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İlahiyat Master

Master of Divinity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in History of Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Uzmanlık eğitimi Programında Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Specialized Studies Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hesaplamalı Biyoloji yüksek lisans ve Kantitatif Genetik

Master of Science in Computational Biology and Quantitative Genetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 80 krediyi
Felsefe (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Arkeoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Kentsel Tasarım Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture in Urban Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bölgesel Çalışmalar yüksek lisans–Rusya, Doğu Avrupa ve Orta Asya

Master of Arts in Regional Studies–Russia, Eastern Europe, and Central Asia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Organizmik ve Evrimsel Biyoloji (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (PhD) in Organismic and Evolutionary Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uygulamalı Matematik lisans

Bachelor of Arts in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Güney Asya Çalışmaları yüksek lisans

Master of Arts in South Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi lisans ve Mühendisliği

Bachelor of Arts in Environmental Science and Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Doğu Asya Dilleri Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in History and East Asian Languages

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Eski Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Ancient History

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Kentsel Planlama ve Juris Doktor Master

Master in Urban Planning and Juris Doctor

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Politika Doktora) Programı

Doctor of Philosophy (PhD) Program in Social Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5-6 yıl
Kentsel Planlama (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Urban Planning

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
İşletme MPA/ID-MBA - Master

MPA/ID-MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Ekonomisi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Business Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İstatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistics

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Kamu Politikası Yüksek Lisans

Master in Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim doktor (Ed.D.)

Doctor of Education (Ed.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2-3 yıl
Ortaçağ Latince (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Medieval Latin

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Siyaset Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası Kentsel Planlama yüksek lisans ve Master

Master in Urban Planning and Master in Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
JD/LLM

JD/LLM

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört veya beş yıl
Yüksek Öğretimde Eğitim Master

Master of Education in Higher Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(S. J. D.)Tüzel Bilim doktor

Doctor of Juridical Science (S.J.D.)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
JD/MUP

JD/MUP

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kelt dilleri (Doktora)ve Edebiyatları

Doctor of Philosophy (PhD) in Celtic languages and literatures

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Yeryüzünde (Doktora)ve Gezegen Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth and Planetary Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mimarlık (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Eğitimde Sanat Eğitiminin Master

Master of Education in Arts in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teknoloji ve Operasyon Yönetimi DBA

DBA in Technology and Operations Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimari Çalışmalarda BArch

BArch in Architecture Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Kentsel Planlama yüksek lisans ve Master

Master in Urban Planning and Master in Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve İşletme Yönetimi doktora

Doctoral of Business Administration in Accounting and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Peyzaj Mimarisi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Landscape Architecture

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Uygulamalı Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied mathematics

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Ortadoğu Bölgesel Çalışmaları AM

AM Program in Regional Studies—Middle East

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Sağlığı Doktora) Nüfus Sağlık Bilimleri -

Doctor of Philosophy (PhD) in Population Health Sciences - Environmental Health

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - minimum
Lisans Uygulamalı Matematik yüksek lisans

Bachelor of Arts/Master of Science in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğrenme Eğitimin ana ve Öğretim

Master of Education in Learning and Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Orta Kariyer Master Kamu Yönetimi

Mid-Career Master in Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl