• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Siyasal İletişim MA

Political Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim (İngilizce) PGCE

Secondary Education (English) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Mimari MA

Research Architecture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Eğitim Drama, Toplum ve Sosyal Bağlamı) uygulamalı Tiyatro MA

Applied Theatre (Drama in Educational, Community and Social Contexts) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Romantik & Yolu; Viktorya dönemi Edebiyatı & Kültür MA edebi Çalışmalar:

Literary Studies: Pathway in Romantic & Victorian Literature & Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Edebiyat MA edebi Çalışmalar: Yol

Literary Studies: Pathway in Modern Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim MPhil

Education MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji Kriminoloji BA (Onur)

Sociology with Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Kimya) PGCE

Secondary Education (Chemistry) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Shakespeare'e Yolu: Erken &edebiyat Çalışmaları; Modern MA

Literary Studies: Pathway in Shakespeare: Early & Modern MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Oyun Programlama (Entegre Derecesi) BSc (Onur)

Games Programming (Integrated Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Görsel Antropoloji MPhil

Visual Anthropology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve İletişim MA

Media and Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve İletişim MPhil

Media and Communications MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İlişkiler ve Çin BA (Onur)

International Relations and Chinese BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Irk, Medya & Sosyal Adalet MA

Race, Media & Social Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngilizce, Karşılaştırmalı Edebiyat veya dil bilimi MPhil

English, Comparative Literature or Linguistics MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Erken Yaş, 3-7 yaş) İlköğretim PGCE

Primary Education (Early Years, 3-7 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve İletişim.

Media and Communications MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Yazma MPhil

Creative Writing MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Performans MA Yapma

Performance Making MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji MPhil

Psychology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Film Yapımı, Fotoğraf ve Electronic Arts.

Film Making, Photography and Electronic Arts MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bağımsız Oyunlar ve Oynanabilir Deneyimi Tasarımı MA

Independent Games and Playable Experience Design MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonometrik ile ekonomi BSc (Onur)

Economics with Econometrics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lüks Marka Yönetimi MA

Luxury Brand Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Uygulama MMus

Creative Practice MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Gazetecilik MA

Digital Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortaöğretim (Fizik) PGCE

Secondary Education (Physics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Antropoloji MA

Social Anthropology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Müzik Tarihi), müzik MA

Music (Historical Musicology) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyah İngiliz Yazılı MA

Black British Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji ve Kültür Siyaset MA

Anthropology and Cultural Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küratör Bilgi.

Curatorial Knowledge MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Politika, Felsefe ve Ekonomi BA (Onur)

Politics, Philosophy and Economics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya : Teknoloji & Kültürel Form MA

Digital Media : Technology & Cultural Form MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Sinematografi) film yapımı MA

Filmmaking (Cinematography) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilişsel ve Klinik Nörobilim yüksek lisans

Cognitive and Clinical Neuroscience MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ortaöğretim (Matematik) PGCE

Secondary Education (Mathematics) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı ve Hayat MA Yazma

Creative and Life Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur) (Entegre Derecesi) hazırlık Yılı ile medya ve İletişim BA

Media and Communications with Foundation Year (Integrated Degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik (Yaratıcı Uygulama) MMus

Music (Creative Practice) MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Din Bilimleri Doktora

Religious Studies PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ekran Belgesel) film yapımı MA

Filmmaking (Screen Documentary) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Markalar, İletişim ve Kültür MA

Brands, Communication and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Olayları ve deneyimleri Yönetimi MA

Events and Experience Management MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset, Kalkınma ve Küresel Güney MA

Politics, Development and the Global South MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çağdaş Sanat Kuramı MA

Contemporary Art Theory MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl psikoloji (Entegre Derecesi) BSc (Onur)

Psychology with Foundation Year (Integrated Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hazırlık Yılı İngilizce (Entegre Derecesi) BA (Onur)

English with Foundation Year (Integrated Degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Antropoloji ve Toplum Sanat MA

Applied Anthropology and Community Arts MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik, Zihin ve Beyin MSc

Music, Mind and Brain MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma Mimari MPhil

Research Architecture MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat ve Hesaplama Teknolojisi MPhil

Arts and Computational Technology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar (Tümleşik Derece) Bilim BSc (Onur)

Computer Science (Integrated Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Halkla İlişkiler, Reklam ve Pazarlama) tanıtım Medya MA

Promotional Media (Public Relations, Advertising and Marketing) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akıllı Oyun ve Oyun Zekası MPhil

Intelligent Games and Game Intelligence MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaöğretim (Tasarım ve Teknoloji) PGCE

Secondary Education (Design and Technology) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ses Kayıt, Post-Prodüksiyon ve Tasarım) film yapımı MA

Filmmaking (Sound Recording, Post-Production and Design) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji MPhil

Anthropology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyal Girişimcilik MA

Social Entrepreneurship MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Disiplinlerarası Perspektif) performans ve Kültür MA

Performance and Culture (Interdisciplinary Perspectives) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Psikoloji ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Clinical Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Antropoloji BA (Onur)

History and Anthropology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik Enstitüsü Doktora

Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik MA

Creative and Cultural Entrepreneurship MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Hakları, Kültür ve Sosyal Adalet MA

Human Rights, Culture and Social Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Akıllı Oyun ve Oyun Zekası Doktora

Intelligent Games and Game Intelligence PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Psikanalitik Çalışmalar MPhil

Psychoanalytic Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Dini Çalışmalar MPhil

Religious Studies MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Psikoterapi MPhil

Art Psychotherapy MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fotoğraf (Resim ve Electronic Arts) MA

Photography (The Image and Electronic Arts) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Edebi Çalışmaları: Amerikan Edebiyatında Yolu ve Kültür MA

Literary Studies: Pathway in American Literature and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
' çocuklar;Edebiyat MA s

Children's Literature MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eleştirel ve Yaratıcı Analiz MA

Critical and Creative Analysis MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Moda yolu) yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik MA

Creative and Cultural Entrepreneurship (Fashion pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Hesaplama yolu) yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik MA

Creative and Cultural Entrepreneurship (Computing pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Yolu sanat Yönetimi & Kültür Politikası: MA

Arts Administration & Cultural Policy: Music Pathway MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı BA (Onur)

English Language and Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk Edebiyatı: Çocuk İllüstrasyon MA

Children’s Literature: Children’s Illustration MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Küratör Bilgi MPhil

Curatorial Knowledge MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Medya ve İletişim Doktora

Media and Communications PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel Sosyoloji MPhil

Visual Sociology MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Yönetimi ve Kültür politikaları

Arts Administration and Cultural Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Performans MMus

Performance MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik Enstitüsü MPhil

Institute for Creative and Cultural Entrepreneurship MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Tasarım yolu) yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik MA

Creative and Cultural Entrepreneurship (Design pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Televizyon Gazeteciliği MA

Television Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Kültürler.

Visual Cultures MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Drama) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Drama) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siyaset ve Uluslararası İlişkiler BA (Onur)

Politics and International Relations BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Uygulama ve Öğrenme PhD

Art Practice and Learning PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Liderlik Yolu yaratıcı & Kültürel Girişimcilik: MA

Creative & Cultural Entrepreneurship: Leadership Pathway MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Türk Kültür ve Küresel Politika MA

Postcolonial Culture and Global Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kültür Politikası, İlişkiler ve Diplomasi MA

Cultural Policy, Relations and Diplomacy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Medya ve İletişim yolu) yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik MA

Creative and Cultural Entrepreneurship (Media and Communications pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik (Genel) MA

Music (General) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Film yapımı (Üretimi) MA

Filmmaking (Producing) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanatçı Öğretmenler ve Çağdaş Uygulamaları MA

Artist Teachers and Contemporary Practices MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyokültürel Dilbilim MA

Sociocultural Linguistics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Yönetmenlik Kurgu) film yapımı MA

Filmmaking (Directing Fiction) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik (Sonic Arts) MMus

Music (Sonic Arts) MMus

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Etnomüzikoloji) müzik MA

Music (Ethnomusicology) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çok dillilik, Dilbilim ve Eğitim MA

Multilingualism, Linguistics and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Drama: Performans, Siyaset ve Toplum BA (Onur)

Drama: Performance, Politics and Society BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim MPhil

Management MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aile içi Şiddet & anlayış, Cinsel İstismar MA

Understanding Domestic Violence & Sexual Abuse MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yol Modern Edebiyat Kuramı MA edebi Çalışmalar:

Literary Studies: Pathway in Modern Literary Theory MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Psikoloji ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Forensic Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce, Karşılaştırmalı Edebiyat veya dil bilimi Doktora

English, Comparative Literature or Linguistics PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Birincil, 7-12 yaş) İlköğretim PGCE

Primary Education (Primary, 5-11 years) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hazırlık Yılı ile antropoloji (Entegre Derecesi) BA (Onur)

Anthropology with Foundation Year (Integrated Degree) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Medya ve uluslararası İletişim MA

Global Media and Transnational Communications MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Bilişim ve Girişimcilik BSc (Onur)

Business Computing and Entrepreneurship BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve İletişim BA (Onur)

Media and Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat ve Siyaset MA

Art and Politics MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Uygulama ve Öğrenme MPhil

Art Practice and Learning MPhil

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Müzik yolu) yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik MA

Creative and Cultural Entrepreneurship (Music pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Cinsiyet, Medya ve Kültür MA

Gender, Media and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Psikoloji Mre Araştırma Yöntemleri

Research Methods in Psychology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Sosyal Bilim, Toplum kalkınması ve Gençlik Çalışmaları BA (Onur)

Applied Social Science, Community Development and Youth Work BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilişsel Nörobilim ile psikoloji BSc (Onur)

Psychology with Cognitive Neuroscience BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim, Kültür ve Toplum BA (Onur)

Education, Culture and Society BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Görsel Antropoloji.

Visual Anthropology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dans Hareket Psikoterapi MA

Dance Movement Psychotherapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klinik Psikoloji & vakıflar; Sağlık Hizmetleri MSc

Foundations in Clinical Psychology & Health Services MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Antropoloji MA

Visual Anthropology MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Edebi Çalışmaları: Karşılaştırmalı Edebiyat ve Eleştiri Yolu MA

Literary Studies: Pathway in Comparative Literature and Criticism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Karayipler & Edebiyatında Yolu; Diasporasının MA onun edebi Çalışmalar:

Literary Studies: Pathway in Literature of the Caribbean & its Diasporas MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat Psikoterapi MA

Art Psychotherapy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik (Çağdaş Müzik Çalışmaları) MA

Music (Contemporary Music Studies) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Antropoloji ve Görsel Uygulama BA (Onur)

Anthropology and Visual Practice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropoloji.

Anthropology MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi, Siyaset ve Kamu Politikası BA (Onur)

Economics, Politics and Public Policy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Turizm ve Kültür politikaları

Tourism and Cultural Policy MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Antropoloji ve Toplum ve Gençlik Çalışmaları MA

Applied Anthropology and Community and Youth Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanat ve Hesaplama Teknolojisi Doktora

Arts and Computational Technology PhD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve Eğitim MA

Creative Writing and Education MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Kültür, Dil ve Kimliği) eğitim MA

Education (Culture, Language and Identity) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Entegre Derecesi) hazırlık Yılı ile işletme Bilişim ve Girişimcilik BSc (Onur)

Business Computing and Entrepreneurship with Foundation Year (Integrated Degree) BSc (Hons)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
İş Psikoloji Yüksek Lisans

Occupational Psychology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı ve Kültürel Girişimcilik (Tiyatro ve Performans yolu) MA

Creative and Cultural Entrepreneurship (Theatre and Performance pathway) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşlemsel Sanatlar MFA

Computational Arts MFA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sanat ve Tasarım) ortaöğretim PGCE

Secondary Education (Art and Design) PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tarih.

History MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Entegre Derecesi) Vakfı Yılın yaratıcı Bilgisayar BSc (Onur)

Creative Computing with Foundation Year (Integrated Degree) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans

Management of Innovation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl