• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Kuruluş Yılı dahil) akupunktur BSc (Onur)

Acupuncture (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur)Vakıf Yıl dahil olmak üzere aileler ve Çocukluk Çalışmaları () BA

Families and Childhood Studies (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) siber Güvenlik BSc (Onur)

Cyber Security (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mali Teknolojisi Yönetimi BSc (Onur)

Financial Technology Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sanat Uygulama MA

Art Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortak Sağlık ve Refah BSc (Onur)

Public Health and Wellbeing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl dahil illüstrasyon, çizgi Roman ve Çocuklar'in Yayıncılık () BA (Onur)

Illustration, Graphic Novels and Children's Publishing (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otomotiv Mühendisliği BEng (Onur)

Automotive Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere Gençlik ve sosyal Çalışma () BA (Onur)

Youth and Community Work (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İllüstrasyon, çizgi Roman ve Çocuklar'in Yayın MDes

Illustration, Graphic Novels and Children's Publishing MDes

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere Grafik Tasarım () BA (Onur)

Graphic Design (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere futbol Koçluk ve Performans Uzmanı () BSc (Onur)

Football Coaching and the Performance Specialist (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere yenilenebilir ve Sürdürülebilir Mühendislik () BEng (Onur)

Renewable and Sustainable Engineering (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar MSc Ağ

Computer Networking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Katılım için Koçluk spor ve Performans Geliştirme BSc (Onur)

Sports Coaching for Participation and Performance Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere profesyonel Ses ve Video () BSc (Onur)

Professional Sound and Video (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş yılı dahil) oyun Sanat BA (Onur)

Game Art (including foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Ses ve Video BSc (Onur)

Professional Sound and Video BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere Otelcilik, Turizm ve Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Hospitality, Tourism and Event Management (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Oyun Tasarımı ve Kurumsal (Endüstriyel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Computer Game Design and Enterprise (with Industrial Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Ağları ve Güvenlik BSc (Onur)

Computer Networks and Security BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım Uygulama MA

Design Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar Oyunu Geliştirme BSc (Onur)

Computer Game Development (with Industrial Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Oyun Tasarımı ve Kurumsal BSc (Onur)

Computer Game Design and Enterprise BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Konukseverlik, Turizm ve Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

Hospitality, Tourism and Event Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı dahil) iş BA

Business (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği

Specialist Community Public Health Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İllüstrasyon, çizgi Roman ve Çocuklar'in Yayın BA (Onur)

Illustration, Graphic Novels and Children's Publishing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek Eğitim, sağlık ve Sosyal Refah Diploma

Health and Social Wellbeing Diploma of Higher Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur) (kuruluş yılı dahil) animasyon BA

Animation (including foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (Mekanik Üretim) MSc

Engineering (Mechanical Manufacturing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uçak Yapısı MSc

Aircraft Structure MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Vakıf Yıl dahil olmak üzere yayın, Gazetecilik ve Medya İletişim () BA

Broadcasting, Journalism and Media Communications (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Televizyon Üretim ve Teknoloji BSc (Onur)

Television Production and Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Mekatronik) MSc

Engineering (Mechatronics) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsansız Uçak Sistemi Teknolojisi MSc

Unmanned Aircraft System Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Atçılık Bilim ve Refah Yönetimi BSc (Onur)

Equine Science and Welfare Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Oyunu Geliştirme MSc

Computer Game Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
(H ...Eğitim Vakfı Yıl da dahil olmak üzere (Ek Öğrenme İhtiyaçları Özel Eğitim İhtiyacı/) () BA

Education (Additional Learning Needs/Special Educational Needs) (including Foundation Year) BA (H ...

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Vakıf Yıl dahil) uygulamalı Sanatlar BA (Onur)

Applied Arts (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik (Elektrik ve Elektronik) yüksek lisans

Engineering (Electrical and Electronic) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yayın, Gazetecilik ve Medya İletişim BA (Onur)

Broadcasting, Journalism and Media Communications BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur) (kuruluş Yılı dahil) psikoloji BSc

Psychology (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Onur) (üst) kütüphane ve Bilgi Yönetimi BSc

Library and Information Management (top-up) BSc (Hons)

Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Kompozit Tasarım (Kontör) BEng (Onur)

Composite Design (Top Up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kimya (Vakıf Yıl dahil) BSc (Onur)

Chemistry (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi Vakfı yıl da dahil olmak üzere (4 yıl) BSc (Onur)

Construction Management (4 years including foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Ağları ve Güvenliği (Endüstriyel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Computer Networks and Security (with Industrial Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Zihinsel Sağlık ve Refah hazırlık yılı dahil (4 yıl) BA (Onur)

Mental Health and Wellbeing (4 years including foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar MSc

Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi işlem (kuruluş Yılı dahil) BSc (Onur)

Computing (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Duyuşsal Bilgisayar MSc

Affective Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Öğrenme ve Teknoloji yüksek lisans

Learning and Technology MSc

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile) siber Güvenlik BSc (Onur)

Cyber Security (with Industrial Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) bilgisayar Oyunu Geliştirme BSc (Onur)

Computer Game Development (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere Havacılık ve Makina Mühendisliği () BEng (Onur)

Aeronautical and Mechanical Engineering (including Foundation Year) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uçak (üst) Bakım BEng (Onur)

Aircraft Maintenance (top-up) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Bilimi MSc

Computer Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere, muhasebe ve Finansman () BA (Onur)

Accounting and Finance (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Katılım ve hazırlık Yılı dahil olmak üzere, Performans Geliştirme için spor Koçluk BSc (Onur)

Sports Coaching for Participation and Performance Development (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fotoğraf ve Film BA (Onur)

Photography and Film BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Radyo Üretimi (Vakıf Yıl dahil) BA (Onur)

Radio Production (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf yıl dahil (4 yıl) İnsan Kaynakları Yönetimi BA (Onur)

Human Resource Management (4 years including foundation year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimleri BSc (Onur)

Sport and Exercise Sciences BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Zihinsel Sağlık ve Refah BSc (Onur)

Mental Health and Wellbeing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya ve İletişim BA (Onur)

Media and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) atçılık Bilim ve Refah Yönetimi BSc (Onur)

Equine Science and Welfare Management (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14. resimde BA

Illustration BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakıf Yıl dahil olmak üzere eğitim ve Çocukluk Çalışmaları () BA

Education and Childhood Studies (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Erken Çocukluk Uygulaması (Erken Yıl Pratisyen) FdA

Early Childhood Practice (Early Years Practitioner) FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Finans BA (Onur)

Accounting and Finance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adalet BA (Onur)

Criminology and Criminal Justice BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık &Sosyal Bakım (Hemşirelik) MSc

Health & Social Care (District Nursing) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Tasarım Teknoloji BSc (Onur)

Architectural Design Technology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Otomotiv) MSc

Engineering (Automotive) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Vakıf Yıl dahil olmak üzere, fotoğraf ve Film () BA (Onur)

Photography and Film (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Aile ve Çocukluk Çalışmaları BA (Onur)

Families and Childhood Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama (Vakıf Yıl dahil) BA (Onur)

Marketing (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Futbol Koçluk ve Performans Uzmanı BSc (Onur)

Football Coaching and the Performance Specialist BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık ve Makina Mühendisliği BEng (Onur)

Aeronautical and Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi (Endüstriyel Yerleştirme ile) BSc (Onur)

Computer Science (with Industrial Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kriminoloji ve Ceza Adaleti MA

Criminology and Criminal Justice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Sağlık BSc için tamamlayıcı Tedaviler

Complementary Therapies for Healthcare BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Yenilenebilir ve Sürdürülebilir Enerji) MSc

Engineering (Renewable and Sustainable Energy) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(PGCE)Eğitim PCET profesyonel Mezuniyet Belgesi

Professional Graduate Certificate in Education PCET (PGCE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tiyatro, Televizyon ve Performans BA (Onur)

Theatre, Television and Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Vakıf Yıl dahil olmak üzere spor ve Egzersiz Bilimleri () BSc

Sport and Exercise Sciences (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tarih ve Yaratıcı Yazma BA (Onur)

History and Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Endüstriyel Yerleştirme ile bilgisayar BSc (Onur)

Computing (with Industrial Placement) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Oyun Tasarımı ve Kurumsal hazırlık yılı dahil (4 yıl) BSc (Onur)

Computer Game Design and Enterprise (4 years including foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Vakıf yıl dahil olmak üzere kamu Sağlık ve Refah () BSc (Onur)

Public Health and Wellbeing (including Foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Vakıf yıl dahil 4 yıl) BSc (Onur)mimari Tasarım Teknoloji

Architectural Design Technology (4 years including foundation year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kuruluş Yılı dahil) Güzel Sanatlar BA (Onur)

Fine Art (including Foundation Year) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Yetkili Durumu) sosyal hizmet BA (Onur)

Social Work (Qualified Status) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik (Kompozit Malzemeler) MSc

Engineering (Composite Materials) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yaratıcı Bilgisayar (kuruluş Yılı dahil) BSc (Onur)

Creative Computing (including Foundation Year) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl