• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Çevre İnşaat Mühendisliği BSc (Onur)

Environmental Civil Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama MSc

Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
3 Yıl Giriş MEng Elektrik, Elektronik & Enerji Mühendisliği -

Electrical, Electronic & Energy Engineering - 3rd Year Entry MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Grafik) Dijital Tasarım - Üçüncü Yıl Giriş BSc (Onur)

Digital Design (Graphics) - Third Year Entry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mekanik ve Santral Sistemleri (3 yıl giriş) BEng (Onur)

Mechanical and Power Plant Systems (3rd year entry) BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Yönetim ve İş Geliştirme

International Management and Business Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Makine Mühendisliği (GCU Yolları) MEng Destekli

Computer Aided Mechanical Engineering (GCU Pathways) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Öğretim yeterlilik) Akademik eğitim ve Uygulama Ayarları PGCert

Education in Academic and Practice Settings (teaching qualification) PGCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Risk Yönetimi MSc

Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Sağlık Psikolojisi DPsych

Health Psychology DPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
(Enerji, İnşaat Yönetimi, Petrol ve Gaz) uluslararası Proje Yönetimi MSc

International Project Management (Energy, Construction Management, Oil and Gas) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans, Yatırım & Risk BA (Onur)

Finance, Investment & Risk BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt (Pre -) Yetişkin hemşirelik Çalışmaları MSc

Nursing Studies Adult (Pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 28 ay
Makine Mühendisliği MSc

Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kayıt Fizyoterapi doktor (Ön) DPT

Doctor of Physiotherapy (Pre-registration) DPT

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 ay
(Petrol ve Gaz) uygulanan Gereçleri ve Denetimi yüksek lisans

Applied Instrumentation and Control (Oil and Gas) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hücre ve Moleküler Biyoloji (GCU Yolları) BSc (Onur)

Cell and Molecular Biology (GCU Pathways) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kayıt fizyoterapi (Ön) MSc

Physiotherapy (Pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetimi (3. sınıf giriş) BA (Onur)

International Supply Chain Management (3rd year entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İş ve Turizm Yönetimi (3. sınıf giriş) BA (Onur)

International Business and Tourism Management (3rd year entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etüd yapı (GCU Yolları) BSc

Building Surveying (GCU Pathways) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Indie Geliştirme) bilgisayar Oyunları - 3 Yıl Giriş BSc (Onur)

Computer Games (Indie Development) - 3rd Year Entry BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
3D Animasyon ve Görselleştirme BSc (Onur)

3D Animation and Visualisation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Gereçleri ve Denetimi yüksek lisans

Applied Instrumentation and Control MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Metraj (GCU Yolları) BSc

Quantity Surveying (GCU Pathways) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırmacı Göz ve Görme Araştırma MSc

Investigative Ophthalmology and Vision Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi BA (Onur)

International Events Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomoleküler ve Biyomedikal Bilimler yüksek lisans

Biomolecular and Biomedical Sciences MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Sosyal Bakım MSc

Health and Social Care MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mikrobiyoloji (GCU Yolları) BSc (Onur)

Microbiology (GCU Pathways) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşireliği: Mesleki Uygulama İlerleyen MSc

Nursing: Advancing Professional Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği MSC

Electrical Power Engineering MSC

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortopedik BSc (Onur)

Diagnostic Imaging BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş için Bilgi Teknolojisi Yönetimi (İTMB) BSc (Onur)

Information Technology Management for Business (ITMB) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İklim Adaleti MSc

Climate Justice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Ağlar Mühendisliği MSc

Advanced Internetwork Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ortopedik MSc

Diagnostic Imaging MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Risk, Esneklik ve Bütünlük Yönetimi M. S

Risk, Resilience and Integrity Management M.S

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dil BA uluslararası İşletme (Onur)

International Business with Languages BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mesleki Terapi BSc (Onur)

Occupational Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Topluluk Halk Sağlığı Hemşireliği Igt

Specialist Community Public Health Nursing PgD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş BA (Onur)

International Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzman Uygulayıcı Yeterlilik Nanoteknoloji ile Hemşirelik gelişmiş Pratik

Advanced Practice in District Nursing with Specialist Practitioner Qualification PgD

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(İnşaat) Uluslararası Proje Yönetimi MSc

International Project Management (Construction) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön kayıt) ergoterapi yüksek lisans

Occupational Therapy (pre-registration) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
Küresel Pazarlama MSc

Global Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya ve İletişim BA (Onur)

Media and Communication BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Büyük Veri Teknolojileri MSc

Big Data Technologies MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onay için (konu) Risk Yönetimi MSc

Risk Management (subject to approval) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği MEng

Electrical Power Engineering MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Moda İş Yaratma MSc

Fashion Business Creation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans

Electrical and Electronic Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sanal Ortamlar için 3D Tasarım yüksek lisans

3D Design for Virtual Environments MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Soruşturma BSc (Onur)

Forensic Investigation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bina Ölçme BSc (Onur)

Building Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Multimedya Gazetecilik MA

Multimedia Journalism MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Moda Pazarlama Yüksek Lisans

International Fashion Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Mekanik Elektronik Sistemler Mühendisliği BEng (Onur)

Mechanical Electronic Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Radyoterapi ve Onkoloji BSc (Onur)

Radiotherapy and Oncology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Metraj BSc (Onur)

Quantity Surveying BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Etki-İş Odaklı ve M. S Yatırım

Impact-Focused Business and Investing M.S

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical and Electronic Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Moda İş BA (Onur)

International Fashion Business BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lüks Marka Pazarlama MSc

Luxury Brand Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(3 yıl giriş) mekanik ve Elektrik Santrali Sistemleri MEng

Mechanical and Power Plant Systems (3rd year entry) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Bankacılık, Finans ve Risk Yönetimi MSc

International Banking, Finance and Risk Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
İnşaat Yönetimi (GCU Yolları) BSc

Construction Management (GCU Pathways) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Yönetimi BSc (Onur)

Environmental Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans

International Business Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Moda Pazarlama M. S

International Fashion Marketing M.S

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Onayına Tabi uluslararası Bankacılık, Finans ve Risk Yönetimi Yüksek Lisans

International Banking, Finance and Risk Management (Subject to approval) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diyabet Bakım ve Yönetim MSc

Diabetes Care and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
Bina Hizmetleri Mühendisliği MSc

Building Services Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Operasyon ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

International Operations and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MBA yüksek lisans

Masters of Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Güvenlik ve Adli Tıp BEng (Onur)

Digital Security and Forensics BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi BSc (Onur)

Construction Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Gıda Bioscience (GCU Yolları) BSc (Onur)

Food Bioscience (GCU Pathways) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Destekli Makina Mühendisliği BEng (Onur)

Computer-Aided Mechanical Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Ağ BEng (Onur)

Computer Networking BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 - 4 yıl
Spor ve Egzersiz Psikolojisi DPsych

Sport and Exercise Psychology DPsych

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe, Finans ve Yönetmeliği MSc

Accounting, Finance and Regulation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber Güvenlik & Ağları BSc (Onur)

Cyber Security & Networks BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Spor Yönetimi (3. sınıf giriş) BA (Onur)

International Sports Management (3rd year entry) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(GCU Yolları) siber Güvenlik ve ağ BSc

Cyber Security and Networks (GCU Pathways) BSc

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği BEng (Onur)

Electrical Power Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ağ Sistemleri Mühendisliği BEng (Onur)

Networked Systems Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Farmakoloji (GCU Yolları) BSc (Onur)

Pharmacology (GCU Pathways) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lüks Marka Yönetimi MBA

Luxury Brand Management MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Etkinlik Yönetimi (GCU Yolları) BA (Onur)

International Events Management (GCU Pathways) BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bina Hizmetleri Mühendisliği BEng (Onur)

Building Services Engineering BEng (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği (GCU Yolları) MEng

Electrical Power Engineering (GCU Pathways) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal İş ve Mikrofinans MSc

Social Business and Microfinance MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Atık, Enerji, Su, Petrol ve Gaz) Çevre Yönetimi MSc

Environmental Management (Waste, Energy, Water, Oil and Gas) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (GCU Yolları) MEng

Electrical and Electronic Engineering (GCU Pathways) MEng

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal hizmet (mesleki yeterlilik route) MSc

Social Work (professional qualification route) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Moda ve Yaşam tarzı Pazarlama MSc

Fashion and Lifestyle Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Fast track) muhasebe, Finans ve Yönetmeliği MSc

Accounting, Finance and Regulation (Fast track) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 8 ay