• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Co-op)Turizm Alanında Diploma - Pazarlama ve Ürün Geliştirme

Diploma in Tourism - Marketing and Product Development (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gelişim Hizmetleri İşçi Diploma

Diploma in Developmental Services Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Goldsmithing yüksek lisans Belgesi ve Silversmithing

Graduate Certificate in Goldsmithing and Silversmithing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Opticianry Diploma (Co-op)

Diploma in Opticianry (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme diploması - Girişimcilik

Diploma in Business - Entrepreneurship

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Hizmet Çalışanı Diploma

Diploma in Social Service Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Snow Resort Temelleri sertifika

Certificate in Snow Resort Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diploma Saç şekillendirici

Diploma in Hair styling

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Co-op)Mekanik Teknisyeni Diploma - Hassas Becerileri

Diploma in Mechanical Technician - Precision Skills (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mimari Teknolojisi ileri Diploma (Co-op)

Advanced Diploma in Architectural Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etkinlik Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Event Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diploma Bilgisayar Programcısı (Co-op)

Diploma in Computer Programmer (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe sertifika

Certificate in Bookkeeping

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bağış ve Kaynak Geliştirme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Fundraising and Resource Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme ileri Diploma (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mücevher ve Metaller Diploma

Diploma in Jewellery and Metals

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Marine Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Co-op)İşletme ileri Diploma - İnsan Kaynakları

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Mühendisliği Teknisyeni Diploma (Co-op)

Diploma in Civil Engineering Technician (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Co-op)Deniz ileri Diploma Mühendislik Teknoloji

Advanced Diploma in Marine Engineering Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk ve Gençlik Bakım ileri Diploma

Advanced Diploma in Child and Youth Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma

Diploma in Early Childhood Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Denturism ileri Diploma

Advanced Diploma in Denturism

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ön sertifika Hizmet İtfaiyeci Eğitim ve öğretim

Certificate in Pre-Service Firefighter Education and Training

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Fotoğrafçılık ve Görüntüleme Diploma

Diploma in Digital Photography and Imaging

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Büro Yönetimi Diploma - Yönetici

Diploma in Office Administration - Executive

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medikal Cilt Bakımı Tedaviler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Medical Skin Care Therapies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İletişim alanında lisansüstü Sertifika ve Profesyonel Yazma

Graduate Certificate in Communications and Professional Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Teknolojileri (Co)ileri Diploma-op

Advanced Diploma in Environmental Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı (3 yıl) 6 Yarıyıl, artı 3 çalışma şartları
Diş Hijyeni ileri Diploma

Advanced Diploma in Dental Hygiene

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık Yönetimi ileri Diploma (Co-op)

Advanced Diploma in Aviation Management (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Estetisyen diploması

Diploma in Esthetician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İleri Diploma Mekanik Mühendislik Teknolojisi (Co-op)

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Gıda ve Beslenme Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Food and Nutrition Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Teknikleri sertifikası

Certificate in Electrical Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Co-op)Rekreasyon Diploma ve Eğlence Hizmetleri

Diploma in Recreation and Leisure Services (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Güzel Sanatlar Diploma

Diploma in Fine Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Otomotiv İş Diploma (Co-op)

Diploma in Automotive Business (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pratik Hemşirelik Diploma

Diploma in Practical Nursing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2.5 yıl
I ve II Diş Yardımcı sertifika Seviyeleri

Certificate in Dental Assisting - Levels I and II

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Paramedik Diploma

Diploma in Paramedic

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnteraktif Medya Tasarımı Diploma - Web (Co-op)

Diploma in Interactive Media Design - Web (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme diploması - Muhasebe

Diploma in Business - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resources Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimari Teknisyen diploması (Co-op)

Diploma in Architectural Technician (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halkla İlişkiler yüksek lisans Belgesi - Kurumsal İletişim

Graduate Certificate in Public Relations - Corporate Communications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pişirme ve Pastacılık Sanatları sertifika

Certificate in Baking and Pastry Arts

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kişisel Destek görevlisi sertifika

Certificate in Personal Support Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik Teknikleri belgesi - Endüstriyel Bakım

Certificate in Mechanical Techniques - Industrial Maintenance

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İç Tasarım onur Bekar

Honours Bachelor of Interior Design

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Teknisyeni (Co)Diploma-op

Diploma in Environmental Technician (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor Yönetimi Diploma

Diploma in Sport Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Geleneksel Çin Tıbbı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Traditional Chinese Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diploma İç Dekorasyon

Diploma in Interior Decorating

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Diploma - Pazarlama (Co-op)

Diploma in Business - Marketing (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Homeopati ileri Diploma

Advanced Diploma in Homeopathy

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İleri Diploma Mühendislik Teknolojisi (Co-op)

Advanced Diploma in Civil Engineering Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Terapötik Rekreasyon yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Therapeutic Recreation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyoteknoloji Diploma - Sağlık

Diploma in Biotechnology - Health

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 Yarıyıl (2 Yıl)
Uçuş Hizmetleri sertifikası

Certificate in Flight Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Büro Yönetimi Diploma - Yönetici Co-op

Diploma in Office Administration - Executive Co-op

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Cabinetmaking Teknikleri sertifikası

Certificate in Cabinetmaking Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Grafik Tasarım ve Üretim alanında Diploma

Diploma in Graphic Design Production

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Co-op)Güç ileri Diploma Mühendislik Teknoloji

Advanced Diploma in Power Engineering Technology (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BSCN) Hemşirelik lisans Ortak Programı

Bachelor of Science in Nursing (BSCN) Collaborative Program

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bağımlılık yüksek lisans Belgesi: Tedavi ve Korunma

Graduate Certificate in Addictions: Treatment and Prevention

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Temelleri sertifika

Certificate in Business Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diploma Snow Resort İşlemleri (Co-op)

Diploma in Snow Resort Operations (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel Sanat ve Bilim alanında Diploma

Diploma in General Arts and Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Paralegal yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Paralegal

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplumsal Kalkınma Diploma ve Sosyal Yenilik

Diploma in Community Development and Social Innovation

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kaynak Teknikleri sertifika

Certificate in Welding Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş onur Bekar İdaresi (Otomotiv Yönetim)

Honours Bachelor of Business Administration (Automotive Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş Diploma

Diploma in Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Genel Sanat ve Bilim alanında sertifika - Shki Miikan (Yeni Yol)

Certificate in General Arts and Science - Shki Miikan (New Roads)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Toplum ve Adalet Hizmetleri alanında Diploma

Diploma in Community and Justice Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Masaj Terapisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Massage Therapy

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme diploması (Co-op)

Diploma in Business (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Deniz Teknolojisi ileri Diploma - Navigasyon (Co-op)

Advanced Diploma in Marine Technology - Navigation (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma Diploma, Güvenlik ve Soruşturma

Diploma in Protection, Security and Investigation

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Polis Vakıflar Diploma

Diploma in Police Foundations

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müze ve Galeri Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Museum and Gallery Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gaz Teknisyeni sertifika

Certificate in Gas Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Diploma için Ön sertifika-Sağlık Bilimleri Yol

Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Advanced Diplomas and Degrees

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Büro Yönetimi sertifika - Genel

Certificate in Office Administration - General

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Güzel Sanatlar ileri Diploma -

Advanced Diploma in Fine Arts - Advanced

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fitness ve Sağlığı geliştirme Diploma

Diploma in Fitness and Health Promotion

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Diploma - Pazarlama

Diploma in Business - Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Veteriner Teknisyeni Diploma

Diploma in Veterinary Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Grafik Tasarım ileri Diploma

Advanced Diploma in Graphic Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Analisti yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Research Analyst

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik Teknikleri sertifika - Küçük Motor Tamircisi

Certificate in Mechanical Techniques - Small Engine Mechanic

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar Programcısı Analist (Co)ileri Diploma-op

Advanced Diploma in Computer Programmer Analyst (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Akupunktur ileri Diploma

Advanced Diploma in Acupuncture

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tesisat sertifika Teknikleri

Certificate in Plumbing Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Video yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Digital Video

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Co-op)Otelcilik Yönetimi Diploma - Otel ve Tatil

Diploma in Hospitality Administration - Hotel and Resort (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri Güvenliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Information Systems Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Bakım Paramedik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Advanced Care Paramedic

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mutfak Becerileri sertifika

Certificate in Culinary Skills

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Diploma Isıtma, Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni (Co-op)

Diploma in Heating, Refrigeration and Air Conditioning Technician (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme diploması - Muhasebe (Co-op)

Diploma in Business - Accounting (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Anishnaabemowin ve Program Geliştirme Diploma

Diploma in Anishnaabemowin and Program Development

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknolojisi ile Mühendislik lisans (Elektrik) Lisans Diploması İleri

Bachelor of Engineering (Electrical) Degree with Electrical Engineering Technology Advanced Diploma

Lisans
Tam Zamanlı - 8 Dönem (4 Yıl)
Misafirperverliği Diploma - Otel ve Resort Yönetimi (Co-op)

Diploma in Hospitality - Hotel and Resort Operations Management (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Golf Yönetimi)İşletme onur Bekar

Honours Bachelor of Business Administration (Golf Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Golf Tesisleri İşletme Yönetimi (Co)Diploma-op

Diploma in Golf Facilities Operation Management (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı (2 yıl) 4 Yarıyıl, artı 1 iş dönemi
Bilgisayar Sistemlerinde Diploma (Co-op)Ağ Teknisyeni -

Diploma in Computer Systems Technician - Networking (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel İş Yönetimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Global Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Marangozluk sertifika ve Yenileme Teknikleri

Certificate in Carpentry and Renovation Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşbirliği yoluyla Topluma Entegrasyonu sertifika-operative Eğitim

Certificate in Community Integration through Co-operative Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mesleki Terapist Yardımcısı ve Fizyoterapist Yardımcısı Diploma

Diploma in Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim Bozuklukları yüksek lisans Belgesi Yardımcısı

Graduate Certificate in Communicative Disorders Assistant

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mutfak Yönetim diploması (Co-op)

Diploma in Culinary Management (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Büro Yönetimi Diploma - Sağlık Hizmetleri

Diploma in Office Administration - Health Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme ileri Diploma Muhasebe (Co-op)

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting (Co-op)

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam ve Pazarlama İletişimi Diploma

Diploma in Advertising and Marketing Communications

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sertifika Genel Sanat ve Bilim - Akademik Amaçlı İngilizce

Certificate in General Arts and Science - English for Academic Purposes

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mekanik Teknikleri sertifikası - Deniz Motoru Tamircisi

Certificate in Mechanical Techniques - Marine Engine Mechanic

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl