• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Coğrafya BA

BA in Geography

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
(BSW)lisans

Bachelor of Social Work (BSW)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Veri analizi yüksek Mühendisi

Master of Science in Data Analytics Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar bilimlerinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Biyoenformatik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Bioinformatics Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü BS

BS in Conflict Analysis and Resolution

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kimya alanında lisans

BS in Chemistry

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Yüksek lisans Sağlık Bilişim

Master of Science in Health Informatics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 39 kredi saat
Psikoloji BA

BA in Psychology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Sağlık, Fitness lisans ve Rekreasyon Kaynakları

BS in Health, Fitness, and Recreation Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 9 ay)
Muhasebe Bilim Master

Master of Science in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyolojide BA

BA in Biology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Spor, yüksek lisans ve Rekreasyon Çalışmaları

Master of Science in Sport and Recreation Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sistemleri Mühendisliği

BS in Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 123 kredi saat
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Bilim alanındaki uluslararası diploma

International Year One in Science

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (4 - 12 ay)
Sanat Sanat Eğitimi I (MAT) - Lisanslı Sanat Öğretmenleri Konsantrasyon Öğretim yüksek lisans

Master of Arts in Teaching in Art Education (MAT I) - Licensed Art Teachers Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uyuşmazlık Analizi yüksek lisans ve Çözünürlük

Master of Science in Conflict Analysis and Resolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Rus BA ve Avrasya Çalışmaları

BA in Russian and Eurasian Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Antropoloji BA

BA in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgisayar Oyun Tasarımı LİSANS

BFA in Computer Game Design

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Doktora)Bilgi Teknolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Information Technology

Yüksek Lisans
72 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tiyatroda BA

BA in Theater

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Tarihin BA

BA in History

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Jeoloji BA

BA in Geology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Biyosavunma içinde

Doctor of Philosophy (PhD) in Biodefense

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Kinezyoloji BS

BS in Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72-76 kredi saat
Güvenli Bilgi Sistemleri Yönetiminde Bilim Master

Master of Science in Management of Secure Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Felsefe BA

BA in Philosophy

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Biyosavunma yüksek lisans

Master of Science in Biodefense

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Hesaplamalı Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Computational Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Dans BA

BA in Dance

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Adli Bilimler alanında yüksek lisans

Master of Science in Forensic Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Hesaplama BS ve Veri Bilimleri

BS in Computational and Data Sciences

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Müfredat ve Öğretim yılında Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Curriculum and Instruction

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Bilgi Sistemleri ve Operasyon Yönetimi alanında lisans

BS in Information Systems and Operations Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Antropoloji yüksek lisans

Master of Arts in Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sanat Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Arts Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Sayısal Sosyal Bilimler (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Computational Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Yeryüzünde mezun Yol Sistemleri Bilim

Graduate Pathway in Earth Systems Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Harekat Araştırması yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Operations Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Özel Eğitim yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Special Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 9 ay)
Eğitim Psikolojisi alanında yüksek lisans Yol

Graduate Pathway in Educational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Matematik BS

BS in Mathematics

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
İletişimde BA

BA in Communication

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Atmosferik Bilimler alanında lisans

BS in Atmospheric Sciences

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
İletişimde yüksek lisans

Master of Arts in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Çevre Bilimi alanında lisans

BS in Environmental Science

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Dijital Adli Tıp ve Siber Analizi yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Digital Forensics and Cyber Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Bilgi Güvenliği ve Güvencesi yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Information Security and Assurance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
(Doktora) Felsefe doktoru Sağlık Hizmetleri Araştırma

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Services Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Sivil (Doktora)ve Altyapı Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil and Infrastructure Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
(Doktora)İstatistik Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Bütünleştirici Çalışmalarda BA

BA in Integrative Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Psikoloji yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 9 ay)
Coğrafi ve Kartografik Bilimlerde yüksek lisans

Master of Science in Geographic and Cartographic Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 veya 37 kredi saat
İstatistik Bilim dalında lisansüstü Yolu

Graduate Pathway in Statistical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Yazılım Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Software Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Siyaset Bilimi yüksek lisans

Master of Science in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Çevre Bilimi ve Politikası Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Environmental Science and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
İngilizce BA

BA in English

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(Çevre Bilimi ve Kamu Politikası Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Science and Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Dekoratif Sanat Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in History of Decorative Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Hemşirelik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78 kredi saat
Yabancı Dilde BA

BA in Foreign Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sosyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Biyoistatistik yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Sağlık yüksek lisans Yolu Bilişim

Graduate Pathway in Health Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Bilgi Sistemleri Bilim Master

Master of Science in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Hemşirelik lisans

Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Çevre Bilimleri ve Politika Bilim Master

Master of Science in Environmental Science and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 ya da 37 kredi saat
Nörobilim BS

BS in Neuroscience

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
(Doktora)Sistemleri Mühendislik ve Operasyon Araştırması

Doctor of Philosophy (PhD) in Systems Engineering and Operations Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
(BİS)Bireysel Çalışma lisans

Bachelor of Individualized Study (BIS)

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Küresel İlişkiler yüksek lisans

Master of Arts in Global Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Hükümet ve Uluslararası politikada BA

BA in Government and International Politics

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Barış operasyonlarında yüksek lisans

Master of Science in Peace Operations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
Sosyal Çalışma Master (M)

Master of Social Work (MSW)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(Eğitim ve İnsan Gelişimi Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Education and Human Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Sağlık Yönetimi alanında lisans

BS in Health Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Jinekoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biosciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
İşletme MBA - Executive Master

MBA - Executive Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Dilbilim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Danışmanlık ve Geliştirme Eğitimi yüksek lisans

Master of Education in Counseling and Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 52 veya 45 kredi saat
Kriminoloji, Hukuk ve Toplum BA

BA in Criminology, Law and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Küresel İlişkiler yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Global Affairs

Yüksek Lisans
(9 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Uygulamalı Fizik ve Mühendislik Bilim Master

Master of Science in Applied and Engineering Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Müzik yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Music

Yüksek Lisans
(11 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Beden Eğitimi BSEd

BSEd in Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Müzikte BM

BM in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Elektrik Mühendisliği mezunu Yolu

Graduate Pathway in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Küresel Sağlık yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Global Health

Yüksek Lisans
(9 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
İngilizce yüksek lisans

Master of Arts in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 30-33 kredi saat
Yaratıcı Yazılı LİSANS

BFA in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Gayrimenkul Geliştirme yüksek lisans

Master of Science in Real Estate Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(Doktora)Rehabilitasyon Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Rehabilitation Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Biyoenformatik (Doktora)ve Hesaplamalı Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioinformatics and Computational Biology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 72 kredi saat
Sanat Psikoloji yüksek lisans

Master of Arts in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Ceza Adalet Bilim Master

Master of Science in Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yüksek lisans Telekomünikasyon Yolu

Graduate Pathway in Telecommunications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
İktisat yüksek lisans

Master of Arts in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Muhasebe yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 - 3 Dönem (7 - 12 ay)
Sivil yüksek lisans ve Altyapı Mühendisliği

Master of Science in Civil and Infrastructure Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar yüksek lisans Yolu Adli Tıp

Graduate Pathway in Computer Forensics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
(Doktora)Kimya ve Biyokimya

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry and Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Kimya BA

BA in Chemistry

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
İş uluslararası diploma

International Year One in Business

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - (4 - 12 ay) 3 Dönem; 120 kredi saat
Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Bilgisayar Bilimi BS

BS in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Master Biyoenformatik Yönetimi, Profesyonel Bilim

Master's in Bioinformatics Management, Professional Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 31 kredi saat
Sosyoloji yüksek lisans

Master of Arts in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Bilgi Bilim Master Güvenlik ve Güvence

Master of Science in Information Security and Assurance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Özel Eğitimde yüksek lisans

Master of Education in Special Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Yeryüzünde BS Bilim

BS in Earth Science

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Küresel Sağlık yüksek lisans

Master of Science in Global Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Uluslararası Güvenlik Yüksek Lisans

Master of Arts in International Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Biyoistatistik yüksek lisans

Master of Science in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İletişim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
İngilizce yüksek lisans Yol - Dilbilim

Graduate Pathway in English - Linguistics

Yüksek Lisans
(9 - 11 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Psikoloji BS

BS in Psychology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Grafik Tasarım yüksek lisans

Master of Arts in Graphic Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İnsan Gelişimi ve Aile Bilim BA

BA in Human Development and Family Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sanat Tarihi yüksek lisans

Master of Arts in Art History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Siber Güvenlik Mühendisliği

BS in Cyber Security Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 126 kredi saat
Biyoenformatik Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Bioinformatics Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Küresel İlişkiler BA

BA in Global Affairs

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Müzik Eğitimi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Music Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Systems Engineering

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Ekonomi BA

BA in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İnsan ve Sosyal gelişiminde uluslararası diploma

International Year One in Human and Social Development

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (4 - 12 ay)
Yeryüzünde Bilimin ana sistem Bilimi

Master of Science in Earth Systems Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Operasyon Araştırması yüksek lisans

Master of Science in Operations Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 veya 36 kredi saat
Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Conflict Analysis and Resolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Sosyal Çalışma alanında yüksek lisans Yol

Graduate Pathway in Social Work

Yüksek Lisans
(9 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Nörobilim Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Orta Doğu'da yüksek lisans ve İslam Araştırmaları

Master of Arts in Middle East and Islamic Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim Liderlik Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Education Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Kamu Yönetimi Yüksek Lisans (MPA)

Master of Public Administration (MPA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36-39 kredi saat
Bütünleştirici Çalışmalar BS

BS in Integrative Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Kriminoloji (Doktora), Hukuk ve Toplum

Doctor of Philosophy (PhD) in Criminology, Law and Society

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Sanat Tarihi BA

BA in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uyuşmazlık Analizi ve Çözümü BA

BA in Conflict Analysis and Resolution

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Uluslararası Ticaret bölümünden mezun Yol ve Politika

Graduate Pathway in International Commerce and Policy

Yüksek Lisans
(9 - 11 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Bilgi Teknolojisi alanında lisans

BS in Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Kamu Politikası Yüksek Lisans (MPP)

Master of Public Policy (MPP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36-39 kredi saat
Uygulamalı yüksek lisans Yol ve Fizik Mühendisliği

Graduate Pathway in Applied and Engineering Physics

Yüksek Lisans
(9 - 11 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Bilgisayar Oyun Tasarımı yüksek lisans

Master of Arts in Computer Game Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Hesaplamalı Bilim yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Computational Science

Yüksek Lisans
(9 - 11 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Veri analizi yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Data Analytics Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Toplum Sağlığı BS

BS in Community Health

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Matematik yüksek lisans

Master of Science in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgi Sistemleri yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Kamu Yönetimi alanında lisans

BS in Public Administration

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Müfredat yüksek lisans Yolu ve Öğretim/Özel Eğitim - Erken Çocukluk Eğitimi

Graduate Pathway in Curriculum and Instruction/Special Education - Early Childhood Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 9 ay)
Beslenme, yüksek lisans

Master of Science in Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Halk Sağlığı Master (MPH)

Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
(Jeoteknik, İnşaat MEng) Mühendislik yüksek lisans, Yapı Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Geotechnical, Construction, and Structural Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yabancı Dilde yüksek lisans

Master of Arts in Foreign Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30-42 kredi saat
Dijital Adli Tıp ve Siber Analizi, yüksek lisans

Master of Science in Digital Forensics and Cyber Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yeryüzünde (Doktora)Sistemleri ve Coğrafi Bilgi Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth Systems and Geoinformation Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Görsel ve Sahne Sanatları Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Visual and Performing Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Kriminoloji, Hukuk ve Toplum BS

BS in Criminology, Law and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Latin Amerika Çalışmaları BA

BA in Latin American Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Turizm ve Etkinlik Yönetimi alanında lisans

BS in Tourism and Events Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Uygulanan Bilgi Teknolojisi yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Applied Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
İnsan ve toplum Bilimleri İşletme uluslararası diploma

International Year One in Humanities and Social Sciences Business

Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 3 Dönem (4 - 12 ay)
Yüksek lisans Kamu Politikası Yolu

Graduate Pathway in Public Policy

Yüksek Lisans
(9 - 11 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Elektrik Mühendisliği

BS in Electrical Engineering

Lisans
121 kredi tam Zamanı - Minimum
Müzik Master

Master of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Telekomünikasyon, yüksek lisans

Master of Science in Telecommunications

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Fizik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Disiplinler arası Çalışmalar alanında yüksek lisans

Master of Arts in Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Rehabilitasyon Bilim alanında lisans

BS in Rehabilitation Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Tıbbi Laboratuvar Bilim alanında lisans

BS in Medical Laboratory Science

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Mühendisliği

BS in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 126 kredi saat
Biyoenformatik yüksek lisans Yol ve Hesaplamalı Biyoloji

Graduate Pathway in Bioinformatics and Computational Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Sanat Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Arts Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Örgüt Geliştirme alanında yüksek lisans ve Bilgi Yönetimi

Master of Science in Organization Development and Knowledge Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35-38 kredi saat
Uygulanan Bilgi Teknolojisi Bilim Master

Master of Science in Applied Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 36 kredi saat
Egzersiz, yüksek lisans, Spor ve Sağlık Promosyon

Master of Science in Exercise, Fitness, and Health Promotion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Biyomühendislik lisans

BS in Bioengineering

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Sağlık Sistemleri Yönetimi Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Health Systems Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Film ve Video Çalışmaları BA

BA in Film and Video Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Dini Çalışmalara BA

BA in Religious Studies

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Jeoteknik, İnşaat ve Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Yolu

Graduate Pathway in Geotechnical, Construction and Structural Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Adli Bilim alanında lisans

BS in Forensic Science

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
İklim (Doktora)Dynamics

Doctor of Philosophy (PhD) in Climate Dynamics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Geoinformatics, yüksek lisans ve Mekansal Zeka

Master of Science in Geoinformatics and Geospatial Intelligence

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Dans LİSANS

BFA in Dance

Lisans
Tam Zamanlı - 126 kredi saat
Matematik BA

BA in Mathematics

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Atletik Eğitim lisans

Bachelor of Science in Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzik Sanat doktor

Doctor of Musical Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Sosyoloji BA

BA in Sociology

Lisans
120 kredi tam Zamanı - Minimum
Beslenme yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Nutrition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
(Doktora)Siyaset Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
İstatistikler BS

BS in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Biyoenformatik yüksek lisans ve Hesaplamalı Biyoloji

Master of Science in Bioinformatics and Computational Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredi saat
Mezun Köprü Yolu Programı

Graduate Bridge Pathway Program

Yüksek Lisans
(9 - 11 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
(Doktora)Kültürel Çalışmalar

Doctor of Philosophy (PhD) in Cultural Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 78-81 kredi saat
İktisat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Sağlık ve Sağlık Politikası Yüksek Lisans

Master of Science in Health and Medical Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
İnşaat ve Altyapı Mühendisliği mezunu Yolu

Graduate Pathway in Civil and Infrastructure Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 9 ay)
Grafik Tasarım yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Graphic Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 9 ay)
Atletik Eğitim yüksek lisans

Master of Science in Athletic Training

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 65 kredi saat
Ulaştırma Politikası alanında yüksek lisans, Operasyon ve Lojistik

Master of Arts in Transportation Policy, Operations, and Logistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 kredi saat
Hesaplamalı Bilimler (Doktora)ve Bilişim

Doctor of Philosophy (PhD) in Computational Sciences and Informatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Hemşirelik Bilim Master (MSN)

Master of Science in Nursing (MSN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - geçirilmiş kredi saat
(BAS)Uygulamalı Bilimler lisans diploması

Bachelor of Applied Science (BAS)

Lisans
Tam Zamanlı - 120 - 126 kredi saat
Coğrafi ve Kartografik Bilimler yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Geographic and Cartographic Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Yaratıcı Yazarlık Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Creative Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
(Doktora)Biyomühendislik

Doctor of Philosophy (PhD) in Bioengineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 72-73 kredi saat
(Doktora)Kamu Politikası

Doctor of Philosophy (PhD) in Public Policy

Yüksek Lisans
82 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Uluslararası Ticaret yüksek lisans ve Politikası

Master of Arts in International Commerce and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Spor ve Rekreasyon Çalışmaları yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Sport and Recreation Studies

Yüksek Lisans
(9 ay) tam Zamanı - 2 Dönem
Gayrimenkul Geliştirme yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Real Estate Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Sanat ve Görsel Teknoloji BA

BA in Art and Visual Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İşletme (MBA)yüksek lisans Yolu

Graduate Pathway in Business Administration (MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 9 ay)
Yazılım Mühendisliği alanında yüksek lisans Yol

Graduate Pathway in Software Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 Dönem (4 - 11 Ay)
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Mühendislik, Bilgisayar ve İstatistik uluslararası diploma

International Year One in Engineering, Computing and Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 2 - 3 Dönem (7 - 12 ay)
Tiyatroda LİSANS

BFA in Theater

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat