• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Astronomi lisans ve Astrofizik

Bachelor of Science in Astronomy and Astrophysics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi Bilim ana - Veritabanı Yönetimi

Master of Science in Information Technology - Database Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Kimya, lisans - Kimya tıp öğrenimi

Bachelor of Science in Chemistry - Premedical Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanayi alanında doktora (Ph. D)/Örgütsel Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Industrial/Organizational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Oşinografi yüksek lisans - Kıyı Bölgesi Yönetimi

Master of Science in Oceanography - Coastal Zone Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Pazarlama İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Marketing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Doktora)İnşaat Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Yüksek lisans dışında 42 kredi saat tam Zamanı - minimum
Astrobiyoloji lisans

Bachelor of Science in Astrobiology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Eğitimi yüksek lisans

Master of Science in Mathematics Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme Yönetimi - Bilgi Teknolojileri Yönetimi

Bachelor of Science in Business Administration - Information Technology Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Engineering

Yüksek Lisans
48 kredi saatlik Yüksek Lisans dışında tam Zamanı
Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Applied Psychology

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Biyokimya alanında lisans eğitimi - Kimya Vurgu

Bachelor of Science in Biochemistry - Chemistry Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Yönetimi lisans programı

Bachelor of Arts in Aviation Management

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Systems Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Ceza Adalet lisans programı

Bachelor of Arts in Criminal Justice

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Uygulamalı Davranış Analizi yüksek lisans ve Örgütsel Davranış Yönetimi

Master of Science in Applied Behavior Analysis and Organizational Behavior Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 50 Kredi saat
Uzay Sistemleri yüksek lisans

Master of Science in Space Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(Doktora)Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Physics

Yüksek Lisans
Yüksek lisans dışında 42 kredi saat tam Zamanı - minimum
Meteoroloji lisans

Bachelor of Science in Meteorology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya alanında lisans eğitimi - Biyoloji Vurgu

Bachelor of Science in Biochemistry - Biology Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme Yönetimi - Liderlik

Bachelor of Science in Business Administration - Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ceza Adalet lisans programı - İç Güvenlik

Bachelor of Arts in Criminal Justice - Homeland Security

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans - İnsani Yardım ve Afet Lojistiği

Master of Science in Logistics Management - Humanitarian and Disaster Relief Logistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Sistemleri Yönetimi Yüksek Lisans Bilgi Sistemleri

Master of Science in Systems Management - Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Computer Science

Yüksek Lisans
Geçerli bir yüksek lisans dışında tam Zamanı - lisans derecesi ötesinde en az 72 dönem kredi saat veya 42 saat
Biyolojik Felsefe doktor (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biological Sciences

Yüksek Lisans
Lisans derecesi ötesinde 73 kredi saat tam Zamanı - en az gereklidir
İşletme Yönetimi - Spor Yönetimi

Bachelor of Science in Business Administration - Sport Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Bilimin ana odaklı Tasarım

Master of Science in Human - Centered Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
İşletme Sanatları ortak

Associate of Arts in Business Administration

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İşletme lisans - Muhasebe

Bachelor of Arts in Business Administration - Accounting

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Psikoloji lisans eğitimi

Bachelor of Science in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oşinografi Bilim Dalı 5 - Jeolojik Oşinografi

Master of Science in Oceanography - Geological Oceanography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Havacılık Meteoroloji lisans

Bachelor of Science in Aviation Meteorology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İş ve Çevre Çalışmaları lisans

Bachelor of Science in Business and Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Endüstriyel/Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

Master of Science in Industrial/Organizational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Bilim Master

Master of Science in Information Technology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
MBA Proje Yönetimi MBA (Bilgi Teknolojisi)

MBA - Master of Business Administration in Project Management (Information Technology)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Finans İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Finance

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yönetiminde yüksek lisans - Lojistik Yönetimi

Master of Science in Management - Logistics Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Havacılık alanında yüksek lisans - Uygulamalı Havacılık Güvenliği

Master of Science in Aviation - Applied Aviation Safety

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyolojik Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı Hücre ve Moleküler Biyoloji

Master of Science in Biological Science - Cell and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uluslararası İş İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in International Business

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Biyolojik Bilimler alanında lisans eğitimi - Deniz Koruma

Bachelor of Science in Biological Sciences - Marine Conservation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans - Bilgi Sistemleri

Master of Science in Project Management - Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Proje Yönetimi Yüksek Lisans - Araştırma İşlemleri

Master of Science in Project Management - Operations Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Çevre bilimlerinde doktora (Ph. D)

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Environmental Science

Yüksek Lisans
42 kredi saatlik yüksek lisans dışında tam Zamanı
Sistemleri Yönetiminde Bilim Master

Master of Science in Systems Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Science in Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Davranış (Doktora)Analizi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Behavior Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 87 kredi saat
Uygulamalı Matematik doktora programı (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Yüksek lisans derecesi sonra tam Zamanı - lisans derecesi sonra 72 dönem kredi saatlik Bir asgari veya 42 dönem kredi saat
İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilgi Sistemleri Bilim Associate (BDT)

Associate of Science in Computer Information Systems (CIS)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İşletme lisans - Sağlık Yönetimi

Bachelor of Arts in Business Administration - Healthcare Management

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi lisans programı

Bachelor of Arts in Human Resources Management

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Tıp öğrenimi Biyolojik Bilimler alanında lisans – Biyomedikal Bilim ()

Bachelor of Science in Biological Sciences – Biomedical Science (Premedical)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Psikoloji Bölümü

Bachelor of Arts in Forensic Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Uzay Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Lojistik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Logistics Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Kimya yüksek lisans

Master of Science in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimya lisans - Araştırma Kimya

Bachelor of Science in Chemistry - Research Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Muhasebe İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Accounting

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Tedarik Zinciri Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küresel Stratejik İletişim yüksek lisans

Master of Science in Global Strategic Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Disiplinlerarası Bilim lisans - Havacılık

Bachelor of Science in Interdisciplinary Science - Aeronautics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Profesyonel Davranış Analizi yüksek lisans

Master of Science in Professional Behavior Analysis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Muhasebe lisans programı

Bachelor of Arts in Accounting

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Havacılık Bilim Master - Havalimanı Geliştirme ve Yönetimi

Master of Science in Aviation - Airport Development and Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Muhasebe lisans

Bachelor of Science in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uzayda Ticari İşletme yüksek lisans

Master of Science in Commercial Enterprise in Space

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Sağlık Yönetimi İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Healthcare Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Fizik yüksek lisans

Master of Science in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yönetiminde yüksek lisans - Bilgi Sistemleri

Master of Science in Management - Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
(Doktora)Sistemleri Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Systems Engineering

Yüksek Lisans
Yüksek lisans dışında 48 dönem kredi saat tam Zamanı - minimum
Havacılık alanında doktora (Ph. D) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Aviation Sciences

Yüksek Lisans
Yüksek lisans dışında 51 dönem kredi saat tam Zamanı - minimum
Eğitim uzmanı - Matematik Eğitimi

Specialist in Education - Mathematics Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Disiplinlerarası Bilim lisans

Bachelor of Science in Interdisciplinary Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Bilim Master - Havacılık Güvenliği

Master of Science in Aviation - Aviation Safety

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Çevre Bilimleri yüksek lisans

Master of Science in Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme Yönetimi - Muhasebe

Bachelor of Science in Business Administration - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme yönetimi - Pazarlama

Bachelor of Science in Business Administration - Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik Bilim lisans - Uygulamalı Matematik

Bachelor of Science in Mathematical Science - Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 122 kredi saat
Oşinografi lisans

Bachelor of Science in Oceanography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi Yönetimi İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Information Technology Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Havacılık Bilim lisans - Uçuş

Bachelor of Science in Aeronautical Science - Flight

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Davranış Analizi yüksek lisans

Master of Science in Applied Behavior Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 44 kredi saat
Yazılım Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Software Engineering

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - minimum
(Doktora)Elektrik Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
48 kredi saatlik Yüksek Lisans dışında tam Zamanı
Kalite Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Quality Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Satın alma ve Sözleşme Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Acquisition and Contract Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
İşletme lisans - Bilgisayar Bilgi Sistemleri

Bachelor of Arts in Business Administration - Computer Information Systems

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Fizikte lisans - Ön

Bachelor of Science in Physics - Premedical

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans eğitimi

Bachelor of Science in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora (Ph. D) Operasyon Araştırması

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Operations Research

Yüksek Lisans
Lisans derecesi veya yüksek lisans derecesi sonra 42 dönem kredi saat sonra 72 dönem kredi saat tam Zamanı - en az.
Biyolojik Bilimler alanında lisans eğitimi - Genetik ve Moleküler Genetik

Bachelor of Science in Biological Sciences - Genomics and Molecular Genetics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık doktor

Doctor of Aviation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
Örgütsel Davranış Yönetimi, Yüksek Lisans

Master of Science in Organizational Behavior Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Okyan Master doktora (Ph. D) Mühendislik

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Ocean Engineering

Yüksek Lisans
Yüksek Lisans dışında tam Zamanı - 48 kredi saat
Havacılık Yönetimi alanında lisans eğitimi - Uçuş

Bachelor of Science in Aviation Management - Flight

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oşinografi yüksek lisans - Biyolojik Oşinografi

Master of Science in Oceanography - Biological Oceanography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Disiplinlerarası Bilim Bilim lisans - Askerlik Bilimi

Bachelor of Science in Interdisciplinary Science - Military Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Çevre Eğitimi yüksek lisans

Master of Science in Environmental Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Yönetiminde yüksek lisans - Satın alma ve Sözleşme Yönetimi

Master of Science in Management - Acquisition and Contract Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
İnsan Faktörleri ve Güvenliği yönetimi - Uçuş

Bachelor of Science in Human Factors and Safety - Flight

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Healthcare Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İnsan faktörü yönetimi ve Güvenliği

Bachelor of Science in Human Factors and Safety

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
KÖK Eğitim lisans

Bachelor of Science in STEM Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Proje Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Okyanus Mühendisliği Bilim Master

Master of Science in Ocean Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme Yönetimi - Küresel Yönetim ve Finans

Bachelor of Science in Business Administration - Global Management and Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Chemistry

Yüksek Lisans
81 kredi saat Lisans Derecesi ötesinde tam Zamanı
İnşaat Yönetimi Bilim lisans

Bachelor of Science in Construction Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık Mühendisliği Lisans Programı

Bachelor of Science in Aerospace Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi Bilim ana - Siber

Master of Science in Information Technology - Cybersecurity

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Human Resources Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Engineering Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yönetiminde Bilim Master - Taşımacılık Yönetimi

Master of Science in Management - Transportation Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Biyokimya yüksek lisans

Master of Science in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgi Bilim Master Güvencesi ve Siber güvenlik

Master of Science in Information Assurance and Cybersecurity

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Sağlık Yönetimi Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Healthcare Management

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Yönetimi İşletme Yönetimi MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Uçuş Test Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Flight Test Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)Matematik Eğitimi

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mathematics Education

Yüksek Lisans
Yüksek lisans dışında 42 kredi saat tam Zamanı - minimum
Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İnsan (Doktora)Merkezli Tasarım

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Human - Centered Design

Yüksek Lisans
42-48 kredi saatlik Yüksek Lisans dışında tam Zamanı
(Doktora)Makine Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
42 kredi saatlik Yüksek Lisans dışında tam Zamanı
Bilgisayar Bilgi Sistemleri Bilim Master

Master of Science in Computer Information Systems

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - minimum
Uzay Bilimleri Felsefe doktoru (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Space Sciences

Yüksek Lisans
Yüksek lisans dışında 42 kredi saat tam Zamanı - minimum
Çoklu Gazetecilik lisans

Bachelor of Science in Multiplatform Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
İşletme lisans - Pazarlama

Bachelor of Arts in Business Administration - Marketing

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
İşletme doktor

Doctor of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık Bilim Master - Havacılık Yönetimi

Master of Science in Aviation - Aviation Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Fizik Bilim lisansı

Bachelor of Science in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Fen Eğitiminde

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Science Education

Yüksek Lisans
Yüksek lisans dışında 42 kredi saat tam Zamanı - minimum
Operasyon Araştırması yüksek lisans

Master of Science in Operations Research

Yüksek Lisans
30 kredi saat tam Zamanı - minimum
Havacılık Bilim Master İnsan Faktörleri

Master of Science in Aviation Human Factors

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(Doktora)Biyomedikal Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
42 kredi saatlik Yüksek Lisans dışında tam Zamanı
Kimya Mühendisliğinde yüksek lisans

Master of Science in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Sistem Yönetimi Yüksek Lisans - Araştırma İşlemleri

Master of Science in Systems Management - Operations Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Uzay Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Science in Aerospace Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Psikoloji doktor (Psy.D.) Klinik Psikoloji

Doctor of Psychology (Psy.D.) in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fen Eğitiminde Bilim Master kayıt dışı Fen Eğitimi

Master of Science in Science Education - Informal Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Proje Yönetimi İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Project Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Çevre Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Environmental Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Muhasebe ve Finans İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Accounting and Finance

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Matematik Bilim lisans

Bachelor of Science in Mathematical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 123 kredi saat
Disiplinlerarası Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Interdisciplinary Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 31 kredi saat
Fen Bilgisi Eğitimi Eğitim Master

Master of Education in Elementary Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Örgütsel Liderlik Sanatlar Master

Master of Arts in Organizational Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Fen Eğitiminde Bilim Master

Master of Science in Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biomathematics lisans

Bachelor of Science in Biomathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim Teknolojisi Bilim Master

Master of Science in Educational Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimya lisans - Genel Kimya

Bachelor of Science in Chemistry - General Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Science in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisansını Öğretim

Master of Arts in Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyolojik Bilimler yüksek lisans - Ekoloji

Master of Science in Biological Science - Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Makine Mühendisliği Lisans

Bachelor of Science in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Dünya Uzak, yüksek lisans Algılama

Master of Science in Earth Remote Sensing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uzay Sistemleri Yönetiminde Bilim Master

Master of Science in Space Systems Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Biyolojik Bilimler yüksek lisans - Deniz Biyolojisi

Master of Science in Biological Science - Marine Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uygulamalı Matematik yüksek lisans

Master of Science in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Meteoroloji, yüksek lisans

Master of Science in Meteorology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Stratejik İletişim yönetimi

Bachelor of Science in Strategic Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Bilgisayar Bilgi Sistemleri Bilim lisans (BDT)

Bachelor of Science in Computer Information Systems (CIS)

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Biyolojik Bilimler alanında lisans - Genel

Bachelor of Science in Biological Sciences - General

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme lisans - Yönetim

Bachelor of Arts in Business Administration - Management

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl
Havacılık Bilim lisans

Bachelor of Science in Aeronautical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Oşinografi yüksek lisans - Kimyasal Oşinografi

Master of Science in Oceanography - Chemical Oceanography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyolojik Bilimler alanında lisans eğitimi - Deniz Biyolojisi

Bachelor of Science in Biological Sciences - Marine Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl