• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Doktora)Klinik Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Makine Mühendisliği Teknolojisi lisans

B.S. in Mechanical Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Sistemleri İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Muhasebe İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Muhasebe lisans

Bachelor of Science in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
Matematik lisans programı

Bachelor of Arts in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İşletme BS/MBA kombine Derece - Master

Combined Degree of BS/MBA - Master of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Veteriner Tıp Biyoloji B. S. kombine Lisans/Doktora

Combined Degree of B.S. in Biology/Doctor of Veterinary Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimi İşletme Yönetimi MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Sosyal Psikoloji B. A. kombine Derece (Klinik Sosyal hizmet)/M. A. (NYU)

Combined Degree of B.A. in Psychology (Clinical Social Work)/M.A. in Social Work (NYU)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hizmet Yenilik, yüksek lisans ve Liderlik

Master of Science in Service Innovation and Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
İletişim B. A.

B.A. in Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Muhasebe BS/MS kombine Derece

Combined Degree of BS/MS in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yönetim Bilişim Sistemleri Bilgisayar Bilimleri/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Computer Science/M.S. in Management Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngiliz Dili ve Edebiyatı A. B.

B.A. in English Language and Literature

Lisans
Değişken tam Zamanı
Kozmetik Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Cosmetic Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Klinik Laboratuvar Bilimleri B. S.

B.S. in Clinical Laboratory Sciences

Lisans
Değişken tam Zamanı
Uluslararası İş İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in International Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Öğretim of Arts Master: İlköğretim

Master of Arts in Teaching: Elementary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Otelcilik Çalışmaları alanında yüksek lisans

Master of Science in Hospitality Management Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Kozmetik Bilimi Kimya/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Chemistry/M.S. in Cosmetic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce M. A. ve Karşılaştırmalı Edebiyat

M.A. in English and Comparative Literature

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İslam Tıp Biyoloji B. S. kombine Lisans/Doktora

Combined Degree of B.S. in Biology/Doctor of Podiatric Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik Mühendisliği

B.S. in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bireysel Çalışmalarda lisans

Bachelor of Arts in Individualized Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
(B. S. A. H. T.)Müttefik Sağlık Teknolojileri B. S.

B.S. in Allied Health Technologies (B.S.A.H.T.)

Lisans
Tam Zamanlı - 123 kredi saat
Öğretiminde Sanat Master: Ortaöğretim

Master of Arts in Teaching: Secondary Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Kozmetik Bilimi Biyokimya/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Biochemistry/M.S. in Cosmetic Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Öğrenci Hizmetleri Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Student Services Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Eğitimde B. A./B. S. toplam Derece - M. A. T.

Combined Degree of B.A./B.S. - M.A.T. in Education

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yönetimi/MBA lisans toplam Lisans - Master

Combined Degree of B.S. in Management/MBA - Master of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hemşirelik Bilim Master (M. S. n)

Master of Science in Nursing (M.S.N.)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Farmasötik Kimya Konsantrasyon)Kimya B. S./M. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S./M.S. in Chemistry (Pharmaceutical Chemistry Concentration)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Girişimcilik/MBA lisans toplam Lisans - Master

Combined Degree of B.S. in Entrepreneurship/MBA - Master of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Teknolojisi Bilim lisans

Bachelor of Science in Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 123 kredi saat
Otelcilik Otel ve Restoran Yönetimi/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Hotel and Restaurant Management/M.S. in Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kamu Yönetimi Tarih/Master B. A. kombine Derece

Combined Degree of B.A. in History/Master of Public Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 150 kredi saat
Muhasebe Bilim Master

Master of Science in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Vergilendirme İşletme/MS BS kombine Derece

Combined Degree of BS in Business Administration/MS in Taxation

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Spor Yönetimi lisans programı

Bachelor of Arts in Sports Administration

Lisans
Değişken tam Zamanı
Tıp Teknolojisi M. S.

M.S. in Medical Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
Yönetim Biliminin ana

Master of Administrative Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
E, Yüksek Lisans - Ticaret

Master of Science in E - Commerce

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Muhasebe Girişimcilik/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Entrepreneurship/M.S. in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Radyografi Bilim derecesi Associate

Associate of Science degree in Radiography

Lisans
Tam Zamanlı - 77 kredi saat
Spor Yönetimi Master (MSA)

Master of Sports Administration (MSA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Bilgisayar bilimlerinde yüksek lisans

Master of Science in Computer Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Finans B. S.

B.S. in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 121 kredi saat
İç Güvenlik Yüksek Lisans

Master of Science in Homeland Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Hesap Yönetimi/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Management/M.S. in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Öğrenme Güçlüğü Master

Master of Arts in Learning Disabilities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
Çevre Bilimi lisans

B.S. in Environmental Science

Lisans
Değişken tam Zamanı
Okulda Psikoloji doktoru Psikoloji

Doctor of Psychology in School Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Genel Teorik Psikoloji B. A./M. A. kombine Derece

Combined Degree of B.A./M.A. in General Theoretical Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hastane Mezunları için Sağlık Bilimleri Konsantrasyon ile B. S. A. H. T-A. H. tabanlı Program

B.S.A.H.T with Health Science Concentration for Graduates of Hospital-based A.H. Program

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Finans İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Muhasebe Finans/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Finance/M.S. in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İkinci Dil olarak İngilizce Öğretimi yüksek lisans

Master of Arts in Teaching English as Second Language

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Yönetim Bilgi Sistemleri yüksek lisans

Master of Science in Management Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Okulda yüksek lisans Psikoloji

Master of Arts in School Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
İşletme Pazarlama/MBA Lisans toplam Lisans - Master

Combined Degree of Bachelor of Science in Marketing/MBA - Master of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset Bilimi B. A.

B.A. in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
İşletme/BS kombine Derece Muhasebe MS

Combined Degree of BS in Business Administration/MS in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eczacılık Biyokimya B. S. kombine Derece - Doktor

Combined Degree of B.S. in Biochemistry - Doctor of Pharmacy

Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Kimya, Biyokimya/M. S. B. S. kombine Derece (Farmasötik Kimya Konsantrasyon)

Combined Degree of B.S. in Biochemistry/M.S. in Chemistry (Pharmaceutical Chemistry Concentration)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilimde B. S.

B.S. in Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Matematik Vakfı yüksek lisansını

Master of Arts in Mathematical Foundation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Eczacılık Kimya B. S. kombine Derece - Doktor

Combined Degree of B.S. in Chemistry - Doctor of Pharmacy

Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Biyoloji M. S.

M.S. in Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Fizik Tedavi Biyoloji B. S. kombine Lisans/Doktora

Combined Degree of B.S. in Biology/Doctor of Physical Therapy

Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme lisans eğitimi

Bachelor of Science in Business Administration

Lisans
Değişken tam Zamanı
İnşaat Mühendisliği Teknolojisi lisans

B.S. in Construction Engineering Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji B. S. kombine Derece/Doktor Chiropractic

Combined Degree of B.S. in Biology/Doctor of Chiropractic

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Elektrik Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Electrical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Ceza Adalet M. A.

M.A. in Criminal Justice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Ceza Adalet lisans programı

Bachelor of Arts in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Bilgisayar Bilimleri B. S./M. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S./M.S. in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Diş Hekimliği Biyoloji B. S. kombine Lisans/Doktora

Combined Degree of B.S. in Biology/Doctor of Dental Medicine

Lisans
Tam Zamanlı - 98 kredi saat
İşletme Finans/MBA lisans toplam Lisans - Master

Combined Degree of B.S. in Finance/MBA - Master of Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İspanyol Dili ve Edebiyatı A. B.

B.A. in Spanish Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Elektrik Mühendisliğinde B. S./M. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S./M.S. in Electrical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Muhasebe Pazarlama/M. S. Lisans kombine Derece

Combined Degree of Bachelor of Science in Marketing/M.S. in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 39 kredi saat
Otel ve Restoran Yönetimi B. S.

B.S. in Hotel and Restaurant Management

Lisans
Tam Zamanlı - 120 kredi saat
Spor Yönetimi Spor Yönetimi/Master of Arts Lisans Derecesi kombine

Combined Degree of Bachelor of Arts in Sports Administration/Master of Sports Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Genel Teorik Psikoloji yüksek lisans

M.A. in General Theoretical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Pazarlama İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Kimya M. S.

M.S. in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Adli Psikoloji yüksek lisans

M.A. in Forensic Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Yüksek lisansını Öğretim

Master of Arts in Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Medya, yüksek lisans ve Profesyonel İletişim

Master of Arts in Media and Professional Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Mühendisliği Elektrik Mühendisliği/M. S. B. S. kombine Derece

Combined Degree of B.S. in Electrical Engineering/M.S. in Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(M. A.) Yüksek Lisans Eğitim Liderlik

Master of Arts (M.A.) in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Medya ve Profesyonel İletişim/M. A. B. A. kombine Derece

Combined Degree of B.A. in Communication/M.A. in Media and Professional Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 141 kredi saat