• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans

Master of Occupational Health and Safety

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 2 yıl; yarı Zamanlı - 4 yıl
Yasaların lisans Psikolojik Bilim Lisans/

Bachelor of Laws/Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Post)Japon Sanat büyük lisans-ATAR

Bachelor of Arts major in Japanese (From Post-ATAR)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Etkinlik Yönetimi Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce major in Event Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların Onur Mühendislik lisans/Lisans

Bachelor of Engineering Honours/Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Araştırma ile yüksek lisans (Disiplinler arası Çalışmalar)

Master of Science (Interdisciplinary Studies) by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Biyomedikal Bilimler)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Biomedical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile yüksek lisans (Matematik ve Planlama)

Master of Science (Mathematics and Planning) by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Afet ve Acil müdahale lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Disaster and Emergency Response

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 0.5 yıl; yarı Zamanlı 1 yıl
Havacılık lisans İş Sağlığı ve Güvenliği Önemli

Bachelor of Aviation - Occupational Safety and Health Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile Eğitim Master

Master of Education by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Spor bilimlerinde lisans eğitimi önemli

Bachelor of Science major in Sports Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Proje Yönetimi Uzmanlaşma)İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Project Management Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tasarım usta

Master of Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Terörle Mücadele, Güvenlik ve İstihbarat lisans (Politika ve Uluslararası İlişkiler Önemli)

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Politics and International Relations Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Tarım alanında Doktora, Çevre ve İlgili Çalışmalar ()

PhD - Doctor of Philosophy in Agriculture, Environmental and Related Studies (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Danışmanlık

Bachelor of Counselling

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Jeostatik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Geostatistics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl Part-Time
(İkincil) lisans Eğitimi - Ev Ekonomisi Eğitim Önemli

Bachelor of Education (Secondary) - Home Economics Education Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile Tıbbi ve Sağlık yüksek lisans

Master of Medical and Health Science by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Afet ve Acil durum Yanıt lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Disaster and Emergency Response

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Full Time - 1 yıl; yarı Zamanlı - 2 yıl
(Tıp Bilimi) yüksek lisans Araştırma tarafından

Master of Science (Medical Science) by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama ve Yenilik Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Marketing and Innovation Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Girişimcilik ve Yenilik Uzmanlaşma)İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Entrepreneurship and Innovation Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Özel Eğitim: Karmaşık İletişim İhtiyaçlarını)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Special Education: Complex Communication Needs)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sürdürülebilirlik lisans (edebiyat ve Sanat Büyük)

Bachelor of Sustainability (Humanities and Arts Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş Hijyeni ana ve Toksikoloji

Master of Occupational Hygiene and Toxicology

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 2 yıl; yarı Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz yüksek lisans (Güç ve Kondisyon)

Master of Exercise Science (Strength and Conditioning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 1.5 yıl; yarı Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans Mühendislik Onur/Lisans

Bachelor of Engineering Honours/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Kimya) Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Chemical) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Kimya lisans eğitimi önemli

Bachelor of Science major in Applied Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri lisans - Çevre Sağlığı bölümü

Bachelor of Health Science - Environmental Health Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Diploma Yayın

Graduate Diploma of Broadcasting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşire Eğitim Master

Master of Nurse Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 1.5 yıl; yarı Zamanlı - 3 yıl
(Güç ve Kondisyon)Egzersiz Bilimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Exercise Science (Strength and Conditioning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 0.5 yıl; yarı Zamanlı 1 yıl
Araştırma ile Sosyal Bilimler yüksek lisans

Master of Social Science by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Biyolojik lisans Binbaşı Bilimler

Bachelor of Science major in Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi Bağımlılığı araştırmalarında

Bachelor of Science major in Addiction Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sağlık Liderlik ve Yönetim Uzmanlaşma)İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Health Care Leadership and Management Specialisation)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl Tam Zamanlı
İngilizce Lisans Binbaşı

Bachelor of Arts major in English

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Yardımcı Üreme Teknolojileri)

Master of Science (Assisted Reproductive Technology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Egzersiz Bilimi ve Rehabilitasyon)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Exercise Science and Rehabilitation)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Teknolojisi lisans

Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Liderlik ve Yönetim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Health Care Leadership and Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 0.5 yıl; yarı Zamanlı 1 yıl
Çevre Yönetimi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Environmental Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl Tam Zamanlı, 2 yıl Part-Time
İş Terörle Mücadele, Güvenlik ve İstihbarat lisans (Büyük Hukuk)

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Law in Business Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce major in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık lisans Bilim Beslenme Önemli

Bachelor of Health Science - Nutrition Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ön lisans (Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri)

Bachelor of Technology (Electronic and Computer Systems)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İkincil) Eğitim lisans - biyoloji Bilimi Eğitimi almış

Bachelor of Education (Secondary) - Biological Science Education Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans (Birincil)

Bachelor of Education (Primary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Koruma Biyoloji alanında lisans eğitimi önemli

Bachelor of Science major in Conservation Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma ile yüksek lisans (Biyolojik Bilimler)

Master of Science (Biological Sciences) by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Uluslararası İşletme İhtisas)

MBA - Master of Business Administration (International Business Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müzik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Music

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Science/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teknoloji lisans (Havacılık)

Bachelor of Technology (Aeronautical)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği Lisans (Bilgisayar Sistemleri) Onur/Lisans

Bachelor of Engineering (Computer Systems) Honours/Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Profesyonel Staj Uzmanlaşma)İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Professional Internship Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora Bilim)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Paramedical Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret büyük Finans alanında lisans

Bachelor of Commerce major in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık)

MBA - Master of Business Administration (Human Resource Management Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi (Koruma ve Yaban hayatı Biyoloji)

Bachelor of Science (Conservation and Wildlife Biology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İkincil) Eğitim lisans - Matematik Eğitimi Önemli

Bachelor of Education (Secondary) - Mathematics Education Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Master

Master of Human Resource Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Danışmanlık lisansüstü Sertifikası ve Psikoterapi

Graduate Certificate of Counselling and Psychotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Çevre Yönetimi Master

Master of Environmental Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl Tam Zamanlı, 4 yıl Part-Time
Mühendislik lisans (Kimya ve Çevre) Onur

Bachelor of Engineering (Chemical and Environmental) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans (Erken Çocukluk Çalışmaları)

Bachelor of Education (Early Childhood Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Doktora - Mimarlık alanında Doktora ve Bina ()

PhD - Doctor of Philosophy in Architecture and Building (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret lisans Pazarlama önemli

Bachelor of Commerce major in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans

Master of Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi (Çevre Yönetim)

Bachelor of Science (Environmental Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finans Master ve Bankacılık

Master of Finance and Banking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Medya ve İletişim lisans

Bachelor of Media and Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık Master ve Psikoterapi

Master of Counselling and Psychotherapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Bilimler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Social Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Elektronik ve Haberleşme) Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Electronics and Communications) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitimsel Liderlik Eğitim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Education in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
(Elektrik) Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Electrical Power) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Entegre)Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy (Integrated)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Psikoloji) lisans - Psikoloji ve İngilizce Çift Anadal

Bachelor of Arts (Psychology) - Psychology and English Double Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilirlik lisans (Sürdürülebilir Ortamlar Büyük)

Bachelor of Sustainability (Sustainable Environments Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilirlik lisans (Gelişmekte olan Sürdürülebilir Topluluklar Büyük)

Bachelor of Sustainability (Developing Sustainable Communities Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teknoloji lisans (Motorsporları)

Bachelor of Technology (Motorsports)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bilimleri lisans - Çevre Yönetimi Önemli

Bachelor of Health Science - Environmental Management Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Eğitim Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Education (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık lisans Yönetimi Önemli

Bachelor of Aviation - Management Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Afet Master ve Acil müdahale

Master of Disaster and Emergency Response

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 1.5 yıl; yarı Zamanlı - 3 yıl
Veri Bilim lisans Binbaşı

Bachelor of Science major in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih Bölümü'nden mezun büyük

Bachelor of Arts major in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel İletişim Master

Master of Professional Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji ve Adalet Önlisans

Associate Degree in Criminology and Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Siber Güvenlik Önemli)Terörle Mücadele, Güvenlik ve İstihbarat lisans

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Cyber Security Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Mühendislik)Teknolojisi lisans

Bachelor of Technology (Engineering)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (Müzik Tiyatrosu)

Bachelor of Arts (Music Theatre)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Occupational Health and Safety

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 0.5 yıl; yarı Zamanlı 1 yıl
Turizm ve Otelcilik Ticaret büyük lisans

Bachelor of Commerce major in Tourism and Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mühendislik lisans (Petrol Mühendisliği) Onur

Bachelor of Engineering (Petroleum Engineering) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası işletmecilik Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce major in International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İkincil) Eğitim lisans - İngilizce Eğitim Önemli

Bachelor of Education (Secondary) - English Education Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Giriş)lisans Japon büyük

Bachelor of Arts major in Japanese (From Introductory)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Görsel Sanatlar büyük

Bachelor of Arts major in Visual Art

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Teknolojinin ana (Petrol Mühendisliği)

Master of Technology (Petroleum Engineering)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Havacılık lisans - Pazarlama eğitimi

Bachelor of Aviation - Marketing Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Erken Çocukluk Çalışmaları)Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education (Early Childhood Studies)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Matematik lisans eğitimi önemli

Bachelor of Science major in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi (Siber Güvenlik)

Bachelor of Science (Cyber Security)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Egzersiz ve Spor Bilimi)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Exercise and Sports Science)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Yönetimi lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Environmental Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl Tam Zamanlı; 1 yıl Part-Time
Pazarlama, Reklam ve Halkla İlişkiler lisans

Bachelor of Marketing, Advertising and Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörolojik Rehabilitasyon alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Neurological Rehabilitation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Full Time - 1 yıl; yarı Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Medical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği önemli

Bachelor of Science major in Occupational Safety and Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Bachelor of Science - Sağlık Teşviki Önemli

Bachelor of Health Science - Health Promotion Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Araştırma)Yaratıcı Sanat Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Creative Arts (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ticaret Kanunları lisans/Lisans

Bachelor of Laws/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Havacılık lisans - Güvenlik Yönetimi Önemli

Bachelor of Aviation - Security Management Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İkincil) Eğitim lisans - Tasarım ve Teknoloji Eğitimi Önemli

Bachelor of Education (Secondary) - Design and Technology Education Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans politikasında ve Uluslararası İlişkiler

Bachelor of Arts major in Politics and International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Petrol Mühendisliği alanında yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma in Petroleum Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Spor Bilimi) yüksek lisans Araştırma tarafından

Master of Science (Sports Science) by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Güvenlik)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Security)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık lisans Bilim - Bağımlılık Çalışmaları Büyük

Bachelor of Health Science - Addiction Studies Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora - Doğal Felsefe Doktoru ve Fizik Bilimleri ()

PhD - Doctor of Philosophy in Natural and Physical Sciences (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetim Bilgi Sistemleri yüksek lisans

Master of Management Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat lisans (Sanat Yönetimi)

Bachelor of Arts (Arts Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi büyük Ticaret lisans

Bachelor of Commerce major in Project Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilgisayar Bilimi) yüksek lisans Araştırma tarafından

Master of Science (Computer Science) by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Psikoloji) lisans - Psikoloji ve Gençlik Çift Anadal Çalışma

Bachelor of Arts (Psychology) - Psychology and Youth Work Double Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Otel İşletmeciliği Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce major in Hotel Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Bilgisayar Sistemleri) Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Computer Systems) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (Lisansüstü Giriş)

Master of Nursing (Graduate Entry)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Büyük (Psikoloji) lisans - Aile ve Çocuk Desteği

Bachelor of Arts (Psychology) - Family and Child Support Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi Master

Master of Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Hemşirelik)lisans eğitimi

Bachelor of Science (Nursing)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Üreme lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Human Reproduction

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Teknolojisi Master

Master of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Beslenme alanında lisans eğitimi önemli

Bachelor of Science major in Nutrition

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sürdürülebilirlik lisans (Sürdürülebilir İş Yönetimi Binbaşı)

Bachelor of Sustainability (Sustainable Business Management Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (Psikoloji, Kriminoloji ve Adalet)

Bachelor of Arts (Psychology, Criminology and Justice)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi Uzmanlık)İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Supply Chain and Logistics Management Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Biyolojik Bilimler Büyük)Terörle Mücadele, Güvenlik ve İstihbarat lisans

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Biological Sciences Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Otelcilik Uzmanlık)İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Hospitality Management Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Doktora - Mühendisliği Doktora ve İlgili Teknolojiler ()

PhD - Doctor of Philosophy in Engineering and Related Technologies (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Psikoloji ve Danışmanlık)

Bachelor of Arts (Psychology and Counselling)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans büyük Spor İş

Bachelor of Commerce major in Sport Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kritik Bakım Paramedicine lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Critical Care Paramedicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Genişletilmiş Bakım Paramedicine lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Extended Care Paramedicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Mühendisliği Lisans (Mekanik) Onur

Bachelor of Engineering (Mechanical) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kritik Bakım Paramedicine Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Critical Care Paramedicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration International

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Terörle Mücadele, Güvenlik ve İstihbarat lisans (Profesyonel Çalışmalar Büyük)

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Professional Studies Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor bekarlığa veda, Eğlence ve Etkinlik Yönetimi

Bachelor of Sport, Recreation and Event Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Terörle Mücadele, Güvenlik ve İstihbarat lisans (Kriminoloji Binbaşı)

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Criminology Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Radyo)Yayın lisans Belgesi

Graduate Certificate in Broadcasting (Radio)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Çevre Yönetim Uzmanlaşma)

MBA - Master of Business Administration (Environmental Management Specialisation)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl Tam Zamanlı
Havacılık lisans - İnsan Kaynakları Yönetimi Önemli

Bachelor of Aviation - Human Resource Management Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Kimya) yüksek lisans Araştırma tarafından

Master of Science (Chemistry) by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Psikoloji) lisans - Çocuk ve Aile Çalışmaları Çift Anadal

Bachelor of Arts (Psychology) - Children and Family Studies Double Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret lisans Mühendislik Onur/Lisans

Bachelor of Engineering Honours/Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İş Sağlığı ve Güvenliği Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Occupational Health and Safety

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Full Time - 1 yıl; yarı Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Master (Gelişmiş)

Master of Education (Advanced)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Fizik lisans eğitimi önemli

Bachelor of Science major in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Siber Güvenlik Çalışmaları Uzmanlaşma)

MBA - Master of Business Administration (Cyber Security Studies Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siber Güvenlik yüksek lisans

Master of Cyber Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Edebiyat büyük Sanat Yazma lisans ve

Bachelor of Arts major in Literature and Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans (Çevre Yönetim)

Master of Science (Environmental Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hasta Güvenliği yüksek lisans Belgesi ve Klinik Risk

Graduate Certificate in Patient Safety and Clinical Risk

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 0.5 yıl; yarı Zamanlı 1 yıl
Doktora - Doktora Bilgi Teknolojisi ()

PhD - Doctor of Philosophy in Information Technology (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Gereçleri, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Instrumentation, Control and Automation) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Yazılı büyük

Bachelor of Arts major in Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık lisans - Spor Bilim uzmanı

Bachelor of Aviation - Sports Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetimde büyük Ticaret lisans

Bachelor of Commerce major in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Tasarım yüksek lisans

Master of Professional Design

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi (Deniz ve Tatlısu Biyolojisi)

Bachelor of Science (Marine and Freshwater Biology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (Psikoloji ve Bağımlılık Çalışmaları)

Bachelor of Arts (Psychology and Addiction Studies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Otel ve Resort Yönetimi lisans

Bachelor of International Hotel and Resort Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ceza Adalet Araştırma Master

Master of Criminal Justice by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Dijital Öğrenme Teknolojileri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Digital Learning Technologies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl Part-Time
Siber Güvenlik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Cyber Security

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İkincil) Eğitim lisans - Tiyatro Eğitimi almış

Bachelor of Education (Secondary) - Drama Education Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Otelcilik ve Turizm Yönetimi lisans

Bachelor of Hospitality and Tourism Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans (Dans)

Bachelor of Arts (Dance)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans/Lisans

Bachelor of Arts/Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kritik Bakım Paramedicine ustası

Master of Critical Care Paramedicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Mühendislik lisans eğitimi

Bachelor of Engineering Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Havacılık lisans - Bilgisayar Bilimleri Önemli

Bachelor of Aviation - Computer Science Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Büyük (Psikoloji) lisans - Profesyonel Gençlik Çalışması

Bachelor of Arts (Psychology) - Professional Youth Work Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Ticaret lisans Binbaşı

Bachelor of Commerce major in Human Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Pazarlama Uzmanlaşma)

MBA - Master of Business Administration (Marketing Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans Hukuk İş önemli

Bachelor of Commerce major in Law in Business

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörolojik Rehabilitasyon yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Neurological Rehabilitation

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Tam Zamanlı - 0.5 yıl; yarı Zamanlı 1 yıl
İletişim Master

Master of Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Finans Uzmanlaşma)

MBA - Master of Business Administration (Finance Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendislik lisans (Sivil) Onur

Bachelor of Engineering (Civil) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgi Sistemleri Uzmanlık)İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Information Systems Specialisation)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uluslararası Otelcilik yüksek lisans

Master of International Hospitality Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimleri yüksek lisans

Master of Environmental Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kriminoloji ve Adalet lisans

Bachelor of Criminology and Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Paramedik Uygulayıcı usta

Master of Paramedic Practitioner

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Genişletilmiş Bakım lisansüstü Diploma Paramedicine

Graduate Diploma of Extended Care Paramedicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Mühendisliği Lisans Onur

Bachelor of Engineering (Electrical and Renewable Energy) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teknoloji Mühendisliği Lisans (Mekatronik) Onur/Lisans (Motorsporları)

Bachelor of Engineering (Mechatronics) Honours/Bachelor of Technology (Motorsports)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(İkincil) Eğitim lisans - Müzik Eğitimi Önemli

Bachelor of Education (Secondary) - Music Education Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Mühendislik, İnşaat ve Çevre) Onur

Bachelor of Engineering (Civil and Environmental) Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Havacılık lisans - Uluslararası İş Önemli

Bachelor of Aviation - International Business Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim lisans (Psikoloji)

Bachelor of Science (Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İkincil) Eğitim lisans - Sağlık ve Beden Eğitimi Önemli

Bachelor of Education (Secondary) - Health and Physical Education Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz ve Tatlı su Bilimleri lisans Binbaşı

Bachelor of Science major in Marine and Freshwater Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırmalarla Sanatları ustası

Master of Arts by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beslenme ana ve Diyet

Master of Nutrition and Dietetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Büyük Havacılık lisans - Siyaset ve Uluslararası İlişkiler

Bachelor of Aviation - Politics and International Relations Major

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(İkincil) Eğitim lisans - Beşeri ve Sosyal Bilimler Eğitimi Büyük

Bachelor of Education (Secondary) - Humanities and Social Sciences Education Major

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yüksek lisans (Sahne Sanatları)

Master of Arts (Performing Arts)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Demans Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Dementia Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan 5 yıl Tam Zamanlı; 1 yıl Part-Time
(Araştırma)Yönetim ve Ticaret Felsefe doktora - Doktor

PhD - Doctor of Philosophy in Management and Commerce (By Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi (Spor Bilimleri ve Futbol)

Bachelor of Science (Sports Science and Football)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Bilim lisans

Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma, Kamu Sağlığı Master

Master of Public Health by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans (Oyunculuk)

Bachelor of Arts (Acting)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Terörle Mücadele, Güvenlik ve İstihbarat lisans (Yönetim Büyük)

Bachelor of Counter Terrorism Security and Intelligence (Management Major)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi Bilim lisans Binbaşı

Bachelor of Science major in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans eğitimi (Biyolojik Bilimler)

Bachelor of Science (Biological Sciences)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl