• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(Ön Kayıt Ruh Sağlığı) Hemşirelik Yüksek Lisans

Nursing (Pre-Registration Mental Health) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Onur)Film Üretimi BA ile Film Çalışmaları

Film Studies with Film Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Öğrenme Güçlüğü) Hemşirelik BSc (Onur)

Nursing (Learning Disabilities) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS BA ile İlköğretim (Onur)

Primary Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Drama and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk Sağlığı ve Refah BA (Onur)

Child Health and Wellbeing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi BSc (Onur ile iş ve Yönetim)

Business and Management with Logistics and Supply Chain Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Danışmanlık eleştirel Yaklaşımlar ve Psikoterapi BSc (Onur)

Critical Approaches to Counselling and Psychotherapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Yönetim BSc (Onur)

Business and Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ile sosyoloji BA (Onur)

Sociology with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Beslenme MSc

Public Health Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim Psikoloji BSc (Onur)

Educational Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Gelişimi & Yönetim BA (Onur)

Sports Development & Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Klinik Beslenme MSc

Applied Clinical Nutrition MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans üzerine yüksek Lisans işletme ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Accounting and Finance BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisansüstü Diploma Pre-Yüksek Lisans Programı

Graduate Diploma Pre-Masters Programme

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya, Sinema & Televizyon BA (Onur)

Media, Film & Television BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi ve Matematik BSc (Onur)

Computer Science and Mathematics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Global Halk Sağlığı BSc (Onur)

Global Public Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medya, Müzik ve Ses BA (Onur)

Media, Music and Sound BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Refah BSc (Onur)

Child and Adolescent Mental Health and Wellbeing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Müzik Üretimi BA (Onur)

Music Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile İlköğretim PGCE

Primary Education PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Medya Yönetimi MSc

Media Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ve İngilizce BA (Onur)

Education and English BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam BA (Onur)

Advertising BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Finans) işletme MBA

Business Administration (Finance) MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlık ve Sosyal Refah BA (Onur)

Health and Social Wellbeing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme ve Sağlık BSc (Onur)

Nutrition and Health BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Drama ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Drama and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk ve Geliştirme Mscı

Sports Coaching and Development MSci

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Ön Kayıt Çocuk) Hemşirelik Yüksek Lisans

Nursing (Pre-Registration Child) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İstihdam, İşletme ve Girişimcilik Geliştirme PgCert

Employment, Enterprise and Entrepreneurship Development PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 ay
Matematik QTS BSc (Onur)ile Eğitim

Secondary Mathematics Education with QTS BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk & Gençlik Çalışmaları ve Kriminoloji BA (Onur)

Childhood & Youth Studies and Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırma Mre tarafından Masters

Masters by Research MRes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Ön Kayıt Yetişkin) Hemşirelik Yüksek Lisans

Nursing (Pre-Registration Adult) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
QTS ile ortaöğretim Tarih (Yaş Faz 11-16) PGCE

Secondary History (Age Phase 11-16) PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Bölümü Uygulama BSc (Onur)

Operating Department Practice BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Reklam ile pazarlama BSc (Onur)

Marketing with Advertising BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Liderlik Geliştirme MSc

Leadership Development MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Web Tasarım ve Geliştirme MComp

Web Design and Development MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi üzerine yüksek Lisans işletme ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Human Resource Management BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Zihinsel Sağlık Hukuk ve Etik PgCert

Mental Health Law and Ethics PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Hemşirelik (Ruh Sağlığı) BSc (Onur)

Nursing (Mental Health) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma MA

Creative Writing MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Spor, Fiziksel Aktivite ve Ruh Sağlığı MSc

Sport, Physical Activity and Mental Health MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Geoenvironmental Tehlikeler BSc (Onur)

Geoenvironmental Hazards BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Araştırma MHealth ana Res

Master of Health Research MHealth Res

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji LİSANS hukuk (Onur)

Law with Criminology LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji ve Hukuk BA (Onur)

Criminology and Law BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hemşirelik (Ön Kayıt Öğrenme Engelli) MSc

Nursing (Pre-Registration Learning Disabilities) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
' çocuklar;in Hemşirelik ve Sosyal Hizmet MNSW

Children's Nursing and Social Work MNSW

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Performans BA (Onur)

Creative Performance BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Çalışmaları ve Sosyoloji BA (Onur)

Early Childhood Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar (Ağ, Güvenlik ve Adli Tıp) BSc (Onur)

Computing (Networking, Security and Forensics) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Koruma Yönetimi MSc

Conservation Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Coğrafya BSc (Onur)

Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Davranış BSc Kusurlu psikososyal Analizi (Onur)

Psychosocial Analysis of Offending Behaviour BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Fiziksel Coğrafya BSc (Onur)

Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Terapi BSc (Onur)

Sports Therapy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama BSc (Onur ile işletme ve Yönetim)

Business and Management with Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk & Gençlik Çalışmalarında BA (Onur)

Childhood & Youth Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
DANIŞMANLIK ve Psikoterapi BA (Onur)

Counselling and Psychotherapy BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS BA ile ikincil Din Eğitimi (Onur)

Secondary Religious Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA ile İngilizce (Onur)

English with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital İletişim ile pazarlama BSc (Onur)

Marketing with Digital Communications BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ebelik Yüksek Lisans

Midwifery MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Eğitim BA (Onur)

Education BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Bilgisayar Bilimi ve Bilgi Teknolojisi Eğitim (Faz 11-16 Yaş) PGCE

Secondary Computer Science and Information Technology Education (Age Phase 11-16) PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Büyük Veri Analizi PgCert

Big Data Analytics PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 ay
Gelişmiş Bilgisayar MSc Ağ

Advanced Computer Networking MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Siyaset ile hukuk LİSANS (Onur)

Law with Politics LLB (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Mühendisliği BSc (Onur)

Software Engineering BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ve Ekonomi BSc (Onur)

Business and Economics BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji BA (Onur)

Criminology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset ile tarih BA (Onur)

History with Politics BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe BSc (Onur)

Accountancy BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklar ve Gençler'in Öğrenme ve Gelişme BA (Onur)

Children and Young People's Learning and Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Televizyon Üretim Yönetimi BA (Onur)

Television Production Management BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarih ve Kültür MA

History and Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Animasyon BA (Onur)

Animation BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
14)erken Çocukluk Çalışmaları BA

Early Childhood Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sosyoloji BA (Onur)

Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama İletişimi ve Marka MA

Marketing Communications and Branding MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fiziksel Coğrafya ve Jeoloji BSc (Onur)

Physical Geography and Geology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Edebiyat ve Tarih BA (Onur)

English Literature and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Bilimi BSc (Onur)

Computer Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Spor Koçluk ve Geliştirme BSc (Onur)

Sports Coaching and Development BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İngilizce Dil BA (Onur)

English Language BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar Güvenliği ve Ağlar MComp

Computer Security and Networks MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim ve Tarih BA (Onur)

Education and History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beşeri Coğrafya BA (Onur)

Human Geography BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Bilgi Sistemleri MComp

Business Information Systems MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Beden Eğitimi (Faz 11-16 Yaş) PGCE

Secondary Physical Education (Age Phase 11-16) PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Onur)Yaratıcı Yazarlık BA İngiliz Edebiyatı

English Literature with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Dönüşüm) Psikoloji Yüksek Lisans

Psychology (Conversion) MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Eğitim ve Sosyoloji BA (Onur)

Education and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS ile ikincil Dini Eğitim (Faz 11-16 Yaş) PGCE

Secondary Religious Education (Age Phase 11-16) PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Erken Yıl QTS BA (Onur)ile Eğitim

Early Years Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazma ve Film Çalışmaları BA (Onur)

Creative Writing and Film Studies BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Refah MSc

Child and Adolescent Mental Health and Wellbeing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İş BSc (Onur)

International Business BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık ve İngiliz Edebiyatı BA (Onur)

Creative Writing and English Literature BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekoloji ve Koruma BSc (Onur)

Ecology and Conservation BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(TESOL) Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği MA

Teaching English to Speakers of Other Languages (TESOL) MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji ve Sosyoloji BA (Onur)

Criminology and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim, Öğrenme ve Çocuk Gelişimi BA (Onur)

Teaching, Learning and Child Development BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikoloji ve kriminoloji BA (Onur)

Criminology and Psychology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film ve Medya MA

Film and Media MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sinema & Televizyon Üretimi BA (Onur)

Film & Television Production BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yazılım Uygulama Geliştirme MComp

Software Application Development MComp

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
QTS ile ikincil Coğrafya (Yaş Faz 11-16) PGCE

Secondary Geography (Age Phase 11-16) PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Polislik BA (Onur)

Policing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgisayar MSc

Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgisayar BSc (Onur)

Computing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Faz 11-16 Yaş) Matematik QTS ile PGCE

Secondary Mathematics (Age Phase 11-16) PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS ile erken Yıl Eğitim PGCE

Early Years Education with QTS PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çalışma ve Erken Yıl BA Öğretim (Onur)

Working and Teaching in The Early Years BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Birincil QTS ile Uzman PGCE Matematik

Primary Mathematics Specialist PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Pazarlama) işletme MBA

Business Administration (Marketing) MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gıda Bilimi BSc (Onur)

Food Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocukluk & Gençlik Çalışmaları ve Sosyoloji BA (Onur)

Childhood & Youth Studies and Sociology BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Yaş Uygulama FdA

Early Years Practice FdA

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
QTS (PE) İlköğretim Beden Eğitimi Uzmanı PGCE

Primary Physical Education (PE) Specialist PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Faz 11-16 Yaş), ikinci dil olarak İngilizce QTS ile PGCE

Secondary English (Age Phase 11-16) PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Fiziksel Coğrafya ile Jeoloji BSc (Onur)

Geology with Physical Geography BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
QTS BA ile ikinci dil olarak İngilizce Eğitimi (Onur)

Secondary English Education with QTS BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beden Eğitimi & Okul Spor BA (Onur)

Physical Education & School Sport BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme (Bilgi Teknolojisi) MBA

Business Administration (Information Technology) MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Daha fazla Eğitim ve Eğitim PGCE

Further Education and Training PGCE

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
14. Psikoloji BSc

Psychology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Popüler Kültür MA

Popular Culture MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama BSc (Onur)

Marketing BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı Yazarlık BA İngilizce (Onur)

English Language with Creative Writing BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yaratıcı ve Kültürel Eğitim PgCert

Creative and Cultural Education PgCert

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
QTS (Biyoloji) Fen Bilimleri (Yaş Faz 11-16) PGCE

Secondary Science (Biology) (Age Phase 11-16) PGCE with QTS

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Çalışma MA

Social Work MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Spor ve Egzersiz Bilimi BSc (Onur)

Sport and Exercise Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Oyun Programlama ve Görsel Hesaplama MSc

Games Programming and Visual Computing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Bilgi Güvenliği ve Yönetimi MSc

Information Security and IT Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ruh Sağlığı Hemşirelik ve Sosyal Hizmet MNSW

Mental Health Nursing and Social Work MNSW

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
14 spor Yönetimi ve Koçluk BSc

Sports Management and Coaching BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğrenme Hemşirelik ve Sosyal Hizmet MNSW Engelli

Learning Disabilities Nursing and Social Work MNSW

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Yazma ve Drama BA (Onur)

Creative Writing and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Performans MA yapma

Making Performance MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri Bilimi BSc (Onur)

Data Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Büyük Veri Analizleri MSc

Big Data Analytics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 18 ay
Kritik Ekran Uygulama MA

Critical Screen Practice MA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bitki Bilimi BSc (Onur)

Plant Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Cerrahi Bakımı Uygulaması MSc

Surgical Care Practice MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğlence ve Turizm üzerine yüksek Lisans işletme ve Yönetim (Onur)

Business and Management with Leisure and Tourism BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çocuklar') hemşirelik;s BSc (Onur)

Nursing (Children's) BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dans ve Drama BA (Onur)

Dance and Drama BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Bilimi BSc (Onur)

Environmental Science BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Biyoteknoloji BSc (Onur)

Biotechnology BSc (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)tarih BA

History BA (Hons)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl