• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Arabuluculuk yüksek lisans Belgesi - Alternatif Anlaşmazlık çözümü

Graduate Certificate in Mediation - Alternative Dispute Resolution

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Uluslararası İşletme Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in International Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Kaynak Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Welding Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İletişim Bozuklukları yüksek lisans Belgesi Yardımcısı

Graduate Certificate in Communicative Disorders Assistant

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Üç dönem üstüste
Mutfak Becerileri sertifika

Certificate in Culinary Skills

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Paralegal yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Paralegal

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
(Hızlı)ileri Diploma Elektronik Mühendisliği Teknolojisi

Advanced Diploma in Electronics Engineering Technology (Fast-Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Animasyon ileri Diploma - Dijital Üretim

Advanced Diploma in Animation - Digital Production

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Parça Hızlı Makine Mühendisliği Teknisyeni Diploma - Non-Yıkıcı Değerlendirme ( -)

Diploma in Mechanical Engineering Technician - Non-Destructive Evaluation (Fast-Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Biyomedikal Mühendislik Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Koruma Diploma, Güvenlik ve Soruşturma

Diploma in Protection, Security and Investigation

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Diploma 911 Acil Çağrı Merkezi İletişim

Diploma in 911 Emergency and Call Centre Communications

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Esnaf sertifika Temelleri

Certificate in Trades Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Toplum Hizmetleri sertifikası Vakıflar ve Çocuk Çalışmaları

Certificate in Community Services and Child Studies Foundations

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Çağdaş Web Tasarımı Diploma

Diploma in Contemporary Web Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Büro Yönetimi Diploma - Yönetici

Diploma in Office Administration - Executive

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Müzik İşletme/Müzik İş Yönetimi Diploma/ İleri Diploma

Diploma/Advanced Diploma in Music Business Administration/ Music Business Management

Mesleki
Tam Zamanlı - Dört yarıyıl/Altı dönem
Muhasebe diploması - İş

Diploma in Accounting - Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Mahkeme Destek Hizmetleri sertifikası

Certificate in Court Support Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Kimya Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Mimari Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Architectural Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Bilgisayar Sistemleri Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Systems Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Hayvan Bakımı sertifika

Certificate in Animal Care

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Video Üretiminde Diploma

Diploma in Video Production

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Sertifika HVAC Isıtma, Havalandırma ve Klima Teknikleri ()

Certificate in Heating, Ventilation and Air Conditioning Techniques (HVAC)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Reklamcılık yüksek lisans Belgesi - Dijital Medya Yönetimi

Graduate Certificate in Advertising - Digital Media Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Üç dönem üstüste
Büro Yönetimi Diploma - Hukuki

Diploma in Office Administration - Legal

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Gerontoloji yüksek lisans Belgesi - Aktivasyon Koordinasyon

Graduate Certificate in Gerontology - Activation Co-Ordination

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Kişisel Destek görevlisi sertifika

Certificate in Personal Support Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Proje Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Makine Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Mechanical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Makine Mühendisliği Teknisyeni Diploma - Non-Yıkıcı Değerlendirme

Diploma in Mechanical Engineering Technician - Non-Destructive Evaluation

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Masaj Terapisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Massage Therapy

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
(Fast-Track)İlaç ileri Diploma ve Gıda Bilimi Teknolojisi

Advanced Diploma in Pharmaceutical and Food Science Technology (Fast-Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
2 Gaz Teknisyeni sertifika

Certificate in Gas Technician 2

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Acil Servisler Temel sertifika

Certificate in Emergency Services Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Mekanik Teknisyeni Diploma - Millwright

Diploma in Mechanical Technician - Millwright

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İnsan Kaynakları ileri Diploma - İşletme

Advanced Diploma in Human Resources - Business Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
İleri Diploma Biyoteknoloji - İleri

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Gazetecilik diploması - Medya

Diploma in Journalism - Mass Media

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Kimyasal Laboratuvar Teknisyeni Diploma

Diploma in Chemical Laboratory Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Bilgisayar Programcısı Analist ileri Diploma

Advanced Diploma in Computer Programmer Analyst

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Misafirperverliği Diploma - Otel ve Restoran Operasyon Yönetimi

Diploma in Hospitality - Hotel and Restaurant Operations Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Spor Yönetimi/ Sport Management Diploma/İleri Diploma

Diploma/Advanced Diploma in Sport Administration/ Sport Management

Mesleki
Tam Zamanlı - Dört yarıyıl/altı dönem
EFEKT ve Dijital Sinema yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in VFX and Digital Cinema

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Üç dönem üstüste
İleri Diploma Hukuk Katibi İleri

Advanced Diploma in Law Clerk Advanced

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Diş Resepsiyon ve Yönetimi sertifika

Certificate in Dental Reception and Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Mağdur bilimi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Victimology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resources Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Yangın ve can Güvenliği Sistemleri Teknisyeni Diploma

Diploma in Fire and Life Safety Systems Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Tedarik Zinciri ve Operasyonlarda Diploma - İş

Diploma in Supply Chain and Operations - Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
(Hızlı)ileri Diploma Kimya Mühendisliği Teknolojisi

Advanced Diploma in Chemical Engineering Technology (Fast-Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Çevre Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Environmental Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Rekreasyon alanında Diploma ve Eğlence Hizmetleri

Diploma in Recreation and Leisure Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma

Diploma in Early Childhood Education

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Fotoğraf Diploma

Diploma in Photography

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Gelişmiş Film yapımı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Advanced Filmmaking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Mesleki Terapist Yardımcısı ve Fizyoterapist Yardımcısı Diploma

Diploma in Occupational Therapist Assistant and Physiotherapist Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İlaç ve Gıda Bilimi Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Pharmaceutical and Food Science Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Bilgisayar Programcısı Diploma

Diploma in Computer Programmer

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Elektronik Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Electronics Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Büro Yönetimi Diploma - Emlak

Diploma in Office Administration - Real Estate

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Bilgi Sistemleri Güvenliği yüksek lisans Belgesi - Bilgisayarlar ve Ağ

Graduate Certificate in Information Systems Security - Computers and Networking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Muhasebe ileri Diploma - İşletme

Advanced Diploma in Accounting - Business Administration

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
(Fast-Track)Biyomedikal Mühendislik Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Biomedical Engineering Technology (Fast-Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
İnsan Kaynakları Diploma - İş

Diploma in Human Resources - Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Genel olarak sertifika Sanat ve Bilim - Trent Transfer

Certificate in General Arts and Science - Trent Transfer

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
İş Temelleri sertifika

Certificate in Business Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Genel Sanat ve Bilim alanında sertifika - İş

Certificate in General Arts and Science - Business

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Su Kalitesi Diploma Teknisyeni

Diploma in Water Quality Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Bağımlılık ve Ruh Sağlığı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Addictions and Mental Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 3 dönem
Genel Sanat ve Bilim alanında sertifika - Bilim ve Mühendislik Hazırlık UOİT Transfer

Certificate in General Arts and Science - Science and Engineering Preparation UOIT Transfer

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 dönem
Sertifikalar ve Diplomalar için Ön sertifika-Sağlık Bilimleri Yol

Certificate in Pre-Health Sciences Pathway to Certificates and Diplomas

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Bahçecilik Diploma - Gıda ve Tarım

Diploma in Horticulture - Food and Farming

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Yayın Diploma - Radyo ve Çağdaş Medya

Diploma in Broadcasting - Radio and Contemporary Media

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Grafik Tasarım ileri Diploma

Advanced Diploma in Graphic Design

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Gelişim Hizmetleri İşçi Diploma

Diploma in Developmental Services Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Gelişmiş Kolluk yüksek lisans Belgesi ve Araştırmalar

Graduate Certificate in Advanced Law Enforcement and Investigations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Bilgisayar Sistemlerinin Diploma Teknisyeni

Diploma of Computer Systems Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - Dört yarıyıl ya da altı dönem
Mutfak Yönetim diploması

Diploma in Culinary Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Sağlık Teknolojisi Yönetimi lisans - Onur

Bachelor of Health Care Technology Management - Honours

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Parça Hızlı Biyoteknoloji ileri Diploma - Gelişmiş ( -)

Advanced Diploma in Biotechnology - Advanced (Fast-Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Özel Etkinlikler Yönetimi Diploma

Diploma in Special Events Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Reklam ve Pazarlama İletişimi Diploma

Diploma in Advertising and Marketing Communications

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Kütüphane ve Bilgi Teknisyeni Diploma

Diploma in Library and Information Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Muhasebe ve Bordro Diploma

Diploma in Accounting and Payroll

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem
Oyunu ileri Diploma - Sanat

Advanced Diploma in Game - Art

Mesleki
Tam Zamanlı - 6 dönem
Vinç Operasyonda sertifika, Arma ve Yapım Teknikleri

Certificate in Crane Operation, Rigging and Construction Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
(Hızlı)Çevre Teknolojisi ileri Diploma-Track

Advanced Diploma in Environmental Technology (Fast-Track)

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 dönem
Büro Yönetimi Diploma - Sağlık Hizmetleri

Diploma in Office Administration - Health Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 4 dönem