• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İşletme doktora (Ph. D.) - Muhasebe

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Business Administration - Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sosyal Girişimcilik İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Social Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Rus Kültüründe M. A.

M.A. in Russian Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 lisansüstü birimler
(Doktora)Biyomedikal Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 adet
İstatistik Bilimi BA

BA in Statistical Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Finansal Analiz İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Financial Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
İle Kimya alanında lisans Farmakoloji Konsantrasyon

BS in Chemistry with Concentration in Pharmacology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Öğretim of Arts Master (MAT)

Master of Arts in Teaching (MAT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Romantik Çalışmalarda BA

BA in Romance Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
(ECE)Elektrik Mühendisliği alanında lisans eğitimi (BSE) Derece ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering (BSE) Degree in Electrical and Computer Engineering (ECE)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Hücre Biyolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cell Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Klasik Diller BA

BA in Classical Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Kamu Politikası JD/Master

JD/Master of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği Yüksek Lisans Malzeme Bilimi

Master of Science in Mechanical Engineering and Materials Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Analitik Politik Ekonomi yüksek lisansını (HARİTASINDA)

Master of Arts in Analytical Political Economy (MAPE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İş Programı Yönetimi Çalışmaları yüksek lisans - Vakıflar

Master of Management Studies - Foundations of Business Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk JD/LLM Programı

JD/LLM Program in International and Comparative Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim lisans eğitimi

Bachelor of Science in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Aile Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Family Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 49 kredi saat
Ekosistem Çevre Yönetimi Ana Bilim ve Koruma

Master of Environmental Management in Ecosystem Science and Conservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora) Felsefe Siyaset Bilimi doktoru

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendislik Yönetimi Programı Master

Master of Engineering Management Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi
Psikoloji (Doktora)- Sosyal Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology - Social Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Fizik BA

BA in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Müzik BA - Performans

BA in Music - Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Küresel Sağlık yüksek lisans

Master of Science in Global Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
Küresel Kültürel Çalışmalar BA

BA in Global Cultural Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (MS)

Master of Science in Computer Science (MS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İngilizce JD/MA

JD/MA in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 lisansüstü birimler
Mühendislik Yönetimi (BSE) mühendisliği'nde lisans ve Master

Bachelor of Science in Engineering (BSE) and Master of Engineering Management

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlahiyat JD/Master

JD/Master of Theological Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)İmmünoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Immunology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İşletme Çevre Yönetimi (MEM) /MBA yüksek lisans - Master

Master of Environmental Management (MEM) /MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği/Biyomedikal Mühendisliği (BSE) Mühendisliği çift Lisans

Dual Bachelor of Science in Engineering (BSE) in Mechanical Engineering/Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Cinsiyet Bölümü, Cinsellik ve Feminist Çalışmalar

Bachelor of Arts in Gender, Sexuality, and Feminist Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Orman (MEMP) Mühendislik Yönetimi Master/Master (MF)

Master of Engineering Management (MEMP)/Master of Forestry (MF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Küresel Çevre Değişikliği Çevre Yönetimi Master

Master of Environmental Management in Global Environmental Change

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 48 kredi saat
(Doktora)Evrimsel Antropoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Evolutionary Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(D. Min.)Bakanlık doktor

Doctor of Ministry (D.Min.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 ders kredileri
Liderlik ve Etik İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Leadership and Ethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
İnşaat Mühendisliği (BSE) üretim Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering (BSE) in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Siyaset Bilimi (Doktora) Felsefe JD/Doktora

JD/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Altı ya da yedi yıl
(B. S.) lisans Biyoloji

Bachelor of Science (B.S.) in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Kadın Sağlığı Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Women's Health Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları BA - Arapça

BA in Asian and Middle Eastern Studies - Arabic

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Tiyatro Çalışmalarında BA

BA in Theater Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
M. Tarihi ve Kültürel Görselleştirme A. - Sayısal Medya Takip

M.A. in Historical and Cultural Visualization - Computational Media Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Çevre Bilimleri ve Politika Bölümü

Bachelor of Arts in Environmental Sciences and Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Çevre Ekonomisi Çevre Yönetimi Master ve Politika

Master of Environmental Management in Environmental Economics and Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
B. Sanat Tarihi Müzesi Teoride bir Konsantrasyon ve Uygulama A.

B.A. in Art History with a Concentration in Museum Theory and Practice

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Sanat Tarihi (Doktora) Felsefe doktorası - Sanat Tarihi ve Görsel Kültür

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History of Art - Art History and Visual Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Orman Efendi

Master of Forestry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji ve Nörobilim (Doktora)Klinik Psikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology and Neuroscience - Clinical Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Mühendisliği Tıp Doktor çift Diploma-Master

Dual Degree in Doctor of Medicine-Master of Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce BA

BA in English

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
İlahiyat Master (Th.M.)

Master of Theology (Th.M.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Görsel Sanatlar BA

BA in Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Dilbilim BA

BA in Linguistics

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Ekonomi BA

BA in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Alman BA

BA in German

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Su Kaynakları Yönetimi, Çevre Yönetimi Master

Master of Environmental Management in Water Resources Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(B. A.) lisans Biyoloji

Bachelor of Arts (B.A.) in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Psikoloji ve Nörobilim (Doktora)Sistemleri ve Bütünleştirici Nörobilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology and Neuroscience - Systems and Integrative Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5-6 yıl
(MEM)Çevre Yönetimi (MEMP) Mühendislik Yönetimi Master/Master

Master of Engineering Management (MEMP)/Master of Environmental Management (MEM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Tarihte JD/MA

JD/MA in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl
Kimya alanında lisans Çevresel Kimya Konsantrasyon

BS in Chemistry with Concentration in Environmental Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Bilimleri Korunması Konsantrasyon ile Çevre Bilimleri Bölümü mezunu.

Bachelor of Science in Environmental Sciences with Marine Science Conservation Concentration.

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
İlahiyat Master (M. Div.)

Master of Divinity (M.Div.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Medikal Fizik yüksek lisans

M.S. in Medical Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İspanyol ve Latin Amerika Çalışmaları BA

BA in Spanish and Latin American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
(Doktora)Kimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı Beş yıl ve üzeri
Bilgisayar Bilimi BS

BS in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Kimya Kimya Biyoloji Konsantrasyon ile BA

BA in Chemistry with Concentration in Chemical Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası İlahiyat Master/Master

Master of Divinity/Master of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sanat Tarihi (Doktora)- Görsel ve Medya Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History of Art - Visual and Media Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(SAE) (BSE) üretim Mühendisliği - Biyomedikal Mühendislik

Bachelor of Science in Engineering (BSE) - Biomedical Engineering (BME)

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans - Hesaplamalı Mekanik ve Bilimsel ...

Master of Science in Civil and Environmental Engineering - Computational Mechanics and Scientific ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Felsefe JD/MA

JD/MA in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Makine Mühendisliği ve Malzeme Bilimi (Doktora)- Malzeme Bilimi ...

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mechanical Engineering and Materials Science - Materials Science ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 ders kredileri
Farmakoloji (Doktora) Doktora Programı ve Kanser Biyolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pharmacology and Cancer Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5.5 yıl
İstatistik biliminde MS

MS in Statistical Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransızca BA ve Frankofon Çalışmaları

BA in French and Francophone Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Dünya'da lisans ve Okyanus Bilimleri

Bachelor of Science in Earth and Ocean Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Fizik lisans derecesi

BS in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Makine Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30-kredi derecesi
Girişimcilik ve Yenilik İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Entrepreneurship and Innovation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Hemşirelik Bilim Master (MSN) - Psikiyatri Ruh Sağlığı

Master of Science in Nursing (MSN) - Psychiatric Mental Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 49 kredi saat
Malzemeler (MEng) Mühendisliği Ana Bilim ve Mühendislik

Master of Engineering (MEng) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30-kredi derecesi
Dünya'da lisans ve Okyanus Bilimleri

Bachelor of Arts in Earth and Ocean Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Kimya BA

BA in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
5. Avrupa ve Bilim politikasında JD/MA

JD/MA in Bioethics and Science Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Brezilya ve Küresel Portekizce Çalışmalarda B. A.

B.A. in Brazilian and Global Portuguese Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Siyaset Bilimi BA

BA in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
İnşaat Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tıp Bilim Eğitim (Doktora) Felsefe MD/Doktora

MD/Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Medical Scientist Training

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Bilişsel Nörobilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cognitive Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İlahiyat doktoru (Th.D.)

Doctor of Theology (Th.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kimya alanında lisans Kimya Biyoloji Konsantrasyon

BS in Chemistry with Concentration in Chemical Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Enerji Finans İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Energy Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
(DNP) Hemşirelik Uygulama doktor Programı - Hemşire Anestezi

Doctor of Nursing Practice (DNP) Program - Nurse Anesthesia

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 ay
Dini Araştırmalar yüksek lisans

M.A. in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 Adet
Dini Çalışmalar JD/M. A.

JD/M.A. in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Patolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört veya beş yıl
Doğu Asya Çalışmaları yüksek lisans

MA in East Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 dönem saat
Kamu Politikası Çalışmalarında BA

BA in Public Policy Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Tarihi ve Kültürel Görselleştirme M. A. - Dijital Sanat Tarihi Takip

M.A. in Historical and Cultural Visualization - Digital Art History Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları alanında lisans - Orta Doğu

BA in Asian and Middle Eastern Studies - Middle East

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Sanat Tarihi BA

BA in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Müzik (Doktora)- Kompozisyon

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music - Composition

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5-7 yıl
(Doktora) Felsefe İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Kurs tam Zamanı - 30 adet
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları BA - Doğu Asya

BA in Asian and Middle Eastern Studies - East Asia

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Elektrik, yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Science in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tamamlamak için tam Zamanı - 18-24 ay
Romantik Çalışmalarda JD/MA

JD/MA in Romance Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(MEM)Çevre Yönetimi Kamu Politikası Yüksek Lisans/Master

Master of Public Policy/Master of Environmental Management (MEM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları alanında lisans - bölgeler arası Parça

BA in Asian and Middle Eastern Studies - Interregional Track

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Sosyoloji BA

BA in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları BA - Japon

BA in Asian and Middle Eastern Studies - Japanese

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Dini Çalışmalara BA

BA in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Disiplinler arası Veri Bilimi yüksek

Master in Interdisciplinary Data Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bilim alanında çift Lisans Biyomedikal Mühendislik

Dual Bachelor of Science Degree in Civil and Environmental Engineering/Biomedical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Ortamda

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Environment

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Juris Doktor (JD)

Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 87 kredi
Klasik Medeniyetin BA

BA in Classical Civilization

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Psikoloji BS

BS in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Gelişim (Doktora)ve Kök Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Developmental and Stem Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Hukuk ve Girişimcilik JD/LLM Programı

JD/LLM Program in Law and Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 101 kredi
İşletme Kamu Politikası (MPP) /MBA yüksek lisans - Master

Master of Public Policy (MPP) /MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Nörobilim Bölümü

Bachelor of Arts in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Ortaçağ BA ve Rönesans Çalışmaları

BA in Medieval and Renaissance Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
(Doktora)Dini Çalışmalar

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Religious Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
B. Sanat Tarihinin bir Konsantrasyon ile Mimarlık A.

B.A. in Art History with a Concentration in Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Çevre Bilimleri lisans

Bachelor of Science in Environmental Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Çevre Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Afrika ve Afro-Amerikan Çalışmalarda BA

BA in African and African American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Psikoloji ve Nörobilim (Doktora)- Gelişim Psikolojisi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology and Neuroscience - Developmental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi alanında lisans

BS in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
İnşaat ve Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Civil and Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin-Gerontoloji Hemşire Uygulayıcısı - birinci basamak

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Nurse Practitioner - Primary Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
Kimya Çevresel Kimya Konsantrasyon ile BA

BA in Chemistry with Concentration in Environmental Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kamu Politikası MD/Master

MD/Master of Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Sosyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Sociology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)İngilizce

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı - birinci basamak

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Nurse Practitioner - Primary Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
(Doktora) Felsefe Moleküler Kanser Biyoloji doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Molecular Cancer Biology

Yüksek Lisans
Bir derece elde etmek için 30 dereceli birimler tam Zamanı - Minimum.
Müzik (Doktora)- Müzikolojide

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music - Musicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5-7 yıl
(MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yenidoğan Hemşire Uygulayıcı

Master of Science in Nursing (MSN) - Neonatal Nurse Practitioner

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
Enerji ve Çevre Çevre Yönetimi Master

Master of Environmental Management in Energy and Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tarihin BA

BA in History

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
(DNP) bakımı ve kişisel numara Doktora Programı

BSN to Doctor of Nursing Practice (DNP) Program

Yüksek Lisans
74 kredi Online/Uzaktan - minimum
(Doktora) Felsefe Entegre Toksikoloji ve Çevre Sağlığı doktor

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Integrated Toxicology and Environmental Health

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Liberal Çalışmaları Sanatlar Master

Master of Arts in Liberal Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 birim
İşletme MD/MBA - Master

MD/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mühendisliği (BSE) mühendisliği'nde lisans ve Master

Bachelor of Science in Engineering (BSE) and Master of Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Literatürde JD/MA

JD/MA in Literature

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Beşeri bilimler alanında yüksek lisans

Master of Arts in Humanities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 30 kredi birimleri
Dans Bölümü

Bachelor of Arts in Dance

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Finans İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Genetik ve Genetik doktora (Ph. D.)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Genetics and Genomics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)nörobiyolojide

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Neurobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Slav ve Avrasya Çalışmaları yüksek lisans

M.A. in Slavic and Eurasian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 lisansüstü birimler
(Doktora)Kamu Politikası

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Public Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
İle Kimya alanında lisans Biyokimya Konsantrasyon

BS in Chemistry with Concentration in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kültürel Antropoloji BA

BA in Cultural Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Felsefe BA

BA in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Mühendisliği (BSE) mühendisliği'nde lisans ve Master

Bachelor of Science in Engineering (BSE) and Master of Science in Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(MEM)Çevre Yönetimi, Çevre Hukuku JD/Master

JD in Environmental Law/Master of Environmental Management (MEM)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(MD)Tıp JD/Doktora

JD/Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
İşletme Orman (MF) /MBA yüksek lisans - Master

Master of Forestry (MF) /MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Global Executive Program)

MBA - Master of Business Administration (Global Executive Program)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 17 ay
(Doktora)Bilgisayar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyolojik Felsefe doktor (Ph. D.) Bilimler

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biological Sciences

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Matematik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Global İş Hukuku JD/Master

JD/Master in Global Business Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Romantizm Çalışmalar (Doktora)- İspanyolca ve Latin Amerika Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Romance Studies - Spanish and Latin American Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Operasyon Yönetimi İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Operations Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Uluslararası Kalkınma Politikası alanında yüksek lisans

Master of Arts in International Development Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Edebiyat

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Rus BA

BA in Russian

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Romantizm Çalışmalar (Doktora)- Fransız ve Frankofon Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Romance Studies - French and Francophone Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Risk Mühendislik (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Risk Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme doktora (Ph. D.) - Finans

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Business Administration - Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sanat Tarihi ve Görsel Sanatlar BA

BA in Art History and Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Kimyada Konsantrasyon ile Biyokimya BA

BA in Chemistry with Concentration in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(DNP) Hemşirelik uygulamaları (Doktora)programı Doktora Programı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) to Doctor of Nursing Practice (DNP) Program

Yüksek Lisans
35 kredilik Online/Uzaktan - minimum
Çevre Politikası (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Environmental Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Medikal Fizik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Medical Physics

Yüksek Lisans
Ek araştırma tam Zamanı - ders çalışmak 2 yıl ve genellikle 2-4 yıl.
Orman Çevre Hukuku JD/Master (MF)

JD in Environmental Law/Master of Forestry (MF)

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uluslararası Karşılaştırmalı Çalışmalarda BA

BA in International Comparative Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Deniz Bilimleri Korunması Konsantrasyon ile Çevre Bilimleri alanında lisans ve Politikası

Bachelor of Arts in Environmental Sciences and Policy with Marine Science Conservation Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Teolojik Çalışmalar Master (M. T. S.)

Master of Theological Studies (M.T.S.)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
(Doktora)İktisat

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Sanat Tarihi JD/MA

JD/MA in Art History

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Alman Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in German Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Siyaset Bilimi M. A.

M.A. in Political Science

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
Çevre Yönetim Orman yüksek lisans ve Master

Master of Forestry and Master of Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 72 kredi saat
Evrimsel Antropoloji lisans

Bachelor of Science in Evolutionary Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Fotonik (MEng) Mühendislik Master ve Optik Bilimler

Master of Engineering (MEng) in Photonics and Optical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Küresel Kültürel Çalışmalar BA - Film ve Medya Konsantrasyon

BA in Global Cultural Studies - Film and Media Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Deneysel ve Belgesel Sanatlar Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Experimental and Documentary Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Christian Uygulamada yüksek lisans (M. A. C. P.)

Master of Arts in Christian Practice (M.A.C.P.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Karar Bilimleri İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Decision Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
İşletme doktora (Ph. D.) - Yönetim ve organizasyon

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Business Administration - Management and Organizations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tüzel Bilim doktor (SJD)

Doctor of Juridical Science (SJD)

Yüksek Lisans
Beş yıl tam Zamanı - en Az 3 yıl ve en fazla
Müzik (Doktora)- Etnomüzikoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Music - Ethnomusicology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5-7 yıl
Matematik BS

BS in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları BA - Çin

BA in Asian and Middle Eastern Studies - Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
(Doktora)Biyokimya

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Biochemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği (BSE) üretim Mühendisliği

Bachelor of Science in Engineering (BSE) in Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisans

Master of Science in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Tarih yüksek lisansını

Master of Arts in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik Bilim hızlandırılmış Lisans

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
(Doktora)Hesaplamalı Medyada

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computational Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Hesaplamalı Biyoloji (Doktora)ve Biyoenformatik

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Computational Biology and Bioinformatics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Psikoloji ve Nörobilim (Doktora)- Biliş ve Bilişsel Nörobilim

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Psychology and Neuroscience - Cognition and Cognitive Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İktisat yüksek lisans

Master of Arts in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Kimyada Konsantrasyon ile Farmakoloji BA

BA in Chemistry with Concentration in Pharmacology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uluslararası Hukuk (LLM) Kanunlar yüksek lisans Mezunu

Master of Laws (LLM) for International Law Graduates

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Orman yüksek lisans Kamu Yönetimi/Yüksek Lisans (MF)

Master of Public Policy/Master of Forestry (MF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme doktora (Ph. D.) - Pazarlama

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Business Administration - Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)Moleküler Genetik ve Mikrobiyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Molecular Genetics and Microbiology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevre Yönetimi Master

Master of Environmental Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Doğu Asya Araştırmaları JD/MA

JD/MA in East Asian Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora)Ekoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Ecology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Strateji İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Strategy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Dünya Felsefe doktor (Ph. D.) ve Okyanus Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Earth and Ocean Sciences

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en az 30 adet
Akut Bakım (MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Pediatrik Hemşire Uygulayıcı -

Master of Science in Nursing (MSN) - Pediatric Nurse Practitioner - Acute Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 43 kredi saat
İtalyan Çalışmalarda BA

BA in Italian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Biyomedikal Mühendislik (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
İşletme doktora (Ph. D.) - Operasyon Yönetimi

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Business Administration - Operations Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(Doktora)tarihteki

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5-7 yıl
Hemşirelik Felsefe doktor (Ph. D.) Programı

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Program in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-5 yıl
(Doktora)Kültürel Antropoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cultural Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Siyaset Bilimi JD/MA

JD/MA in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yönetim Araştırmaları Master - Duke Zhejiang Üniversitesi Programı

Master of Management Studies - Duke Kunshan University Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Çevre Hukuku JD/MA

JD/MA in Environmental Law

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Felsefe (Doktora) Felsefe JD/Doktora

JD/Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Altı ya da yedi yıl
Fizik Tedavi doktor

Doctor of Physical Therapy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme (Doktora)- Strateji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Business Administration - Strategy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik BA

BA in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İşletme doktora (Ph. D.) - Karar Bilimleri

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Business Administration - Decision Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Gerontoloji Akut Bakım Hemşire Uygulayıcı (MSN) Hemşirelik yüksek lisans - Yetişkin -

Master of Science in Nursing (MSN) - Adult-Gerontology Nurse Practitioner - Acute Care

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 48 kredi saat
(Doktora) Felsefe İstatistik biliminde doktora

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Statistical Science

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Psikoloji BA

BA in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Görsel ve Medya Çalışmaları BA

BA in Visual and Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Çevre Yönetimi Ekotoksikoloji ve Çevre Sağlığı yüksek lisans

Master of Environmental Management in Ecotoxicology and Environmental Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hücre (Doktora)ve Moleküler Biyoloji

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Cell and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Romantizm Çalışmalar (Doktora)- İtalyan Çalışmaları

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Romance Studies - Italian Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Enerji ve Çevre İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in Energy and Environment

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları BA - İbranice

BA in Asian and Middle Eastern Studies - Hebrew

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri
Asya ve Orta Doğu Çalışmaları BA - Kore

BA in Asian and Middle Eastern Studies - Korean

Lisans
Tam Zamanlı - 34 Ders kredileri