• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Diploma İşitme cihazı Uygulayıcı

Diploma in Hearing Instrument Practitioner

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Pazarlama sonrası Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Modern Diller sertifika

Certificate in Modern Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Sahne Sanatlar lisans ve Güzel Sanatlar

Associate of Arts in Performing and Fine Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Uygulamalı Kriminoloji lisans programı

Bachelor of Arts in Applied Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Gelecekteki Profesyonel Pilotlar Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Future Professional Pilots

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Bilgisayar ve Bilgi Sistemleri Post - Bakalorya Diploma

Post - Baccalaureate Diploma in Computer and Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Matematik Bilim Associate

Associate of Science in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Satış sonrası Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Sales

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Tedarik Zinciri Yönetiminde Post - Bakalorya Diploma

Post - Baccalaureate Diploma in International Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Turizm Pazarlaması Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Hospitality Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası İşletme Yönetimi Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in International Business Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Veri analizi Post - Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Data Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ekonomi Sanatları ortak

Associate of Arts in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Sahne sertifika ve Güzel Sanatlar

Certificate in Performing and Fine Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Psikoloji Sanatlar ilişkilendirmek

Associate of Arts in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Biyoloji Bilim Associate

Associate of Science in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Bilgisayar Araştırmaları ve Bilgi Sistemleri Diploma

Diploma in Computing Studies and Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Proje Yönetimi Post - Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Project Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Müzik Teknolojisi alanında Diploma

Diploma in Music Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Ceza Adalet sertifika Çalışmaları

Certificate in Criminal Justice Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Bilim Önlisans - Genel

Associate of Science Degree - General

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Pazarlama sertifika

Certificate in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Pazarlama diploması

Diploma in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Sahne Sanatları lisans

Bachelor of Performing Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Felsefe Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Yaratıcı Yazma Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Ticaret ve İş Yönetimi Diploma

Diploma in Commerce and Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
İletişim Sanatları ortak

Associate of Arts in Communications

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Tiyatro Diploma

Diploma in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Jeoloji Bilim ilişkilendirmek

Associate of Science in Geology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Tarih Sanat ortak

Associate of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Müzik Diploma

Diploma in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Çevre Çalışmaları Sanatlar ilişkilendirmek

Associate of Arts in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Profesyonel İletişim Post-Lisans Diploması

Post-Degree Diploma in Professional Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Maliye Post - Bakalorya Diploma

Post - Baccalaureate Diploma in Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilgi Yönetiminde Post - Bakalorya Diploma

Post - Baccalaureate Diploma in Health Information Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe sertifika

Certificate in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe ve Finans alanında Post - Bakalorya Diploma

Post - Baccalaureate Diploma in Accounting and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe Post - Bakalorya Diploma

Post - Baccalaureate Diploma in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanatlar Önlisans - Genel

Associate of Arts Degree - General

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Müzik Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Otelcilik Yönetimi Diploma

Diploma in Hospitality Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Siyaset Bilimi Sanatlar ilişkilendirmek

Associate of Arts in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Kriminolojide Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Foundation Müzik Terapisi Çalışmaları için Diploma

Diploma in Foundation for Music Therapy Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Post-Lisans Diploması Bilgi ve İletişim Teknolojisi

Post-Degree Diploma in Information and Communication Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe Diploma

Diploma in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
(BBA) lisans İşletme Finansal Hizmetler

Bachelor of Business Administration (BBA) in Financial Services

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Temel Müzisyenlik sertifika

Certificate in Basic Musicianship

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Coğrafya Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Diploma Dağıtımı içinde Opticianry

Diploma in Dispensing Opticianry

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe (BBA) lisans İşletme

Bachelor of Business Administration (BBA) in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Tiyatro Sanatları ortak

Associate of Arts in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
İngilizce Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Jeolojik Kaynakları Diploma

Diploma in Geological Resources

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sahne sanatı ve Olay Teknolojisi Diploma

Diploma in Stagecraft and Event Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Antropoloji Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Sertifika Genel olarak İş

Certificate in General Business

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Muhasebe Post - Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyoloji Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Kriminolojide Diploma

Diploma in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Finansal Planlama Post - Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Financial Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme Yönetimi Diploma - Genel İşletme

Diploma in Business Management - General Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
İletişim sertifikası

Certificate in Communications

Lisans
Tam Zamanlı - 2 dönem
Küresel Bankacılık ve İktisat, Post - Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Global Banking and Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Muhasebe Çalışmalarda Post - Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Accounting Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ağırlama Hizmetleri Yönetimi Post-Bakalorya Diploma

Post-Baccalaureate Diploma in Hospitality Services Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Otelcilik Post - Lisans Diploması

Post - Degree Diploma in Hospitality Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finansal Hizmetler Diploma

Diploma in Financial Services

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Çocuk Sanat çocuk ve Gençlik Bakımı

Bachelor of Arts in Child and Youth Care

Lisans
Tam Zamanlı - 8 dönem
Modern Diller Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Modern Languages

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
İşletme Yönetimi Diploma - İşletme

Diploma in Business Management - Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem
Kimya Bilim Associate

Associate of Science in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 dönem