• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İşletme yüksek lisans (Sanat ve Kültür Yönetimi)

Master of Business (Arts and Cultural Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Science in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Film bölümünden lisans, Televizyon ve Animasyon

Bachelor of Arts majoring in Film, Television and Animation

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe ve Finans yüksek lisans

Master of Professional Accounting and Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
(Doktora) İşletme ve Hukuk alanında doktora Araştırma tarafından

Doctor of Philosophy (PhD) in Business and Law by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Lisans Uluslararası İlişkiler bölümünden

Bachelor of Arts majoring in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Beslenme ve halk Sağlığı yüksek lisans

Master of Nutrition and Population Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yaratıcı Sanat lisans (Görsel Sanatlar)

Bachelor of Creative Arts (Visual Arts)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Environmental Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Egzersiz (Spor Yönetimi)İş Spor Bilimi / Lisans

Bachelor of Exercise and Sport Science / Bachelor of Business (Sport Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Master

Master of Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Hukuk lisans Belgesi

Graduate Certificate of Accounting and Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Yaratıcı Yazma lisans

Bachelor of Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Visual Communication Design

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl part-time ya da eşdeğer
Sağlık Bilimleri lisans / Lisans Sanatlar

Bachelor of Health Sciences / Bachelor of Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Eğitim lisans (Erken Yaş)

Bachelor of Education (Early Years)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl tam zaman hızlı, 3 yıl parça
Profesyonel Uygulama Master (Liderlik)

Master of Professional Practice (Leadership)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-2,5 yıl part-time
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans

Master of Teaching English to Speakers of Other Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yüksek lisans (Uluslararası İlişkiler)

Master of Arts (International Relations)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kalkınma ve İnsani Eylem lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Development and Humanitarian Action

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1 yıl ya da yarı-zamanlı eşdeğer
Coğrafya lisans

Bachelor of Science in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Cyber Security

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1 yıl ya da yarı-zamanlı eşdeğer
Su Ürünleri lisans ve su ürünleri

Bachelor of Science in Fisheries and Aquaculture

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Dil ve Kültür Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Language and Culture Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Edebiyat Çalışmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Literary Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl part-time
Cerrahi Tıp lisans Lisans

Bachelor of Medicine Bachelor of Surgery

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgi Bilgi Sistemleri lisans / Lisans Teknoloji

Bachelor of Information Systems / Bachelor of Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Pazarlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Ankara Finansal Planlama lisans

Bachelor of Commerce in Financial Planning

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik yüksek lisans

Master of Cyber Security

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğer zamanlı veya yarı 2 yıl tam Online/Uzaktan - 1.5 - - -
Lisans Fotoğrafçılık okuyor

Bachelor of Arts majoring in Photography

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Business in People Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Commerce in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siyaset bölümünden lisans ve Politika Çalışmaları

Bachelor of Arts majoring in Politics and Policy Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of International Relations

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı
Bilgi Teknolojisi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma (Sağlık) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (Health) By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Öğretim Master (Birincil ve İkincil)

Master of Teaching (Primary and Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Küresel Bilgin)Uluslararası Çalışmalar lisans

Bachelor of International Studies (Global Scholar)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Commerce

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kriminoloji lisans

Bachelor of Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Tiyatro Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Drama

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Kriminoloji uzmanı

Bachelor of Arts Majoring in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme yüksek lisans (Spor Yönetimi)

Master of Business (Sport Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Araştırma Kanunlarına ustası - Büyük Tez

Master of Laws - Major Thesis By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans toplumsal Cinsiyet Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Gender and Sexuality Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Çevre Bilimi) yüksek lisans - Araştırma

Master of Science (Environmental Science) - By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Eğitim ana

Master of Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Uluslararası İlişkiler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of International Relations

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1.5 yıl ya da yarı-zamanlı eşdeğer
(Liderlik)Mesleki Uygulama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Professional Practice (Leadership)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1-1,5 yıl part-
Halkla İlişkilerde lisans

Bachelor of Business in Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim yüksek lisans (Erken Çocukluk)

Master of Teaching (Early Childhood)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Sanat ve Kültür Yönetimi)İşletme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Business (Arts and Cultural Management)

Yüksek Lisans
Eşdeğer Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı veya part-time
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Psikoloji Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Pazarlama Master

Master of Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Ticaret lisans / Lisans

Bachelor of Arts / Bachelor of Commerce

Lisans
Online/Uzaktan - 4 yıl tam zamanlı
Araştırma Sağlık (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Health by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Makine Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Mechanical Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yazılı ve Edebiyatı yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Writing and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Adli Biyoloji, Adli Bilim lisans

Bachelor of Forensic Science in Forensic Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Klinik Egzersiz Fizyolojisi yüksek lisans

Master of Clinical Exercise Physiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Perakende Yönetimi İşletme lisans

Bachelor of Business in Retail Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans / Lisans

Bachelor of Arts / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yaratıcı Yazma lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Creative Writing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl yarı zamanlı veya eşdeğer
Doktora (Doktora) Psikoloji alanında Araştırma tarafından

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilgi Sistemleri Ticaret lisans / Lisans

Bachelor of Commerce / Bachelor of Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık lisans ve Beden Eğitimi

Bachelor of Health and Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Sustainable Regional Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lisans Halkla İlişkiler bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Public Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kriminoloji Adli Bilimler alanında lisans / Lisans

Bachelor of Forensic Science / Bachelor of Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Fiziksel Aktivite ve Sağlık Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Physical Activity and Health

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı
(Doktora) Biyoloji ve Kimya dalında doktora Araştırma

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology and Chemistry by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Yasaların Kriminoloji lisans / Lisans

Bachelor of Criminology / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Araştırma Eğitimi (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Education by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Beslenme lisans eğitimi

Bachelor of Nutrition Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çin Uluslararası Çalışmalar lisans

Bachelor of International Studies in Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlığın geliştirilmesi ve Halk Sağlığı (Doktora) doktora Araştırma

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Promotion and Public Health by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Lisans Eğitimi bölümünde

Bachelor of Arts majoring in Education

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım lisans (Mimarlık)

Bachelor of Design (Architecture)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ilium Vizyon lisans / Master

Bachelor of Vision Science / Master of Optometry

Lisans
Tam Zamanlı - 3.5 yıl hızlandırılmış tam zamanlı program üzerinden on ardışık üç aylık teslim
İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 aylık dönem tam zamanı
Ankara Pazarlama alanında lisans

Bachelor of Commerce in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsan ana Araştırma Yönetimi Kaynak

Master of Human Resource Management By Research

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Veri analizi yüksek lisans

Master of Data Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5 - 2 yıl
Orta Doğu Çalışmaları alanında Uluslararası Çalışmalar lisans

Bachelor of International Studies in Middle East Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bitki Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Plant Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans

Bachelor of Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (Spor Yönetimi)

Bachelor of Business (Sport Management)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi Master Liderlik

Master of Information Technology Leadership

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğer zamanlı veya yarı 2.5 yıl tam Online/Uzaktan - 2 - - -
Öğretim yüksek lisans (İlköğretim ve Erken Çocukluk)

Master of Teaching (Primary and Early Childhood)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Siyaset ve Politika Çalışmaları Uluslararası Çalışmalar lisans

Bachelor of International Studies in Politics and Policy Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnşaat Yönetimi Master

Master of Construction Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Endonezya Uluslararası Çalışmalar lisans

Bachelor of International Studies in Indonesian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)Mekatronik Mühendisliği Lisans

Bachelor of Mechatronics Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Araştırma Mühendisliği (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Engineering by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Öğretim lisans / Master (İkincil)

Bachelor of Science / Master of Teaching (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Arapça Uluslararası Çalışmalar lisans

Bachelor of International Studies in Arabic

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Örgütsel Psikoloji alanında lisans

Bachelor of Business in Organisational Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tarım Sağlık ve Tıp yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Agricultural Health and Medicine

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1.5 yıl ya da yarı-zamanlı eşdeğer
Hayvan Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Animal Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Finansal Planlama)Mesleki Uygulama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Professional Practice (Financial Planning)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1-1,5 yıl part-
Yaratıcı Sanat lisans (Fotoğraf)

Bachelor of Creative Arts (Photography)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırmalarla Sanatları ustası

Master of Arts By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Hemşirelik lisans

Bachelor of Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Muhasebe ve Hukuk Lisans Diploması

Graduate Diploma of Accounting and Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ankara Uluslararası Çalışmalar lisans / Lisans

Bachelor of International Studies / Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tatlısu Biyoloji alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Freshwater Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dijital Medya Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Digital Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etkinlik Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Business in Event Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Mesleki Terapi lisans

Bachelor of Occupational Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Adli Kimya Adli Bilim lisans

Bachelor of Forensic Science in Forensic Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Dilde Uluslararası Çalışmalar lisans ve Kültür Çalışmaları

Bachelor of International Studies in Language and Culture Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Finansal Planlama)Mesleki Uygulama Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Professional Practice (Financial Planning)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1.5 yıl part-
Araştırma ile Hemşirelik (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Nursing by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Kurumsal Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate of Corporate Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Lisans Orta Doğu Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Middle East Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İletişim Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ankara Muhasebe alanında lisans

Bachelor of Commerce in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilim Ticaret lisans / Lisans

Bachelor of Commerce / Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Biyolojisi alanında lisans eğitimi

Bachelor of Science in Human Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doğal Tarih lisans

Bachelor of Science in Natural History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Sağlığı Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Environmental Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Proje Yönetimi lisans

Bachelor of Business in Project Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Beslenme Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Nutrition

Lisans
Online/Uzaktan - 3 yıl tam zamanlı
Ticaret yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Commerce

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Lisans Reklamcılık Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Advertising

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yüksek lisans Eğitimi (Liderlik ve Yönetim)

Master of Education (Leadership and Management)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Lisans Felsefe bölümünde

Bachelor of Arts majoring in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasaların lisans / Lisans

Bachelor of Science / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Lisans Endonezya okuyor

Bachelor of Arts majoring in Indonesian

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Sağlık Felsefesinin ana Araştırma (Fakülte)

Master of Philosophy - By Research (Faculty of Health)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Zooloji lisans ve Hayvan Bilimi

Bachelor of Zoology and Animal Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Antropoloji Uluslararası Çalışmalar lisans

Bachelor of International Studies in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Finansal Planlama yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Financial Planning

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Lisans (Psikoloji)

Bachelor of Arts (Psychology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İnsani Yardım usta

Master of Humanitarian Assistance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma ile Mimarlık (Doktora) doktora ve Yapılı Çevre

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture and Built Environment by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Bilim lisans / Lisans

Bachelor of Arts / Bachelor of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Engellilik ve katılım Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Disability and Inclusion

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Siber Güvenlik yüksek lisans (Profesyonel)

Master of Cyber Security (Professional)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Ticaret Yönetim bilişim Sistemleri alanında lisans

Bachelor of Commerce in Management Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (Onur)

Bachelor of Electrical and Electronics Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Yaratıcı Yazarlık Bölümünden

Bachelor of Arts Majoring in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Medya Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Media Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Muhasebe yüksek lisans

Master of International Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Siber Güvenlik Kriminoloji lisans / Lisans

Bachelor of Criminology / Bachelor of Cyber Security

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müze Çalışmaları Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Museum Studies

Yüksek Lisans
Eşdeğer Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı veya part-time
Eğitim lisans (Birincil)

Bachelor of Education (Primary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Bilgi Teknolojisi) yüksek lisans Araştırma Tarafından

Master of Science (Information Technology) By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Psikoloji yüksek lisans (Organizasyonel)

Master of Psychology (Organisational)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik lisansüstü Diploma

Graduate Diploma of Virtual and Augmented Reality

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Çevre Yönetim ve Sürdürülebilirlik)Çevre Bilimi lisans

Bachelor of Environmental Science (Environmental Management and Sustainability)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim Master (İkincil)

Master of Teaching (Secondary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yazılı ve Edebiyatı Lisans Diploması

Graduate Diploma of Writing and Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Halk Sağlığı ve Sağlığı geliştirme Hemşirelik lisans / Lisans

Bachelor of Nursing / Bachelor of Public Health and Health Promotion

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim lisans (Halkla İlişkiler)

Bachelor of Communication (Public Relations)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Öğretim Master (Birincil)

Master of Teaching (Primary)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnşaat Mühendisliği Lisans (Onur)

Bachelor of Civil Engineering (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi Master (Profesyonel)

Master of Construction Management (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ebelik Hemşirelik lisans / Lisans

Bachelor of Nursing / Bachelor of Midwifery

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yaratıcı Sanat lisans (Drama)

Bachelor of Creative Arts (Drama)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tıp doktoru

Doctor of Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma (Sağlık Doktora) doktora ve Hastalık

Doctor of Philosophy (PhD) in Health and Disease by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Finans yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of International Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sürdürülebilirlik Özelliğinin lisans ve Gayrimenkul

Bachelor of Property and Real Estate in Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası ve toplumsal Kalkınma mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of International and Community Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya yarı zamanlı eşdeğer
Diyabet Eğitim lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Diabetes Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl part-time
Biyoteknoloji Master ve Biyoenformatik

Master of Biotechnology and Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Gazetecilik okuyor

Bachelor of Arts majoring in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Genetik Biliminin lisans

Bachelor of Science in Genomics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ankara Beslenme lisans / Lisans

Bachelor of Nutrition Science / Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnsan Beslenmesi yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Human Nutrition

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1.5 yıl ya da yarı-zamanlı eşdeğer
Kimya lisans ve Malzeme Bilimi

Bachelor of Science in Chemistry and Materials Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Aile, Toplum ve Sağlık Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Family, Society and Health

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri yüksek lisans

Master of Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Sporun Gelişimi lisans

Bachelor of Sport Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Veri analizi Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Data Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma İle Mimarlık Master

Master of Architecture By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı Beslenme lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Public Health Nutrition

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
İletişim lisans (Dijital Medya)

Bachelor of Communication (Digital Media)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Finans yüksek lisans

Master of International Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Sistemleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Information Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Film lisans, Televizyon ve Animasyon

Bachelor of Film, Television and Animation

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kanunların usta

Master of Laws

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlığı geliştirme Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Health Promotion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Human Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Sanat ve Kültür Yönetimi)İşletme yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Business (Arts and Cultural Management)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1.5 yıl ya da yarı-zamanlı eşdeğer
Mühendislik Master (Profesyonel)

Master of Engineering (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans İspanyolca okuyor

Bachelor of Arts majoring in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Muhasebe yüksek lisans

Master of Professional Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Yaratıcı Sanat Lisans Diploması

Graduate Diploma of Creative Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Bilimi lisans (Yaban Hayatı ve Koruma Biyolojisi)

Bachelor of Environmental Science (Wildlife and Conservation Biology)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Teknolojisi Master (Profesyonel)

Master of Information Technology (Professional)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Muhasebe ve Hukuk Master

Master of Accounting and Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
İnsani Sağlık yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Humanitarian Health

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1.5 yıl ya da yarı-zamanlı eşdeğer
Hemşirelik Uygulama ustası

Master of Nursing Practice

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğeri Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya part-giriş noktasına bağlı
Sağlık ve Sürdürülebilirlik Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Health and Sustainability

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Psikolojik Bilim lisans

Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yasal Çalışmaların ana

Master of Legal Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Master

Master of Information Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Peyzaj Mimarlığı yüksek lisans

Master of Landscape Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş usta Analytics

Master of Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Sağlık usta ve İnsan Hizmetleri Yönetimi

Master of Health and Human Services Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Finansal Yönetim Mülkiyet lisans ve Gayrimenkul

Bachelor of Property and Real Estate in Financial Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Onur)İnşaat Yönetimi (Mimari) Tasarım lisans / Lisans

Bachelor of Design (Architecture) / Bachelor of Construction Management (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Tasarım Yönetimi)

Master of Architecture (Design Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Siber Güvenlik lisans

Bachelor of Cyber Security

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Hücre Biyolojisi lisans

Bachelor of Science in Cell Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İş lisansüstü Diploma Analytics

Graduate Diploma of Business Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Siber Güvenlik yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Cyber Security

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - Bir yıl part-
Biyolojik Bilimler lisans diploması

Bachelor of Biological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Pazarlama Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Marketing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Araştırma tarafından Sağlığı geliştirme (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Health Promotion by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Araştırmalarla Sanatları (Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Arts by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Araştırma İle yüksek lisans (Biyoloji ve Kimya Bilimleri)

Master of Science (Biology and Chemical Sciences) By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitimde lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl part-time
Küresel Finans Emlak lisans ve Gayrimenkul

Bachelor of Property and Real Estate in Global Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Bilgi Sistemleri lisans

Bachelor of Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Dinlerin Çalışmaları bölümünden

Bachelor of Arts majoring in Studies of Religions

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma ve İnsani Eylem mezuniyet Belgesi

Graduate Certificate of Development and Humanitarian Action

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya yarı zamanlı eşdeğer
Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Sustainable Regional Development

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl part-time
İspanyolca Uluslararası Çalışmalar lisans

Bachelor of International Studies in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel Uygulama Master (Finansal Planlama)

Master of Professional Practice (Financial Planning)

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 2-2,5 yıl part-
Lisans Tarih okuyor

Bachelor of Arts majoring in History

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Bilimleri yüksek lisans

Master of Dietetics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1.5 yıl
Öğretim lisans / Master (İkincil)

Bachelor of Arts / Master of Teaching (Secondary)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Görsel Sanatlar okuyor

Bachelor of Arts majoring in Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Eğitim Master (Araştırma)

Master of Education (Research)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Teknolojisi Liderlik lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Information Technology Leadership

Yüksek Lisans
Zaman eşdeğer zamanlı veya yarı 1.5 yıl tam Online/Uzaktan - 1 - - -
Sağlık yüksek lisans İktisat

Master of Health Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tasarım lisans (Dijital Teknolojiler)

Bachelor of Design (Digital Technologies)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Egzersiz ve Spor Bilimi lisans

Bachelor of Exercise and Sport Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çocuklarda' Bölümünden lisans;Edebiyat s

Bachelor of Arts Majoring in Children's Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Profesyonel lisansüstü Diploma Yazma

Graduate Diploma of Professional Writing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlığı geliştirmede Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Health Promotion

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı lisans ve Sağlığı geliştirme

Bachelor of Public Health and Health Promotion

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ekonomi Ticaret lisans

Bachelor of Commerce in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Özelliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Property

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - 1 yıl bölüm-
Araştırma (Sağlık ve Hastalık) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (Health and Disease) By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans Antropoloji Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme Lisans Diploması

Graduate Diploma of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güzel Sanatlar lisans / Master (Uluslararası İlişkiler)

Bachelor of Arts / Master of Arts (International Relations)

Lisans
Tam Zamanlı - 4.5 yıl
Psikolojik Bilim Hemşirelik lisans / Lisans

Bachelor of Nursing / Bachelor of Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma İle Hemşirelik yüksek lisans

Master of Nursing By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1-2 yıl
İnşaat Yönetimi lisans (Onur)

Bachelor of Construction Management (Honours)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans Arapça Okuyor

Bachelor of Arts Majoring in Arabic

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Gazetecilik Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of Journalism

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl tam zamanlı veya eşdeğer
Lisans Sosyoloji okuyor

Bachelor of Arts majoring in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Çalışmalar lisans

Bachelor of International Studies in International Relations

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Finans Yüksek Lisans Diploması

Graduate Diploma of International Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sağlığı geliştirme yüksek lisans

Master of Health Promotion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Müze Çalışmaları yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Museum Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl part-time
Film ve Televizyon lisans

Bachelor of Business in Film and Television

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım lisans (3D Animasyon)

Bachelor of Design (3D Animation)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Emlak lisans ve Emlak

Bachelor of Business in Property and Real Estate

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Tasarım lisans (Görsel İletişim)

Bachelor of Design (Visual Communication)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Felsefe Master (Electromaterials)

Master of Philosophy (Electromaterials)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İletişim lisans (Reklam)

Bachelor of Communication (Advertising)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Teaching English to Speakers of other Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Sağlık lisans Psikoloji Mesleki Gelişim için Bilimler

Bachelor of Health Sciences in Psychology for Professional Development

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uluslararası Çalışmalar Yasaların lisans / Lisans

Bachelor of Laws / Bachelor of International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ankara Finans alanında lisans

Bachelor of Commerce in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Lisans Bilgisayar Bilimleri

Bachelor of Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Doktora) doktora Çevre Bilimleri Araştırma ile

Doctor of Philosophy (PhD) in Environmental Science by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Psikolojik Bilim lisans Sağlık Bilimleri

Bachelor of Health Sciences in Psychological Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Doktora (Doktora) Bilgi Teknolojileri Araştırma

Doctor of Philosophy (PhD) in Information Technology by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Gıda Çalışmalarda Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Food Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kalkınma Master ve İnsani Eylem

Master of Development and Humanitarian Action

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Özelliği yüksek lisans Diploması

Graduate Diploma of Property

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1 yıl ya da yarı-zamanlı eşdeğer
Matematiksel Modelleme lisans

Bachelor of Science in Mathematical Modelling

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Ticaret Master

Master of Commerce

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1,5-2 yıl
Psikoloji yüksek lisans (Klinik)

Master of Psychology (Clinical)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ticaret lisans - Çin / Lisans

Bachelor of Arts - Chinese / Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma ile Klinik Psikoloji doktora

Doctor of Psychology in Clinical by Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Araştırma İnşaat Yönetimi Master

Master of Construction Management By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Araştırma Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering By Research

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Araştırma lisansüstü Sertifika

Graduate Certificate of Education Research

Yüksek Lisans
Zaman Online/Uzaktan - tam 1.5 yıl ya da yarı-zamanlı eşdeğer
Profesyonel Uygulama Master (Dijital Öğrenme)

Master of Professional Practice (Digital Learning)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 2-2,5 yıl part-time
Mülkiyet lisans ve Emlak / Lisans Yasaları

Bachelor of Property and Real Estate / Bachelor of Laws

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İşletme Yönetimi (Sağlık Yönetimi)MBA - Master

MBA - Master of Business Administration (Healthcare Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp Biyoteknoloji Sağlık Bilimleri lisans

Bachelor of Health Sciences in Medical Biotechnology

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Kültürel Mirasın usta

Master of Cultural Heritage

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Beslenmesi yüksek lisans

Master of Human Nutrition

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 1.5 yıl tam zamanlı veya part-time eşdeğer
Yaratıcı Sanatlar yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate of Creative Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı 5 yıl
Ankara Halk Sağlığı lisans ve Sağlık Promosyon / Lisans

Bachelor of Public Health and Health Promotion / Bachelor of Commerce

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl