• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Güzel Sanatlar lisans (LİSANS) Sahne Yönetimi

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Stage Management

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Ekonomi ve İş yönetimi

Bachelor of Science in Business in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Sosyoloji BA

BA in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Psikoloji BS

BS in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Siyaset Bilimi BA

BA in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Ortaöğretim Kimya BS

BS in Secondary Education Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 196 saat
İngilizce/MA, Yazma ve Yayınlama BA

BA in English/MA in Writing and Publishing

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Bilgi Sistemleri BS

BS in Information Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Erken Çocukluk Eğitimi alanında lisans

BS in Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
İngilizce BA

BA in English

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Katolik Çalışmalarda BA

BA in Catholic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
BA Yazma, Retorik ve Söylem/Ortaöğretim İngilizce Tıp

BA in Writing, Rhetoric and Discourse/MEd in Secondary Education English

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya/BS Ortaöğretim Kimya MEd

BS in Chemistry/MEd in Secondary Education Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Huzur içinde BA, Adalet ve Çatışma Çalışmaları

BA in Peace, Justice and Conflict Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Güzel Sanatlar lisans (LİSANS) Aydınlatma Tasarımı

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Lighting Design

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Sosyoloji/BA Ortaöğretim Sosyal Bilim MEd

BA in Sociology/MEd in Secondary Education Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Caz Çalışmaları, Müzik lisans

Bachelor of Music in Jazz Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Matematik ve Bilgisayar Bilimi BS

BS in Mathematics and Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Hemşirelik BS MS RN

BS in Nursing RN to MS

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Tarih/MA Uluslararası Çalışmalarda BA

BA in History/MA in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kriminoloji BA

BA in Criminology

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
İşletme yönetimi Pazarlama

Bachelor of Science in Business in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Sanat BA, Medya ve Tasarım

BA in Art, Media, and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Bilim Fen Bilimleri/yüksek lisans Sürdürülebilir Yönetimi (MSSM)BA/BS

BA/BS in Environmental Science/Studies/Master of Science in Sustainable Management (MSSM)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Sağlık İletişimi Sağlık Bilimleri/MA BS

BS in Health Sciences/MA in Health Communication

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dini Çalışmalara BA

BA in Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Nörobilim BS

BS in Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
İletişim ve Medya BA

BA in Communication and Media

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Misafirperverliği Liderlik ve İş yönetimi

Bachelor of Science in Business in Hospitality Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
(Yetişkin Öğrenciler İçin)Uygulamalı Davranış Bilimleri BA

BA in Applied Behavioral Sciences (For Adult Students)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Matematik Bilimleri/BA Ortaöğretim Matematik Tıp

BA in Mathematical Sciences/MEd in Secondary Education Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Güzel Sanatlar lisans (BFA) Kostüm Tasarımı

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Costume Design

Lisans
Tam Zamanlı - 232 - 238 saat
Çevre Çalışmaları BA

BA in Environmental Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Ortaöğretim Matematik Bölümü mezunu

BA in Secondary Education Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Dramaturji Güzel Sanatlar lisans (LİSANS)/Eleştiri

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Dramaturgy/Criticism

Lisans
Tam Zamanlı - 198 saat
Afrika ve Siyah Diaspora Çalışmalarında BA

BA in African and Black Diaspora Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
İnteraktif ve Sosyal Medya BS

BS in Interactive and Social Media

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Tiyatro Teknolojisi (LİSANS) Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Theatre Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Ağ Mühendisliği ve Güvenlik BS

BS in Network Engineering and Security

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Çevre Bilimi/lisans Ortaöğretim Çevre Bilimi MEd

BS in Environmental Science/MEd in Secondary Education Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortaöğretim Sosyal Bilim BA

BA in Secondary Education Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Tiyatro Yönetimi (LİSANS) Güzel Sanatlar lisans

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Theatre Management

Lisans
Tam Zamanlı - 210 saat
Kritik Etnik Çalışmalar, Latin Amerika ve Latino Çalışmaları BA/MA

BA in Latin American and Latino Studies/MA in Critical Ethnic Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Film ve Televizyon BA

BA in Film and Television

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
İletişim Çalışmaları BA

BA in Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Ortaöğretim Çevre Bilim alanında lisans

BS in Secondary Education Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 202 saat
Ortaöğretim tarihinde BA

BA in Secondary Education History

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Japon Çalışmalarında BA

BA in Japanese Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
(MİL)Halk Sağlığı Sağlık Bilimleri alanında lisans/Master

BS in Health Sciences/Master of Public Health (MPH)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Dünyada BA Dil Eğitimi İtalyanca

BA in World Language Education Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Muhasebe İş lisans

Bachelor of Science in Business in Accountancy

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Aktüerya İş lisans

Bachelor of Science in Business in Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Coğrafya/BA Ortaöğretim Sosyal Bilim MEd

BA in Geography/MEd in Secondary Education Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İlköğretimde BS

BS in Elementary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Coğrafya BA

BA in Geography

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Finans İş lisans

Bachelor of Science in Business in Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Ekonomi BA

BA in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Kültürlü Hemşirelik Sağlık Bilimleri/MS BS

BS in Health Sciences/MS in Generalist Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tiyatro Güzel Sanatlar lisans (LİSANS) Güzel Sanatlar

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Theatre Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Amerikan Çalışmalarda BA

BA in American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
BA Tarih/ikinci Öğretim Tarih MEd

BA in History/MEd in Secondary Education History

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Biyolojik Bilimler Biyolojik Bilimler/MS BS

BS in Biological Sciences/MS in Biological Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Medya ve Sinema Çalışmalarında BA

BA in Media and Cinema Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Gazetecilik BA

BA in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Ekonomi Ekonomi/MS BA ve Politika Analizi

BA in Economics/MS in Economics and Policy Analysis

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ekonomi/BA Ortaöğretim Sosyal Bilim MEd

BA in Economics/MEd in Secondary Education Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Oyun programlamada BS

BS in Game Programming

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Tarih/MA Gazetecilik BA

BA in History/MA in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Latin Amerika ve Latino Çalışmaları BA

BA in Latin American and Latino Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Huzur içinde BA, Adalet ve Çatışma Çalışmaları, Mülteci ve Zorla Göç Çalışmalarında MS/

BA in Peace, Justice and Conflict Studies/MS in Refugee and Forced Migration Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Matematiksel BA Bilimler

BA in Mathematical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Ortaöğretim Biyoloji alanında lisans

BS in Secondary Education Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 208 saat
Sanat Güzel Sanatlar lisans, Medya ve Tasarım

Bachelor of Fine Arts in Art, Media, and Design

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Mühendislik alanında lisans Siber-Fiziksel Sistemler

BS in Cyber-Physical Systems Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Sosyoloji Sosyoloji BA/MA

BA in Sociology/MA in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müttefik Sağlık alanında lisans Teknolojileri

BS in Allied Health Technologies

Lisans
Tam Zamanlı - 192 - 196 saat
Psikolojide Psikolojide BA - Endüstri ve Örgüt Konsantrasyon/MS - Endüstriyel ve ...

BA in Psychology - Industrial and Organizational Concentration/MS in Psychology - Industrial and ...

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İngilizce İngilizce BA/MA

BA in English/MA in English

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik Müzik lisans Performans

Bachelor of Music in Music Performance

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Veri Bilimi BA

BA in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Animasyon BA

BA in Animation

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Ortaöğretim BA/BS

BA/BS in Secondary Education

Lisans
Tam Zamanlı - 192 - 236 saat
Animasyon LİSANS

BFA in Animation

Lisans
Tam Zamanlı - 208 saat
Yazma, Retorik ve Söylem/MA Yazma, Retorik ve Söylem BA

BA in Writing, Rhetoric and Discourse/MA in Writing, Rhetoric and Discourse

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Mimarlık ve Sanat Tarihi BA

BA in History of Art and Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Güzel Sanatlar lisans (LİSANS) Sahne Tasarımı

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Scene Design

Lisans
Tam Zamanlı - 209 - 215 saat
BA Dünyada Dil Eğitimi Alman

BA in World Language Education German

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Felsefe BA

BA in Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
BA Dünya Dil Eğitim Çin

BA in World Language Education Chinese

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Kamu Politikası BA

BA in Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Ses Kayıt Teknolojisi BS

BS in Sound Recording Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 192 kredi
İspanyolca BA

BA in Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Siyaset Bilimi/MA Gazetecilik BA

BA in Political Science/MA in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortaöğretim Matematik BS

BS in Secondary Education Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 196 saat
Antropoloji BA

BA in Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Matematik Bilimleri/BS Ortaöğretim Matematik Tıp

BS in Mathematical Sciences/MEd in Secondary Education Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Ortaöğretim Görsel Sanatlar BA

BA in Secondary Education Visual Art

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
İtalyan BA

BA in Italian

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Fizik/ BS Ortaöğretim Fizik Tıp

BS in Physics/ MEd in Secondary Education Physics

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik Eğitimi Müzik lisans

Bachelor of Music in Music Education

Lisans
Tam Zamanlı - 192 kredi
Bilgisayar Bilimi BS

BS in Computer Science

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Alman BA

BA in German

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Dünyada BA Dil Eğitimi Japon

BA in World Language Education Japanese

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Kimya Kimya BS/MS

BS in Chemistry/MS in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Psikoloji BA

BA in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Siyaset Bilimi/BA Ortaöğretim Sosyal Bilim MEd

BA in Political Science/MEd in Secondary Education Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Kimya BA

BA in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Gayrimenkul İş lisans

Bachelor of Science in Business in Real Estate

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Güzel Sanatlar lisans (BFA) Kostüm Teknolojisi

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Costume Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 214 saat
Tarihin BA

BA in History

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Güzel Sanatlar lisans (BFA) Ses Tasarımı

Bachelor of Fine Arts (BFA) in Sound Design

Lisans
Tam Zamanlı - 195 saat
İşletme Yönetimi İşletme Yönetimi

Bachelor of Science in Business in Business Administration

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Dünyada BA Dil Eğitimi İspanyolca

BA in World Language Education Spanish

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Yazma, Retorik ve Söylem BA

BA in Writing, Rhetoric and Discourse

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Sahne Sanatları Yönetimi Müzik lisans

Bachelor of Music in Performing Arts Management

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Biyolojik Bilimler/BS Ortaöğretim Biyoloji Tıp

BS in Biological Sciences/MEd in Secondary Education Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Karar analizi (Yetişkin Öğrenciler İçin)BA

BA in Decision Analytics (For Adult Students)

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Bilgi Teknolojisi alanında lisans

BS in Information Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Fransız BA

BA in French

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Halkla İlişkiler ve Reklam BA

BA in Public Relations and Advertising

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Çevre Bilimi alanında lisans

BS in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Film ve Televizyon LİSANS

BFA in Film and Television

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
Antropoloji/BA Ortaöğretim Sosyal Bilim MEd

BA in Anthropology/MEd in Secondary Education Social Science

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Liderlik Çalışmaları (Yetişkin Öğrenciler İçin)BA

BA in Leadership Studies (For Adult Students)

Lisans
Online/Uzaktan - 2 yıl
Kimya/BA Ortaöğretim Kimya MEd

BA in Chemistry/MEd in Secondary Education Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Müzik BA

BA in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 192 kredi
Matematik BS

BS in Mathematical Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat
İşletme lisans

Bachelor of Science in Business in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 192 saat