• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

(BEng) Mühendislik lisans - Çevre Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Environmental Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Master (MSc) (Araştırma Rehabilitasyon - Fizyoterapi)

Master of Science (MSc) (Rehabilitation Research - Physiotherapy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klasikleri (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Psikoloji yüksek lisans: 2 yıl; bir Psikoloji yüksek lisans: 3 yıl
(MEng) Mühendislik ana Malzeme Mühendisliğinde

Master of Engineering (MEng) in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sağlık Bilimleri lisans (BHSc) - Solunum Tedavisi

Bachelor of Health Science (BHSc) - Respiratory Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Veteriner Teknoloji alanında Diploma

Diploma in Veterinary Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Anatomi (yüksek lisans) yüksek lisans ve Nörobiyoloji

Master of Science (MSc) in Anatomy and Neurobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Lisans eğitimi (Tarım) Su Ürünleri

Bachelor of Science (Agriculture) in Aquaculture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mimarlık Çevre Tasarımı Çalışmaları lisans (YATAK) / Ana (Mart)

Bachelor of Environmental Design Studies (BEDS) / Master of Architecture (MArch)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) - Biyoloji

Bachelor of Science (BSc) - Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) - Dalhousie Entegre Fen Programı

Bachelor of Science (BSc) - Dalhousie Integrated Science Program

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Tedavi Efendisi (MPerio)

Master of Periodontics (MPerio)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(MSc) Bilim ergoterapi Giriş Seviyesi yüksek lisans

Master of Science (MSc) in Occupational Therapy Entry Level

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim lisans (BSc) - Psikoloji

Bachelor of Science (BSc) - Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hemşirelik lisans (BScN)

Bachelor of Science in Nursing (BScN)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Tasarım Çalışmaları yüksek lisans (İLAÇ)

Master of Environmental Design Studies (MEDS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(BComm) Ticaret lisans Co-op - Finans

Bachelor of Commerce Co-op (BComm) - Finance

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilgisayar Bilimi Master (MCSc)

Master of Computer Science (MCSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BComm) Ticaret lisans Co-op - Pazarlama Yönetimi

Bachelor of Commerce Co-op (BComm) - Marketing Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mühendislik lisans (BEng) - Endüstri Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Industrial Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(JD/MLİS)Kütüphane Juris Doktor/Master ve Bilgi Bilimi

Juris Doctor/Master of Library and Information Science (JD/MLIS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans eğitimi (Tarım) Tarım Ekonomisi

Bachelor of Science (Agriculture) in Agricultural Economics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Entegre Çevre Yönetimi (Tarım) lisans eğitimi

Bachelor of Science (Agriculture) in Integrated Environmental Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyoloji Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Planlama Çalışmalar Master (MPS)

Master of Planning Studies (MPS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(BComm) Ticaret lisans Co-op - İnsan ve örgüt Yönetimi

Bachelor of Commerce Co-op (BComm) - Managing People and Organizations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSc) Bilim İnsan İletişim Bozuklukları yüksek lisans

Master of Science (MSc) in Human Communication Disorders

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
(Tarım) lisans Bitki Bilimi

Bachelor of Science (Agriculture) in Plant Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilişim lisans (Bİnf)

Bachelor of Informatics (BInf)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyolojik Mühendislik (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Biological Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kamu Yönetimi Master (Yönetim)

Master of Public Administration (Management)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MA) yüksek lisans Uluslararası Kalkınma Çalışmaları

Master of Arts (MA) in International Development Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diploma Teknolojisi İşletme Yönetimi Mandıracılık konusunda uzmanlaşmış

Diploma in Technology Business Management specialising in Dairy Farming

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BComm) Ticaret lisans Co-op - Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi

Bachelor of Commerce Co-op (BComm) - Supply Chain and Logistics Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektronik Ticaret yöneticisi (MEC)

Master of Electronic Commerce (MEC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BHSc) Sağlık Bilimleri lisans - Nükleer Tıp Teknoloji

Bachelor of Health Science (BHSc) - Nuclear Medicine Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kinezyoloji Bilim Master (MSc Kinezyoloji)

Master of Science Kinesiology (MSc Kinesiology)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl İçinde
Makine Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BDH)Diş Hijyeni lisans

Bachelor of Dental Hygiene (BDH)

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(BSc) lisans - Matematik

Bachelor of Science (BSc) - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Klasikler

Bachelor of Arts (BA) - Classics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Mineral Kaynak Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Mineral Resource Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans - Siyaset Bilimi

Bachelor of Arts (BA) - Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Dini Çalışmalar

Bachelor of Arts (BA) - Religious Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BEng) Mühendislik lisans - İnşaat Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kütüphane ve Bilgi bilim Master (MLİS)

Master of Library and Information Studies (MLIS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Teknolojinin Küçük İşletme Yönetimi alanında lisans

Bachelor of Technology in Small Business Management

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Siyaset Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Malzemeler (MASc) Uygulamalı Bilim Master Mühendisliği

Master of Applied Science (MASc) in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yönetimi lisans (BMgmt) - Bilgi Yönetimi

Bachelor of Management (BMgmt) - Knowledge Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Master (MSc) (Fizyoterapi) (MSCPT)

Master of Science (MSc) (Physiotherapy) (MSCPT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 25 ay
Kimya Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans - Felsefe

Bachelor of Arts (BA) - Philosophy

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc), Aktüerya Bilimi

Bachelor of Science (BSc) in Actuarial Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BMgmt) Yönetim lisans - Liderlik ve Kuruluşlar

Bachelor of Management (BMgmt) - Leadership and Organizations

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Çağdaş Çalışmalar

Bachelor of Arts (BA) - Contemporary Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hayvan (Tarım) lisans Bilim

Bachelor of Science (Agriculture) in Animal Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Yaratıcı Yazma

Bachelor of Arts (BA) - Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Teknoloji Bitki Bilimi diploması

Diploma in Technology Plant Science

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kaynak ve Çevre Yönetimi Master

Master of Resource and Environmental Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gazetecilik yüksek lisans (MJ)

Master of Journalism (MJ)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Bilgisayar bilimlerinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Computer Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Siyaset Bilimi alanında yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Political Science (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 - 2 yıl
Bilim lisans (BSc) - Biyokimya ve Moleküler Biyoloji

Bachelor of Science (BSc) - Biochemistry and Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Lisans (BA) - Sosyoloji ve Sosyal Antropoloji

Bachelor of Arts (BA) - Sociology and Social Anthropology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) - Fizik ve Atmosfer Bilimleri

Bachelor of Science (BSc) - Physics and Atmospheric Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Anatomi (Doktora)ve Nörobiyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Anatomy and Neurobiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4-5 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS) Veri Bilimi konusunda uzmanlaşmış

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Data Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BEng) Mühendislik lisans - Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Electrical and Computer Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Fizyoloji ve Biyofizik

Doctor of Philosophy (PhD) in Physiology and Biophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Lisans (BA) - Tiyatro

Bachelor of Arts (BA) - Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Sociology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(Lisans - Müzik

Bachelor of Arts (BA) - Music

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Peyzaj Bahçecilik Teknolojisi lisans

Bachelor of Technology in Environmental Landscape Horticulture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSc) Bilim Psikoloji ve Sinirbilim yüksek lisans

Master of Science (MSc) in Psychology and Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgisayar Bilimleri lisans (BCS) Biyoenformatik konusunda uzmanlaşmış

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Bioinformatics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Rusça Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) - Russian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Malzemeler (Doktora)Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Eğlence Çalışmalarda Sanatları Master

Master of Arts in Leisure Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 24 ay
(BCD)Topluluk Tasarım lisans

Bachelor of Community Design (BCD)

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri yüksek lisans (MACSc)

Master of Applied Computer Science (MACSc)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Liderlik)

MBA - Master of Business Administration (Leadership)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Endüstri Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Çalışma Master (M)

Master of Social Work (MSW)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mimarlık yüksek lisans (Mart)

Master of Architecture (MArch)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diş Cerrahisi doktoru (DDS)

Doctor of Dental Surgery (DDS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi lisans (BMgmt) - Kamu Yönetimi

Bachelor of Management (BMgmt) - Public Sector Management

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Grafik Tasarımı lisans Bilgisayar Bilimleri (BCS), Oyun ve Medya

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Graphics, Gaming and Media

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Tarım

Master of Science (MSc) in Agriculture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(DDH)Diş Hijyeni Diploma

Diploma in Dental Hygiene (DDH)

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans Farmakoloji

Master of Science (MSc) in Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BEng) Mühendislik lisans - Makine Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Environmental Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diploma Teknoloji Manzara Yönetilen

Diploma in Technology Managed Landscapes

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans İstatistik

Master of Science (MSc) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Profesyonel (Post-Mimarlık Master Mart (Post-Prof.))

Master of Architecture (Post-Professional) (MArch (Post-Prof.))

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Doktora)Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Bilim lisans (BSc) - Kimya

Bachelor of Science (BSc) - Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Bilimleri (Tarım) lisans eğitimi

Bachelor of Science (Agriculture) in Environmental Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BMgmt) Yönetim lisans - Girişimcilik ve Yenilik

Bachelor of Management (BMgmt) - Entrepreneurship and Innovation

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) - Nöroloji

Bachelor of Science (BSc) - Neuroscience

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Uluslararası Kalkınma Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) - International Development Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)- Disiplinler arası Çalışmalar

Doctor of Philosophy (PhD) - Interdisciplinary Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Planlama yöneticisi (MPlan)

Master of Planning (MPlan)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MSc) Bilim Klinisyen bir Bilim adamı Master

Master of Science (MSc) in Clinician Scientist

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Elektrik (Doktora) Doktora Programı ve Bilgisayar Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(BComm) Ticaret lisans Co-op - Uluslararası İş

Bachelor of Commerce Co-op (BComm) - International Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sosyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Almanca

Bachelor of Arts (BA) - German

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kalkınma Ekonomisi yüksek lisans (MDE)

Master of Development Economics (MDE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yeryüzünde (Doktora)Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(MSc) Bilim Fizyoloji ve Biyofizik yüksek lisans

Master of Science (MSc) in Physiology and Biophysics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Gıda Bilimi ve Teknolojisi

Doctor of Philosophy (PhD) in Food Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Lisans - Tarih

Bachelor of Arts (BA) - History

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BSc) lisans eğitimi - İstatistikler

Bachelor of Science (BSc) - Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MSc) Bilim Klinik Görme Bilimi yüksek

Master of Science (MSc) in Clinical Vision Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yapay Zeka konusunda uzmanlaşmış Bilgisayar Bilimi lisans (BCS) ve Akıllı Sistemler

Bachelor of Computer Science (BCS) specializing in Artificial Intelligence and Intelligent Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(JD/MHA)Sağlık İdaresi Juris Doktor/Master

Juris Doctor/Master of Health Administration (JD/MHA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Diploma

Diploma in Emergency Health Services Management

Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sosyal Antropoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Social Anthropology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
MBA - İşletme yüksek lisans (Finansal Hizmetler)

MBA - Master of Business Administration (Financial Services)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - Değişken
Tarım Uluslararası Gıda İş lisans

Bachelor of Agriculture International Food Business

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Kanada Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) - Canadian Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Makine Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mechanical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Mühendislik lisans (BEng) - Kimya Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Chemical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Fizik (lisans ve Atmosfer Bilimleri

Master of Science (MSc) in Physics and Atmospheric Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MA) yüksek lisans Almanca

Master of Arts (MA) in German

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diploma Teknolojisi İşletme Yönetimi Tarım konusunda uzmanlaşmış

Diploma in Technology Business Management specialising in Agriculture

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MHI)Sağlık Master Bilişim

Master of Health Informatics (MHI)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans - Avrupa Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) - European Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim Rekreasyon lisans (BScR-TR)

Bachelor of Science Recreation (BScR-TR)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)İngilizce

Doctor of Philosophy (PhD) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Çevre Çalışmaları yüksek lisans (MES)

Master of Environmental Studies (MES)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İktisat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Economics

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 4 - 5
Biyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(BSW)lisans

Bachelor of Social Work (BSW)

Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
Mineral Kaynak Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mineral Resource Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(BSc) lisans eğitimi - Deniz Biyolojisi

Bachelor of Science (BSc) - Marine Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Oşinografi içinde

Master of Science (MSc) in Oceanography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Master (MSc) Matematik

Master of Science (MSc) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
İngilizce (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Dünya Bilim Master (MSc) Bilimler

Master of Science (MSc) in Earth Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(BMgmt) Yönetim lisans - Yönetim ve Küreselleşme

Bachelor of Management (BMgmt) - Management and Globalization

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Klinisyen Bilim adamı (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Clinician Scientist

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Lisans - Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) - Gender and Women’s Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MEng) Mühendislik ana Arabağlantı

Master of Engineering (MEng) in Internetworking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gıda (lisans Bilim Ve Teknoloji

Master of Science (MSc) in Food Science and Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Girişimcilik (BComm) Ticaret lisans Co-op -

Bachelor of Commerce Co-op (BComm) - Entrepreneurship

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BHSc) Sağlık Bilimleri lisans - Tıbbi Tanı Ultrason

Bachelor of Health Science (BHSc) - Diagnostic Medical Ultrasound

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sağlık İdaresi yüksek lisans (MHA)

Master of Health Administration (MHA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyomedikal Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(Lisans Biyoloji

Master of Science (MSc) in Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)Fransızca

Doctor of Philosophy (PhD) in French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Lisans (BA) - İngilizce

Bachelor of Arts (BA) - English

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BHSc) Sağlık Bilimleri lisans - Radyolojik Teknoloji

Bachelor of Health Science (BHSc) - Radiological Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Sağlığı geliştirme)lisans eğitimi - BSc

Bachelor of Science - BSc (Health Promotion)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Doktora)Hukuk

Doctor of Philosophy (PhD) in Law

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
(Lisans Matematik

Master of Science (MSc) in Engineering Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstri Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Muhasebe (BComm) Ticaret lisans Co-op -

Bachelor of Commerce Co-op (BComm) - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Mühendisliği (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans

Master of Engineering (MEng) in Civil Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans - Çevre, Sürdürülebilirlik ve Toplum

Bachelor of Arts (BA) - Environment, Sustainability and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Matematik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Oşinografi (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Oceanography

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(MA) yüksek lisans İktisat

Master of Arts (MA) in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Kimya Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(MSc) Bilim Mikrobiyoloji ve İmmünoloji yüksek lisans

Master of Science (MSc) in Microbiology and Immunology

Yüksek Lisans
Yıl tam Zamanı - 2 - 3
(Lisans Psikoloji

Master of Science (MSc) in Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilgi Yönetimi Master

Master of Information Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Fizik (Doktora)ve Atmosfer Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Physics and Atmospheric Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Kinezyoloji)Bachelor of Science - BSc

Bachelor of Science - BSc (Kinesiology)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Hesaplamalı Biyoloji (lisans ve Biyoenformatik

Master of Science (MSc) in Computational Biology and Bioinformatics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Patoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Pathology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(JD/MBA)İşletme Juris Doktor/Master

Juris Doctor/Master of Business Administration (JD/MBA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Bilgisayar Bilimleri lisans (BACS)

Bachelor of Applied Computer Science (BACS)

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans - Kostüm Çalışmaları

Bachelor of Arts (BA) - Costume Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Lisans Nörobilim

Master of Science (MSc) in Neuroscience

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sosyal Antropoloji alanında yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Social Anthropology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Elektrik (MASc) Uygulamalı Bilimler yüksek lisans ve Bilgisayar Mühendisliği

Master of Applied Science (MASc) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıp doktoru (MD)

Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Peyzaj Mimarlığı Teknoloji lisans

Bachelor of Technology in Landscape Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İstatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Felsefe alanında yüksek lisans (MA)

Master of Arts in Philosophy (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans Farmasötik Bilimler

Master of Science (MSc) in Pharmaceutical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Farmakoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Pharmacology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
(BMgmt)Yönetim Bachelor of Science - BSc (Rekreasyon) / Lisans

Bachelor of Science - BSc (Recreation) / Bachelor of Management (BMgmt)

Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
(BEng) Mühendislik lisans - Maden Kaynakları Mühendisliği

Bachelor of Engineering (BEng) - Mineral Resource Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Felsefe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Sağlık Hizmetleri Yönetimi Diploma

Diploma in Health Services Administration

Lisans
Online/Uzaktan - 1 yıl
Fransızca (MA) yüksek lisans

Master of Arts (MA) in French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans - Erken Modern Çalışmalar

Bachelor of Arts (BA) - Early Modern Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Deniz Yönetimi Master (MMM)

Master of Marine Management (MMM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 16 ay
(Lisans Hemşirelik

Master of Science (MSc) in Nursing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yönetimi lisans (BMgmt) - Çevre, Sürdürülebilirlik ve Toplum

Bachelor of Management (BMgmt) - Environment, Sustainability and Society

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Elektrik (MEng) Mühendisliği Yüksek Lisans, Bilgisayar Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Electrical and Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(JD/MPA)Kamu Yönetimi Juris Doktor/Master

Juris Doctor/Master of Public Administration (JD/MPA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bioveterinary Bilim lisans

Bachelor of Science in Bioveterinary Science

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(MEng) Mühendislik ana Mineral Kaynakları Mühendisliği

Master of Engineering (MEng) in Mineral Resource Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstri Mühendisliği (MASc) Uygulamalı Bilim Master

Master of Applied Science (MASc) in Industrial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Sanat Sağlığı geliştirme yüksek lisans (MA Sağlığın geliştirilmesi)

Master of Arts Health Promotion (MA Health Promotion)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl İçinde
Tarih (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 - 4 yıl
Hemşirelik yüksek lisans (M)

Master of Nursing (MN)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Klasikleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(BSc) lisans eğitimi - yer Bilimleri

Bachelor of Science (BSc) - Earth Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Biyokimya (yüksek lisans) yüksek lisans ve Moleküler Biyoloji

Master of Science (MSc) in Biochemistry and Molecular Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Diploma Teknolojisi İşletme Yönetimi Atçılık Çalışmaları konusunda uzmanlaşmış

Diploma in Technology Business Management specialising in Equine Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Lisans - Bilim Tarihi Ve Teknoloji

Bachelor of Arts (BA) - History of Science and Technology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Bilim lisans (BSc) - Mikrobiyoloji ve İmmünoloji

Bachelor of Science (BSc) - Microbiology and Immunology

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Müzikolojide yüksek lisansını (MA)

Master of Arts in Musicology (MA)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Doktora)(Hemşirelik)

Doctor of Philosophy (PhD) - (Nursing)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Yasaların Master (LLM)

Master of Laws (LLM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilim Master (MSc) (Fizyoterapi)

Master of Science (MSc) (Physiotherapy)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl