• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Coğrafi Bilgi Yönetimi MSc

Geographical Information Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Askeri Elektronik Sistemler Mühendisliği MSc

Military Electronic Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Hafif yapısı ve Etkisi

Advanced Lightweight Structures and Impact

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Üniversite onayına Geliştirme MSc için su ve Sanitasyon (konu)

Water and Sanitation for Development MSc (subject to University approval)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Adli Tıp Yüksek Lisans

Digital Forensics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Dijital Tasarım ve Stratejik İletişim

Digital Design and Strategic Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Aerospace Dynamics MSc

Aerospace Dynamics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Tedarik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Procurement and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uluslararası Savunma ve Güvenlik MSc

International Defence and Security MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Mühendislik ve Bilim MSc

Forensic Engineering and Science MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uzay Malzemeleri MSc

Aerospace Materials MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Askeri Araç Teknolojisi MSc

Military Vehicle Technology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Yönetim MSc

Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 13 ay
Atmosferik Emisyon Teknolojisi

Atmospheric Emission Technology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Sistemleri ve Termik İşlemler MSc

Energy Systems and Thermal Processes MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Mühendisliği Yüksek Lisans

Environmental Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Su Yönetimi MSc

Environmental Water Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Bilgi Yetenek Yönetimi MSc

Information Capability Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Finans ve Yönetimi Yüksek Lisans

Finance and Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Enerji Bilişim MSc

Energy Informatics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Jeotermal Mühendisliği MSc

Geothermal Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Offshore Mühendisliği MSc

Offshore Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sektöründe yenilik ve Yaratıcılık MDes

Innovation and Creativity in Industry MDes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Arkeoloji ve Antropoloji yüksek lisans

Forensic Archaeology and Anthropology MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi MSc

Logistics and Supply Chain Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Savunma Edinimi Yönetimi MSc

Defence Acquisition Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Askeri Harekat Araştırması Yüksek Lisans

Military Operational Research MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Süreç Sistem Mühendisliği MSc

Process Systems Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İşletme MBA

Business Administration MBA

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Uygulamalı Biyoenformatik Yüksek Lisans

Applied Bioinformatics MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İleri Kimya Mühendisliği MSc

Advanced Chemical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
İş için Çevre Yönetimi MSc

Environmental Management for Business MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Mühimmat, Patlayıcı Mühendisliği Yüksek Lisans

Explosives Ordnance Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Termik MSc

Thermal Power MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Stratejik Pazarlama MSc

Strategic Marketing MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Besin Zinciri Sistemleri MSc

Food Chain Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Silah Sistemleri Tasarım MSc

Gun Systems Design MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Sistemleri Savunma Yeteneği için MSc Mühendislik

Systems Engineering for Defence Capability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetimi ve Girişimcilik yüksek lisans

Management and Entrepreneurship MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Güdümlü Silah Sistemleri MSc

Guided Weapon Systems MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Adli Soruşturma MSc

Forensic Investigation MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Can Girişimcilik

Cleantech Entrepreneurship

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yönetim ve Kurumsal Sürdürülebilirlik yüksek lisans

Management and Corporate Sustainability MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Yatırım Yönetimi MSc

Investment Management MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
Termal enerji Programına yüksek lisans (Güç, İtici ve Ortamı Seçeneği)

MSc in Thermal Power Programme (Power, Propulsion and the Environment Option)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Savunma Simülasyon ve Modelleme MSc

Defence Simulation and Modelling MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gelişmiş Makina Mühendisliği Yüksek Lisans

Advanced Mechanical Engineering MSc

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl