• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Bilgisayar Programcısı Diploma

Diploma in Computer Programmer

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Rekreasyon Terapisi Diploma

Diploma in Recreation Therapy

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mutfak Yönetim diploması

Diploma in Culinary Management

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık İmalat Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Aerospace Manufacturing Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Macera Turizmi Diploma - Seyahat ve Eko -

Diploma in Tourism - Travel and Eco - Adventure

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Human Resources Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Kişisel Destek görevlisi sertifika

Certificate in Personal Support Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
İtici Güç Teknikleri sertifika - Ağır Ekipman

Certificate in Motive Power Techniques - Heavy Equipment

Mesleki
Tam Zamanlı - 34 hafta
Gelişim Hizmetleri İşçi Diploma

Diploma in Developmental Services Worker

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Endüstriyel Üretim Süreçleri yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Industrial Manufacturing Processes

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Esnaf Öncesi sertifikası-Teknoloji -

Certificate in Pre-Technology - Trades

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Makine Mühendisliği Teknisyeni Diploma

Diploma in Mechanical Engineering Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Büro Yönetimi sertifika - Genel

Certificate in Office Administration - General

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Gömülü Sistemler yüksek lisans Belgesi

Graduate Certificate in Embedded Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yerli Çocuk ve Aile Hizmetleri alanında Diploma

Diploma in Native Child and Family Services

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İş Diploma - Pazarlama

Diploma in Business - Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
(Düzey I ve II)Diş Yardımcı sertifika

Certificate in Dental Assisting (Levels I and II)

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektrik Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Electrical Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme diploması - Muhasebe

Diploma in Business - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Mühendisliği İş ve Güvenlik Yönetimi Yüksek Lisans Belgesi

Graduate Certificate in Engineering Business and Safety Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Kaynak Teknikleri sertifika

Certificate in Welding Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 32 hafta
İş Temelleri sertifika

Certificate in Business Fundamentals

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Elektronik Mühendisliği Teknisyeni Diploma - Bilgisayar

Diploma in Electronics Engineering Technician - Computers

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Küçük işletmeler için (BİT) Bilgi ve İletişim Teknolojisi lisansüstü Sertifika Çözümleri

Graduate Certificate in Information Communication Technology (ICT) Solutions for Small Business

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ön sertifika-Sağlık Bilimleri

Certificate in Pre-Health Sciences

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Genel Sanat sertifika ve Bilim

Certificate in General Arts and Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Dijital Medya Üretimi alanında Diploma

Diploma in Digital Media Production

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Gereçleri Mühendislik Teknisyeni Diploma - Proses Otomasyon ve Kontrol

Diploma in Instrumentation Engineering Technician - Process Automation and Control

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık İmalat Mühendisliği Teknolojisi ileri Diploma

Advanced Diploma in Aerospace Manufacturing Engineering Technology

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ileri Diploma - Pazarlama

Advanced Diploma in Business Administration - Marketing

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Diş Hijyeni ileri Diploma

Advanced Diploma in Dental Hygiene

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Erken Çocukluk Eğitimi Diploma

Diploma in Early Childhood Education

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Havacılık Teknisyeni Diploma - Uçak Bakım

Diploma in Aviation Technician - Aircraft Maintenance

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Film yapım Diploma

Diploma in Film Production

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İtici Güç Teknikleri sertifika - Otomotiv

Certificate in Motive Power Techniques - Automotive

Mesleki
Tam Zamanlı - 34 hafta
Marangozluk sertifika ve Yenileme Teknikleri

Certificate in Carpentry and Renovation Techniques

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Teknoloji / Havacılık Öncesi sertifikası-Teknoloji -

Certificate in Pre-Technology - Technology / Aviation

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Çevre Diploma Teknisyeni

Diploma in Environmental Technician

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
İşletme ileri Diploma - İnsan Kaynakları

Advanced Diploma in Business Administration - Human Resources

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme diploması - İnsan Kaynakları

Diploma in Business - Human Resources

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tıbbi Laboratuvar Asistanı sertifika

Certificate in Medical Laboratory Assistant

Mesleki
Tam Zamanlı - 1 yıl
Etkileşimli Medya Geliştirme ileri Diploma

Advanced Diploma in Interactive Media Development

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
İşletme ileri Diploma - Muhasebe

Advanced Diploma in Business Administration - Accounting

Mesleki
Tam Zamanlı - 3 yıl
Genel Sanat ve Bilim alanında Diploma

Diploma in General Arts and Science

Mesleki
Tam Zamanlı - 2 yıl