• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

İlahiyat alanında lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in Theology

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Müzik Sanat Derecesi Bachelor - Kompozisyon Konsantrasyon

Bachelor of Arts Degree in Music - Composition Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Sanat Sanat Derecesi lisans - Sanat Eğitimi

Bachelor of Arts Degree in Art - Art Education

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Özel Eğitimde ANNE - Otistik Spektrum Bozukluğu Vurgu

MA in Special Education - Autism Spectrum Disorder Emphasis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 45 kredi saat
Egzersiz ve Spor Bilimleri alanında yüksek Lisans lisans - Ön-Fizik Tedavi ve Müttefik Sağlık

Bachelor of Science Degree in Exercise and Sport Science - Pre-Physical Therapy and Allied Health

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
BA Sporda Psikoloji

BA in Sport Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Sağlık Yönetimi alanında lisans

BS in Health Care Administration

Lisans
Online/Uzaktan - 128 kredi saat
Stratejik İletişim Yönetimi Yüksek Lisans

MA in Strategic Communication Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Bilgi Teknolojisi Yönetimi MS

MS in Information Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Pre-Fizik Tedavi

Pre-Physical Therapy

Lisans
Değişken tam Zamanı
Organizasyon Yönetimi ve Liderlik BA

BA in Organizational Management and Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Müzik Sanat Derecesi Lisans - Ticari Müzik Konsantrasyon

Bachelor of Arts Degree in Music - Commercial Music Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
İngilizce Sanatlar lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in English

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Pulmoner Bilim alanında lisans

BS in Pulmonary Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Toplum Sanatları BA

BA in Community Arts

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
BA Bilgi Yönetimi Teknolojisi

BA in Information Technology in Management

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Egzersiz Lisans Programı ve Spor Bilimleri

Bachelor of Arts in Exercise and Sport Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Atletik Eğitim lisans

Bachelor of Science in Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
BA + MS Egzersiz Bilimi

BA + MS Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Lisans, 2 yıl Master
Egzersiz ve Spor Bilimi lisans Derecesi Spor Bilimi ve Beden Eğitimi

Bachelor of Arts Degree in Exercise and Sport Science - Sport Science and Physical Education

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Kilise Müziği BA

BA in Church Music

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce (ESOL)

M.Ed. in Curriculum and Instruction - English to Speakers of Other Languages (ESOL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
İşletme lisans Derecesi Yönetimi

Bachelor of Arts Degree in Business Administration - Management

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
M. Ed. Müfredat ve Öğretim Yöntemleri ve Müfredat

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Methods and Curriculum

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme Sanatlar yüksek lisans - Spor Yönetimi

Bachelor of Arts Degree in Business Administration - Sport Management

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Ön Sanatlar Egzersiz çocuk ve Spor Bilimleri-Spor Eğitimi

Bachelor of Arts Exercise and Sport Science Pre-Athletic Training

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
İkincil Eğitim Programı lisans programı

Bachelor of Arts in Education Secondary Program

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
İnsan Kaynakları Yönetimi Yüksek Lisans

MA in Human Resource Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
12 Okuma Ciro K da Dahil olmak üzere Eğitimde ANNE - Müfredat Talimat Vurgu ( -)

MA in Education - Curriculum Instruction Emphasis (Including K-12 Reading Endorsement)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Ceza Adalet BA

BA in Criminal Justice

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
İngilizce Literatürde bir Vurgu ile BA

BA in English with an Emphasis in Literature

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Eğitim Temelleri yüksek lisans (MEF)

Master of Arts in Education Foundations (MEF)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 11 ay
Biyoloji alanında lisans Derecesi

Bachelor of Science Degree in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Eğitim doktora (Ed.D.)

Doctorate of Education (Ed.D.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 59 kredi saat
Online Lisans'İşletme s Derecesi ve Liderlik

Online Bachelor's Degree in Business Administration and Leadership

Lisans
Online/Uzaktan - 120 dönem birimleri
Beşeri bilimler alanında lisans

Bachelor of Arts in Humanities

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Teoloji BA

BA in Theology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Sosyal Bilgiler

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Social Studies

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Erken Çocukluk Eğitiminde Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts in Early Childhood Education

Lisans
Online/Uzaktan - 64 kredi saat
Hemşirelik Bilim hızlandırılmış Lisans

Accelerated Bachelor of Science in Nursing

Lisans
Tam Zamanlı - 15 ay Gibi kısa bir sürede
(MA PSY)Psikoloji yüksek lisans: Toplum Psikolojisi

Master of Arts in Psychology: Community Psychology (MA PSY)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Uygulamalı Bilim alanında lisans ve Matematik

BS in Applied Science and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
İngilizce Gazetecilik bir Vurgu ile BA

BA in English with an Emphasis in Journalism

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
İkinci Dil Eğitimi olarak İngilizce BA Büyük (Sınıflarda K)Öğretim 12/ -

BA in English as a Second Language Education/Teaching Major (Grades K- 12)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
M. Ed. Müfredat ve Öğretim yılında Dahil Sınıf

M.Ed. in Curriculum and Instruction - The Inclusive Classroom

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Eğitim Yüksek Lisans - Eğitim Teknolojisi Vurgu

MA in Education - Educational Technology Emphasis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Eğitim Uzmanı (Ed.S.)

Educational Specialist (Ed.S.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Spor Yönetiminde BA

BA in Sport Management

Lisans
Online/Uzaktan - 128 kredi saat
İngilizce Mesleki Yazılı bir Vurgu ile BA

BA in English with an Emphasis in Professional Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Egzersiz Sanatlar Derecesi lisans ve Spor Bilim - Egzersiz Bilim ve Sağlık

Bachelor of Arts Degree in Exercise and Sport Science - Exercise Science and Wellness

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
İngilizce Lisans-ana dili İngilizce Hoparlör

Bachelor of Arts in English Non-native English Speaker

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
(Sınıf 9-12)BA Kimya Eğitimi/Öğretmenliği

BA in Chemistry Education/Teaching (Grades 9-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Özel Eğitim yüksek lisans - Özel Öğrenme Güçlüğü Vurgu

MA in Special Education - Specific Learning Disabilities Emphasis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 39 kredi saat
İş BA

BA in Business

Lisans
Online/Uzaktan - 128 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Sağlık ve Beden Eğitimi

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Health and Physical Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim, Liderlik

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Tiyatro Sanatları lisans

Bachelor of Arts Degree in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Müzik Sanat Derecesi lisans - Müzik Eğitimi

Bachelor of Arts Degree in Music - Music Education

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Kimya lisans programı

Bachelor of Arts in Chemistry

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Kimya Sanat Derecesi lisans - Ön Tıbbi Vurgu

Bachelor of Arts Degree in Chemistry - Pre-Medical Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
İşletme Yönetimi Sanatlar Derecesi lisans - Finans

Bachelor of Arts Degree in Business Administration - Finance

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Öğretim MA

MA in Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Biyoloji alanında lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Eğitim Sağlık Lisans Programı ve Beden Eğitimi Ciro

Bachelor of Arts in Education Health and Physical Education Endorsement

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Kimya Sanatlar yüksek lisans - Kimyasal Araştırma Vurgu

Bachelor of Arts Degree in Chemistry - Chemical Research Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Tarihin BA

BA in History

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Ekonomi alanında lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in Economics

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Hemşirelik lisans (BSN) Programı

Bachelor of Science in Nursing (BSN) Program

Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Ceza Adalet Liderlik MA

MA in Criminal Justice Leadership

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Müzik BA

BA in Music

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Liberal Çalışmaları Sanatlar lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in Liberal Studies

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
BA Beden Eğitimi Sınıflarda K-12 ve Sınıflarda 5-12 Sağlığı

BA in Physical Education Grades K-12 and Grades 5-12 Health Teaching

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
İletişim Sanatları BA ve Edebiyat Eğitimi almış (sınıf 5 -12)Öğretim/

BA in Communication Arts and Literature Education/Teaching Major (Grades 5 –12)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Uluslararası Çalışmalarda lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in International Studies

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Grafik Tasarım BA

BA in Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Muhasebe lisans programı

Bachelor of Arts in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Özel Eğitimde yüksek lisans (HIZLANDIRDI)

Master of Education in Special Education (SPED)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
BA ailede Bilim

BA in Family Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Siber İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration in CyberSecurity

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
Müzik Sanat Derecesi Bachelor - Kilise Müziği Konsantrasyon

Bachelor of Arts Degree in Music - Church Music Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Fizikte lisans Derecesi

Bachelor of Science Degree in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
BA Erken Çocukluk Eğitimi Önemli bir Öğretim (Doğum - 3. Sınıf)/

BA in Early Childhood Education/Teaching Major (Birth - Grade 3)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Matematik BA

BA in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Tiyatro BA

BA in Theatre

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Özel Eğitimde ANNE - Duygusal Davranış Bozukluğu Vurgu

MA in Special Education - Emotional Behavioral Disorder Emphasis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Ergen Okuryazarlık

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Adolescent Literacy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
MA Aile Bilim

MA in Family Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
Halk Sağlığı Bilimi BA

BA in Community Health Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Öğretim of Arts Master (MAT)

Master of Arts in Teaching (MAT)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 ay
Sanat Sanat Derecesi lisans - Studio Sanat

Bachelor of Arts Degree in Art - Studio Art

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Çocuk gelişiminde BA

BA in Child Development

Lisans
Online/Uzaktan - 128 kredi saat
Sanat Sanat Derecesi lisans - Grafik Tasarım

Bachelor of Arts Degree in Art - Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Hıristiyan Bakanlığı büyük

Major in Christian Ministry

Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
BA Müzik Eğitimine 12 ve Enstrümantal ve/veya Vokal Büyük (Sınıflarda K -) Öğretim/

BA in Music Education/Teaching Major (Grades K- 12 and Instrumental and/or Vocal)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Müzik işinde BA

BA in Music Business

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Beşeri Bilimler ve Güzel Sanatlar yüksek lisans - Sanat Vurgu

Bachelor of Arts Degree in Humanities and Fine Arts - Art Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Kimya Sanatlar yüksek lisans - Ortaöğretim Öğretmen Eğitimine Vurgu

Bachelor of Arts Degree in Chemistry - Secondary Teacher Education Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Biyoloji lisans - Öncesi bir Konsantrasyon-Fizik Tedavi ile

Bachelor of Arts in Biology - with a Concentration in Pre-Physical Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Kamu Politikası Yüksek Lisans

MA in Public Policy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
M. Ed.Kariyer ve Teknik Eğitim (MCTE)

M.Ed.in Career and Technical Education (MCTE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
-Ana dili İngilizce Hoparlör Sanatları ortak Olmayan

Associate of Arts - Non-native English Speaker

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi saat
İletişim Çalışmaları Sanatlar yüksek lisans - Kitle İletişimi

Bachelor of Arts Degree in Communication Studies - Mass Communication

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
(Sınıf 9-12)hayatta BA Fen Eğitimi/Öğretimi Önemli

BA in Life Science Education/Teaching Major (Grades 9-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
M. Ed. (KÖK)eğitim programları ve Öğretim, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM)

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
BBA Muhasebe

BBA Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Biyoloji alanında lisans

Bachelor of Arts in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
M. Ed. Yönetimi (M. Ed. Admin)

M.Ed. in Administration (M.Ed. Admin)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 kredi saat
Müzik Sanat Derecesi Bachelor - Vokal Performansı Konsantrasyon

Bachelor of Arts Degree in Music - Vocal Performance Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Yaratıcı Yazarlık Güzel Sanatlar Master

Master of Fine Arts in Creative Writing

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Matematik

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Mathematics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Adli Ruh Sağlığı Vurgu ile İnsan Hizmetleri MA

MA in Human Services with Emphasis in Forensic Mental Health

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Eğitim Teknolojisi Liderlik

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Educational Technology Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Teolojik Çalışmalarda Sanat lisans Derecesi: Hristiyan Eğitim Liderlik

Bachelor of Arts Degree in Theological Studies: Christian Education Leadership

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
İnsan Kaynakları Yönetimi BA

BA in Human Resource Management

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Pazarlama BA

BA in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Eğitimde MA - Farklılaşmış Talimat Vurgu

MA in Education - Differentiated Instruction Emphasis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - İncil Okur

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Bible Literacy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
BA İşletme Yönetimi

BA Business Management

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Sağlık Yönetimi Online' Lisans;Derecede s

Online Bachelor's Degree in Healthcare Management

Lisans
Online/Uzaktan - 120 adet
İletişim Çalışmaları BA

BA in Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Müdahaleci Okuma

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Reading Interventionist

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 35 kredi saat
Ortez ve Protez MS

MS in Orthotics and Prosthetics

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Tarih lisans programı

Bachelor of Arts in History

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Sanat ilişkilendirmek

Associate of Arts

Lisans
Online/Uzaktan - 64 kredi saat
Teolojik Çalışmalarda Sanat lisans: İncil Dilleri

Bachelor of Arts Degree in Theological Studies: Biblical Languages

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Din Bölümü

Bachelor of Arts in Religion

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Biyoloji lisans - Öncesi bir Konsantrasyon-Mesleki Terapi ile

Bachelor of Arts in Biology - with a Concentration in Pre-Occupational Therapy

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Kar amacı gütmeyen Liderlik Online Lisans Derecesi

Online Bachelor’s Degree in Nonprofit Leadership

Lisans
Online/Uzaktan - 120 adet
(Notlar 5-12)Sağlık Eğitimi Büyük BA

BA in Health Education Teaching Major (Grades 5-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
BA Ebeveyn ve Aile Eğitimi (Lisans)

BA in Parent and Family Education (Licensure)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
BA Sanat Eğitimi/Öğretmenliği (Sınıflarda K-12)

BA in Art Education/Teaching (Grades K-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
BA İlkokulu Eğitim-Öğretim Büyük (Sınıflarda K)/

BA in Elementary Education/Teaching Major (Grades K-6)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Biyoloji lisans - Öncesi bir Konsantrasyon-Hekim'Yardımcısı s

Bachelor of Arts in Biology - with a Concentration in Pre-Physician's Assistant

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Biyolojide BA

BA in Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Matematik alanında lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Sağlık ve Gerontoloji MA

MA in Health Care and Gerontology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Çocuk Öğrenme ve Geliştirme BA

BA in Child Learning and Development

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
M. Ed. Müfredat ve Öğretim Ortamı Eğitim

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Environment Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
BA Egzersiz Bilimi

BA in Exercise Science

Lisans
Online/Uzaktan - 128 kredi saat
İngilizce Lisans Programı

Bachelor of Arts in English

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Sosyoloji BA

BA in Sociology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Ortez ve Protez BS

BS in Orthotics and Prosthetics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Biyoloji alanında lisans - Genel Biyoloji

Bachelor of Arts in Biology - General Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Eğitimde ANNE - Erken Çocukluk Eğitimi Vurgu

MA in Education - Early Childhood Education Emphasis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Sanat atölyesi BA

BA in Art Studio

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Grafik Tasarım alanında lisans Derecesi

Bachelor of Arts Degree in Graphic Design

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Sanat ilişkilendirmek ve Bilimler, Genel Çalışmalar

Associate of Arts and Sciences - General Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 62 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Ortak Çekirdek Devlet Standartları

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Common Core State Standards

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
İşletme Yönetimi Sanatlar Derecesi lisans - Muhasebe

Bachelor of Arts Degree in Business Administration - Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Kamu Politikası BA

BA in Public Policy

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Online Öğretme ve Öğrenme

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Online Teaching and Learning

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 27 kredi saat
İşletme Sanatlar yüksek lisans - Uluslararası İşletme

Bachelor of Arts Degree in Business Administration - International Business

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Eğitimsel Liderlik Eğitim yüksek lisans

Master of Education in Educational Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Notlar 5-12)Sosyal Bilimler alanında lisans Eğitimi/Öğretimi

BA in Social Studies Education/Teaching (Grades 5-12)

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Juris Doktor (JD)

Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 56 kredi saat
Radyolojik Bilim Liderlik BS

BS in Radiologic Science Leadership

Lisans
Online/Uzaktan - 128 kredi saat
Temel Eğitim Programı lisans programı

Bachelor of Arts in Education Elementary Program

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
İletişim Çalışmaları alanında lisans Derecesi - Genel İletişim Çalışmaları

Bachelor of Arts Degree in Communication Studies - General Communication Studies

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Psikoloji BS

BS in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Müzik Sanat Derecesi Bachelor - Enstrümantal Performans Konsantrasyon

Bachelor of Arts Degree in Music - Instrumental Performance Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Pazarlama lisans programı

Bachelor of Arts in Marketing

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Egzersiz Bilimi MS

MS in Exercise Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33-36 kredi saat
Diğer Dilleri Konuşanlar için İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans (MA TESOL)

Master of Arts in Teaching English to Speakers of Other Languages (MA TESOL)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 22 kredi saat
(HIZLANDIRDI) Özel Eğitimde Gelişmiş Çalışmada Eğitim Master Olmayan Ciro

Master of Education in Advanced Study in Special Education (SPED) Non-Endorsement

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Biyoloji alanında lisans - Moleküler Biyoloji Konsantrasyon ile

Bachelor of Arts in Biology - with Concentration in Molecular Biology

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Disiplinlerarası Çalışmalar lisans-anadili İngilizce Olmayan Konuşmacı

Bachelor of Arts in Interdisciplinary Studies-Non-native English Speaker

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Egzersiz Bilimi alanında lisans

BS in Exercise Science

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Sosyal hizmet lisans programı

Bachelor of Arts in Social Work

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Müzik Sanat Derecesi Bachelor - Piyano Performans Konsantrasyon

Bachelor of Arts Degree in Music - Piano Performance Concentration

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Eğitim Yüksek Lisans - Eğitim Liderliği Vurgu

MA in Education - Educational Leadership Emphasis

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Bilgisayar Bilimi BS

BS in Computer Science

Lisans
Online/Uzaktan - 128 kredi saat
BA + MA Aile Bilim

BA + MA in Family Science

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Lisans, 2 yıl Master
M. Ed. eğitim programları ve Öğretim - Bilim

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Science

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 30 kredi saat
Egzersiz alanında lisans Derecesi ve Spor Bilim - Kinezyoloji

Bachelor of Science Degree in Exercise and Sport Science - Kinesiology

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Egzersiz Bilimi BA - Atletik Eğitim Vurgusu

BA in Exercise Science - Athletic Training Emphasis

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Muhasebe BA

BA in Accounting

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
İşletme Yönetimi Sanatlar Derecesi lisans - İşletme Veri analizi

Bachelor of Arts Degree in Business Administration - Business Data Analytics

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Eğitim doktorası (EdD)

Doctorate in Education (EdD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Liderlik Çekirdek - 33 kredi, Araştırma Çekirdek - 31 kredileri
Matematik BS

BS in Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Davranışsal olarak lisans Derecesi Bilimler

Bachelor of Arts Degree in Behavioral Sciences

Lisans
Tam Zamanlı - en Az 128 yarıyıl üniteleri
Spor Yönetiminde BA + MA

BA + MA in Sport Management

Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl Lisans, 2 yıl Master
İngilizce Yaratıcı Yazma bir Vurgu ile BA

BA in English with an Emphasis in Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - 128 kredi saat
Spor Yönetimi Yüksek Lisans

MA in Sport Management

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 33 kredi saat
Öncesi bir Konsantrasyon ile Biyoloji lisans programı - -Tıbbi Araştırmalar

Bachelor of Arts in Biology - with a Concentration in Pre-Medical Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
M. Ed. Müfredat ve Öğretim, Erken Çocukluk Eğitimi

M.Ed. in Curriculum and Instruction - Early Childhood Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat