• +90 312 427 19 00
  • Bülten Sk. 7/3 Çankaya / Ankara

Yurtdışında Üniversite Bölümleri

Tarih ve Bilim Felsefesi BA

BA in History and Philosophy of Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Müze Antropoloji MA

MA in Museum Anthropology

Yüksek Lisans
Ders çalışmanın tam Zamanı - 30 puan
Tiyatro Yönetimi M. F. A. ve Üreten/Juris Doktor (JD)

M.F.A. in Theatre Management and Producing/Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Tiyatro BA - Yönetmenlik

BA in Theatre - Directing

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Film Yapımında M. F. A. - Yaratıcı Üretim

M.F.A. in Film Making - Creative Producing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim Master (Ed.M.) Erken Çocukluk Eğitimi

Master of Education (Ed.M.) in Early Childhood Education

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uygulamalı Fizik Doktora Ana Bilim/Doktor Takip Programı

Master of Science/Doctor of Philosophy (PhD) Track Program in Applied Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Ortaçağ BA ve Rönesans Çalışmaları

BA in Medieval and Renaissance Studies

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
MA Bilingual Özel Eğitim Çalışmaları (BiSPED)

MA in Bilingual Special Education Studies (BiSPED)

Yüksek Lisans
44 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Din Gazetecilik yüksek lisans/M. A.

M.S. in Journalism/M.A. in Religion

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans

M.S. in Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Hücresel Fizyoloji (Doktora)ve Biyofizik

Doctor of Philosophy (PhD) in Cellular Physiology and Biophysics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Eğitim doktor (Ed.D) Eğitimde Bilişsel Bilim

Doctor of Education (Ed.D) in Cognitive Science in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Gelişim Psikolojisi alanında Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Developmental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Rusça BA (Slav) - Rus Dili ve Edebiyatı

BA in Russian (Slavic) - Russian Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
M. Mekanik Mühendisliği Enerji Sistemleri Konsantrasyon ile S.

M.S. in Mechanical Engineering with Concentration in Energy Systems

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Klasikleri M. A.

M.A. in Classics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Doğu Asya Dilleri (Doktora)ve Kültür

Doctor of Philosophy (PhD) in East Asian Languages and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az üç yıl
Makine Mühendisliği

B.S. in Mechanical Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Görsel Sanatlar BA

BA in Visual Arts

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
İnşaat Mühendisliği

B.S. in Civil Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Uygulamalı Egzersiz Fizyolojisi Eğitim doktor

Doctor of Education in Applied Exercise Physiology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Gelişimsel Engelli MA

MA in Developmental Disabilities

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Gelişim psikolojisinde yüksek lisans

Master of Arts in Developmental Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Beslenme ve Eğitim alanında yüksek lisans

Master of Science in Nutrition and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Tiyatro BA - Drama ve Tiyatro Çalışmaları

BA in Theatre - Drama and Theatre Studies

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
İlahiyat (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Theology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bölgesel Çalışmalarda BA

BA in Regional Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Felsefe (Doktora)ve Eğitim

Doctor of Philosophy (PhD) in Philosophy and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Mimarlık (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Architecture

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Anlatı Tıp alanında M. S.

M.S. in Narrative Medicine

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
Pazarlama Bilim Dalı Yüksek Lisans Programı

Master of Science in Marketing Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Üç dönem
Araştırmacı İhtisas M. S.

M.S. in Investigative Specialization

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay
Sigorta Yönetimi, Yüksek Lisans

Master of Science in Insurance Management

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sociomedical (DrPH) Halk Sağlığı doktoru Bilimler

Doctor of Public Health (DrPH) in Sociomedical Sciences

Yüksek Lisans
Halk sağlığı tam Zamanı - MPH derecesi ötesinde 30 kredi saat Minimum ya da eşdeğeri profesyonel derece
Yahudi Çalışmalarda MA

MA in Jewish Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Latin Amerika ve İber (Doktora)Kültürler

Doctor of Philosophy (PhD) in Latin American and Iberian Cultures

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mimarlık Master Eleştirel, Küratöryel ve Kavramsal Uygulamalar M. S./

Master of Architecture/M.S. in Critical, Curatorial and Conceptual Practices

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
Teknoloji Yönetimi Executive yüksek lisans

Executive M.S. in Technology Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Eğitim Master (Ed.M.) Sosyoloji ve Eğitim

Master of Education (Ed.M.) in Sociology and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Örgütsel Psikoloji yüksek lisans

MA in Organizational Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
Siyaset Bilimi BA

BA in Political Science

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
(Doktora)Hücresel, Moleküler ve Biyomedikal Çalışmalar

Doctor of Philosophy (PhD) in Cellular, Molecular and Biomedical Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Bilgisayar Bilimleri MS - Vizyon, Grafik, Etkileşim, Robotik Parça

MS in Computer Science - Vision, Graphics, Interaction, and Robotics Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
(Doktora)Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
MS ötesinde tam Zamanı - 30 kredi saat
(MSSW)Sosyal Bilimleri Enstitüsü Uluslararası İlişkiler yüksek lisans/Master

Master of International Affairs/Master of Science in Social Work (MSSW)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 96 kredi saat
Klasikleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Classics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Master (Ed.M.) Matematik Eğitimi

Master of Education (Ed.M.) in Mathematics Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
(Doktora)Danışmanlık Psikoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Counseling Psychology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Halk Sağlığı Uluslararası İlişkiler Master/Master

Master of International Affairs/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Caz Çalışmalarda BA

BA in Jazz Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Mühendislik Bilimi (Eng doktor.Sc.D. ya da Uygulamalı Fizik DES): Katı Hal ya da Optik Fizik

Doctor of Engineering Science (Eng.Sc.D. or DES) in Applied Physics: Solid State or Optical Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Tiyatro (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Theatre

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Nicel Yöntemler ise Sosyal Bilimler alanında yüksek lisans

MA in Quantitative Methods in the Social Sciences

Yüksek Lisans
30 yüksek lisans ders kredisi tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Eğitimi yüksek lisans

MA in Computing in Education

Yüksek Lisans
32credit saat Online/Uzaktan - Minimum
TESOL yüksek lisans - Genel Parça

Master of Arts in TESOL - General Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Nörobilim ve Eğitimi yüksek lisans

M.S. in Neuroscience and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
(MARSLAC)Bölgesel Çalışmalar yüksek lisans: Latin Amerika ve Karayip

MA in Regional Studies: Latin America and the Caribbean (MARSLAC)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki dönem
İşletme Gazetecilik/MBA yüksek lisans - Master

M.S. in Journalism/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 dönem
Eğitim Master (Ed.M.) Siyaset ve Eğitim alanlarında

Master of Education (Ed.M.) in Politics and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Eğitim Master (Ed.M.)

Master of Education (Ed.M.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(M. A.) yüksek lisans Müfredat ve Öğretim

Master of Arts (M.A.) in Curriculum and Teaching

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Ekoloji, Evrim, M. A., ve Koruma Biyolojisi

M.A. in Ecology, Evolution, and Conservation Biology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Uygulamalı Matematik Uygulamalı MS Fizik Konsantrasyon

MS in Applied Physics Concentration in Applied Mathematics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İstatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Statistics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Siyaset Bilimi

Doctor of Philosophy (PhD) in Political Science

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Uluslararası İlişkiler Master/Juris Doktor (JD)

Master of International Affairs/Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 103 kredi saat
İtalyan MA

MA in Italian

Yüksek Lisans
On dersler tam Zamanı - Toplam
Kentsel Planlama yüksek lisans

M.S. in Urban Planning

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Eğitim doktor (Ed.D) Zihinsel Engelliler/Otizm

Doctor of Education (Ed.D) in Intellectual Disability/Autism

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
(Doktora)Ölçme ve Değerlendirme

Doctor of Philosophy (PhD) in Measurement and Evaluation

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Psikoloji BA

BA in Psychology

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Ekoloji (Doktora)ve Evrimsel Biyoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Ecology and Evolutionary Biology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5-6 yıl
(DrPH) Halk Sağlığı Epidemiyoloji alanında doktora

Doctor of Public Health (DrPH) in Epidemiology

Yüksek Lisans
Halk sağlığı tam Zamanı - MPH derecesi ötesinde 30 kredi saat Minimum ya da eşdeğeri profesyonel derece
Rusça Çeviri MA

MA in Russian Translation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki veya üç dönem
Eğitim doktor (NEXD)

Doctor of Education (NEXD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
(Doktora)Sosyal Bilgiler Öğretmenliği

Doctor of Philosophy (PhD) in Teaching of Social Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Mimarlık Tarihi ve Teorisi BA

BA in History and Theory of Architecture

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Parça (NLP) Bilgisayar Bilimleri MS - Doğal Dil İşleme

MS in Computer Science - Natural Language Processing (NLP) Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Siyasette M. A.

M.A. in Politics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Eğitim Liderlik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Education Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Afrika BA - Amerika Çalışmaları

BA in African - American Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Yönetim Bilimi ve Mühendisliği

MS in Management Science and Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Eğitim Master (Ed.M) Öğretim Teknolojileri ve Medya

Master of Education (Ed.M) in Instructional Technology and Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi saat
İşletme Uluslararası İlişkiler/MBA yüksek lisans - Master

Master of International Affairs/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
M. Müzik Profesyonel Sertifikasyon A.

M.A. in Music with Professional Certification

Yüksek Lisans
32 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Sözlü Tarih MA

MA in Oral History

Yüksek Lisans
30 kredi tam Zamanı - Minimum
İstatistikleri BA

BA in Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Master Kamu Yönetimi/Juris Doktor (JD)

Master of Public Administration/Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 103 kredi saat
Gayrimenkul Geliştirme, Kentsel Planlama/MS M. S.

M.S. in Urban Planning/MS in Real Estate Development

Yüksek Lisans
(Altı dönem) kredi tam Zamanı - 96 puan
Eğitim Master (Ed.M.) Eğitim Politikası

Master of Education (Ed.M.) in Education Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
İktisat ve Matematik Bölümü mezunu

BA in Economics and Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
(Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in International and Comparative Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Operasyon Araştırması BS: Analytics

BS in Operations Research: Analytics

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Sürdürülebilir Kalkınma (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Sustainable Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
MA Ortaçağ ve Rönesans Çalışmaları

MA in Medieval and Renaissance Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Fen Eğitiminde M. A. Geçiş B

M.A. Transitional B in Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 34 kredi saat
Fransızca (Doktora)ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Doctor of Philosophy (PhD) in French and Comparative Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Uluslararası ve Karşılaştırmalı Eğitim M. A.

M.A. in International and Comparative Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Dans BA

BA in Dance

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Tiyatro BA - Dramaturji

BA in Theatre - Dramaturgy

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Fransız ve Romantik Filoloji M. A.

M.A. in French and Romance Philology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İşlemler Araştırma alanında lisans: Mühendislik Yönetimi Sistemleri

BS in Operations Research: Engineering Management Systems

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
(Çift Diploma), Uluslararası ve Dünya Tarihinin MA/MSc

MA/MSc in International and World History (Dual Degree)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
(İTDC-(sınıflarda 1-6) Zihinsel Engelliler/Otizm yüksek lisansını TRAN - Barış Gücü Adam Pro ...

Master of Arts in Intellectual Disability/Autism (grades 1-6) (ITDC-TRAN - Peace Corps Fellow Pro ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Veri Gazeteciliği M. S.

M.S. in Data Journalism

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 12 ay
(JD)Gazetecilik/Juris Doktor M. S.

M.S. in Journalism/Juris Doctor (JD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - yedi yarıyıl
İşletme Doktor Diş Cerrahisi (DDS)/MBA - Master

Doctor of Dental Surgery (DDS)/MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 15 iş kursları ve 45 genel kredi puan
Biyomedikal Mühendisliği (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biomedical Engineering

Yüksek Lisans
M. S. derecesi ötesinde tam Zamanı - 30 kredi
Halk Sağlığı Kamu Yönetimi Master/Master

Master of Public Administration/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Denetleme Manevi Bakım Eğitim Bakanlığı doktor

Doctor of Ministry in Supervisory Spiritual Care Education

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 42 kredi saat
Bölgesel Çalışmalar yüksek lisans - Rusya, Avrasya ve Doğu Avrupa (MARS-REERS)

Master of Arts in Regional Studies - Russia, Eurasia and Eastern Europe (MARS-REERS)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uluslararası ve Dünya Tarihinin MA/MSc

MA/MSc in International and World History

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Asya ve Orta Doğu Kültürlerinde BA - Orta Doğu Parça

BA in Asian and Middle Eastern Cultures - Middle East Track

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Eğitim Master (Ed.M.) TESOL - Eğitim Parça

Master of Education (Ed.M.) in TESOL - Education Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Ağız Çene Cerrahisi (MD) Tıp doktoru

Doctor of Medicine (MD) in Oral Maxillofacial Surgery

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Müzik ve Müzik Eğitimi yüksek lisans

MA in Music and Music Education

Yüksek Lisans
32 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Araştırma İşlemleri MS - Analytics

MS in Operations Research - Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Bilgisayar Bilimi, BA - Matematik

BA in Computer Science - Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Asya ve Orta Doğu Kültürlerinde BA - Güney Asya Parça

BA in Asian and Middle Eastern Cultures - South Asian Track

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
İki Dilli/Kültürlü Çocukluk Eğitimi MA (Geçiş B)

MA in Bilingual/Bicultural Childhood Education (Transitional B)

Yüksek Lisans
33 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Bilgisayar Bilimleri MS - Bilgisayar Güvenliği Parça

MS in Computer Science - Computer Security Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Uygulamalı Matematik BA

BA in Applied Mathematics

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Tıp doktoru (MD)

Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İletişim Bilimleri (Doktora)ve Hastalıkları

Doctor of Philosophy (PhD) in Communication Sciences and Disorders

Yüksek Lisans
75 Kredi saat tam Zamanı - Minimum
M. F. A. Yönetmenlik

M.F.A. in Directing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 60 puan dersin kredi
Tarihi Koruma MS

MS in Historic Preservation

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Bilim Öğrenme Analytics Master

Master of Science in Learning Analytics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Eğitim Politikası M. A.

M.A. in Education Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Sosyoloji ve Eğitim M. A.

M.A. in Sociology and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 33 kredi saat
Uygulamalı Fizik MS - Katı Hal Fiziği

MS in Applied Physics - Solid State Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Astronomide Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Astronomy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5-7 yıl
Toplum Sağlığı, Eğitim, yüksek lisans

Master of Science in Community Health Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
İngilizce Öğretmenliği yüksek lisans (ENG)

Master of Arts in Teaching of English (ENGL)

Yüksek Lisans
34 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Tarih ve Edebiyat yüksek lisans

M.A. in History and Literature

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
"Biyoistatistik Master - İstatistiksel Genetik Parça

Master of Science in Biostatistics - Statistical Genetics Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Matematik Eğitimi yüksek lisans

M.S. in Mathematics Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 42 kredi saat
Güzel Sanatlar Yüksek ve lise sonrası Eğitim yüksek lisans

Master of Arts in Higher and Postsecondary Education

Yüksek Lisans
32 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Mikroelektronik Cihazlar Elektrik Mühendisliği - Konsantrasyon

MS in Electrical Engineering - Concentration in Microelectronic Devices

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim Master (Ed.M) İletişim ve Eğitimde

Master of Education (Ed.M) in Communication and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi saat
Dünya Bilimi BA

BA in Earth Science

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Sanat (Doktora)Tarih ve Arkeoloji

Doctor of Philosophy (PhD) in Art History and Archaeology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Eğitim doktor (Ed.D.) Müzik ve Üniversite Öğretim (Ed Müzik Eğitimi.D.C.T.)

Doctor of Education (Ed.D.) in Music and Music Education in College Teaching (Ed.D.C.T.)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Japon Pedagoji MA

MA in Japanese Pedagogy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3-6 yazlar
Finans Mühendisliği

MS in Financial Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Eğitim doktor (Ed.D) Tarih ve Eğitim

Doctor of Education (Ed.D) in History and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
M. Makine Mühendisliği Mikro/Nano Mühendislik Konsantrasyon ile S.

M.S. in Mechanical Engineering with Concentration in Micro/Nanoscale Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Yönetim Araştırmaları yüksek lisans (NEXM)

Master of Arts in Administration Studies (NEXM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Fen Bilimleri Enstitüsü ve Diş hekimliği Eğitimi

Master of Arts in Science and Dental Education

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Matematik Bölümü mezunu - İstatistikler

BA in Mathematics - Statistics

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
İngilizce BA - Yaratıcı Yazma

BA in English - Creative Writing

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
M. İlköğretim Dahil Eğitim İlk Belgelendirme Yetenekli Uzantısı ile A.

M.A. in Elementary Inclusive Education Initial Certification with Gifted Extension

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Motor Öğrenme Eğitimin ve Kontrol

Doctor of Education in Motor Learning and Control

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Fransızca BA ve Frankofon Çalışmaları

BA in French and Francophone Studies

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Müzik BA

BA in Music

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
İnşaat Mühendisliği ve Mühendislik Mekaniği - Çevre Mühendisliği ve Su Kaynakları

MS in Civil Engineering and Engineering Mechanics - Environmental Engineering and Water Resources

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 puan
Finansal Ekonomi yüksek lisans

Master of Science in Financial Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Tabanlı Mimaride BA (Studio)

BA in Architecture (Studio-Based)

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Uygulamalı Dilbilim yüksek lisans

Master of Arts in Applied Linguistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Matematik Eğitimi M. A.

M.A. in Mathematics Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 32 kredi saat
İngilizce BA - Film

BA in English - Film

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Sanat Tarihi BA

BA in Art History

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
G Zihinsel Engelli/Otistik Öğrencilerin Öğretim yüksek lisans: Ergen Uzmanı

Master of Arts in Teaching Students with Intellectual Disability/Autism: Adolescent Generalist (g ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 38 kredi saat
Profesyonel Sertifika Programında M. A. Üstünlerin Eğitiminde Uzantısı giden

M.A. in Professional Certification Program leading to the Extension in Gifted Education

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
İktisat M. A.

M.A. in Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Uygulamalı Fizik Doktora - Plazma Fiziği

Doctor of Philosophy (PhD) in Applied Physics - Plasma Physics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Çevre Bilimi BA

BA in Environmental Science

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
İngilizce (Doktora)ve Karşılaştırmalı Edebiyat

Doctor of Philosophy (PhD) in English and Comparative Literature

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 6 yıl
Eğitim doktor (Ed.D.) Liderlik, Politika ve Siyaset

Doctor of Education (Ed.D.) in Leadership, Policy and Politics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Araştırma İşlemleri MS - Uygulamalı Olasılık

MS in Operations Research - Applied Probability

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Ses Sanat MFA

MFA in Sound Art

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Yeryüzünde (Doktora)ve Çevre Bilimleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Earth and Environmental Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Yahudi Çalışmaları, Yahudi Çalışmaları BA - Özel Konsantrasyon

BA in Jewish Studies - Special Concentration in Jewish Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Biyoistatistik (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Biostatistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Dört beş yıl
Afro-Amerikan Çalışmalarda M. A.

M.A. in African-American Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki dönem
Sağır Eğitim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Deaf Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 84 kredi saat
Mimarlık yüksek lisans

Master of Architecture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Filmde BA

BA in Film

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Halk Sağlığı Master

Master of Public Health

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Mimarlık Master Tarihi Koruma yüksek lisans/

Master of Architecture/M.S. in Historic Preservation

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
Tiyatro Yönetimi M. F. A. ve Üreten

M.F.A. in Theatre Management and Producing

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Yeryüzünde Bilimin ana Kaynakları Mühendisliği - Su Kaynakları ve İklim Riskleri Konsantrasyon

Master of Science in Earth Resources Engineering - Water Resources and Climate Risks Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Çevre Biyoloji BA

BA in Environmental Biology

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Parça (TM) " Biyoistatistik Master - Teori ve Yöntemleri

Master of Science in Biostatistics - Theory and Methods (TM) Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Mühendislik Bilimi ( Eng doktor.Sc.D. ya da DES) Malzeme Bilimi ve Mühendisliği

Doctor of Engineering Science ( Eng.Sc.D. or DES) in Materials Science and Engineering

Yüksek Lisans
MS ötesinde tam Zamanı - 30 kredi saat
Master İlahiyat (M. Div.)/Sosyal Çalışma alanında yüksek lisans (M. S. W)

Master of Divinity (M.Div.)/Master of Science in Social Work (M.S.S.W)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Kimya Mühendisliğinde Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemical Engineering

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Nüfus ve Aile Sağlık MS

MS in Population and Family Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Bilgi yüksek lisans Bilgi ve Strateji

Master of Science in Information and Knowledge Strategy

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 36 kredi saat
(MD), Tıp Doktorları ve Cerrahları (Doktora)Doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Physicians and Surgeons to Doctor of Medicine (MD)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Slav Dilleri MA

MA in Slavic Languages

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Felsefe (Doktora) Uygulamalı Antropoloji Programı - Doktora

Joint Program in Applied Anthropology (PhD) - Doctor of Philosophy

Yüksek Lisans
75 Kredi saat tam Zamanı - Minimum
Örgütsel Psikoloji Sanat icra Master - Değişim Liderliği

Executive Master of Arts in Organizational Psychology - Change Leadership

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 45 kredi saat
(Doktora)Fransızca

Doctor of Philosophy (PhD) in French

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
İletişim (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Communications

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 yıl
Sanat Yönetimi Yüksek Lisans

MA in Arts Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
M. S. Bilgisayar Mühendisliği

M.S. in Computer Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İşletme MBA - Master

MBA - Master of Business Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Felsefe yüksek lisans

MA in Philosophy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki dönem (10 ders)
Eğitim Master (Ed.M) Ölçme ve Değerlendirme

Master of Education (Ed.M) in Measurement and Evaluation

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Eğitim Master (Ed.M) Sosyal Bilgiler Öğretiminde

Master of Education (Ed.M) in Teaching of Social Studies

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
(MİL)Halk Sağlığı (DDS) Diş Cerrahisi doktor/Master

Doctor of Dental Surgery (DDS)/Master of Public Health (MPH)

Yüksek Lisans
Halk sağlığı 39 akademik kredi tam Zamanı - Minimum
Gayrimenkul Geliştirme, Tarihi Koruma/MS MS

MS in Historic Preservation/MS in Real Estate Development

Yüksek Lisans
(Altı dönem) kredi tam Zamanı - 96 puan
İnşaat Mühendisliği ve Mühendislik Mekaniği - Mühendislik Mekaniği

MS in Civil Engineering and Engineering Mechanics - Engineering Mechanics

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 puan
Eğitim Master (Ed.M.) Fen Eğitiminde

Master of Education (Ed.M.) in Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi
Slav Dilleri (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Slavic Languages

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Mühendislik (Yapısal) İnşaat Mühendisliği ve Mühendislik Mekaniği MS - Adli

MS in Civil Engineering and Engineering Mechanics - Forensic (Structural) Engineering

Yüksek Lisans
Kredi tam Zamanı - en Az 30 puan
M. F. A. oyun yazarlığı

M.F.A. in Playwriting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 60 puan dersin kredi
M. Makine Mühendisliğinde Robotik Toplama ve Kontrol ile S.

M.S. in Mechanical Engineering with Concentration in Robotics and Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Gayrimenkul Geliştirme MS

MS in Real Estate Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Örnekleri M. S.

M.S. in Bioethics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Uygulamalı Fizik MS - Plazma Fiziği

MS in Applied Physics - Plasma Physics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Latin Amerika ve Karayip Çalışmaları BA

BA in Latin American and Caribbean Studies

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Sanat Master (MA) NY State İlk: Beden Eğitimi K-12

Masters of Arts (MA) NY State Initial: Physical Education K-12

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
(Doktora)Fen Eğitiminde

Doctor of Philosophy (PhD) in Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Fen Eğitimi yüksek lisans

M.S. in Science Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Uluslararası İlişkiler Sosyal Bilimler/yüksek lisans Sayısal Yöntemler yüksek lisans

MA in Quantitative Methods in the Social Sciences/Master of International Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 67 kredilerin Toplam QMSS 30 kredi ve 37 kredi
Epidemiyoloji MS

MS in Epidemiology

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Halk Sağlığı Tıp doktoru (MD)/Master

Doctor of Medicine (MD)/Master of Public Health

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim doktor (Ed.D) Öğretim Teknolojileri ve Medya

Doctor of Education (Ed.D) in Instructional Technology and Media

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 90 kredi saat
Karar (Doktora), Risk ve İşlemleri

Doctor of Philosophy (PhD) in Decision, Risk, and Operations

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki-üç yıl
Tarih ve Eğitim alanında yüksek lisans

Master of Arts in History and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 - 32 kredi
Sosyoloji (Doktora)ve Eğitim

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Eğitim Master (Ed.M) Felsefe ve Eğitim

Master of Education (Ed.M) in Philosophy and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Arkeolojide BA

BA in Archaeology

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Toplum Beslenme Eğitim Eğitim Master

Master of Education in Community Nutrition Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Doktorlar (Doktora)Tıp (MD)/Doktor ve Cerrahlar

Doctor of Medicine (MD)/Doctor of Philosophy (PhD) in Physicians and Surgeons

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 7 yıl
Doğu Asya Bölgesel Çalışmalarda M. A.

M.A. in East Asian Regional Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
MA Sanat ve Kültür

MA in Arts and Culture

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Sürdürülebilir Kalkınma BA

BA in Sustainable Development

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
(MIA)Uluslararası İlişkiler Gazetecilik/yüksek lisans yüksek lisans

M.S. in Journalism/Master of International Affairs (MIA)

Yüksek Lisans
İki yıl tam Zamanı - Minimum
Gayrimenkul Geliştirme Mimarlık/MS Master

Master of Architecture/MS in Real Estate Development

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
(Akademik İzlemek)iki Dilli/Kültürlü Çalışmalarda MA

MA in Bilingual/Bicultural Studies (Academic Track)

Yüksek Lisans
33 kredi saat tam Zamanı - Minimum
Muhasebe (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Accounting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - İki-üç yıl
Eğitim doktor (Ed.D) Uluslararası Eğitim Geliştirme

Doctor of Education (Ed.D) in International Education Development

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
İş ve Ekonomi MA

MA in Business and Economics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 9 ay
Telekomünikasyon Mühendisliği Elektrik Mühendisliği - Konsantrasyon

MS in Electrical Engineering - Concentration in Telecommunications Engineering

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Eğitim Master (Ed.M.) Ekonomi ve Eğitim alanında

Master of Education (Ed.M.) in Economics and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Eğitim Master (Ed.M.) Yetişkin Öğrenme ve Liderlik

Master of Education (Ed.M.) in Adult Learning and Leadership

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Davranışsal Beslenme (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Behavioral Nutrition

Yüksek Lisans
75 Kredi saat tam Zamanı - Minimum
İktisadi ve Sosyal Tarihinin BA

BA in Economics and Social History

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
(Biyokimya ve Moleküler Biyofizik Doktora) doktora

Doctor of Philosophy (PhD) in Biochemistry and Molecular Biophysics

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Multimedya Elektrik Mühendisliği - Konsantrasyon Ağ

MS in Electrical Engineering - Concentration in Multimedia Networking

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Antropoloji BA - Arkeoloji Parça

BA in Anthropology - Archaeology Track

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Araştırma İşlemleri MS - Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi

MS in Operations Research - Logistics and Supply Chain Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
Avrupa Çalışmaları BA

BA in European Studies

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Eğitim Politikası (Doktora)

Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Education Policy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 75 Kredi saat
Eğitim doktor (Ed.İngilizce Üniversite Öğretim D)

Doctor of Education (Ed.D) in the College Teaching of English

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
MA Egzersiz Fizyolojisi Uygulamalı

MA in Applied Exercise Physiology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Sociomedical (Doktora)Bilimler

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi saat
Dünya Kaynakları Mühendisliği Master - Sürdürülebilir Atık Yönetimi Konsantrasyon

Master of Science in Earth Resources Engineering - Sustainable Waste Management Concentration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İş Yönetimi İş BA - Özel Konsantrasyon

BA in Business - Special Concentration in Business Management

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Geliştirme Uygulamada MPA

MPA in Development Practice

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 21 ay
Finans Matematiği Uzmanlığı ile Matematik yüksek lisans

MA in Mathematics with a Specialization in the Mathematics of Finance

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Profesörlük Çalışmaları alanında yüksek lisans (NEPM)

Master of Arts in Professorial Studies (NEPM)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 48 kredi saat
Operasyon Araştırması BS: Finans Mühendisliği

BS in Operations Research: Financial Engineering

Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
İnşaat Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Science in Construction Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Sinirbilim ve Davranış BA

BA in Neuroscience and Behavior

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
(MDE)Masters Doğrudan Giriş Programı

Masters Direct Entry Program (MDE)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 kredi saat
Biyomedikal Tıp doktoru (MD)/MS Bilimler

Doctor of Medicine (MD)/MS in Biomedical Sciences

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 4 yıl
Alman Edebiyat ve Kültür Tarihi BA

BA in German Literature and Cultural History

Lisans
Tam Zamanlı - 124 kredi saat
Orta Doğu MA, Güney Asya ve Afrika Çalışmaları

MA in Middle Eastern, South Asian, and African Studies

Yüksek Lisans
Derslerin tam Zamanı - Otuz (30) puan
İlk New York Devlet Sertifika ile Müzik Eğitimi Master ve Müzik Eğitimi

Master of Education in Music and Music Education with Initial New York State Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en Az 60 kredi saat
Kentsel Planlama Mimarlık Master/M. S.

Master of Architecture/M.S. in Urban Planning

Yüksek Lisans
(Sekiz dönem) kredi tam Zamanı - 144 puan
Endüstri Mühendisliği ana Düzenlenmiş Sanayi

Master of Science in Industrial Engineering - Regulated Industries

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 30 kredi saat
İkincil Profesyonel Sertifika Programında M. A.

M.A. in Secondary Professional Certification Program

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Uluslararası İlişkiler Master

Master of International Affairs

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Fransız Dili ve Edebiyatı BA

BA in French Language and Literature

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Biyokimya BA

BA in Biochemistry

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Fizik BA

BA in Physics

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Muhasebe Bilim Master ve Temel Analiz

Master of Science in Accounting and Fundamental Analysis

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Üç dönem
Sanat Eğitiminin Master ve Sanat Eğitimi

Master of Education in Art and Art Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - Minimum 2 yıl, en Az 60 kredi saat
Sanat Master (MA), NY State Meslek: Beden Eğitimi K-12

Masters of Arts (MA), NY State Professional: Physical Education K-12

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Eğitim doktor (Ed.D.) Siyaset ve Eğitim alanlarında

Doctor of Education (Ed.D.) in Politics and Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 90 kredi saat
Tarihi Koruma Kentsel Planlama/M. S. M. S.

M.S. in Urban Planning/M.S. in Historic Preservation

Yüksek Lisans
(Altı dönem) kredi tam Zamanı - 96 puan
Kimya (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Chemistry

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 5 yıl
Eğitim Master (Ed.M.) Eğitim Psikolojisi: Bilişsel, Davranışsal ve Gelişimsel

Master of Education (Ed.M.) in Educational Psychology: Cognitive, Behavioral, and Developmental A ...

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
Görsel Sanatlar MFA

MFA in Visual Arts

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Stratejik İletişim yüksek lisans

Master of Science in Strategic Communication

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Klasik BA

BA in Classics

Lisans
Tam Zamanlı - Toplam 122 puan
Sosyoloji (Doktora)

Doctor of Philosophy (PhD) in Sociology

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Kamu Yönetimi Master

Master of Public Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 2 yıl
Biyoteknoloji yüksek lisans

M.A. in Biotechnology

Yüksek Lisans
Bir Yüksek Lisans Tezi artı tam Zamanı - elbette Otuz (30) puan iş
(Doktora)Klasik Çalışmalarda

Doctor of Philosophy (PhD) in Classical Studies

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Motor Öğrenme (M. A.) yüksek lisans ve Kontrolü

Master of Arts (M.A.) in Motor Learning and Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Kar amacı gütmeyen Yönetiminde yüksek lisans

Master of Science in Nonprofit Management

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 36 kredi saat
Uygulamalı Davranış olarak Öğretim (Doktora)Analizi

Doctor of Philosophy (PhD) in Teaching as Applied Behavior Analysis

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Müzakere, yüksek lisans ve uyuşmazlık çözümü

Master of Science in Negotiation and Conflict Resolution

Yüksek Lisans
Online/Uzaktan - 40 kredi saat
Eğitimde Bilişsel Bilim yüksek lisans

Master of Arts in Cognitive Science in Education

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 32 kredi saat
Motor Öğrenme Eğitimin ana ve Kontrol

Master of Education in Motor Learning and Control

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
İstatistiklere MA

MA in Statistics

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 dönem
Dramaturji M. F. A.

M.F.A. in Dramaturgy

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - en az 60 puan dersin kredi
Diş Cerrahisi doktoru (DDS) Bilim ve Diş Eğitimde MA/

Doctor of Dental Surgery (DDS)/MA in Science and Dental Education

Yüksek Lisans
Değişken tam Zamanı
Erken Çocukluk Eğitim yüksek lisans-İlk Belgelendirme

Master of Arts in Early Childhood Education-Initial Certification

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı en az 40 kredi saat
Sanat Yönetimi Yüksek Lisans

Master of Arts in Arts Administration

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 60 kredi saat
M. Vekili A. F.

M.F.A. in Acting

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 3 yıl
Çevre Sağlık Bilimleri MS - Toksikoloji Parça

MS in Environmental Health Sciences - Toxicology Track

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 40 kredi saat
(ESP)Çevre Bilim ve Politika MPA

MPA in Environmental Science and Policy (ESP)

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 1 yıl
Ses, yüksek lisans

Master of Science in Audio

Yüksek Lisans
Tam Zamanlı - 10 ay